Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Trajnostna potrošnja
Trajnostna potrošnja
05. marec 2013

Nekoč so potrošniki kupovali nove izdelke, ko so se stari pokvarili. Danes pa številni sledijo razvoju tehnologije in pogosteje kupujejo, nadgrajujejo elektronske naprave, predvsem mobilnike in računalnike. Vsak novi izdelek pa nadomesti starega, ki včasih najde novega uporabnika, običajno pa konča med odpadki.

Preteklo leto so bila sprejeta nova pravila o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) z namenom učinkovitejše rabe virov. Z boljšim ravnanjem s temi odpadki naj bi povečali količino zbranih surovin in tako zmanjšali nenadzorovano in nesistematično odlaganje nevarnih snovi, ki jih ti odpadki vsebujejo. Z ukrepi naj bi se torej povečal delež predelave izdelkov, uporabljali naj bi ustreznejše načine reciklaže, hkrati pa naj bi nova pravila spodbujala okoljsko primerno zasnovo aparatov, ki bo omogočala ponovno uporabo in obdelavo.

Ko kupujete nov električni oz. elektronski aparat, preverite, ali boste morebiti deležni popusta, če boste v trgovino prinesli star aparat. Posamezni trgovci občasno ponujajo tovrstne popuste.

Sistematično zbiranje in ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo sta nujna za zagotavljanje pogojev za reciklažo materialov, ki se uporabljajo v prenosnih računalnikih, prenosnih telefonih, televizorjih (npr. redke kovine, zlato, srebro, baker). V EU letno ustvarimo približno 10 milijonov ton OEEO, zberemo pa približno le 2 milijona ton tovrstnih odpadkov oz. 4 kilograme na osebo. Končni cilj nove direktive je zagotoviti, da bomo v letu 2020 v EU ločeno zbrali za približno 10 milijonov ton OEEO oziroma okrog 20 kilogramov na osebo.

Vse države članice morajo povečati količino zbranih e-odpadkov, četudi že zdaj izpolnjujejo veljavni cilj, in sicer 4 kilograme na osebo letno. Od leta 2016 naprej bodo morale države članice zagotoviti, da bo zbranih 45 odstotkov električne in elektronske opreme, prodane v posamezni državi, kasneje pa se bo ta delež še povečeval. Za deset držav, med katerimi je tudi Slovenija, je meja postavljena nekoliko nižje, in sicer na 40 odstotkov. Naslednji mejnik je leto 2019, ko naj bi večina držav članic zbrala 65 odstotkov povprečne teže elektronske opreme, ki je v prodaji na trgu, oziroma 85 odstotkov vseh e-odpadkov. Za Slovenijo je rok podaljšan do leta 2021.

Katere nevarne snovi so v e-napravah?
To so živo srebro, svinec, krom, bromirani zaviralci gorenja, snovi, ki so škodljive za ozon, poliklorirani bifenili, kadmij, arzen idr. Za nekatere od teh snovi ste zagotovo že slišali, za druge ne. Prav vse pa lahko, če z njimi ravnamo malomarno, škodujejo človeku in okolju. E-naprave vsebujejo različne nevarne snovi, zato moramo z njimi, ko postanejo odpadek, ustrezno ravnati.

Verjetno ni dvoma, da je to okoljski problem, ob ustrezni reciklaži pa lahko opozorimo tudi na ekonomski vidik. Danes so odsluženi gospodinjski aparati več kot le odpadno železo, zastareli računalniki in mobilniki več kot le nevarni odpadki. Vsi ti OEEO so tudi vir surovin. Kam ste pa vi odvrgli vaš stari mobilnik, ko ste kupili novega?

Kako lahko sami uveljavimo odgovoren odnos do okolja?   
e odpadki povecujejo najhitreje 31. Pred nakupom razmislimo, ali res potrebujemo novo e-napravo.

2. Še delujočo staro e-napravo podarimo. Če naprava ne deluje, pomeni, da smo podarili odpadek.

3. Odsluženo e-napravo oddamo na ustreznih mestih:

  • na prodajnem mestu, ko kupujemo novo električno in elektronsko opremo (če gre za enakovreden izdelek),
  • v zbirnih centrih izvajalcev lokalnih javnih služb, ki skrbijo za komunalne odpadke in
  • v zbiralnicah proizvajalcev in podjetij, ki zbirajo električno in elektronsko opremo (v Sloveniji jih je trenutno 43).

V Evropi se količina e-odpadkov vsako leto poveča za 3 do 5 odstotkov, to je trikrat hitreje v primerjavi z rastjo drugih odpadkov.

Avtorica: Jasmina Bevc Bahar

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA