Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop
Osebni računi, prost dostop
17. september 2018

Se vam zdijo storitve vaše banke predrage? Niste zadovoljni z odnosom bančnih uslužbencev? K drugemu ponudniku bančnih storitev pogledujete zaradi ugodnejšega kredita? Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, ste dober kandidat za zamenjavo banke. Prihranite lahko tudi več sto evrov na leto, preprost in hiter postopek pa je še dodaten razlog za zamenjavo. Večina tistih, ki so banko že zamenjali, je bila s postopkom zadovoljna, zamenjava pa jim je prinesla občutne prihranke.

Preden se odločite, upoštevajte vse dejavnike
Za zamenjavo se ne odločite le na podlagi akcijske ponudbe druge banke, temveč upoštevajte vse ključne dejavnike. Za primerjavo stroškov uporabite kalkulator na naši spletni strani, ki vam z vnosom želenih bančnih storitev izračuna letne stroške vseh 14-ih domačih bank in hranilnic, upoštevajte tudi bližino poslovalnic in bankomatov – informacije o tem najdete na spletnih mestih posameznih bank in hranilnic. Če se za zamenjavo odločate zaradi ugodnejšega kredita, upoštevajte tudi mesečne stroške vodenja računa in druga nadomestila – za plačilo položnic, trajnih nalogov, uporabo spletne in mobilne banke, plačilnih kartic in drugih storitev, ki jih uporabljate. Pri izbiri računa in predvsem paketa razmislite, ali vključene storitve zares potrebujete.

favicon Za primerjavo stroškov uporabite kalkulator

ki vam z vnosom želenih bančnih storitev izračuna letne stroške vseh 15-ih domačih bank in hranilnic, upoštevajte tudi bližino poslovalnic in bankomatov – informacije o tem najdete na spletnih mestih posameznih bank in hranilnic.

Zamenjava banke zahteva premislek, nekaj časa in truda, a s prehodom od dragih ali morda celo nekorektnih ponudnikov k ugodnejšim in prijaznejšim s svojim denarjem glasujete za slednje. Le odhod komitentov zaradi nezadovoljstva je dovolj dober znak banki, da mora nekaj spremeniti – kdor ostaja, je zadovoljen.

Izkušnje uporabnikov
Prihranke pri zamenjavi banke je potrdilo 88 odstotkov sodelujočih v spletni anketi, večina je prihranila do 100 evrov na leto, 15 odstotkov do 200 evrov, sedem odstotkov pa več kot toliko. 62 odstotkov sodelujočih je navedlo, da je bil postopek zamenjave zaključen v manj kot 14 dneh, več kot mesec je trajal le v 10 odstotkih primerov. In kaj svetujejo tistim, ki še razmišljajo o zamenjavi? Večina menjavo priporoča, a opozarja na podroben pregled stroškov (tudi skritih) in izbiro najugodnejšega ponudnika. Posebna pozornost naj velja morebitnim kreditnim pogodbam, svetujejo tudi oceno odnosa zaposlenih na novi banki.

Odprtje računa v drugi državi članici EU
Zakon nalaga stari banki, da mora ponudniku plačilnih storitev iz druge države članice EU posredovati seznam trajnih nalogov in direktnih obremenitev, prenesti pozitivno stanje na nov račun in zapreti starega. Nadaljnji postopek je odvisen od novega ponudnika in ni vezan na Pravila in postopke za zamenjavo banke.

Če imate račun odprt pri tujem ponudniku plačilnih storitev in imate težave s prejemanjem nakazil, ker jih plačnik pogojuje s slovenskim računom, nas o tem obvestite, pritožbo pa naslovite na Banko Slovenije. Plačnik ne sme pogojevati prejemniku plačila, na kateri račun, odprt v EU, bo nakazal sredstva, enako velja za prejemnike plačil.

Kaj potrebujete za zamenjavo
Za zamenjavo banke morate obiskati poslovalnico svoje nove banke ali hranilnice, pri Abanki, Gorenjski banki, NLB in banki Sberbank pa je zamenjavo mogoče opraviti tudi na vašem domu ali kjerkoli na območju Slovenije z obiskom mobilnega bančnika. V obeh primerih potrebujete osebni dokument, davčno številko in številko računa pri stari banki. Da se izognete morebitni gneči in čakanju, se na sestanek predhodno naročite, upoštevajte pa, da kar nekaj bank svoje poslovalnice zapre med 12. in 14. uro. Za informacije o zamenjavi se obrnite na osebne svetovalce, saj zaposleni na bančnih okencih po naših izkušnjah nimajo vedno dovolj in/ali pravih informacij.

Nova banka vas mora seznaniti s postopkom zamenjave transakcijskega računa, ob odprtju pa tudi z veljavno tarifo in obrestnimi merami, z možnostmi poslovanja z različnimi računi, s splošnimi pogoji ter pravicami in omejitvami pri poslovanju z direktnimi obremenitvami. Z novo banko se še pred odprtjem dogovorite tudi o uporabi spletne ali mobilne banke ter predvsem o višini limita in plačilnih karticah, da se izognete poznejšim težavam in oviram.

Samostojni podjetniki lahko z odprtjem računa za osebne in poslovne namene pri isti banki ali hranilnici pridobite dodatne ugodnosti (nam so jih med raziskavo na terenu ponudili pri Abanki in NLB).
Upoštevajte tudi, da so poslovnim uporabnikom običajno namenjene ločene poslovalnice.ce niste zadovoljni je izbire vec kot dovolj tab

Kaj za vas uredi banka in kaj morate narediti sami
Zamenjavo plačilnega računa fizičnih oseb ureja zakon, ki zagotavlja enoten in poenostavljen postopek ter določa obveznosti nove in stare banke ter uporabnika. Na pobudo ZPS je Združenje bank Slovenije pred desetimi leti pripravilo tudi Pravila in postopke za zamenjavo banke, ki veljajo za zamenjavo računov, odprtih v Sloveniji, ko ima komitent poravnane vse obveznosti. Postopek mora biti zaključen najpozneje v 12 delovnih dneh, v primeru neporavnanih obveznosti pa je lahko daljši. Ker med postopkom zamenjave nekaj časa ne boste imeli dostopa do bančnega računa, prej dvignite zadostno količino gotovine.

O spremembi številke bančnega računa nova banka obvesti delodajalca ali drugega izplačevalca rednih prihodkov (pokojnina, socialni prejemki). Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kljub temu vsem upravičencem do pravic iz javnih sredstev svetujejo, da spremembo računa sami sporočijo pristojnemu centru za socialno delo in se izognejo morebitni zamudi izplačil. Nova banka o spremembi računa obvesti tudi finančno upravo, sami pa ji morate sporočiti podatke o morebitnih bančnih računih, odprtih v tujini. Vse druge plačnike morate o spremembi obvestiti sami.

Prenos trajnih nalogov in direktnih obremenitev za vas uredi nova banka, če pa bi radi katerega ukinili, je zamenjava računa pravi trenutek za to – lahko jih umaknete s seznama za prenos. Da v praksi ne poteka vedno vse gladko, so nam potrdili v poslovalnicah dveh bank. Kljub njihovemu posredovanju se (pre)pogosto zgodi, da komitent dobi poziv s strani upnika, naj za prenos trajnega naloga izpolni še dodaten obrazec (na spletnem mestu upnika). Najpogosteje naj bi se to dogajalo uporabnikom Zavarovalnice Generali in Telekoma. V eni izmed bank pa nam je uslužbenec svetoval, da je trajne naloge najbolje urediti neposredno pri upnikih, saj lahko v nasprotnem primeru postopek traja predolgo, kar lahko privede do neporavnanih obveznosti in opominov. Prenos trajnikov so kot daleč najpogostejšo težavo pri zamenjavi banke navedli tudi sodelujoči v naši spletni anketi. Uporabniki e-računov jih boste po zamenjavi prejemali v spletno ali mobilno aplikacijo nove banke.

Zaprtje na daljavo ali oseben obisk
Če imate pri stari banki odprt le bančni račun in poravnane vse obveznosti, obisk njihove poslovalnice ne bo potreben. A več kot imate povezav s staro banko, večja je verjetnost, da boste morali k njim osebno. Za urejanje odplačevanja kreditov ter varčevanj, depozitov in drugih produktov je najbolje obiskati matično poslovalnico, na sestanek se predhodno naročite. Vedite, da zaprtje računa lahko pomeni povišanje obrestne mere pri kreditih, ki jih odplačujete, višje članarine za plačilne kartice ali druge spremembe v nadomestilih. Predčasna odpoved varčevanj in depozitov prinaša stroške in/ali manjše obresti, zato jih ne ukinite, temveč se s staro banko dogovorite, kam naj se sredstva nakažejo po zaključku varčevanja.

Stroški zamenjave
Postopek zamenjave banke je brezplačen, izjema so dejanski stroški, ki pri tem nastanejo. Stara banka lahko za zaprtje računa zaračuna nadomestilo, a le, če je bil račun odprt manj kot šest mesecev, višina nadomestila pa mora biti sorazmerna z dejanskimi stroški. Prav tako ne sme zaračunati nadomestila, če se za prekinitev pogodbe odločite zaradi spremembe splošnih pogojev. Račun morajo zapreti v roku enega meseca, nadomestil pozneje ne smejo zaračunati, vnaprej plačana nadomestila pa morajo povrniti v sorazmernem deležu (npr. letna članarina za kartico). Nekatere banke ob slovesu zaračunajo tudi ukinitev kartic (to vrsto stroška je navedlo pet odstotkov sodelujočih v spletni anketi), po naših informacijah jo trenutno zaračunava le banka Sberbank. Kaj in koliko vam bo ob zaprtju računa ali paketa zaračunala vaša banka ali hranilnica, preverite v preglednici – v povprečju znaša strošek zapiranja računa okrog sedem evrov. Nadomestila ne zaračunavajo NLB, UniCredit banka in Addiko Bank, ki pa za ukinitev paketa zaračuna 26 evrov. Odpiranje računa pri novi banki je povsod brezplačno, večina pa zaračuna odpiranje drugega in naslednjih računov (od 10 do 48 evrov).

Kam se lahko pritožite?
Če zamenjava banke ne bo potekala v skladu s pravili, podajte pritožbo na Združenje bank Slovenije in Banko Slovenije, pišite ali pokličite tudi na ZPS.

Postopek zamenjave transakcijskega računa

  • V novi banki ali hranilnici odprete transakcijski račun.
  • Izpolnite vlogo za zamenjavo banke, ki vsebuje zahtevo za zaprtje računa pri stari banki ali hranilnici, ter seznam direktnih obremenitev in trajnih nalogov, ki jih želite prenesti na nov račun.
  • Nova banka o spremembi številke računa obvesti delodajalca ali drugega plačnika.
  • Stara banka preveri, ali so vse obveznosti poravnane in v tem primeru nadaljuje postopek zaprtja računa.
  • Stara banka posreduje seznam trajnih nalogov in direktnih obremenitev novi banki.
  • Stara banka trajne naloge ukine, nova pa jih odpre.
  • Stari banki vrnete kartice in čeke.
  • S staro banko se dogovorite o načinu odplačila kreditov, vodenja varčevanj idr.
  • Po zaprtju računa pri stari banki se izvede prenos sredstev na nov račun, morebitne naknadne prilive stara banka vrne plačniku.

Avtorica: Alina Meško

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA