Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

27. marec 2018

Odločitev za eno- ali dvotarifno merjenje porabe električne energije v gospodinjstvu je v veliki meri pogojena z načinom življenja oziroma bivalnimi navadami. Enotarifni obračun ima približno 31 odstotkov gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji, preostali imajo dvotarifnega, dobavitelji električne energije pa ocenjujejo, da je enotarifni ugodnejši le za redka gospodinjstva.

Namen različnih cen električne energije v različnih tarifah je spodbuditi uporabnike, da bi čim manj električne energije porabljali takrat, ko je elektroenergetski sistem polno obremenjen, in več, ko sistem ni polno obremenjen – to je v času manjše tarife (ob delovnikih med 22. in 6. uro, ob vikendih in dela prostih dnevih pa 24 ur na dan).

Dvotarifno merjenje je na splošno boljša izbira kot enotarifno, nikakor pa to ni pravilo. Kdaj se splača, je odvisno od porabe električne energije v gospodinjstvu in od razmerja med cenami za višjo, manjšo in enotno tarifo, na katere, kot vemo, v veliki meri vplivajo tudi različne trošarine za različne tarife. Praviloma velja, da se dvotarifno merjenje splača že, če gospodinjstvo v času manjše tarife porabi približno 30 odstotkov vse električne energije. Dvotarifni obračun je tako dobra izbira, če nekatera gospodinjska opravila, kot so pranje in sušenje perila, likanje, pomivanje posode v pomivalnem stroju, skratka, kadar so na delu večji porabniki elektrike v gospodinjstvu, večinoma opravljate v času manjše tarife.

Več za prehod z enotarifnega merjenja na dvotarifno 
Če imate nameščen elektronski števec električne energije, ki je vključen v sistem daljinskega upravljanja, boste za spremembo načina merjenja odšteli 11,85 evra, saj v tem primeru ni potreben obisk monterja. Če je obisk monterja potreben, vas bo sprememba stala 33,54 evra. V cene je že vključen DDV.

Ob prehodu z enotarifnega merjenja na dvotarifno je treba zgoraj omenjenim stroškom prišteti še strošek nakupa dvotarifnega števca. Za enofaznega boste skupaj z DDV plačali približno 135 evrov, za trifaznega okrog 235 evrov, strošek monterske ure pa je približno 25 evrov.

Kaj pa, če imate toplotno črpalko?
Toplotna črpalka spada med večje porabnike električne energije. V dobro toplotno izolirani hiši že čez dan ne bo porabila veliko elektrike, ponoči, ko zadostuje že temperiranje prostorov, bo poraba minimalna, tudi v bolj hladnih nočeh, saj toplotni ovoj poskrbi, da so izgube toplote majhne. Po tej logiki dvotarifno merjenje ni najbolj smiselno, še zlasti, če imate v gospodinjstvu aparate bele tehnike najvarčnejših energijskih razredov. Za ogrevanje hiše s pomanjkljivo toplotno izolacijo pa bo toplotna črpalka porabila veliko več električne energije. Če bo v veliki meri delovala tudi ponoči, je smiselno razmisliti o dvotarifnem merjenju.

Ponudniki električne energije imajo sicer za vse, ki uporabljajo toplotne črpalke, oblikovane posebne pakete – tako za tiste, ki imajo enotarifne števce, kot tudi za tiste z dvotarifnim merjenjem. Nekateri ponujajo ugodne pakete z vezavo, drugi brez nje, a s še vedno ugodno ceno – za lažjo primerjavo cen vam svetujemo, da obiščete našo spletno stran www.zps.si, kjer mesečno objavljamo pregled ponudbe in cenike različnih dobaviteljev.

Kdaj je višja (VT) in kdaj manjša (MT) tarifa?
VT – Višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delovnik med 6. in 22. uro. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7. do 23. ure, če njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.

MT – Manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delovnik med 22. in 6. uro, ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih pa 24 ur na dan. Če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva čas MT glede na zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe elektrike ob teh dnevih.

ET – Enotna tarifna postavka velja 24 ur na dan, vsak dan, in sicer v primerih, ko ima končni odjemalec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko odloči za enotarifni način obračunavanja.

Sprememba načina merjenja
Če želite preiti z enotarifnega načina merjenja na dvotarifno, morate o tem najprej obvestiti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. Postopek lahko po vašem pooblastilu izvede tudi dobavitelj električne energije, pogoj za izvedbo spremembe pa je, da imate urejeno pogodbeno razmerje s svojim dobaviteljem električne energije, po katerem se bodo v prihodnje vse količine porabljene električne energije obračunavale na dvotarifni način.

Vaš dobavitelj bo nato na podlagi sklenjene nove pogodbe o dobavi obvestil o želeni spremembi pristojno elektrodistribucijsko podjetje. To bo storitev izvedlo in jo zaračunalo po veljavnem ceniku storitev, ki jih sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo) zaračunava neposredno uporabnikom (cenik je objavljen na spletni strani sodo.si).

Za prehod na dvotarifni način merjenja mora biti merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in s pripadajočo komunikacijsko opremo. V nasprotnem primeru nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo vas, potrošnike.

Če ste se pridružili akciji Zamenjaj in prihrani, ki smo jo v Zvezi potrošnikov Slovenije lani organizirali že drugič, za elektriko plačujete najmanj, ne glede na to, ali imate eno-ali dvotarifni obračun. V prvem primeru je cena za kilovatno uro (brez DDV) 0,03987 evra, v drugem pa 0,02847 (MT) oziroma 0,04628 (VT) evra.

Pametni števci v vsa gospodinjstva
Evropska unija spodbuja nameščanje pametnih števcev, s katerimi je mogoče meriti ne samo porabo električne energije, ampak tudi porabo vode, zemeljskega plina in drugih energentov. Sistemu naprednega merjenja porabe energije so naklonjene vse članice, tudi Slovenija, ki si je zadala cilj, da bodo do leta 2020 s pametnimi števci opremljena vsa gospodinjstva. Zamenjavo števca opravi upravljavec elektrodistribucijskega omrežja zastonj, vendar po določenem vrstnem redu.

eno ali dvotarifno merjenje3Elektromehanski števec, ki je že za odpis, na primer, bo zamenjan s pametnim, vsi odjemalci naj bi, kot že omenjeno, prišli na vrsto za zamenjavo do leta 2020. Če bi želel kdo predčasno namestiti pametni števec, ker denimo želi preiti na dvotarifno merjenje, pa menjava ni brezplačna.

Prednosti pametnih števcev je kar nekaj, med drugim ne bo več potrebno odčitavanje, saj bo dobavitelj energije neposredno prejemal informacije o porabi energije za vsako posamezno gospodinjstvo, računi bodo zato natančnejši, predvsem pa bomo končni uporabniki vedno plačali točno toliko, kot bomo porabili.

Sistem pametnega merjenja bo omogočal uporabniku spremljanje porabe energije na spletu in mobilnem telefonu, primerjavo v različnih obdobjih, lahko bo spremljal nekatere parametre kakovosti dobavljene električne energije (ali je električna napetost v ustreznih vrednostih, na primer). Pametni števci bodo tudi beležili, koliko energije je pridobljene iz obnovljivih virov, kar bo v pomoč pri oddaji odvečnih količin energije nazaj v omrežje. Če bo prišlo do preobremenitve in izklopa napajanja, se bo lahko uporabnik s tipko sam ponovno vključil v omrežje, kar pomeni, da bodo odpadli stroški zamenjave glavnih varovalk.

Potrošniške organizacije opozarjamo na pasti
Evropske potrošniške organizacije sicer pozdravljamo predlog, da se vsem potrošnikom zagotovi spremljanje porabe energije s pametnimi števci in s tem plačevanje energije po dejanski porabi, opozarjamo pa na vprašljivo dodano vrednost glede na razmerje med stroški namestitve pametnih števcev ter prihranki v energiji in denarju. Menimo, da bi morali biti stroški uvajanja novih tehnologij pravično porazdeljeni med vse deležnike, ki jim bodo te tehnologije koristile.

Še posebej pereče je vprašanje nadzora nad "pametno zbranimi" podatki in varstva zasebnosti, ki bi moralo po našem mnenju ostati v rokah potrošnikov. Pametni števci bodo namreč lahko zbrali okrog 3000-krat več informacij kot analogni, glavna razlika pa je, da pametni zagotavljajo dvosmerno povezavo med gospodinjstvom in dobaviteljem, s tem pa med drugim omogočajo tudi prekinitev dobave električne energije na daljavo, če odjemalec ne bo plačeval položnic.

Potrošniki bi morali imeti po našem mnenju popoln nadzor nad svojimi podatki, zato je za uporabo teh podatkov potrebno njihovo izrecno soglasje, regulatorji pa ne bi smeli imeti dobička od zagotavljanja podatkovnih storitev. Uvajanje novih tehnologij, kot so pametni števci, mora biti torej ustrezno nadzorovano, pri tem je treba upoštevati vsa morebitna tveganja in glede na to uporabiti najboljše razpoložljive tehnologije.

Avtorica: Barbara Primc

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več