Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Stanovanje, upravljanje

V naši večstanovanjski stavbi nimamo odbora, ki bi nadzoroval našega upravnika. Zanima me, ali je tak odbor obvezen, kako se imenuje oz. razrešuje, kakšne so njegove pristojnosti in kako dolgi so mandati članov odbora?

Odgovor ZPS

Imenovanje nadzornega odbora v večstanovanjski stavbi ni obvezno, odločitev za to je na strani etažnih lastnikov. Stanovanjski zakon (v nadaljevanju SZ-1) namreč v prvem odstavku 39. člena določa, da etažni lastniki lahko imenujejo nadzorni odbor.

Če ne sklenejo drugače, ima nadzorni odbor tri člane in nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev, predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine, ter daje pobude upravniku (drugi odstavek 39. člena SZ-1). Na podlagi pooblastila, danega na zboru lastnikov, lahko nadzor izvaja tudi eden od etažnih lastnikov (tretji odstavek 39. člena SZ-1).

Na podlagi prvega odstavka 25.a člena SZ-1 spadajo odločitve etažnih lastnikov v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora med posle rednega upravljanja, za katere je potrebno soglasje solastnikov (etažnih lastnikov), ki imajo več kot polovico solastniških deležev glede na večstanovanjsko stavbo.

Etažni lastniki s sklepom imenujejo in razrešujejo člane nadzornega odbora in določijo čas trajanja njihovega mandata, člani nadzornega odbora pa med seboj izberejo in imenujejo predsednika (prvi odstavek 6. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, v nadaljevanju pravilnik).

Nadzorni odbor lahko skliče zbor lastnikov, vodi postopek odločanja s podpisovanjem listine ali z elektronskim glasovanjem (drugi in tretji odstavek 34. člena SZ-1). V teh primerih tudi oblikuje predlog sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem (četrti odstavek 34. člena SZ-1).

S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se lahko določi, da mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe s tretjo osebo poslati predlog pogodbe v soglasje etažnim lastnikom ali nadzornemu odboru (tretji odstavek 57. člena SZ-1).

S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se lahko določi tudi, da mora upravnik določene pogodbe s tretjo osebo skleniti z zbiranjem ponudb določenega števila dobaviteljev ali izvajalcev. V tem primeru izbiro najugodnejše ponudbe opravita skupaj upravnik in nadzorni odbor ali predstavnik etažnih lastnikov, ki ga za to imenuje zbor lastnikov (prvi odstavek 58. člena).

Natančnejša pravila o izbiri ponudnika določa 8. člen pravilnika. Je pa sicer določeno obvezno zbiranje najmanj dveh ponudb dobaviteljev ali izvajalcev del, ki po ocenjeni vrednosti presegajo znesek 10.000 evrov (drugi odstavek 58. člena SZ-1).

Avtorica: Jana Turk

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več