Vladni odlog bančnih posojil: odgovori na pogosta vprašanja potrošnikov

4. oktober 2023

Krediti
Vladni odlog bančnih posojil: odgovori na pogosta vprašanja potrošnikov

Povzemamo odgovore Vlade RS na najpogostejša vprašanja potrošnikov glede začasnega ukrepa na področju bančnih posojil, ki se nanašajo na začasni odlog bančnih posojil.

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

Celotno besedilo je na voljo na spletnih straneh Vlade RS.

1. Kaj je namen začasnega ukrepa na področju bančnih posojil?

Gre za začasni ukrep na področju bančnih posojil za fizične osebe, ki se zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 kot kreditojemalci soočajo z likvidnostnimi težavami.

Ukrep zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da:

  • kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov najmanj v višini 10.000 evrov,
  • odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev,
  • če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

2. Ali se lahko banka in kreditojemalec dogovorita za krajši ali daljši rok odloga?

Da. Banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita o krajšem ali daljšem obdobju odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, če je to za kreditojemalca ugodnejše. Šteje se, da je za kreditojemalca ugodnejše, če sam to predlaga oz. želi. Prav tako se lahko sporazumno dogovorita o drugačnih značilnostih odloga plačila. Tudi takšni dogovori se štejejo kot ukrepi, sklenjeni na podlagi interventnega zakona.

3. Komu je ukrep namenjen?

Ukrep je namenjen bančnim kreditojemalcem, ki so v poplavah avgusta 2023 utrpeli škodo, in sicer fizičnim osebam z državljanstvom Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000 evrov.

4. Kaj pomeni odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev?

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe.

5. Kaj se zgodi po končanem odlogu?

Po izteku obdobja odloga plačila prvi odloženi obrok zapade v plačilo 12 mesecev kasneje, kot je bilo dogovorjeno v prvotni kreditni pogodbi. To pomeni, da se plačilo vsake posamezne obveznosti zamakne za 12 mesecev. Na primer, če bi posamezne obveznosti zapadle v plačilo 1. 8. 2023, bodo po odlogu zapadle na 1. 8. 2024. Lahko pa se kreditojemalec in banka sporazumno dogovorita za rok plačila obveznosti, ki je za kreditojemalca ugodnejši.

6. Ali se pri bančnih posojilih v obdobju odloga plačujejo obresti na odloženi del glavnice?

V obdobju odloga se pri bančnih posojilih na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečni euribor + 0 % oziroma po redni obrestni meri, ki je bila dogovorjena ob sklenitvi kreditne pogodbe, če je ta za kreditojemalca ugodnejša. Kot merilo za določitev ugodnejše višine obrestne mere se upošteva vrednost 12-mesečnega euribor in višina obrestne mere, dogovorjena s kreditno pogodbo, veljavni na dan oddaje vloge za odlog plačila in se upošteva za celotno obdobje odloga plačila.

Obresti se torej v času odloga obračunavajo, plačati pa jih je potrebno po izteku obdobju odloga. Na kakšen način se plačajo, pa se kreditojemalec dogovori z banko (v enkratnem znesku, ob plačilu naslednjih obrokov,..).

7. Ali lahko banka zaračuna stroške za odlog? Lahko odlog pogojuje z drugimi pogoji?

Ne. Za odobritev odloga plačila banka kreditojemalcu ne zaračunava stroškov. Obenem se odlog ne sme pogojevati z drugimi pogoji, ki jih ZIUOPZP ne vključuje. Banka ima sicer pravico zahtevati popolne vloge oz. podporno dokumentacijo glede izpolnejvanja pogojev.

8. Do kdaj morajo upravičenci nasloviti na banko vlogo za odlog plačila posojil in kje jo dobijo?

Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najkasneje do 31. decembra 2023. Za vlogo za odlog naj se kreditojemalci obrnejo na svojo banko. ZIUOPZP sicer ne predpisuje obrazca vloge, njena vsebina pa je pojasnjena v naslednji točki. Pri tem pa mora banka ostati v zakonskem okviru in glede na namen zakona kreditojemalcem ne sme postavljati nerazumnih zahtev.

9. Kakšna mora biti vsebina vloge?

V vlogi, kot določa 152. člen ZIUOPZP:

"fizična oseba iz 4. točke drugega odstavka tega člena utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ter v ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ki so vplivale na njen finančni položaj."

10. Kaj šteje kot dokazilo, da so kreditojemalci upravičeni do odloga?

Kakšna naj bodo dokazila je v pristojnosti politike in presoje banke, ki bo obravnavala posamezno vlogo. Načeloma kot dokazilo o nastali škodi šteje vse, kar izkazuje škodo. Ni njuno cenitev ali zapisnik, ustrezno dokazilo so tudi fotografije poškodovanih premičnin in nepremičnin, skupaj z izjavo kreditojemalca.

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju