Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji se nanašajo na vse uporabnike spletne strani Zveze potrošnikov Slovenije, njene člane in naročnike ter na vse oblike uporabe aplikacij ponudnika Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZPS).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani ZPS. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate uporabljati spletne in ostale storitve ZPS.

ZPS je članska organizacija, ki na podlagi članstva ali naročniškega razmerja svojim članom ali naročnikom nudi določene ugodnosti in storitve. Ti pogoji urejajo sklenitev članstva oziroma naročniškega razmerja preko spleta na portalu www.zps.si in možnosti uporabe posameznih storitev, ki niso vezane na članstvo oziroma naročniško razmerje (npr. nakup posameznih vsebin), ter s tem povezane pravice in dolžnosti uporabnikov portala www.zps.si.

Pravila za uporabo vsebin

Registracija prek portala www.zps.si

Za dostop do zaklenjenih vsebin na portalu je potrebna registracija, saj lahko te vsebine uporablja le registrirani uporabnik. Registracija, odvisno od izbranega paketa, pomeni:

 • včlanitev v Zvezo potrošnikov Slovenije ali
 • sklenitev naročniškega razmerja z Zvezo potrošnikov Slovenije ali
 • je lahko tudi brezplačna, a brez možnosti dostopa do zaklenjenih vsebin.

Posameznik, ki izbere enega izmed članskih paketov, postane podporni član društva – Zveze potrošnikov Slovenije in s tem sprejme pravice in dolžnosti člana, kot izhajajo iz Statuta Zveze potrošnikov Slovenije.

Pravna oseba, ki izbere paket 'Naročnina', sklene naročniško razmerje in ne postane član Zveze potrošnikov Slovenije.

Postopek registracije

Registracija poteka tako, da:

Po opravljeni registraciji boste v nekaj minutah na e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji (in mora biti veljaven), prejeli potrditveno e-sporočilo, da je bila vaša registracija uspešna. V tem e-sporočilu bodo tudi vsi pomembni podatki o morebitnem naročenem paketu, ceni, pogojih odjave in kontaktih z ZPS.

Dodatne informacije v zvezi z registracijo, včlanitvijo oziroma sklenitvijo naročniškega razmerja z ZPS vam nudimo na telefonski številki 01 474 06 00 in na elektronskem naslovu [email protected].

Obseg in vrsta storitev

Vsebina članstva

Članski paketi so na voljo le fizičnim osebam – potrošnikom.

Posameznik, ki izbere članstvo v Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru paketa ZPS PLUS (paket vseh ugodnosti) postane podporni član ZPS in:

 • prejema tiskano revijo ZPStest,
 • ima spletni dostop do vseh aktualnih objavljenih testov,
 • ima spletni dostop do vseh zaklenjenih vsebin,
 • ima možnost pravnega svetovanja s področja pravic potrošnikov preko telefona ali elektronske pošte,
 • ima možnost posveta o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike in
 • v mobilni aplikaciji ZPS test lahko dostopa do revije na tablici ali na mobilnem telefonu.

Posameznik, ki izbere članstvo v Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru paketa ZPS Internet, postane podporni član ZPS in lahko koristi enake ugodnosti kot pri paketu ZPS PLUS, ne prejema pa tiskane izdaje revije ZPStest.

Posameznik, ki izbere članstvo v Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru paketa Poskusni članski paket, postane podporni član ZPS in pridobi spletni dostop do treh plačljivih vsebin po lastni izbiri za obdobje treh mesecev od nakupa paketa. Po poteku tega obdobja članstvo v ZPS preneha in dostop do omenjenih vsebin ne bo več mogoč.

Podporni člani Zveze potrošnikov Slovenije sprejemajo pravice in dolžnosti podpornega člana kot izhajajo iz Statuta Zveze potrošnikov Slovenije.

Pravice, ki izhajajo iz članskih paketov, vsebina in cene so podrobneje opredeljene na spletnih straneh www.zps.si pod rubriko Članstvo ZPS.

Vsebina naročniškega razmerja

Paket Naročnina je namenjen pravnim osebam.

Naročnik:

 • prejema tiskano revijo ZPStest,
 • ima spletni dostop do vseh aktualnih objavljenih testov,
 • ima spletni dostop do vseh zaklenjenih vsebin in
 • v mobilni aplikaciji ZPS test lahko dostopa do revije na tablici ali na mobilnem telefonu.

Pravice, ki izhajajo iz paketa Naročnina, vsebina in cene so podrobneje opredeljene na spletnih straneh www.zps.si pod rubriko Članstvo v ZPS.

Dostop do posamezne vsebine

Obiskovalci portala www.zps.si imajo pri nekaterih vsebinah možnost izbrati tudi zgolj posamezno plačljivo vsebino, ki si jo želijo ogledati. Za nakup je potrebna registracija, ki pa je brezplačna, posameznik plača le nakup posamezne vsebine. Dostop do kupljene vsebine je na voljo minimalno 2 leti od nakupa.

Nakup posamezne revije

Posameznik se lahko odloči tudi za spletni nakup posamezne revije. Za nakup fizične revije ni potrebna registracija. Po opravljenem nakupu boste v nekaj minutah na e-naslov, ki ste ga navedli ob nakupu (in mora biti veljaven), prejeli potrditveno e-sporočilo, da je bil vaš nakup uspešen.

Spreminjanje članskih in naročniških paketov in promocijske akcije

ZPS si pridržuje pravico do uvajanja novih članskih in naročniških paketov, odstranitve obstoječih članskih in naročniških paketov (brez poseganja v pridobljene pravice obstoječega uporabnika) in izvajanje promocijskih akcij.  

ZPS lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, pa tudi dostopnost katerekoli baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavi dodatne omejitve nekaterih storitev ali pa posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku omeji dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Prenehanje članstva

Članstvo se sklepa za obdobje najmanj 12 mesecev in se avtomatično podaljšuje za enako obdobje pod pogoji, ki veljajo v času podaljšanja, vse do preklica. Članstvo v okviru Poskusnega članskega paketa se izjemoma sklepa za obdobje treh mesecev in se izjemoma ne podaljšuje avtomatično.

Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo ali zaradi neplačevanja članarine. Pri Poskusnem članskem paketu članstvo preneha po poteku tri mesečnega obdobja.

Član je izključen iz ZPS, če zavestno ravna proti interesom in ciljem ZPS. Sklep o izključitvi sprejme častno razsodišče. Če član več kot leto dni ne plača članarine, se šteje, da je izstopil iz članstva in se ga črta.

Izstop iz članstva mora biti podan v pisni obliki, poslan po pošti ali elektronski pošti. Izstop iz članstva lahko sporočite pred potekom vsakokratnega enoletnega obdobja na naslov ZPS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected]. Upoštevali bomo tista obvestila o izstopu, ki jih bomo prejeli pred pričetkom novega plačilnega obdobja. Obvestilo o izstopu se torej upošteva za prvo naslednje plačilno obdobje.

Prenehanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za obdobje najmanj 12 mesecev in se avtomatično podaljšuje za enako obdobje pod pogoji, ki veljajo v času podaljšanja, vse do preklica.

Odpoved naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti. Odpoved naročniškega razmerja lahko sporočite pred potekom vsakokratnega enoletnega obdobja na naslov ZPS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov [email protected]. Upoštevali bomo tista obvestila o odpovedi, ki jih bomo prejeli pred pričetkom novega plačilnega obdobja. Obvestilo o odpovedi se torej upošteva za prvo naslednje plačilno obdobje.

Pravica do odstopa od pogodbe

Za tovrstne pogodbe Zakon o varstvu potrošnikov (135. člen) ne določa pravice do odstopa od pogodbe v 14-dnevnem roku od sklenitve pogodbe.

Plačilo za vsebine

Dostop do vsebin je mogoč po tem, ko uporabnik kupi enega od paketov, ki so na voljo na spletnih straneh Zveze potrošnikov Slovenije. V primeru dostopa do posamezne plačljive vsebine je dostop omogočen, ko je izvedeno plačilo preko plačilnih sredstev, ki so na voljo.

Izdaja računa

Račun za izbrani paket članstva v Zvezi potrošnikov Slovenije, naročniško razmerje ali nakup posamezne vsebine uporabnik prejme s strani Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR), ki kot izdajatelj revije ZPStest in spletnih vsebin nastopa kot pogodbeni partner Zveze potrošnikov Slovenije.

Pogoji uporabe vsebin

Vse vsebine na portalu so last Zveze potrošnikov Slovenije in/ali njenih pogodbenih partnerjev in so kot take zaščitene skladno z veljavnimi določili zakonodaje o avtorskih pravicah in povezanih pravicah.

Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), ampak je zaščiteno že z nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter preostale oblike uporabe avtorskega dela. Kakršnakoli uporaba tega gradiva brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana.

Preberite podrobnejše pogoje in določila glede uporabe vsebin na portalu www.zps.si. Kršitelj civilno in kazensko odgovarja za kršitve veljavne zakonodaje in pogojev, vezanih na uporabo vsebin portala www.zps.si.

Pravno obvestilo - uporaba vsebin

Ponudnik si pridržuje pravico, da pri morebitnih ugotovljenih kršitvah pravic intelektualne lastnine proti kršiteljem ukrepa v skladu z zakonodajo. Kopiranje, distribuiranje ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov [email protected].

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnika zagotavljata varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varovanja osebnih podatkov.

Plačilni pogoji

Uporabnik v okviru naročila izbere/vnese:

 • vrsto naročniškega paketa,
 • podatke za račun/prejem, vključno z osebnimi podatki,
 • podatke za pošiljanje tiskanih izdaj publikacije, vključno z osebnimi podatki,
 • način plačila.

Uporabnik lahko izbira med naslednjimi načini plačila:

 • plačilo z direktno bremenitvijo na 3 mesece ali 12 mesecev,
 • plačilo s predračunom (pravne osebe),
 • plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami (Visa, EC/MC in Activa / Maestro).

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV.

Informacije o plačilih in predpisih za plačilne storitve, podrobnosti o plačilu in varnosti transakcije so na voljo na spletnih straneh ustrezne plačilne storitve. Ustrezna plačilna storitev je odgovorna za obdelavo in varovanje osebnih in drugih podatkov, ki jih uporabnik deli za namen plačila preko plačilne storitve.

Sprememba naročila

Uporabnik lahko spremeni naročilo vse do trenutka plačila naročniškega paketa. Naročilo je možno spremeniti s sporočilom na e-poštni naslov [email protected].

Plačilo s kreditnimi karticami

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila razen izjemoma z odobritvijo ZPS.

Odobritev transakcij s kreditnimi karticami se izvaja prek plačilne storitve v sodelovanju z banko, ki je izdala kreditno kartico. Podatki o imetniku kartice, ki so navedeni na obrazcu za odobritev transakcije (osebni podatki, številka kartice), se prenesejo neposredno ob plačilni storitvi. Zveza potrošnikov Slovenije ne zbira, ne hrani in ne obdeluje podrobnosti o kreditni kartici, ki je bila uporabljena za plačilo.

Varnost

ZPS uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita ZPS in platforma Stripe. Slednja v ta namen uporablja protokol TLS ter enkripcijo AES-256 za vse transakcije.

Avtorizacije kreditnih kartic potekajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatke o karticah ne shranjujemo na strežniku ZPS.  

Reklamacije in pritožbe

Morebitne reklamacije in pritožbe sprejemamo v pisni obliki na naslov ZPS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na [email protected].

Pritožbe o storitvah morajo vsebovati natančno navedbo pomanjkljivosti, ki je razlog za pritožbo in obdobje, ko je bila pomanjkljivost zaznana. Uporabnik mora navesti tudi kontaktne podatke, ki omogočajo stik z uporabnikom. Zveza potrošnikov Slovenije bo na pritožbo odgovorila v roku 8 dni.

Nečlani

Od potrošnikov, ki niso člani, ne zbiramo nobenih osebnih podatkov, razen v primeru, da so se naročili na e-novice ZPS. V tem primeru hranimo e-naslov in ga uporabljamo izključno za pošiljanje e-novic ZPS.

Izvensodno reševanje sporov

MIPOR in ZPS v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) obveščata potrošnike, da ne priznavata nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na spletni strani www.zps.si.

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju