Projekt CLEAR-HP

23. oktober 2023

Projekt CLEAR-HP

ZPS nadaljuje sodelovanje v seriji evropskih projektov pod imenom CLEAR. Tokrat v projektu CLEAR-HP, v katerem se bo vse vrtelo okrog toplotnih črpalk.

Evropa mora zmanjšati svojo odvisnost od plina in pospešiti prehod na obnovljive vire energije. Opolnomočenje potrošnikov mora biti zasidrano v skladnem političnem okviru v vseh sektorjih, ki bo potrošnikom omogočil aktivno vlogo pri energetskem prehodu in jim hkrati zagotovil vključenost.

Evropska komisija je že poudarila pomen povečanja uporabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, in sicer s strategijo EU za sončno energijo in svežnjem Pripravljeni na 55 (Fit for 55), v katerem so opredeljeni posebni ukrepi za pospešitev prenove stavb, prispevek k energetski učinkovitosti in pospešitev uvajanja tehnologij obnovljivih virov energije. Gre za večplasten problem, ki vključuje pomanjkanje dostopa do informacij med potrošniki, cenovno dostopnost tehnologij na obnovljive vire, njihovo vključevanje v elektroenergetsko omrežje in trg, pomanjkljivosti na trgu dela, težave v dobavni verigi in ne nazadnje tudi zahtevno primerjavo stroškovne učinkovitosti vseh ukrepov.

Uvajanje rešitev na področju obnovljivih virov energije (OVE) in energijsko učinkovitih tehnologij (EE), kot so toplotne črpalke, ima lahko ključno vlogo pri zadovoljevanju potreb po ogrevanju v EU in pri doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU za leti 2030 in 2050.

Cilj projekta CLEAR-HP je zato potrošnikom olajšati dostop do toplotnih črpalk za ogrevanje, tako da jih spremlja na celotni nakupni poti ter odpravlja finančne in regulativne ovire.

Neodvisne potrošniške organizacije iz Belgije, Bolgarije, Italije, Portugalske, Slovaške, Slovenije in Španije, ki jih vodi Evropska potrošniška organizacija (BEUC), so se povezale z Mednarodno organizacijo za potrošniške raziskave in testiranja (ICRT) in Evropskim združenjem proizvajalcev toplotnih črpalk (EHPA), da bi spodbujale ozaveščenost potrošnikov in jim omogočile vodilno vlogo pri prehodu na čisto energijo, izboljšajo energijsko učinkovitost in udobje svojih domov ter zmanjšajo stroške za energijo.

Z aktivnostmi v projektu CLEAR-HP bomo to dosegli z:

  • zagotavljanjem informacij potrošnikom o razpoložljivosti, kakovosti in primernosti toplotnih črpalk za njihove domove;
  • analiziranjem in ugotavljanjem razpoložljivih možnosti financiranja za potrošnike ter z odpravljanjem vrzeli v sodelovanju z nacionalnimi organi, da se potrošnikom olajša dostop do toplotnih črpalk;
  • raziskovanjem in razvijanjem partnerstev z dobavitelji in inštalaterji toplotnih črpalk na nacionalni in evropski ravni;
  • z uvedbo shem skupinskih nakupov, ki temeljijo na paketih »nakup in namestitev«, zagotavljajo kakovost ponujenega proizvoda, poenostavljajo postopek nakupa za potrošnike ter jim nudijo stalno svetovanje in podporo;
  • usposabljanjem inštalaterjev toplotnih črpalk o tem, kaj morajo potrošniki vedeti, ko se odločajo za nakup toplotne črpalke;
  • obveščanjem potrošnikov o prednostih toplotnih črpalk v primerjavi s tradicionalnimi tehnologijami, z namenom spodbuditi nove naložbe in zanimanje.

Projekt CLEAR-HP bo v kampanje skupinskih nakupov v sedmih državah vključil vsaj 43.000 potrošnikov in samo v času trajanja projekta spodbudil za 3,5 milijona evrov novih naložb v tehnologije OVE. Poleg tega bodo izvedene aktivnosti zagotovile 2 GWh prihrankov primarne energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 639 ton CO2.

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 66 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Na voljo vam je vsak dan. Svetujejo izkušeni pravni strokovnjaki.

Za člane: 01 432 00 89 Za nečlane: 090 50 90

Svetovanje o pravicah pacientov (financira Mestna občina Ljubljana): 01 474 06 10

Več o svetovanju