Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Energija
Energija
18. september 2019

Sestava proizvodnih virov električne energije se večini dobaviteljev ne zdi dovolj pomembna, da bi jo objavili na spletu – le tretjina jih namreč na svojih spletnih mestih navaja podatke za leto 2018, preostali pa le starejše ali sploh ničesar. Kolikšen delež njihove električne energije je iz obnovljivih virov, je (verjetno) zapisano na računih za odjemalce, a to jasno sporoča, da zelena energija pri nas še ni pomemben dejavnik pri izbiri dobavitelja elektrike.

Čist(ejš)a energija, povečevanje deleža obnovljivih virov in nizkoogljična družba so cilji tako Evropske unije kot Slovenije. Do leta 2020 mora celotna EU petino končne bruto rabe energije v treh energetskih sektorjih (promet, ogrevanje in hlajenje, električna energija) pridobiti iz obnovljivih virov energije (OVE), Slovenija pa celo četrtino. Ocena za Slovenijo je za leto 2018 malo manj kot 22 odstotkov, kar je dobro, a cilja najverjetneje ne bomo dosegli. Največji zaostanek imamo v prometu, tudi pri električni energiji, v sektorju ogrevanja in hlajenja pa smo cilj presegli že pred dvema letoma.

Obnovljivi in neobnovljivi viri električne energije
V grafikonu predstavljamo sestavo virov električne energije šestih največjih dobaviteljev pri nas; velikost krogov ponazarja tržne deleže v segmentu gospodinjstev.

Viri elektricne energije na slovenskem trgu leta 2018 (kliknite za povečavo)

zakaj izbrati zeleno graf viri el energije

Med fosilna goriva spadajo premog, nafta in plin, njihove glavne značilnosti so nižja cena proizvodnje elektrike, a tudi več onesnaževanja in izpustov ogljikovega dioksida ter vpliv na globalno segrevanje. Jedrsko energijo pridobivamo s cepitvijo jeder, a je potencialno zelo nevarna. Možnost jedrske nesreče in njene katastrofalne ter daljnosežne posledice so razlog za številna nasprotovanja temu viru energije.

Med obnovljive vire spadajo vodna, vetrna, sončna in geotermalna energija, biomasa, moč plimovanja, toplota, zajeta iz okolice, in obnovljivi odpadki. Obnovljivi viri so bolj sprejemljivi za okolje, povzročajo manj toplogrednih plinov in zagotavljajo manjšo odvisnost od fosilnih goriv. Slaba stran so višji stroški proizvodnje in omejitve, ki jih predstavljajo naravne razmere.

Hiter prehod na zgolj obnovljive vire ni uresničljiv
V letu 2018 smo v hidroelektrarnah in elektrarnah na druge obnovljive vire proizvedli 34,5 odstotka električne energije, 28,9 odstotka v elektrarnah na fosilna goriva in v Nuklearni elektrarni Krško 36,6 odstotka. Obnovljivi viri so pomemben del proizvodnje elektrike, a pri trenutni porabi, ki narašča, ni pričakovati, da bodo kar naenkrat postali edini vir. Preskrba z (električno) energijo je področje, ki zahteva celovit pristop, strateško usmerjenost in povezovanje (Slovenija sama proizvede 85 odstotkov električne energije, preostalo moramo uvoziti), pa tudi vlaganja v omrežje, znanje in nove tehnologije. Poenostavljene rešitve, ki stavijo zgolj na en vir energije, običajno ne opravijo testa.

Ponudba zelene elektrike v Sloveniji
Glavni obnovljivi vir pridobivanja električne energije pri nas je voda, a na proizvodnjo močno vpliva letna hidrologija. Sledita energija sonca in biomasa, vetrne energije je le za vzorec. A prav veter je leta 2017 postal najpomembnejši obnovljivi vir električne energije v EU, ko je s prvega mesta izrinil vodo.

Med dobavitelji, ki smo jih vključili v pregled, je ECE edini, ki dobavlja gospodinjstvom vso elektriko le iz obnovljivih virov in ima najnižje izpuste CO₂ v ozračje. Drugi ponujajo manj kot 10 odstotkov skupne elektrike iz obnovljivih virov, posebne pakete iz le obnovljivih virov imajo pri E 3 – Zeleni paket in Energiji Plus – Modra energija.

Je zelena energija dražja?
Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) prejemajo državno pomoč za nadomestitev razlike med stroški proizvodnje in prihodki od prodaje, če tržne cene ne omogočajo pokritja. Država torej subvencionira elektriko iz obnovljivih virov, kar financira s prispevkom za SPTE in OVE, ki ga plačujemo na računih za elektriko in je odvisen od obračunske moči – za povprečno gospodinjstvo znaša 13 odstotkov končnega računa. Prispevek plačujejo tudi končni odjemalci drugih energentov (npr. plina, trdih goriv).

ECE je z elektriko iz 100-odstotno obnovljivih virov s svojo akcijsko ceno trenutno med najbolj ugodnimi, E3 in predvsem Energija Plus pa zeleno energijo sicer prodajata po višjih cenah kot večino svojih preostalih paketov, a vseeno ni najdražja na trgu. Cena tako ni in ne more biti razlog, da ne bi izbrali zeleno.

Strošek elektricne energije za povprecno eno- ali dvoclansko gospodinjstvo (letna poraba približno 2000 kWh) in štiriclansko gospodinjstvo (letna poraba približno 3500 kWh) (kliknite za povečavo)

zakaj izbrati zeleno graf strosek

Avtorica: Alina Meško

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA