Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Zavarovanja
Zavarovanja
09. junij 2021

Pozorno smo prebrali splošne pogoje zavarovanj v slovenskih spletnih trgovinah. Predstavljamo vam značilnosti in posebnosti storitev za dodatno zaščito pametnih telefonov, na katere bodite pozorni, ko se boste odločali o sklenitvi zavarovanja.

Kaj je predvsem dobro vedeti?

Osnovno jamstvo vam zagotavlja že zakonodaja

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) vsak prodajalec odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo v roku dveh let od nakupa. Za stvarno napako gre, kadar izdelek nima običajnih ali dogovorjenih lastnosti oziroma lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero kupec kupuje izdelek, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana.

Za številne tehnične izdelke, vključno z mobilnimi telefoni, ZVPot določa tudi obvezno garancijo proizvajalca za brezhibno delovanje za obdobje najmanj enega leta.

Po našem mnenju bi moralo vsako podaljšanje garancije zajemati najmanj enake primere in pravice, kot jih imajo potrošniki v primeru obvezne garancije po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Splošni pogoji zavarovanj so večinoma težko razumljivi

Pred odločitvijo za sklenitev zavarovanja, jamstva ali podaljšanja garancije morate najprej razumeti, pred čim vas sploh varuje. Informacije žal niso vedno predstavljene na pregleden in razumljiv način, tudi splošni pogoji so ponekod zelo težko razumljivi.

telefoni-zavarovanja-2

V primeru nejasnosti o vsebini storitve se pred nakupom obrnite na prodajalca po elektronski pošti in zahtevajte pisna pojasnila o tistih vidikih, ki vas zanimajo.

Pri odločitvi za zavarovanje upoštevajte predvsem:

  • ceno storitve v primerjavi s ceno telefona,
  • obseg storitve (kritje naključnih poškodb, napak v delovanju, odtujitve ...),
  • trajanje storitve (začetek in obdobje veljavnosti, pogoji za prenehanje veljavnosti),
  • pravice oziroma zahtevke (popravilo, zamenjava, izplačilo v denarju ali dobropis),
  • izključitve kritja,
  • višino amortizacije,
  • višino odbitne franšize in morebitnih drugih stroškov uveljavljanja zahtevka.

Pri zavarovanjih je smiselno zlasti kritje, ki zajema tudi razbitje stekla in politje s tekočino, saj se to potrošnikom pogosto pripeti. Vsekakor je treba biti pozoren tudi na višino premije, ki se zlasti pri zavarovanjih, kjer se premija plačuje mesečno, lahko zdi ugodna, vendar je potrebno upoštevati skupni znesek, ki ga na koncu plača potrošnik.

Paketi zavarovanj v spletnih trgovinah

Razprite posamezen naslov za prikaz podatkov.

Ob spletnem nakupu telefona lahko sklenete "Big Bang kasko zavarovanje s kritjem stroškov nepooblaščene uporabe", ki ga ponujajo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav.

Potrošnik lahko izbira med 1- ali 2-letnim obdobjem zavarovanja, cena zavarovanja je odvisna od vrednosti telefona. Ponudnik na svoji spletni strani navaja, da zavarovanje krije poškodovanje ali uničenje izdelka ter odtujitev in stroške nepooblaščene uporabe, če je naprava odtujena z vlomsko tatvino ali ropom.

Podrobnejše informacije pa mora potrošnik poiskati v splošnih pogojih zavarovanja, ki med drugim določajo način obračuna škode, obseg kritja in tudi številne izključitve, kjer kritja ni.

Ob uničenju ali odtujitvi telefona potrošnik ne bo prejel celotne kupnine, temveč se bosta od nje odšteli amortizacija in odbitna franšiza. Zadnja je odvisna od vrednosti novega telefona in lahko znaša od 20 do 150 evrov.

Amortizacija se prvih 6 mesecev ne obračuna, vsak naslednji mesec pa se zavarovalna vrednost zmanjša za 3 odstotke cene novega telefona.

Poškodb ali uničenja, ki ju zavarovanec povzroči namerno, zavarovanje ne krije. Če se telefon poškoduje ali uniči zaradi neprevidnosti oziroma nesreče (npr. pade po tleh ali se po njem polije tekočina), bi zavarovanje moralo kriti tudi takšne primere. Negativno nas je presenetila določba, da se v primeru uničenja ali odtujitve telefona zavarovalnina ne izplača v denarju, temveč v obliki vrednostnega bona, ki ga lahko potrošnik uveljavi na prodajnih mestih Big Bang.

S tem se potrošniku omeji izbira, kje bo kupil naslednji telefon.

Harvey Norman pri spletnem nakupu telefona ponuja t. i. "Super jamstvo", čeprav gre v resnici za zavarovanje, ki ga ponuja v sodelovanju z zavarovalnico Allianz. Skleniti ga je mogoče za 2-, 3- ali 4-letno obdobje, ki začne teči po izteku osnovne garancije proizvajalca (obvezne ali daljše, prostovoljne garancije).

Zavarovanje v tem obdobju krije stroške popravil v primeru elektronskih ali mehanskih okvar, ki jih sicer v času osnovne garancije krije proizvajalčeva garancija, ter nekatere druge primere. V prvih 12 mesecih od nakupa, z izjemo prvih 14 dni, pa zavarovanje zagotavlja samo zaščito pred naključnimi poškodbami.

Zavarovalnica lahko namesto popravila v določenih primerih zamenja telefon, na primer če popravilo ni mogoče ali ni smotrno, če je bil telefon že dvakrat popravljan (pri telefonih z vrednostjo nad 200 evrov) in v nekaterih drugih primerih.

Pri tem opozarjamo, da obveznost zamenjave ne pomeni nujno zamenjave z enakim telefonom, temveč z novim, glede na lastnosti najbolj primerljivim telefonom, ki je lahko tudi od drugega proizvajalca. Poleg tega ima lahko tak telefon nižjo prodajno ceno, pri čemer morebitna razlika v ceni potrošniku ne bo povrnjena. Pod določenimi pogoji lahko zavarovalnica namesto popravila ali zamenjave izda dobropis.

Ob vsakokratnem uveljavljanju naključne škode mora potrošnik plačati strošek obdelave zahtevka, višina je odvisna od cene telefona, od 25 do 100 evrov. Gre torej za strošek, ki zelo spominja na odbitno franšizo, čeprav je poimenovan drugače. Iz kritja naključne škode pa je izključena škoda, ki je nastala zaradi malomarnosti zavarovalca.

Takšna izključitev lahko po našem mnenju pripelje do sporov, saj se telefon pogosto poškoduje prav zaradi nepazljivosti uporabnika (npr. telefon pade iz rok), kar bi zavarovalnica lahko štela kot malomarnost.

Spletna trgovina je specializirana za prodajo izdelkov Apple. Ob nakupu iPhona lahko potrošnik sklene zavarovanje, ki ga ponujajo v sodelovanju z zavarovalnico Triglav. Skleniti ga je mogoče za 1 ali 2 leti, tako cena zavarovanja kot odbitna franšiza (od 60 do 175 evrov) sta odvisni od vrednosti telefona.

Zavarovanje krije uničenje in poškodovanje telefona, njegovo odtujitev pa le, če je posledica vlomske tatvine ali ropa. Potrošnik v primeru uničenja ali odtujitve prejme bodisi nadomestni telefon, če je do njega upravičen na podlagi pravil proizvajalca (ob tem plača odbitno franšizo) ali pa vrednostni bon, ki pa ga lahko uveljavlja le pri prodajalcu.

Vrednostni bon se izda v višini cene novega telefona, zmanjšane za odbitno franšizo, amortizacijo (ta znaša 2 odstotka cene novega telefona na mesec, z izjemo prvega meseca od nakupa) ter vrednost ostankov.

V primeru poškodbe telefona je potrošnik prav tako lahko upravičen do nadomestnega telefona s skladno s pravili proizvajalca, ali do kritja stroškov popravila, zmanjšanih za odbitno franšizo in vrednost ostankov. Če bi stroški popravila dosegli zavarovalno vrednost, se šteje, kot da gre za uničenje telefona in se na enak način obračuna tudi škoda.

Spletne trgovine, ki ponujajo le podaljšanje garancije in jamstva

Spletna trgovina ponuja »Jamstvo Mimovrste«, ki se lahko sklene za 1 leto od izteka obvezne garancije. Tako vsaj izhaja iz splošnih pogojev, na spletni strani pa so nedosledno uporabljeni različni izrazi, kot so običajna, zakonska in standardna garancija.

Jamstvo zajema popravilo, zamenjavo z novim, enakim telefonom ali izplačilo njegove amortizirane vrednosti (v denarju ali v obliki dobropisa), če blago ne deluje brezhibno, sem naj bi spadale vse pogoste okvare, za katere velja tudi standardna garancija.

Med navedenimi tremi možnostmi prodajalec izbira po lastni presoji, glede na ekonomičnost posamezne rešitve. Amortizirana vrednost je nabavna cena telefona, znižana za 1 odstotek za vsak mesec, ki je pretekel od nakupa.

Iz določb splošnih pogojev ni povsem jasno, ali je izbira med vračilom kupnine ali izdajo dobropisa na strani kupca ali prodajalca. Pomembne so lahko tudi izjeme, ko jamstvo ne velja: v primeru napačnega, nestrokovnega, malomarnega in neustreznega ravnanja z izdelkom ali če se izdelek uporablja v pogojih (temperatura, prašnost, vlažnost ...), ki ne ustrezajo tistim, ki jih je določil prodajalec ali proizvajalec. V primeru popravila telefona mora potrošnik sam in na svoje stroške poskrbeti za prevoz do servisne delavnice oziroma prevzemnega mesta prodajalca.

Preverili smo tudi roke za uveljavljanje pravic. Potrošnik mora nemudoma in najpozneje v 7 dneh od pojava napake o njej obvestiti prodajalca, skupaj z vsemi pomembnimi informacijami in dokumentacijo. Prodajalec mora nato potrošnika obvestiti o svoji odločitvi v roku 30 dni od prejema zahteve za odpravo napak in če je zahteva utemeljena, izpolniti svojo obveznost v nadaljnjih 15 dneh.

Če prodajalec telefon zamenja z novim, jamstvo samodejno preneha. Čeprav je na spletni strani jamstvo opisano kot podaljšanje garancije, ne gre za pravo podaljšanje obvezne garancije, saj pogodbeni pogoji nekatera vprašanja urejajo drugače kot ZVPot z določbami o obvezni garanciji.

Spletna trgovina je specializirana za telefone Xiaomi, ponuja pa možnost dokupa dodatnega leta garancije, višina doplačila je odvisna od cene telefona. Garancijski pogoji so v prvem in drugem (dokupljenem) letu enaki in v delu, ki govori o roku za odpravo napak, sledijo določbam ZVPot v zvezi z obvezno garancijo.

Napaka mora biti odpravljena v roku 45 dni od prejema obvestila o napaki ali pa v tem času telefon zamenjan z novim. Ni pa v splošnih pogojih izrecno navedeno, da če garant svoje obveznosti ne izpolni, potrošnik pridobi pravico do odstopa od pogodbe ali znižanja kupnine, kot to določa ZVPot.

Spletna trgovina ponuja možnost sklenitve dodatnega »Jamstva ANovo«, ki ga ponudnik opisuje kot podaljšano garancijo in dodatne storitve. Cena jamstva, ki ga zagotavlja podjetje ANovo, je odvisna od vrednosti telefona, trajanje jamstva pa je 2 leti po izteku obdobja veljavnosti garancije proizvajalca.

Načeloma jamstvo vključuje popravilo telefona, le pri prvem popravilu pa tudi prevzem in dostavo na dom potrošnika ter stroške prevoza. Ob upoštevanju številnih izključitev, ko jamstvo ne velja, izhaja, da krije takšne okvare, ki jih sicer krije garancija proizvajalca.

Če popravilo ni mogoče ali ni ekonomsko upravičeno, pogodba o jamstvu preneha, potrošnik pa prejme dobropis. Odločitev o tem, ali je popravilo mogoče oziroma ekonomsko upravičeno, je izključno v presoji podjetja ANovo, pri višini dobropisa se upošteva amortizacija.

Ta v prvih dveh letih od nakupa telefona znaša 20 odstotkov njegove vrednosti na leto, pozneje pa 10 odstotkov vrednosti na leto. Posebnih določb o roku za izvedbo popravila nismo zasledili, naveden je le 7-dnevni rok od okvare, v katerem mora potrošnik po telefonu ali elektronski pošti obvestiti podjetje o okvari.

Pri nakupu v spletni trgovini podjetja Conrad lahko potrošniki izberejo podaljšanje garancije, cena je odvisna od vrednosti telefona. Pri posameznem telefonu je navedena obvezna garancijska doba, zraven pa možnost izbire podaljšanja garancije na 48 mesecev.

Glede na to, da v splošnih pogojih poslovanja ali drugje na spletni strani ni posebnih določb ali pojasnil v zvezi z garancijskimi pogoji v času podaljšane garancije, lahko sklepamo, da so enaki kot v času obvezne garancije.

To pomeni, da bi se morale v celotni garancijski dobi uporabljati določbe ZVPot o obvezni garanciji, na katerega se sklicuje prodajalec v splošnih pogojih. Ti določajo, da popravilo izdelka opravi prodajalec, če popravilo traja več kot 45 dni, pa izdelek zamenja z novim oziroma v celoti povrne kupnino, če zamenjava ni mogoča.

Avtor: Matjaž Jakin

favicon Preberite še: Mobilni operaterji zavarovanje telefona omogočajo le skupaj z vezavo

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA