Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti
Krediti
20. junij 2022

Obveščamo vas o poteku dogajanj v zvezi s postopki Negativni Euribor v kreditnih pogodbah:

1. Tožba zoper banko Sparkasse je vložena

Na ZPS smo vložili kolektivno tožbo zoper banko Sparkasse, ker je kreditojemalcem pri izračunu pogodbene obrestne mere obračunavala negativno vrednost euribor, kot da je ta 0. V tožbi so zajete kreditne pogodbe s spremenljivo pogodbeno obrestno mero (Euribor + pribitek), sklenjene pred 2016, v katere banka ni zapisala klavzule, da se negativna vrednost euribor-ja obračuna kot 0, vendar pa ga je kljub temu tako obračunavala.

Zato na ZPS s tožbo v korist vseh oškodovanih kreditojemalcev banke Sparkasse zahtevamo, da jim banka vrne preplačilo, ki je posledica tega nepravilnega obračuna.

O poteku postopka bomo obveščali javnost na naši spletni strani, kreditojemalce, ki ste in še boste izpolnili obrazec za sodelovanje, pa bomo obveščali tudi po elektronski pošti.

2. Tožbe zoper banke, ki so v kreditne pogodbe vključile pogodbeno določilo, da se v primeru negativne vrednosti Euribor le-ta obračuna kot 0 (ničelna klavzula)

Večina bank je konec leta 2015 in v letu 2016 v novo sklenjene pogodbe začela vnašati sporno pogodbeno določilo (t.i. ničelna klavzula), s katero so določile, da se v primeru, če postane euribor negativen, obračuna v vrednosti 0 in si tako v svojo korist omejile gibanje pogodbene obrestne mere navzdol.

Ker v pogodbi ni določbe, ki bi omejila zviševanje pogodbene obrestne mere v primeru pozitivne rasti euribor, torej v zaščito kreditojemalca, gre po našem prepričanju za nepošten pogodbeni pogoj, ker povzroča znatno neravnotežje pravicah in obveznostih pogodbenih strank v škodo potrošnikov.

Na ZPS smo od bank zahtevali, da pri izračunu pogodbene obrestne mere upoštevajo dejansko negativno vrednost euribor, torej da kreditojemalcem pravilno obračunajo višino anuitete in vrnejo preplačilo, oz. sorazmerno omejijo rast vrednosti euribor navzgor. Vse banke so poziv zavrnile, zato bo ZPS za zaščito pravic oškodovanih potrošnikov vložila kolektivne tožbe.

Za pripravo tožb pa finančni strokovnjaki Zveze potrošnikov Slovenije potrebujemo vašo pomoč in sodelovanje.

Vse potrošnike, ki ste odplačevali posojilo od leta 2015 do vključno 2022 (ne glede pri kateri banki, vendar s spremenljivo obrestno mero = Euribor + pribitek) vabimo, da izpolnite obrazec.

Vse kreditojemalce, ki boste izpolnili obrazec, bomo o poteku naše akcije za vložitev tožb obveščali tudi po e-pošti.

Obrazec za preverjanje ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi

Prosimo, izpolnite spodnji vprašalnik s podatki, ki so navedeni v vaši kreditni pogodbi in osebnimi podatki osebe, ki je sklenila kreditno pogodbo (vi). V primeru, da imate več različnih kreditnih pogodb, vas prosimo, da za vsako posebej izpolnite obrazec (ponovite postopek).
Ime(*)
Prosimo, vpišite svoje ime.

Priimek(*)
Prosimo, vpišite svoj priimek.

Elektronski naslov(*)
Please let us know your email address.

Mobilni telefon
Please write a subject for your message.

* Obvezni podatki
Pri kateri banki odplačujete posojilo?
(*)
Prosimo, izberite banko.

Kdaj ste sklenili kreditno pogodbo (datum): (*)

Prosimo, vpišite datum.

Zapišite v formatu: dan, mesec, leto; ločeno s pikami (npr. 04.11.2015).

Kakšna je bila višina najetega kredita v EUR?(*)
Prosimo, vpišite vrednost kredita.

Zapišite v EUR, brez centov (npr.: 70.000)

Koliko mesečnih anuitet je bilo predvidenih ob sklenitvi kreditne pogodbe?
(*)
Prosimo, vpišite ševilo obrokov kredita.

(vpišite število anuitet)

Kakšen euribor je določen v kreditni pogodbi?
(*)

Prosimo, izberite eno od ponujenih možnosti.

Koliko znaša pribitek (v %)?

Spremenljiva obrestna mera je izražena v obliki referenčne obrestne mere (v našem primeru je to euribor) in pribitka, na primer: 6m euribor + 2,50 %. Pribitek je v tem primeru 2,5 %.

(*)
Prosimo, vpišite vrednost (v %).

(vpišite vrednost v %)

Ali je v vaši kreditni pogodbi zapisana določba, ki pravi, da se v primeru negativne vrednosti euriborja za izračun pogodbene obrestne mere uporabi vrednost 0 %?

(*)

Prosimo, izberite eno od ponujenih možnosti.

Ali ste član Zveze potrošnikov Slovenije?

Ta podatek ne bo vplival na obravnavo vašega primera – zgolj za interno uporabo.

Prosimo, izberite eno od ponujenih možnosti.

Z izpolnitvijo tega obrazca se šteje, da dovolite Zvezi potrošnikov Slovenije, da vaše navedene osebne podatke in ostale finančne podatke obdeluje za namene ugotavljanja ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi in jih po potrebi posreduje pristojnemu sodišču za namen postopka s kolektivno tožbo ter jih v ta namen hrani do pravnomočnega zaključka postopka s kolektivno tožbo, če zakon ne določa drugače. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v našem Obvestilu o varovanju in obdelavi osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi skladno s 6. členom, tč. 1.a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Privolitev lahko kadarkoli prekličete na e-naslov [email protected] ali na naslov Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe naslovite na [email protected]. Če boste menili, da je prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več