Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop
Osebni računi, prost dostop
17. februar 2020

Rezultati raziskave o poznavanju novosti, ki jih prinaša PSD2. Direktiva o plačilnih storitvah (PSD2), ki je začela veljati pred dvema letoma, je pomembno prispevala k nastanku povsem novega sistema, ki temelji na inovativnih finančnih orodjih in storitvah za upravljanje osebnih financ. Omogočila je začetek izvajanja odprtega bančništva, za katero pričakujemo, da bo korenito spremenilo dosedanje navade potrošnikov pri vsakodnevnem upravljanju financ. Odprto bančništvo je sicer še v zgodnji fazi razvoja, pa vendar – ali potrošniki sploh vemo, kaj se dogaja na tem področju?

Velika sprememba uporabniške izkušnje
Spremembe, ki jih prinaša PSD2, smo podrobno predstavili v reviji ZPStest 1/2019, ključna novost je, da odpira trg plačilnih storitev novim ponudnikom. Uvaja nove tehnologije, nove plačilne storitve, kot sta storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih, potrošnikom pa za izvajanje novih plačilnih storitev omogoča izbiro tretjih ponudnikov, s čimer ob bank zahteva, da postanejo digitalno bolj odprte za nove ponudnike plačilnih storitev (TPP – Third Party Provider).

Vsak potrošnik lahko po novem izbira med večjim številom ponudnikov za določene finančne storitve, saj direktiva spodbuja širitev trga z vključitvijo novih akterjev, ki bodo do računov potrošnikov pri banki lahko dostopali prek namenskih programskih vmesnikov (t. i. API – Application Program Interface), seveda s pridobitvijo izrecnega soglasja imetnika računa. Zadnje omogoča tretjim ponudnikom učinkovit dostop do finančnih informacij potrošnikov, kar spodbuja razvoj novih aplikacij in storitev, svoje poslovne modele pa ti ponudniki gradijo zlasti na izboljšanju uporabniške izkušnje.

Plačnik ima na primer možnost, da tretjim ponudnikom plačilnih storitev dovoli neposredno bremenitev njegovega bančnega računa. Potrošniki se tako lahko denimo izognejo provizijam, ki jih zaračunavajo ponudniki kreditnih kartic, saj storitve plačujejo neposredno ponudniku plačilnih storitev.

Potrošniki lahko tudi učinkoviteje upravljajo svoja finančna sredstva z aplikacijami, ki zbirajo podatke z njihovih računov, ki jih imajo pri različnih bankah. Te morajo, seveda ob izrecnem soglasju potrošnika, deliti podatke o svojih komitentih s tretjimi ponudniki storitev, ki uporabniku v svojih aplikacijah ponujajo celovit pregled nad informacijami o njihovih plačilnih računih pri različnih bankah. Če ima posameznik odprt račun pri več bankah, bo za pregled vseh podatkov potreboval le eno aplikacijo.

Potrošniki bodo sčasoma imeli vse več možnosti za plačevanje in upravljanje svojih financ, večja konkurenca pomeni tudi boljše pogoje za potrošnike, tako glede kakovosti storitev kot stroškov posameznih storitev.

Varnost je ključnega pomena
Pomembna novost, ki jo PSD2 uvaja pri elektronskih plačilih, je tudi preverjanje pristnosti s tako imenovano močno avtentikacijo (SCA – Strong Customer Authenication), kadar potrošnik dostopa do svojega plačilnega računa na spletu ali izvede elektronsko plačilo.

Močna avtentikacija vključuje preverjanje vsaj dveh od naslednjih treh elementov:

  • znanje uporabnika (nekaj, kar ve samo uporabnik; npr. enkratno geslo, koda PIN);
  • lastništvo uporabnika (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika, npr. njegov osebni telefon);
  • neločljivo povezanost z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je; npr. biometrični podatki, kot so glas, prstni odtis, roženica).

Ponudniki plačilnih storitev imajo na voljo novo prehodno obdobje, v katerem morajo implementirati ukrepe za zagotovitev močne avtentikacije stranke. Prehodno obdobje bo trajalo do 31. decembra 2020, po tem datumu bodo le še redki spletni nakupi potekali brez potrjevanja z dvema varnostnima elementoma.

Izobraževanje potrošnikov je ključno
Potrebe in želje uporabnikov plačilnih storitev se spreminjajo. Čedalje pogosteje iščejo preprost dostop do storitev, boljši nadzor ter hitrejše in cenejše opravljanje plačilnih transakcij. Za številne potrošnike bo direktiva PSD2 vodila do večje izbire storitev, boljšega nadzora nad finančnimi transakcijami, lažjega finančnega upravljanja ter do bolj uporabnih in cenovno dostopnih finančnih storitev. Zanimivo bo videti, katere nove storitve in aplikacije bodo nastale iz novih podatkovnih tokov.

Vendar potencial odprtega bančništva ne bo dosežen brez prizadevanj za izobraževanje potrošnikov o njegovih koristih. Potrošnikom bo treba pomagati razumeti odprto bančništvo, saj ga bodo uporabljali samo, če bo njihova uporabniška izkušnja dobra oziroma bo izpolnila njihova pričakovanja, informacije pa bodo predstavljene na način, ki jim bo omogočal sprejemanje premišljenih odločitev. Krepitev ozaveščanja je torej posebej pomemben dejavnik pred neželenimi posledicami odprtega bančništva, za kar bo potrebno več informiranja in izobraževanja, da bodo lahko potrošniki sprejemali odločitve o tem, kako upravljati svoje podatke, komu omogočiti dostop do njih in kako odkriti morebitno goljufivo ravnanje. Potrošniki se na splošno premalo zavedajo svojih pravic in pogosto podcenjujejo vrednost svojih podatkov.

Banke in ponudniki aplikacij bodo morali zgraditi zaupanje in z izobraževanjem prepričati svoje komitente, da jim lahko odprto bančništvo koristi. Prav banke in hranilnice imajo osrednjo vlogo v sistemih odprtega bančništva, zato je njihov pristop pri ozaveščanju in izobraževanju komitentov ključen. Začetni pristop informiranja o novostih se je večinoma osredotočal na kratko razlago direktive in pravnih posledic za uporabnike, manj pa na prikaz priložnosti za boljšo uporabniško izkušnjo. Komitente bi morale poučiti o prednostih odprtega bančništva, o tem, kako lahko kar najbolje uporabijo nove načine plačevanja ter druge novosti odprtega bančništva, kako naj uporabljajo nove storitve, katera so morebitna tveganja, kako se jim izogniti in kaj storiti, če gre kaj narobe.

Odprto bančništvo je naslednje poglavje digitalizacije finančnih storitev in velik korak v tej smeri, vendar se bo moralo izkazati za koristno in zanesljivo, da bo postalo del vsakdana za potrošnike.

Ozaveščenost javnosti o novostih še vedno majhna
Potrošnike smo v krajši raziskavi, ki smo jo izvajali oktobra 2019, povprašali o tem, kaj vedo o odprtem bančništvu. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so ozaveščeni o novostih, ki jih prinaša nova direktiva na področju plačilnih storitev.

Ugotovitev je bila skoraj enotna: večina potrošnikov se ne zaveda najbolje, kako bo nanje vplivala predpisana uredba PSD2, zato bi za boljše razu- mevanje novosti potrebovali dodatne informacije in izobraževanje oziroma svetovanje.
71 % anketiranih ne pozna sprememb na področju plačilnih storitev.
85 % anketiranih meni, da bi za boljše razumevanje novosti potrebovali dodatne informacije in svetovanje.

Večina potrošnikov je na vprašanje, ali bodo uporabljali nove plačilne in druge storitve, odgovorila pritrdilno, vendar bi za to potrebovali več informacij.
59 % anketiranih bi uporabljalo novosti, a za to potrebujejo več informacij.
12 % anketiranih bi novosti zagotovo uporabljalo, saj že imajo dovolj znanja s tega področja.

Potrošnike smo povprašali tudi, ali jih skrbi zaradi vse večje digitalizaci- je na področju plačilnih storitev in drugih storitev, povezanih z denarjem. Zaupanje v varnost poslovanja je poleg uporabniške izkušnje ključno za razvoj novega koncepta in za sprejem novih storitev med uporabniki. Od- prto bančništvo namreč temelji na deljenju podatkov in pri vsaki izmenjavi podatkov so določena tveganja, tudi to, da bi bili podatki uporabljeni tudi za druge namene.
24 % anketiranih meni, da njihov denar ne bo več varen.
14 % anketiranih skrbi, da digitalizacija izpodriva plačevanje z gotovino.

Avtori: Marko Tretnjak

 bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA