Toplotne črpalke: eno ključnih orodij za razogljičenje stavbnega fonda

7. september 2023

Energija Toplotne črpalke
Toplotne črpalke: eno ključnih orodij za razogljičenje stavbnega fonda

Za ogrevanje stavb se po vsem svetu še vedno uporabljajo fosilna goriva, zlasti zemeljski plin. Že dolgo je jasno, da povzročajo velike količine emisij toplogrednih plinov in trenutna svetovna energetska kriza je jasen opomnik, da je nujen prehod na zanesljivejše, učinkovitejše in okolju prijaznejše ogrevalne sisteme, kot so toplotne črpalke. Te EU vidi kot eno ključnih orodij za razogljičenje stavbnega fonda, za katerega je namenjenih 40 odstotkov vse porabljene energije v Evropi.

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

Za ogrevanje stavb se po vsem svetu še vedno uporabljajo fosilna goriva, zlasti zemeljski plin. Že dolgo je jasno, da povzročajo velike količine emisij toplogrednih plinov in trenutna svetovna energetska kriza je jasen opomnik, da je nujen prehod na zanesljivejše, učinkovitejše in okolju prijaznejše ogrevalne sisteme, kot so toplotne črpalke. Te EU vidi kot eno ključnih orodij za razogljičenje stavbnega fonda, za katerega je namenjenih 40 odstotkov vse porabljene energije v Evropi.

Leta 2021 je bil delež toplotnih črpalk (TČ) med ogrevalnimi sistemi na globalni ravni 10-odstoten, kar je primerljivo z deležem kurilnega olja in drugimi oblikami električnega ogrevanja, ne pa tudi z deležem zemeljskega plina (40 odstotkov) in daljinskega ogrevanja (15 odstotkov).

Na Norveškem, denimo, pa so toplotne črpalke že zdaj najbolj razširjen način ogrevanja (60 odstotkov), medtem ko je njihov delež na Švedskem in Finskem več kot 40-odstoten. Navedeno nasprotuje v preteklosti precej razširjeni trditvi, da niso primerne za hladno podnebje.

Predvidena deleža toplotnih črpalk, do leta 2026 in do leta 2030

Globalna prodaja se je leta 2021 povečala za skoraj 15 odstotkov (kar je dvakrat več od povprečja v zadnjem desetletju), v EU pa za približno 35 odstotkov in se bo še povečala. EU si namreč prizadeva v čim večji meri zmanjšati odvisnost od zemeljskega plina, zato si je med drugim zastavila cilj, da bo v domove potrošnikov v EU do leta 2026 nameščenih približno 20 milijonov TČ, do leta 2030 pa skoraj 60 milijonov.

Raziskava BEUC: pot od ideje do nakupa ni vedno preprosta

1. Zanimanje potrošnikov za nakup in namestitev TČ narašča tudi v Sloveniji

Po podatkih raziskave REUS 2022 kar 81 odstotkov slovenskih gospodinjstev razmišlja o učinkoviti rabi energije, kar se odraža tudi v povpraševanju po ogrevanju s TČ.

Raziskava z uporabo metodologije skrivnostnega nakupa (Mystery Shopping), ki jo je Evropska potrošniška organizacija BEUC februarja in marca 2023  v sodelovanju z nacionalnimi potrošniškimi organizacijami izvedla v štirih državah (na Češkem, Slovaškem, v Španiji in Sloveniji), pa je pokazala, da pot od ideje do nakupa in vgradnje TČ za številne potrošnike ni vedno preprosta.

Preberite izsledke raziskave ZPS in BEUC (PDF)

2. Odločanje za TČ zaradi visokih stroškov energije, a pogosto pomanjkljivi nasveti ob nakupu

Za informirano nakupno odločitev pa nimajo vedno na voljo pravih nasvetov. Kot je pokazala raziskava z metodologijo skrivnostnega kupca v Sloveniji, v kateri je sodelovalo deset potencialnih kupcev TČ iz Osrednjeslovenske, Primorske in Pomursko-Podravske regije, potrošniki pri iskanju in pridobivanju informacij na spletu ali kje drugje (pred obiskom strokovnjaka na domu) ne dobijo vedno celovitih odgovorov na svoja vprašanja.

Posledično si ne znajo predstavljati, koliko jih bo stala naložba, katere možnosti so jim na voljo, torej kateri toplotni vir izbrati, kako močno napravo potrebujejo … Večina jih zato stavi na izkušnje ljudi, ki TČ že imajo – kar 70 odstotkov skrivnostnih kupcev v vseh štirih sodelujočih državah se je pred izbiro TČ posvetovalo z družino in prijatelji.

Izkazalo se je, da informacije o TČ najprej iščejo na spletu, kjer jih je sicer na voljo veliko, a niso nujno vse relevantne. V drugi fazi nasvet iščejo pri prijateljih, sorodnikih in znancih, ki že imajo TČ, na koncu pa se zanesejo še na strokovno mnenje – obisk strokovnjaka, ki bi jim moral odgovoriti na vsa morebitna vprašanja in podati vse relevantne informacije.

Potrošniki informacije najprej iščejo na spletu, nato pri prijateljih, sorodnikih in znancih, ki že imajo TČ, na koncu pa se zanesejo še na strokovno mnenje – obisk strokovnjaka na domu.

Toplotne črpalke: prijavite se na e-obvestila

Obisk strokovnjaka na domu je zelo pomemben

Tudi v Sloveniji so se vsi skrivnostni kupci zanašali na obisk strokovnjaka na domu, ki je ključen za pravilno odločitev glede vgradnje TČ. Vsak objekt je namreč zgodba zase in vsaka hiša ima določene posebnosti, zato je obisk strokovnjaka na domu zelo pomemben. Le tako lahko namreč potrošnik informacije, ki jih je našel na spletu, smiselno poveže z informacijami, ki jih je prejel od strokovnjaka, in zaokroži zgodbo nakupa TČ.

Tri skupine ponudnikov oplotnih črpalk: deleži na trgu

Tri vrste ponudnikov toplotnih črpalk

Glede na izkušnje skrivnostnih kupcev lahko ponudnike TČ, katerih strokovnjaki so izvedli obisk na domu, razdelimo v tri skupine:

 1. Top CX, najboljša uporabniška izkušnja: strokovnjak je podrobno pregledal objekt in ustvaril pozitiven vtis na vseh ravneh.
 2. Povprečni: strokovnjak je sicer vse naredil po pravilih in pregledal vse pomembne vidike, a v iskanje optimalne rešitve za vgradnjo TČ ni vložil dodatnega truda).
 3. Prodajni: strokovnjak je imel zelo močno marketinško in prodajno znanje, a je bil osredotočen zgolj na prodajo TČ, ne pa tudi na druga področja).

Organizacija obiska na domu

Podjetja, ki samo prodajajo TČ (nimajo lastne prodajne in servisne mreže), namreč na spletnih straneh nimajo objavljenih seznamov certificiranih strokovnjakov (pooblaščenih inštalaterjev oz. serviserjev), s katerimi sodelujejo, kar bi potrošniku olajšalo iskanje ustrezne osebe za dodatne informacije glede nakupa.

Tako so morali skrivnostni kupci najprej kontaktirati ponudnika (podjetje), ta jim je posredoval kontakt certificiranega strokovnjaka (glede na geografsko lokacijo), nato pa so morali stopiti v stik še z dodeljenim strokovnjakom.

Če je bil ta neodziven, je moral potrošnik ponovno kontaktirati podjetje (čakati na stik) in prositi za nov kontakt.

Čas od prvega stika do obiska strokovnjaka na domu: graf

Izkazalo se je, da je v Sloveniji časovno bolj zahtevno vzpostaviti prvi stik s ponudnikom TČ kot pa organizirati obisk na domu (organizacija obiska strokovnjaka, ki oceni primernost objekta za vgradnjo TČ, je sicer trajala od 2 do 23 dni).

Slovenski skrivnostni kupci so prvi stik najpogosteje vzpostavili po telefonu, sledita e-pošta in izpolnjevanje spletnega obrazca (kontaktne podatke so našli na spletnih straneh ponudnikov), prav vsi pa so morali ponudnika kontaktirati večkrat.

Če bi imela podjetja na svojih spletnih straneh objavljen seznam certificiranih strokovnjakov, s katerimi sodelujejo na določenem geografskem območju, bi lahko potrošniki sami poiskali njihove kontakte in jih kontaktirali (in se tako izognili zamudni komunikaciji s podjetji, ki so pogosto zelo zasedena).

Na spletnih straneh ministrstva za okolje, podnebje in energijo je na voljo seznam  pooblaščenih podjetij in njihovih pooblaščenih serviserjev TČ, ki se ves čas posodablja, a ga potrošnik težko najde.

Kaj najbolj vpliva na izbiro ponudnika?

Za večino potrošnikov je pomembno, da je vgradnja TČ izvedena pravilno, kakovostno in profesionalno. Skrivnostni kupci niso strokovnjaki in ne morejo preverjati pravilnosti napeljav, zato pričakujejo, da so inštalaterji strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za celoten proces (od električnih napeljav do vrtanja lukenj v stene in cevnih napeljav, ko je to potrebno).

Drugi najpogosteje omenjen motivator je cena (v začetni fazi zbiranja informacij so pripravljeni plačati manj, sčasoma pa postanejo bolj informirani, bolj cenijo kakovost in so pripravljeni plačati več), sledi servis (pričakujejo brezplačne letne preglede TČ in vsaj 5-letno garancijsko dobo). Manj pomemben je odnos ponudnika (vljudnost, profesionalnost).

Motivacija pri nakupu toplotnih črpalk: preglednica

V večini primerov so strokovnjaki med obiskom na domu naredili okvirno ponudbo, ki so jo skupaj s skrivnostnim kupcem tudi pregledali. Končno ponudbo so po e-pošti poslali nekaj dni po obisku.

Končne cene na ponudbah so bile v skladu z dogovorjenim (manjša odstopanja zaradi dodatnih stroškov, kot je izdelava podstavka za zunanjo enoto, ali zaradi neupoštevanja popusta) in tudi časovni roki za vgradnjo TČ so glede na velikost projekta, obdobje leta in potrebne predpriprave sprejemljivi.

ZPS nasvet

Na podlagi raziskave navajamo nekaj priporočil za potrošnike, ponudnike TČ in ponudnike financiranja.

 1. Vzemite si čas. Pred izbiro ponudnika TČ si vzemite čas za obisk vsaj dveh različnih ponudnikov na domu.
 2. Obisk strokovnjaka na domu je ključnega pomena. Na spletu je veliko informacij, a nič se ne more primerjati z dobrim nasvetom strokovnjaka ob obisku na domu.
 3. Proaktivnost je odločilna. Ob odločanju za nakup TČ so potrošniki (v večji meri) laiki, zato cenijo proaktivne nasvete o tem, kakšna rešitev bi bila v njihovem primeru najprimernejša in katere ukrepe bi morali pred tem po potrebi izvesti.
 4. Potrošniki poznajo razliko (in ločijo) med dobrim svetovalcem in prodajalcem. Cenijo tudi personalizirane ponudbe.
 5. Informacije o cenah pogosto manjkajo. Potrošniki na spletnih straneh ponudnikov pogrešajo cene TČ oziroma vsaj okvirni cenovni razpon.
 6. Spletni obrazci naj bodo prijaznejši. Spletni obrazec za oddajo povpraševanja za TČ naj vsebuje tudi potrdilo o uspešno oddani oddaji (tako potrošnik ni v dvomu, ali je bilo povpraševanje oddano ali ne).
 7. Manjkajo seznami certificiranih strokovnjakov. Ponudniki TČ, ki nimajo lastnih prodajalcev/strokovnjakov/monterjev, bi morali imeti na spletni strani objavljen seznam certificiranih strokovnjakov, s katerimi sodelujejo (preprostejši in hitrejši dostop do strokovnjakov), in ga redno posodabljati.
 8. Izračun potrebne moči toplotne črpalke naj ne bo več težava. Eko sklad ali kakšna druga neodvisna organizacija bi lahko imel na svoji spletni strani preprost kalkulator za izračun potrebne moči TČ, ki je primerna za posamezen objekt (glede na porabo energenta), da se potrošnik lažje orientira (potrošniki so namreč v praksi bolj pozorni na ceno TČ kot pa na njeno moč in učinkovitost).
 9. Strokovnih nasvetov je premalo. V poplavi komercialnih navedb ponudnikov TČ o prednostih njihovih izdelkov bi bili potrošnikom za lažjo in bolj informirano odločitev v pomoč tudi strokovni nasveti in druge zaupanja vredne informacije na spletni strani neodvisne organizacije.

Kako do informacij o financiranju naložbe in subvencijah Eko sklada?

Medtem ko so potrošniki zadovoljni z razpoložljivimi informacijami o subvencijah Eko sklada, so manj zadovoljni z informacijami o kreditih Eko sklada in drugih načinih financiranja naložbe.

Želijo si:

 • da so kot produkt omenjeni na spletnih straneh bank,
 • izpostavljeni na spletnih straneh ponudnikov TČ,
 • osnovno poznavanje področja kreditov s strani strokovnjakov/inštalaterjev.

Preberite izsledke raziskave ZPS in BEUC (PDF)

Besedilo: Barbara Primc

Prijavite se na obvestila: TOPLOTNE ČRPALKE

Vpišite vaš e-naslov in prejemali boste občasna e-obvestila o toplotnih črpalkah, obnovljivih virih energije, subvencijah in kreditih OVE ter nakupnih priložnostih tehnologij OVE.

Politika varovanja osebnih podatkov

Vaš e-poštni naslov bomo uporabili za namen pošiljanja novic in obvestil o toplotnih črpalkah, obnovljivih virih energije, subvencijah, kreditih in nakupnih priložnostih v zvezi s tem. Vaše podatke bomo v ta namen hranili do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov [email protected].
Vaš e-poštni naslov bomo uporabili za namen pošiljanja novic in obvestil o naših ponudbah. Vaše podatke bomo v ta namen hranili do preklica, ki ga lahko kadar koli pisno sporočite na elektronski naslov [email protected].

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju