Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Stanovanje, upravljanje

Živim v večstanovanjskem objektu, v katerem imamo upravnika, lastnika stanovanja pa sva oba z možem. Zanima me, na kakšen način lahko etažni lastniki odločamo, torej sprejemamo veljavne odločitve v času zaostrenih epidemioloških razmer, ko zbori lastnikov niso dovoljeni? Kako poteka odločanje v primeru solastništva stanovanja? Ali lahko za odločanje pooblastim drugo osebo?

Skladno z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) lahko o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastniki odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov. Ker v razmerah razglašene epidemije zbori etažnih lastnikov niso dovoljeni, etažni lastniki uporabljajo drugo obliko, torej odločanje s podpisovanjem listine.

Odločanje etažnih lastnikov s podpisovanjem listine

Stanovanjski zakon (SZ-1) določa, da se pisno glasuje s podpisom listine, na kateri se odloča za predlagan sklep ali proti njemu. Na listini morajo biti navedeni predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za njegov sprejem (torej, več kot 50-, več kot 75- ali 100-odstotno soglasje). Kadar se odloča s podpisovanjem listine, je predlog sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi etažni lastnik, podpiše potrebno število etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa, da se s podpisovanjem listine lahko odloča tako, da en izvod listine prejmejo v podpis vsi lastniki ali da vsak lastnik prejme v podpis svoj izvod listine.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo priporočilo upravnikom glede odločanja etažnih lastnikov v letu 2020, ko glede na okoliščine (epidemija) sklicevanje zborov etažnih lastnikov ni dovoljeno. Iz priporočila izhaja, da se soglasje za sprejem predlogov sklepov lahko pridobi le s podpisovanjem listine (na način, da vsak lastnik prejme v poštni predal v podpis svoj izvod listine), odločanje lastnikov prek sodobnih elektronskih poti pa je mogoče v primerih, če je bila za takšno obliko odločanja predhodno sprejeta ustrezna pravna podlaga.

Pripominjamo, da predlog sprememb Stanovanjskega zakona (SZ-1E) vsebuje možnost elektronskega glasovanja kot enega izmed načinov odločanja etažnih lastnikov o poslih upravljanja večstanovanjske stavbe (torej poleg odločanja na zboru lastnikov in odločanja s podpisovanjem listin). Če bo predlog sprememb zakona sprejet, bo torej podana pravna podlaga za elektronsko glasovanje kot možen način odločanja.

Odločanje etažnih lastnikov v primeru solastništva in po pooblastilu

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določa, da se v primeru solastništva posameznega dela stavbe pri odločanju šteje, da vsak solastnik odloča le v višini svojega solastniškega deleža.

Določa tudi, da lahko lastnik ali solastnik za odločanje pisno pooblasti drugo osebo. Pooblastilo je lahko dano trajno ali za posamezno odločanje. Trajno pooblastilo mora biti notarsko overjeno.

Interventni zakon posegel v stanovanjski zakon

Državni zbor je 30. 12. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki določa tudi, da se ne glede na 3. odstavek 36. člena Stanovanjskega zakona (po katerem je upravnik dolžan sklicati in izvesti zbor lastnikov najmanj enkrat na leto) v letih 2020 in 2021 opusti dolžnost upravnika, da skliče in izvede zbor lastnikov najmanj enkrat na leto.

Avtorica: Jana Turk

favicon Preberite tudi: Nestrinjanje z načrtom vzdrževanja v večstanovanjskih stavabh

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA