Zavarovanje ob najemu stanovanjskega kredita: boljši pogoji ali skrita past?

6. junij 2024

Zavarovanja Zavarovanja
Zavarovanje ob najemu stanovanjskega kredita: boljši pogoji ali skrita past?

Pri najemu kredita se mnogi srečajo s ponudbo bank, ki ob dodatni sklenitvi zavarovanja ponujajo boljše pogoje, predvsem nižjo obrestno mero. Zakonodaja prepoveduje pogojevanje odobritve kredita s sklenitvijo zavarovanja. Pridobitev boljših pogojev kredita (predvsem nižje obrestne mere) pa banke zelo pogosto vežejo na prodajo dodatnih storitev, predvsem zavarovanj. Je takšna ponudba res ugodnejša?

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

KAZALO

Izračuni so informativni in ne predstavljajo uradne ponudbe katerega koli ponudnika, temeljijo pa na trenutni ponudbi bank in zavarovalnic na slovenskem trgu. Za natančne izračune se obrnite na banko ali zavarovalnico.

Boljši pogoji za kreditojemalce ali skrita past?

Banke pogosto ponujajo boljše pogoje ob sočasnem nakupu dodatnih storitev, predvsem ob sklenitvi različnih zavarovanj partnerskih zavarovalnic. Najbolj pogosta oblika dodatnega zavarovanja, ki ga banke vežejo na ugodnejše pogoje kredita, je življenjsko. 

Drugi zavarovalni produkti načeloma ne zmanjšujejo tveganja neplačila za banko (in kreditojemalca), ampak ji predvsem prinašajo višji prihodek. Prodaja zavarovanj namreč banki prinaša provizije, ki so lahko precejšnje. Z njimi naj bi kompenzirala ugodnejše pogoje kredita, ki jih odobri kreditojemalcu.

S tem ko kreditojemalec sklene življenjsko zavarovanje, si banka zmanjša tveganje neplačila kredita v primeru njegove smrti. Življenjsko zavarovanje v tem primeru krije odplačilo preostanka dolga do višine zavarovalne vsote, kar banko dodatno varuje pred izgubo. 

Kdaj je smiselno skleniti življenjsko zavarovanje?

Življenjsko zavarovanje je namenjeno tistim, ki želijo svoje najbližje zavarovati v primeru svoje smrti. Svojcem, ki jih določi zavarovanec, je tako zagotovljeno izplačilo denarja (zavarovalne vsote), ki jim finančno pomaga po njegovi smrti. 

Ali je sklenitev življenjskega zavarovanja ob najemu kredita smiselna, je odvisno od individualnih okoliščin in potreb posameznika. 

Prednosti življenjskega zavarovanja ob najemu kredita 

Zaščita družine: v primeru smrti kreditojemalca bo zavarovalnina izplačana družini, kar ji bo omogočilo poplačilo kredita in ohranjanje življenjskega standarda.

Zmanjšanje finančnega bremena: zavarovalnina bo pokrila preostali dolg do banke, kar bo razbremenilo družino in preprečilo morebitne težave s plačilom kredita.

Večja mirnost: zavarovanje lahko nudi večji mir kreditojemalcu in njegovi družini, saj vedo, da bo kredit poplačan v primeru smrti.

Na kaj morate biti pozorni, ko tehtate o smiselnosti sklenitve življenjskega zavarovanja ob najemu kredita?

Dodatni stroški: zavarovalna premija je dodaten strošek, ki ga je treba upoštevati pri celotni ceni kredita in tudi pri načrtovanju vaše mesečne porabe.

Morda življenjsko zavarovanje za vašo družino ni potrebno: če imate že druga sredstva za poplačilo kredita v primeru smrti (npr. varčevanje, drugo premoženje) ali če denimo vaši dediči ne bodo želeli obdržati nepremičnine, za katero najemate kredit, ampak jo bodo raje prodali in iz kupnine poravnali neodplačan del kredita, zavarovanje ni smiselno.

Na kaj morate biti pozorni pri sklenitvi življenjskega zavarovanja ob najemu kredita?

Cena zavarovanja

Pomembno je, da se pozanimate o ceni zavarovanja in jo primerjate s ponudbami drugih zavarovalnic. Pri tem si lahko pomagate tudi s spletnimi primerjalniki, kot sta zavago.si in e-sklepanje.si.

A bodite pozorni: ponudba življenjskih zavarovanj je velika, zato je pomembno primerjati primerljive produkte oziroma izbrati takšen tip zavarovanja, ki najbolj ustreza vašim potrebam in življenjskemu slogu.

Ne pozabite, da bo višja premija vplivala na vaše mesečne stroške in s tem na vaš razpoložljivi dohodek. Obenem preverite pri banki, ali sklenitev zavarovanja pri zavarovalnici po vaši izbiri vpliva na slabšo ponudbo banke.

Nekatere banke lahko namreč boljše pogoje za kredit odobrijo samo, če zavarovanje sklenete pri njihovi (partnerski) zavarovalnici.

Pogoji zavarovanja

Pred sklenitvijo zavarovanja preberite drobni tisk in se prepričajte, da zavarovanje krije tveganja, ki so za vas pomembna. Podrobno preberite zavarovalno polico in se prepričajte, da poznate vse izključitve in omejitve.

Posebej bodite pozorni na tiste, ki so lahko pomembne pri zavarovanjih ob najemu kredita:

 • izključitev smrti zaradi samomora,
 • izključitev smrti, ko je bil zavarovanec pod vplivom alkohola ali drog,
 • izključitev smrti zaradi bolezni, ki je bila ob sklenitvi zavarovanja že znana,
 • omejitev starosti zavarovanca ob izteku zavarovanja,
 • omejitve glede zaposlitve zavarovanca (npr. za nedoločen čas) v trenutku sklepanja zavarovanja ali pozneje,
 • omejitve kot posledice morebitnega nepravočasnega plačila premije zavarovalnici,
 • omejitve ali izključitve, če zavarovanec (ne)namerno poda napačne informacije ali zamolči pomembne podatke ob sklepanju zavarovanja (npr. ne poveste, da imate kronično bolezen, da kadite ipd.),
 • omejitve in izključitve v primeru nepravočasnega obvestila zavarovalnici o spremenjenih okoliščinah zavarovanca (npr. sprememba zaposlitve, sprememba poklica, začetek ali opustitev kajenja ipd.).

Zavarovalna vsota

Življenjsko zavarovanje zavaruje vaše dediče pred plačilom dolga le do višine zavarovalne vsote. Razmislite, za kakšno zavarovalno vsoto se je smiselno zavarovati.

Pri tem upoštevajte vaše siceršnje premoženje, ki je lahko za vaše dediče vir preživetja in plačevanja kredita, ter finančne zmožnosti vaših dedičev in njihove želje (morda bodo nepremičnino raje prodali in s kupnino plačali preostanek kredita).

 • Primer 1: Če imate 100.000 € neodplačanega kredita in veljavno življenjsko zavarovanje z zavarovalno vsoto 60.000 €, bodo v primeru vaše smrti dediči morali odplačati še 40.000 € dolga.
 • Primer 2: Če imate 100.000 € neodplačanega kredita in veljavno življenjsko zavarovanje z zavarovalno vsoto 150.000 €, se bo v primeru vaše smrti banka poplačala iz zavarovalnine v višini 100.000 €, dediči pa bodo prejeli 50.000 € zavarovalnine.

Vinkulacija zavarovanja

Banke pogosto zahtevajo, da je življenjsko zavarovanje vinkulirano v njihovo korist. To pomeni, da v primeru smrti zavarovalnina do višine neodplačanega dela kredita ne bo izplačana vašim dedičem, ampak banki za poplačilo kredita.

Kaj je vinkulacija zavarovanja?

Vinkulacija zavarovanja je pravni institut, s katerim se zavarovanec odpove delu svojih pravic iz zavarovalne pogodbe v korist tretje osebe (vinkulanta).

V primeru življenjskega zavarovanja ob najemu kredita je vinkulant banka, zavarovanec pa z vinkulacijo dovoli, da se v primeru njegove smrti zavarovalna vsota najprej nameni poplačilu neodplačanega dela kredita, preostanek (če obstaja) pa pripade upravičencem, ki jih določi zavarovanec.

Izplačilo preostanka zavarovalne vsote upravičencem ni obdavčeno.

Obstoječa zavarovanja

Če imate že sklenjeno življenjsko zavarovanje, preverite, ali ustreza vašim spremenjenim okoliščinam po sklenitvi kredita in zahtevam banke. Morda ni smiselno skleniti dodatnega zavarovanja, banki pa bo za odobritev ugodnejših pogojev kredita zadoščala vinkulacija (odpoved pravici do zavarovalnine) v njeno korist.

