Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Peticija
Peticija
10. november 2020

Na področju telekomunikacij prihaja med potrošniki in operaterji do številnih sporov. Delno je to povezano z velikim številom uporabnikov teh storitev (televizija, internet, mobilni telefoni …), k sporom pa pripomore tudi neustrezna, včasih tudi dvoumna zakonska ureditev nekaterih vprašanj. Ali predlog novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) za potrošnike prinaša kakšne izboljšave? Ali bo prišlo do pomembnejših sprememb pri vezavah? Bodo potrošniki bolje zaščiteni?

Na vsebino ZEKom-2 bo pomembno vplivala Direktiva (EU) 2018/1972 o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, katere cilj je tudi poenotenje pravil na evropski ravni. Pri prenašanju določb o pravicah končnih uporabnikov velja načelo popolne harmonizacije, kar pomeni, da države članice pravic ne smejo urediti drugače, kot je določeno v direktivi, razen, kjer je to izrecno dopuščeno. V praksi to pomeni, da bo po celotni Evropski uniji uveljavljen nekakšen najnižji skupni imenovalec zagotovljenih pravic, kar bo v nekaterih državah lahko povzročilo tudi zmanjšanje nekaterih obstoječih, `nadstandardnih´ pravic.

Pogodbe z vezavo
V zadnjih letih je veliko pritožb, ki jih prejemamo na ZPS, povezanih z naročniškimi pogodbami z vezavo, spori pa nastajajo predvsem zaradi sprememb pogodbenih pogojev s strani operaterjev. Ko potrošniki želijo od pogodbe odstopiti, ker se na primer ne strinjajo s povišanjem cene naročnine, jih to lahko drago stane. Operaterji namreč potrošnikom, ki od pogodbe odstopijo, zaračunavajo vračilo sorazmernega dela prejetih ugodnosti. Ugodnosti so lahko v obliki popustov na mesečno naročnino ali pa popustov pri nakupu terminalske opreme (na primer pametnega telefona). Mnogim potrošnikom se zato odstop od pogodbe finančno preprosto ne splača in so prisiljeni vztrajati do konca vezave pod spremenjenimi pogoji.

Ker takšna praksa zmanjšuje verjetnost, da bo potrošnik zamenjal operaterja, pa čeprav je ta enostransko spremenil pogoje, smo pri Zvezi potrošnikov Slovenije lani začeli s kampanjo Vezava za oba, v okviru katere smo zbrali že skoraj 10 tisoč podpisov potrošnikov. Glavni cilj kampanje je spremeniti prakso operaterjev, ki bi lahko že pod določili sedanjega Zakona o elektronskih komunikacijah potrošnikom omogočili, da naročniško razmerje nadaljujejo brez spremembe pogojev do konca vezave.

Ali bo ZEKom-2 potrošnike bolje zaščitil pred enostranskimi spremembami pogojev?
V določeni meri da, in sicer pri vezavah, kjer bo ugodnost v obliki popusta na naročnino ali kakšno drugo storitev. Predlog ZEKom-2 namreč določa, da če naročnik izkoristi možnost odstopa od pogodbe, mu ni treba plačati stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil. Ta, v primerjavi z obstoječim zakonom natančnejša definicija, bi morala po več letih sporov dokončno odpraviti dvome o tem, katere stroške so operaterji upravičeni zaračunati potrošnikom, ki odstopijo od pogodbe.

Slabost predloga ZEKom-2 pa je ureditev pravic potrošnikov, ki izkoristijo možnost odstopa pri vezavah, kjer so kot ugodnost prejeli popust pri nakupu (terminalske) opreme. Direktiva namreč določa, da potrošnik v primeru odstopa od pogodbe ne plača nadomestila, razen za subvencionirano terminalsko opremo, ki jo obdrži. Predlog ZEKom-2 kljub temu določa plačilo uporabnine tudi, ko potrošnik terminalsko opremo vrne. Menimo, da takšna določba zaradi načela popolne harmonizacije ni v skladu z direktivo, v zvezi s tem pa smo v okviru javne obravnave podali tudi naše pripombe na predlog zakona.

Druge spremembe
Predlog ZEKom-2 prinaša tudi nekatere druge izboljšave z vidika pravic končnih uporabnikov. Med njimi velja izpostaviti večjo preglednost pri zagotavljanju predpogodbenih in pogodbenih informacij. Vsi operaterji bodo morali uporabljati enotno predlogo povzetka pogodbe, predpisano z uredbo Evropske komisije. Upamo, da bo to, skupaj z obveznostjo zagotavljanja preglednih in primerljivih informacij o ponudbi operaterjev ter neodvisnim orodjem za primerjavo ponudbe operaterjev, ki ga mora zagotavljati Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve, pripomoglo k večji preglednosti ponudbe in lažji izbiri potrošnikov. Vsekakor bomo izvajanje teh ukrepov spremljali v praksi in izpostavljali tako dobre kot slabe prakse.

Pogoste so tudi pritožbe potrošnikov zaradi administrativnih stroškov, ki jih zaračunavajo operaterji v primeru prekinitve naročniškega razmerja ali prenosa mobilne številke. Po novem operaterji stroškov odpovedi ne bodo smeli zaračunati, če potrošnik od pogodbe odstopi po poteku vezave ali po poteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe. Ukinja se tudi strošek prenosa mobilne številke k drugemu operaterju, postopek prenosa bo za končnega uporabnika brezplačen.

Predlog zakona pravico do odstopa od pogodbe podaljšuje na 60 dni od obvestila o spremembi pogodbenih pogojev, medtem ko je po obstoječem zakonu ta rok 30 dni. To pomeni več časa za potrošnike, da poiščejo zanje ugodnejšo ponudbo pri drugih operaterjih, če se s predlaganimi spremembami pogodbenih pogojev ne strinjajo.

Med pomembnejšimi spremembami lahko za konec izpostavimo še bolj jasno določena pravila oziroma obveznosti operaterjev v postopku zamenjave ponudnika interneta ali prenosa številke. V praksi namreč prihaja do zapletov, ker potrošnik pogosto ne ve, kdo je za prenos internetnega priključka odgovoren, operaterji se sklicujejo eden na drugega, potrošniki pa v tem času nimajo zagotovljene internetne povezave. Po novem bosta morala sprejemni in prenosni izvajalec med seboj sodelovati, prekinitev zagotavljanja storitve dostopa do interneta ne bo smela biti daljša od enega delovnega dne, v primeru kršitve obveznosti pa bo moral operater potrošniku izplačati ustrezno nadomestilo.

Prenos direktive do 21. decembra 2020
Države članice bi morale določbe direktive v nacionalno zakonodajo prenesti najkasneje do 21. decembra in jih s tem dnem tudi začeti uporabljati. Ker gre za predlog ZEKom-2, bo treba nekoliko počakati, kakšno bo končno besedilo, ki bo vloženo v Državni zbor. Upamo, da bodo naše pripombe upoštevane in bo zakon v največji možni meri zavaroval pravice potrošnikov. Vsem potrošnikom, ki so do zdaj podprli našo peticijo in s tem naša prizadevanja v okviru kampanje Vezava za oba (zbranih skoraj 10.000 podpisov), pa se iskreno zahvaljujemo.

 

Zadnje objave

Več objav

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA