Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti
Krediti
11. junij 2021

O tem, da je obrestna mera euribor že vrsto let negativna, a jo banke večinoma pretvorijo v ničelno, smo že večkrat pisali. Manj znano pa je, kako pri kreditih zaokrožujejo decimalne vrednosti euriborja, če je ta pozitiven. To smo tokrat preverili pri 14 bankah. Pri eni od njih smo naleteli na nenavadno matematiko v korist banke in v škodo potrošnikov.

Če imate kredit, vezan na euribor, ti "kreativni" načini zaokroževanja decimalnih vrednosti pri mesečnem obroku banki nanesejo od nekaj deset centov do nekaj evrov. Vendar pa sploh pri daljših, na primer stanovanjskih kreditih, ti zneski v npr. 10 letih že lahko narastejo na nekaj 100 evrov.

Zgodba se je začela, ko smo prejeli pritožbo kreditojemalca, ki nas je opozoril na prakso ene izmed bank, pri kateri odplačuje stanovanjski kredit. Zmotil ga je način, kako banka zaokrožuje (pozitivno) vrednost referenčne obrestne mere euribor.

Zakaj je pomembno vedeti kako banke zaokrožujejo referenčno obrestno mero euribor? 

Euribor je od leta 2015 ves čas negativen, le iz Unicredit banke Slovenija pa so nam sporočili, da upoštevajo dejansko negativno vrednost (pri novih kreditih).

Če ste najeli kratkoročen potrošniški kredit, vas zaokroževanje pozitivnega euriborja ne zanima prav dosti, povsem drugače pa velja za vse, ki ste že ali še boste najeli dolgoročen stanovanjski kredit, ki ga lahko, vsaj pri nekaterih bankah, odplačujete tudi do 30 let.

Nemogoče je sicer napovedati, kako se bo euribor gibal v prihodnosti, a precej verjetno je, da bo do konca odplačila dolgoročnega kredita ponovno dosegel pozitivno vrednost. In takrat bo za vse kreditojemalce s spremenljivo obrestno mero, vezano na euribor, pomembno (tudi), ali in kako ga banka zaokrožuje.

Kakšne razlike v višini mesečnega obroka in skupnih stroških kredita prinašajo različni načini zaokroževanja, bomo v nadaljevanju prikazali na hipotetičnem primeru.

favicon Preberite več: Kaj se zgodi z višino kreditnih obrokov, ko se spreminja Euribor?

Kako zaokrožuje večina bank?

Kreditojemalec nas je opozoril na nenavadno prakso banke BKS, zato smo vseh 14 slovenskih bank vprašali, kako zaokrožujejo euribor. Za lažje razumevanje smo dodali dva konkretna primera.

euribor-3

Jasna pojasnila smo dobili od vseh, le v Addiko banki so zapisali, da vrednost euriborja določajo skladno s pravili in poslovno politiko banke.

Da vrednosti ne zaokrožujejo oziroma uporabijo vsa decimalna mesta (običajno banke črpajo podatke iz virov, kjer je euribor objavljen s tremi decimalnimi mesti), je odgovorila dobra polovica bank: Banka Sparkasse, DBS, Delavska hranilnica, Lon, Nova KBM, Primorska hranilnica Vipava, Sberbank in SKB.

V banki Intesa Sanpaolo vrednost zaokrožijo na šesti decimalki po matematičnem principu (od 0 do 4 navzdol in od 5 do 9 navzgor). Če je na primer objavljena vrednost euriborja 0,100 odstotka oziroma 0,505 odstotka, bi vse te banke pri izračunu mesečnega obroka uporabile točno to vrednost.

Na dve decimalni mesti euribor zaokrožijo pri Gorenjski banki, NLB in Unicredit banki, pri čemer uporabijo matematično načelo oziroma zaokrožijo na najbližjo 1/100 odstotka. To pomeni, da vrednost 0,100 odstotka zaokrožijo na 0,10, vrednost 0,505 odstotka pa navzgor na 0,51 odstotka.

Do tukaj je vse jasno in razumljivo, prav tako zaokroževanje (navzgor) na dve decimalki ne vpliva bistveno na višino obroka.

Hipotetični primer kredita za 100.000 evrov in dobo odplačila 20 let, obrestna mera pa je 6-mesečni euribor + 2 odstotni točki 

Če banka upošteva vsa tri decimalna mesta (0,505) ali pa zaokroži na dve decimalni mesti (0,51), je razlika v (začetnem) obroku 24 centov.

Nenavadno zaokroževanje na 1/8 odstotka navzgor

Odgovor banke BKS je potrdil navedbe kreditojemalca, da banka pri zaokroževanju uporablja nenavadno matematiko.

Na naše vprašanje, ali in kako zaokrožujejo vrednost euriborja, so nam odgovorili: "Euribor zaokrožujemo na 3 decimalna mesta. Pri kreditih upoštevamo euribor, zaokrožen na 1/8 odstotka navzgor."

Mogoče so torej le vrednosti X,000/X,125/X,250/X,375/X,500/X,625/X,750/X,875.

Kaj to pomeni v konkretnih primerih? 

Vrednost euriborja 0,100 odstotka pri BKS zaokrožijo na 0,125 odstotka – razlika v mesečnem obroku iz opisanega primera je 1,19 evra.

Še bolj neugodno je zaokroževanje vrednosti 0,505 odstotka, ki jo zaokrožijo na 0,625 odstotka. V tem primeru je razlika v mesečnem obroku že 5,86 evra.

Če predvidevamo, da bi se zaokroževanje s takimi razlikami v vrednostih uporabljalo polovico časa odplačevanja kredita (10 let), bi kreditojemalec plačal dobrih 700 evrov obresti več, pri večjih vrednostih euriborja so razlike še večje.

Kakšna so pravila?

Zakonskih določb in metodoloških navodil oziroma smernic, na kakšen način morajo banke upoštevati vrednosti euriborja, nismo našli.

Vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer so nam odgovorili, da Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) ne ureja načina izračunavanja in zaokroževanja referenčnih obrestnih mer, temveč je to področje v pristojnosti Banke Slovenije.

euribor-2

Obrnili smo se na Banko Slovenije in vprašali tudi, ali lahko banka samovoljno določi način zaokroževanja euriborja. V odgovoru so zapisali, da Banka Slovenije glede zaokroževanja referenčne obrestne mere Euribor kreditodajalcem ni podala nobenih navodil. V primeru nepravilnosti pri obračunavanju obrestne mere, kot je določena v kreditni pogodbi, gre za spor iz naslova obligacijskih razmerjih, kar ne spada v pristojnost Banke Slovenije. Banka Slovenije namreč nadzira poslovanje bank v okviru 9. člena Zakona. V tem smislu je pristojna za sistemski nadzor nad delovanjem bank in v tem okviru tudi prekrškovni organ, medtem, ko je reševanje konkretnih sporov med banko in komitenti v pristojnosti sodišč.

Za nadzor nad dajalci potrošniških kreditov sta sicer pristojna Banka Slovenije v primeru bank in hranilnic ter Tržni inšpektorat RS za nebančne dajalce kreditov.

Zaokroževanje na dve decimalki nam je znano iz osnovne šole in mu ne nasprotujemo, povsem drugače pa je s prekomernim zaokroževanjem navzgor v škodo kreditojemalca.

Zdrava kmečka pamet pri (nekaterih) bankah očitno ni več v modi. Ne le da naj bi kreditojemalci sprejeli, da je negativna vrednost euriborja kar enaka ničli, kot kaže, se tudi pri vrednosti euriborja ne moremo več zanesti na uradno objavljene podatke, kar potrošniki sicer upravičeno pričakujemo.

Avtorica: Alina Meško

favicon Preberite več: Ko manj od nič postane nič

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več