Ali potrebujete dodatno življenjsko zavarovanje ob najemu kredita, če ste ga že sklenili?

Pri presoji, ali je smiselno skleniti dodatno življenjsko zavarovanje ob najemu kredita, bodite pozorni predvsem na naslednje:

Višina obstoječe zavarovalne vsote

Preverite višino zavarovalne vsote obstoječega zavarovanja. Če je namenjeno zgolj varčevanju ali kritju drugih stroškov v primeru smrti, morda ne bo zadostovalo za poplačilo kredita.

Namen obstoječega zavarovanja

Razmislite o namenu obstoječega zavarovanja. Če je namenjeno zgolj varčevanju ali kritju drugih stroškov v primeru smrti, morda ne bo zadostovalo za poplačilo kredita.

Pogoji obstoječega zavarovanja

Preverite pogoje obstoječega zavarovanja. Nekatera zavarovanja obsegajo izključitve, ki lahko vplivajo na izplačilo v primeru različnih vzrokov smrti in podobno.

Vaše individualne potrebe

Upoštevajte vaše individualne potrebe in razmere. Če imate družino, ki je odvisna od vašega dohodka, boste morda želeli skleniti dodatno zavarovanje, da ji zagotovite večjo finančno varnost v primeru vaše smrti.

Zahtevajte izračun brez zavarovanja

Življenjsko zavarovanje je lahko smiselno, če so od vas finančno odvisni družinski člani in nimate drugih prihrankov, s katerimi bi jim lahko zagotovili finančno neodvisnost po vaši smrti.

Tudi ko je življenjsko zavarovanje smiselno, pa pred sklenitvijo zavarovanja ob najemu kredita vedno zahtevajte izračun mesečne obveznosti brez zavarovanja in z njim. Tako boste lahko ocenili, ali se vam sklenitev splača ali ne.

Ne pozabite: sklenitev zavarovanja ni obvezna. Če vam banka ponuja ugodnejše pogoje najema kredita ob sklenitvi zavarovanja, se dobro informirajte in preverite, ali je to za vas resnično ugodna ponudba.

Primer izračuna mesečnega stroška kredita brez življenjskega zavarovanja in z njim 

Za ponazoritev vpliva stroškov zavarovalne premije smo pripravili hipotetični primer najema kredita brez življenjskega zavarovanja in ga primerjali z mesečnim stroškom ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.

Pri tem smo uporabili naslednje predpostavke:

 • znesek kredita: 120.000 €,
 • doba odplačila: 20 let,
 • obrestna mera: nespremenljiva, v višini 3,8 %.

Scenarij 1: brez zavarovanja

Mesečna anuiteta takšnega kredita bi brez zavarovanja dosegla približno 715 evrov.

Scenarij 2: z vključenim zavarovanjem

Izbrali smo najbolj konzervativno možnost in trajanje ter zavarovalno vsoto vezali na celotno trajanje in poln znesek najetega kredita:

 • zavarovalna vsota: 120.000 €,
 • trajanje zavarovanja: 20 let.

Glede na trenutno ponudbo zavarovalnic smo upoštevali, da premija za življenjsko zavarovanje s konstantno zavarovalno vsoto dosega 32 evrov na mesec.

Od česa je odvisna višina mesečne premije?

Višina mesečne premije je odvisna tako od osebnih okoliščin zavarovanca (starost, navade, zdravstveno stanje ipd.) kot tudi od tipa življenjskega zavarovanja (npr. s konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto), zato je zgolj hipotetična. 

Mesečna anuiteta z vključenim zavarovanjem in upoštevanjem stroškov zavarovalne premije skozi celotno ročnost kredita bi dosegla približno 747 evrov.

Scenarij Mesečna anuiteta
Brez zavarovanja 715 €
Z zavarovanjem 747 €

Mesečna anuiteta se torej ob sklenitvi zavarovanja poveča za 32 evrov, kar predstavlja 4,5-odstotno povečanje vaše mesečne obveznosti. V dvajsetih letih celoten znesek vplačanih premij doseže dobrih 7680 evrov. 

Kdaj se vam sklenitev življenjskega zavarovanja splača izključno z vidika mesečnih stroškov kredita (torej ob zanemarjanju zavarovalne komponente finančne prihodnosti vaših svojcev)? 

Splača se v primeru, da je ponudba banke brez sklenitve zavarovanja toliko slabša, da obresti predstavljajo enak ali večji strošek, kot bi v primeru sklenitve zavarovanja predstavljale obresti in premija. 

V opisanem primeru bi moral obrok kredita dosegati vsaj 747 evrov. To pomeni obrestno mero v višini 4,31 odstotka, torej kar za 0,51 odstotne točke višjo obrestno mero kot v primeru kredita brez zavarovanja. V 20 letih trajanja kredita bi banki plačali za skoraj 8000 evrov višji skupni znesek kredita. 

Če pa vam banka brez sklenitve življenjskega zavarovanja ponudi obrestno mero za kredit, ki je nižja od 4,31 odstotka, se sklenitev življenjskega zavarovanja zgolj z vidika višine mesečnega stroška kredita ne splača. 

Razlika med konstantno in padajočo zavarovalno vsoto pri življenjskem zavarovanju

Konstantna zavarovalna vsota

 • Znesek zavarovalne vsote ostane enak skozi celotno trajanje zavarovanja.
 • Ne glede na to, kdaj nastopi zavarovalni primer (smrt zavarovanca), bo izplačana enaka vsota.
 • Prednost: preprosta in razumljiva.
 • Pomanjkljivosti: višja premija v primerjavi s padajočo zavarovalno vsoto; morda ne bo ustrezala vašim potrebam v prihodnosti, če se bodo vaše finančne obveznosti zmanjšale.

Padajoča zavarovalna vsota

 • Znesek zavarovalne vsote se sčasoma zmanjšuje, običajno v skladu z amortizacijskim načrtom kredita. Ta oblika življenjskega zavarovanja je zato primerna predvsem, če  zavarovanje sklepate izključno za namen varstva pred finančnim bremenom neodplačanega stanovanjskega kredita.
 • Višina izplačila je odvisna od časa nastopa zavarovalnega primera.
 • Prednosti: nižja premija v primerjavi s konstantno zavarovalno vsoto; bolje se bo prilagajala vašim potrebam v prihodnosti, če se bodo vaše finančne obveznosti zmanjšale.
 • Pomanjkljivosti: manjša izplačilna vsota v primeru smrti v poznejših fazah zavarovanja; morda ne bo zadostovala za pokritje vseh obveznosti, če se bodo vaše finančne razmere spremenile.

Izbira med konstantno in padajočo zavarovalno vsoto je odvisna od osebnih okoliščin zavarovalca in zavarovanca. Če se življenjsko zavarovanje sklepa izključno z namenom varovanja upravičencev pred finančnim bremenom neodplačanega stanovanjskega kredita, je navadno bolj smiselno izbrati padajočo zavarovalno vsoto.

Kaj svetujemo?

Sklenitev življenjskega zavarovanja ob najemu kredita prinaša večjo finančno varnost v primeru smrti, a pomeni tudi višje mesečne stroške. Preden se odločite za sklenitev zavarovanja, se prepričajte, ali ga res potrebujete in v kakšni obliki.

Če vam banka ponuja ugodnejšo obrestno mero ob sklenitvi zavarovanja, preverite, ali je ponudba v resnici ugodnejša tudi ob upoštevanju mesečnega stroška zavarovalne premije. Prepričajte se tudi, da višina zavarovalne vsote, trajanje in pogoji zavarovanja ustrezajo vašim življenjskim okoliščinam.

Priporočamo, da pred sklenitvijo zavarovanja ob najemu kredita primerjate ponudbe različnih zavarovalnic.

Ponudba produktov življenjskih zavarovanj je zelo raznovrstna in vključuje tako preprostejše kot tudi precej kompleksne produkte (npr. naložbena življenjska zavarovanja, ki kombinirajo zavarovanje za primer smrti in investiranje v vzajemnih skladih), zato preverite, ali izbran produkt razumete in ali ustreza vašim potrebam in željam.

Pridobljene informacije preverite pri več virih in se ne zanašajte izključno na tiste, ki vam jih nudi prodajalec zavarovanja ali kredita. Po možnosti se posvetujte z neodvisnim strokovnjakom, ki vam bo pomagal izbrati ustrezno zavarovanje.

Avtorica: Alina Meško

Sveže e-novice ZPS, vsak petek

Ste z zanimanjem prebrali ta članek?
Prijavite se na e-novice ZPS za še več aktualnih in koristnih vsebin.

Politika varovanja osebnih podatkov

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju