Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop

Limit je stalnica v življenju mnogih, ki se nanj zanašajo, da pokrijejo osnovne življenjske stroške. Pričakovati je, da se bo njegova uporaba v prihodnjem obdobju še povečala, saj se bodo mnogi potrošniki soočali s finančnimi posledicami epidemije COVID-19. Limit namreč omogoča vsaj delno zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje nujnih potreb v obdobju izrednega izpada prihodkov.

Zavedati se je treba, da ta vrsta zadolževanja ni poceni. Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo zato pozvali bančni sistem k začasni opustitvi bančnih stroškov in obresti za limite, s čimer lahko banke in hranilnice prispevajo k manjšemu akumuliranju dolga tistih potrošnikov, ki zaradi posledic epidemije doživljajo finančno stisko.

Preprosto zadolževanje, ki ni poceni
Limit spada med dražje oblike zadolževanja, koliko vas bo stal, je poleg izposojenega zneska odvisno od tega, kako pogosto in koliko časa ste v dovoljenem minusu. Ko greste v limit, zapadete v dolg in kot za vsako drugo posojilo plačate obresti. Te niso majhne, trenutno se gibljejo tik pod zakonsko določeno letno zamudno obrestno mero, ki je 8 odstotkov, ne glede na to, ali gre za redni ali dodatni (izredni) limit.

Samo obrestna mera običajno ne pokaže celotne slike, saj večina bank in hranilnic zaračuna še dodatne stroške. Efektivna obrestna mera (EOM) je širše merilo cene za izposojo denarja, saj poleg obrestne mere vključuje tudi različne stroške, ki jih plačate za pridobitev limita, na primer strošek za odobritev ali strošek zavarovanja, in za njegovo mesečno vodenje. Nižja efektivna obrestna mera pomeni ugodnejšo ponudbo.

Ključne značilnosti limita

  • Limit na osebnem računu je kreditna linija, ki omogoča izposojo vnaprej določenega zneska do meje, dogovorjene z banko.
  • Limit ni brezplačen. Ko greste v limit, zapadete v dolg in kot za vsako drugo posojilo za njegovo koriščenje plačate obresti. Nekatere banke bodo zanj zaračunale še druge stroške, na primer strošek odobritve in zavarovanja, druge zaračunajo tudi strošek vodenja limita.
  • Banke osnovni limit praviloma omogočijo že ob odprtju osebnega računa oziroma ga aktivirajo po prejetju prvega priliva nanj.
  • V posebnem dogovoru z banko in ob izpolnjevanju dodatnih pogojev lahko komitenti pridobijo dodatni (t. i. izredni) limit, kar jim omogoča koriščenje višjega zneska. Ta je običajno dogovorjen za obdobje največ enega leta, njegova višina je odvisna predvsem od kreditne sposobnosti potrošnika in njegove bonitetne ocene. Zanj je treba podati vlogo v poslovalnici, banke in hranilnice večinoma omogočajo tudi elektronsko oddajo vloge prek spletne banke ali izpolnitev obrazca na spletni strani.
  • V okviru dogovorjene ročnosti je koriščenje mogoče, dokler dogovorjeni limit ni prekoračen.
  • Ob izteku limita lahko potrošnik zaprosi za podaljšanje v enakem ali spremenjenem znesku, vendar ni nujno, da bo banka limit znova odobrila. Ponovno bo pregledala pogoje, ki jih mora komitent izpolnjevati za obnovitev limita. Če jih ne izpolnjuje, lahko banka odobritev zavrne in zahteva vračilo izkoriščenega zneska.
  • V primeru nedovoljene prekoračitve sredstev na osebnem računu vam bo banka poleg stroškov opominjanja zaračunala še zamudo v višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti (8 odstotkov).

Odločitev o limitu naj bo kljub stiski informirana
Čeprav je limit lahko priročna rešitev, ga uporabljajte le v nujnih primerih in kot kratkoročno kreditno možnost. V očeh mnogih potrošnikov limiti ne veljajo za "prava" posojila in nanje ne gledajo kot na obliko zadolževanja. Ker ne razumejo, kako delujejo, se ujamejo v past in limit hitro postane zelo drag vir financiranja.

V primerjavi z drugimi posojilnimi možnostmi je način izposoje sicer hiter, preprost, bolj prilagodljiv in priročen, vendar je za njegovo vračilo potrebne precej več discipline kot na primer za vračilo potrošniškega posojila, pri katerem je vnaprej dogovorjeno mesečno zniževanje dolga. Limiti so strukturirani na način, ki lahko privede do nenehnih obnavljanj, vse preveč potrošnikov pa ostane ujetih v dragih in dolgoročnih ciklih tega dolga, iz katerega se je težko rešiti – precej težje, kot ga je bilo pridobiti.

Limit vam lahko pomaga prebroditi trenutno finančno stisko, vendar je treba upoštevati, da takšno zadolževanje lahko povzroča visoke stroške, njegova uporaba pa zlahka postane navada, s čimer se ta oblika zadolževanja za številne postopoma spreminja v trajni dolg. Praksa je nemalokrat pokazala, da je lahko ta oblika zadolževanja dolžniška past, ki povzroča velike finančne stiske.

Pomembno je, da natančno veste, kako deluje, koliko vas bo stal, da ste seznanjeni z vsemi tveganji, najpomembneje pa je, da veste, kako ga boste poplačali. Limit je posojilo, zato ga boste morali vrniti. Manj kot se boste zadolžili, manj boste morali vrniti banki.

Pozorno preverite, kolikšni so vsi stroški limita
Za primerjavo aktualnih ponudb smo zaprosili banke in hranilnice – zanimal nas je limit na osebnem računu v višini 1500 evrov za obdobje 12 mesecev, primerjavo smo izvajali marca 2020.

Kot je razvidno iz primerjave efektivnih obrestnih mer, so med posameznimi ponudniki precejšnje razlike. Najdražja izposoja zneska v višini 1500 evrov nas lahko stane več kot 200 evrov na leto, upoštevajoč predpostavko Zakona o potrošniških kreditih, da je skupni znesek kredita črpan v celoti za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe.

bodo banke pocenile uporabo limitov v casu koronakrize tab

Avtor: Marko Tretnjak

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA