Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop
Krediti, prost dostop
24. oktober 2018

Hitri krediti prinašajo potrošnikom krajše in poenostavljene postopke odobritev, a tudi dodatna tveganja. Avtomatizacija, manj dokumentov in nižji kreditni standardi so omogočili skrajšanje dolgotrajnega postopka odobritve, te spremembe pa so banke in hranilnice oblikovale v nov produkt "hitrih kreditov". Nekatere želijo glavno lastnost – hitrost – prenesti na potrošnika, ki naj bi se za kredit odločil hitro in brezskrbno.

Hitrost odobritve ali odločitve?
Hitri krediti se od običajnih potrošniških kreditov razlikujejo po času odobritve, ki je seveda krajši. Banke in hranilnice obljubljajo odobritev "še isti dan", "v nekaj urah" ali celo "v nekaj minutah". Postopek je hitrejši tudi zaradi uporabe spleta, ki prosilcu prihrani čas ali celo obisk poslovalnice ter nedvomno pomeni konkurenčno prednost ponudnika kredita. Ob pregledu ponudbe in oglasnih sloganov, kot so "Nov nakup? Preskoči odlašanje.", "Kar si želite, v hipu dobite.", "Vzemite si čas za pravo izbiro, za pravi kredit ga ne potrebujete." in "Hiter kot misel!", smo dobili vtis, da želijo nekateri ponudniki prikazati hitre kredite kot nekaj brezskrbnega, kar zgolj izpolnjuje želje – hitri kredit (lahko) razumemo kot hitro odločitev za nakup, dejstvo, da se pri tem zadolžimo, pa je v ozadju.

Manj dokumentov
Postopek je hiter tudi zato, ker prosilcu ni treba predložiti veliko dokumentov: zadostujejo osebni dokument, davčna številka, vloga za odobritev kredita in številka bančnega računa, če prosilec ni komitent. Kreditnih dokumentov v večini primerov ni treba odobriti pri delodajalcu – prav to so pri Delavski hranilnici označili kot bistveno značilnost hitrega kredita. Nekateri ponudniki v določenih primerih zahtevajo še pogodbo o zaposlitvi, plačilne liste ter izpiske o prilivih in odlivih.

Pri Delavski hranilnici, NKBM in NLB lahko celoten postopek sklenitve kredita izpeljete prek spleta, le pogodbo boste morali podpisati v poslovalnici. Uporabniki mobilne banke NLB lahko hitri kredit pridobijo kar prek mobilnika in denar na račun prejmejo celo brez obiska poslovalnice.

Kdo lahko dobi hitri kredit?
S statusom samostojnega podjetnika hitrega kredita ne boste dobili. Ena izmed anketirank v spletni anketi je zapisala, da je hitri kredit dobila, ko je bila redno zaposlena, medtem ko ga zdaj s statusom samostojne podjetnice ne dobi, čeprav zasluži veliko več in ima sredstva na varčevalnem računu. Tovrstno prakso je označila za disikriminatorno. Banke in hranilnice hitre kredite praviloma res odobrijo le zaposlenim za nedoločen čas in zaposlenim za določen čas, pri čemer doba vračila kredita običajno ne sme biti daljša od časa trajanja zaposlitve, v nekaterih primerih mora biti zaposlitev pri zadnjem delodajalcu daljša od 36 mesecev. Na ZPS se zavzemamo za ustrezne kreditne standarde in osebno obravnavo kreditojemalcev, saj razširjenost tovrstne oblike zaposlitve marsikomu, ki kredit lahko odplačuje, onemogoči ali oteži najem kredita. Res pa je, da kar nekaj bank odobri običajne potrošniške kredite tudi samostojnim podjetnikom, a praviloma z višjimi zahtevami po zavarovanju.

Dodaten pogoj pri hitrih kreditih je lahko tudi, da ste komitent banke vsaj šest mesecev. Večina bank in hranilnic hitre kredite ponuja le svojim komitentom, nekatere tudi nekomitentom: Banka Sparkasse, Lon, NKBM, Primorska hranilnica Vipava, Sberbank (Ekspres kredit) in UniCredit Banka. Praviloma so obrestne mere za nekomitente višje, zato je kredit dražji.

Pred odobritvijo kreditodajalci ocenijo kreditno sposobnost prosilca s pregledom v bazi Sisbon in na podlagi mesečnih prilivov na bančni račun. Na spletnem mestu Sberbank za pridobitev Ekspres kredita navajajo tudi pogoj, da kreditojemalec ni bil nikoli v postopku osebnega stečaja – v zadnjem času se je na nas obrnilo kar nekaj posameznikov, ki zaradi osebnega stečaja v preteklosti danes ne morejo dobiti kredita ali limita.

Zneski in ročnosti
Hitri krediti so praviloma omejeni na izposojo manjših zneskov do največ 5000 oziroma 10.000 evrov. Do 15.000 evrov lahko dobite pri Gorenjski banki, do 20.000 pri Sberbanki, do 25.000 pri NLB (do 15.000 prek mobilne banke) in do 30.000 evrov pri NKBM, kjer je to edini potrošniški kredit v njihovi ponudbi. Ročnosti so krajše, najpogosteje do treh let, do pet let je hitri kredit mogoče odplačevati pri Abanki, Addiko Banki, Sberbank (Hitri kredit), SKB in Unicredit banki ter do osem let pri NKBM in Sberbank (Ekspres kredit).

Zniževanje kreditnih standardov
Na povečana tveganja zaradi zniževanja kreditnih standardov pri hitrih kreditih so letos poleti opozorili v Banki Slovenije ter pozvali banke in hranilnice k ustreznim notranjim kontrolam in presoji bonitete strank. Med drugim so v več primerih naložili bankam upoštevanje vseh življenjskih stroškov in ustrezno ugotavljanje premoženjskega stanja kreditojemalcev, upoštevanje vseh informacij, ki vplivajo na poslabšano kreditno sposobnost, ter preverjanje nizko postavljene meje preostanka razpoložljivega dohodka ob izračunu kreditne sposobnosti. Običajno banke in hranilnice zahtevajo, da po plačilu kreditnega obroka in drugih obveznosti kreditojemalcu ostane minimalna plača (638 evrov), kar seveda pomeni, da vsi tisti z minimalno plačo kredita ne morejo dobiti. Nekateri ponudniki – Addiko Bank, NKBM in Sberbank – pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevajo tudi prihodke iz naslova nadomestil za prevoz na delo in malico. Znesek, ki naj bi bil namensko porabljen (za prevoz na delo in malico), se tako všteva v razpoložljiv dohodek. Čeprav so se nekateri potrošniki tovrstnih praks razveselili, saj lahko dobijo (višji) kredit, pa nižanje kreditnih standardov in (pre)visoki kreditni obroki pomenijo večje teganje. Ponudniki kreditov si morajo prizadevati za odgovorno kreditiranje, ki pomeni korektno oglaševanje, razumljivo informiranje o morebitnih posledicah, postavljanje ustreznih meril za ocenjevanje kreditne sposobnosti in poštene kreditne pogoje.

Lastno zmožnost odplačila kredita ocenite tudi sami na podlagi prihodkov in odhodkov ter postavljenih finančnih ciljev. Upoštevajte možne spremembe v prihodnosti – v vašem osebnem življenju (sprememba zaposlitve, nov družinski član, upokojitev ...) in širše (manjši prihodki ali izguba zaposlitve zaradi spremenjenega splošnega ekonomskega položaja).

Pregled ponudbe
Hitri kredit imajo v svoji ponudbi vse banke, razen BKS. Pri NKBM imajo le eno vrsto gotovinskega kredita, ki ga zaradi njegovih značilnosti v prispevku obravnavamo (tudi) kot hitri kredit.

Primerjava informativnih izračunov je pokazala, da so hitri krediti praviloma dražji od nenamenskih potrošniških kreditov (klasični gotovinski). Pri izposoji 5000 evrov za dobo treh let so skupni stroški hitrega kredita v primerjavi s klasičnim kreditom pri istem ponudniku v povprečju višji za okrog 80 evrov, največja razlika je pri Delavski hranilnici, in sicer več kot 200 evrov. Hitri kredit je od klasičnega ugodnejši le pri Banki Intesa Sanpaolo in pri Addiko Bank pri UniCredit banki sta ponudbi enaki.

Med ugodnejšimi ponudniki hitrih kreditov so Gorenjska banka, NKBM, Primorska hranilnica Vipava, Sparkasse in UniCredit Banka. Vendar upoštevajte, da UniCredit in Sparkasse v skupne stroške ne vključujeta stroškov vodenja osebnega računa, nekatere banke pa jih ne upoštevajo niti pri izračunu EOM (glej opombe v preglednici). Prav EOM in skupni stroški kredita pa sta ključni postavki za primerjavo kreditov, zato tovrstna praksa ponudnikov izkrivlja informacije in onemogoča primerjavo ter izbiro najbolj ugodne ponudbe. Na ZPS se zavzemamo, da bi vse banke in hranilnice uporabljale enoten način izračuna EOM in skupnih stroškov kredita – z upoštevanjem stroškov vodenja osebnega računa, kot to po našem mnenju določa Zakon o potrošniških kreditih.

Primerjava hitrih in nenamenskih potrošniških kreditov, izposojeni znesek 5000 €, doba odplačevanja 3 leta, fiksna obrestna mera (kliknite za povečavo)

ne odlocajte se prehitro hitri kredit tab

Naš nasvet
Hitri krediti so praviloma na voljo le s fiksnimi obrestnimi merami, ki so višje od spremenljivih. Če se odločate za kredit s krajšo dobo odplačila (do dveh let) in lahko počakate nekaj dni na odobritev, preverite še ponudbo klasičnih gotovinskih kreditov s spremenljivo obrestno mero. Ob trenutno negativni vrednosti Euriborja in napovedih ECB, da bo pozitivno vrednost dosegel leta 2020, tveganje povišanja obrestne mere pri krajših ročnostih ni veliko. To pa ne velja za daljša obdobja – predvsem pri stanovanjskih kreditih, kjer so dobe odplačevanja 20 ali 30 let in je tveganje veliko, se poskušajte izogniti spremenljivi obrestni meri.

Kdo odobri kredit?
Danes lahko za hitri kredit zaprosite v poslovalnici banke ali na spletu, a vašo vlogo bodo bančni uslužbenci obravnavali le v času delovnih ur. Prihodnost prinaša še hitrejše kredite. Predstavljajte si, da ob brskanju po spletni trgovini kadar koli, z le nekaj kliki, pridobite kredit in želeni izdelek kljub prazni denarnici takoj kupite. A ker mora kreditodajalec preveriti kreditno sposobnost prosilca, bi to pomenilo, da mora nekdo neprestano čakati v pripravljenosti in reševati prošnje za kredite. Tudi zato so na Zvezi bank Slovenije predlagali spremembo Zakona o centralnem kreditnem registru, ki bi omogočala avtomatizirano odobravanje kreditov. To pomeni, da podatkov v bazi Sisbon ne bi več preverjali bančni uslužbenci, temveč bi preverjanje potekalo avtomatizirano, kreditno sposobnost prosilca pa bi ocenil računalniški algoritem. Banke in hranilnice bi lahko kredite odobravale kadar koli, celo brez stroškov dela zaposlenih.

Predlagane spremembe zakona na Zvezi potrošnikov Slovenije zaradi zaščite interesov potrošnikov ne podpiramo, Ministrstvo za finance pa smo pozvali k pridobitvi predhodnih informacij o vplivih avtomatiziranega odobravanja kreditov na tveganja za potrošnike in posledično na javno blagajno. Menimo, da z avtomatiziranim preverjanem kreditodajalec ne ocenjuje vseh tveganj za potrošnika, da hitrost postopka potrošnikom onemogoča tehten premislek, da se povečuje tveganje za sprejemanje neugodnih kreditnih pogojev in posledično povečuje verjetnost za prekomerno zadolževanje. Odgovoriti je treba tudi na vprašanje o možnostih zlorab osebnih podatkov in omejiti višino avtomatizirano odobrenih kreditov. Svoje mnenje o predlogu spremembe zakona je objavila tudi Banka Slovenije, ki zagovarja "stališče, da glavno vodilo ne more biti le zasledovanje hitrosti in avtomatiziranost dostopa/odobravanja t. i. hitrih kreditov, temveč je treba obenem zagotoviti tudi ustrezno obvladovanje kreditnih, operativnih, varnostnih in drugih tveganj". Ali moramo res takoj kupiti vse, kar vidimo in si zaželimo, ne glede na posledice? Svoje finance lahko upravljamo tudi bolj odgovorno. Kot je zapisal eden od anketirancev: "Za hitre kredite se ne zanimam, potrošim, kolikor imam."

Avtorica: Alina Meško

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA