Pri predčasnem vračilu ste upravičeni do nižjih skupnih stroškov posojila

25. november 2020

Krediti
Pri predčasnem vračilu ste upravičeni do nižjih skupnih stroškov posojila

Predčasno plačilo kredita je ena temeljnih pravic kreditojemalcev. Ne glede na to, ali gre za limit na osebnem plačilnem računu, potrošniško ali stanovanjsko posojilo – če boste svoj dolg odplačali hitreje, kot je določeno s kreditno pogodbo, boste prihranili zaradi nižjih obresti in drugih stroškov.

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

Odplačevanje kredita praviloma poteka v določenih časovnih presledkih, običajno mesečno, na anuitetni način, z vračili vnaprej določenega zneska, ki v predvidenem obdobju zagotavlja vračilo izposojene glavnice in plačilo pripadajočih obresti.

Vsakič, ko plačate pogodbeno anuiteto, se plačilo razdeli med obresti in odplačilo glavnice (razdolžnina). Njuno razmerje se vsak mesec spreminja – delež anuitete, namenjen vračilu preostalega dolga, se z odplačevanjem posojila povečuje, medtem ko se delež anuitete za plačilo obresti sčasoma zmanjšuje, vse dokler posojilo ni popolnoma odplačano.

favicon Izračunajte, ali se vam splača predčasno odplačati kredit

Za lažjo predstavo tega razmerja si oglejmo njuno gibanje na praktičnem primeru kredita z nespremenljivo obrestno mero.

Kredit v višini 20.000 evrov, za obdobje 7 let in s 6,5-odstotno obrestno mero
Zaporedna anuiteta Anuiteta Znesek obresti Razdolžnina Preostanek dolga
1 296,99 EUR 108,33 EUR 188,66 EUR 19.811,34 EUR
2 296,99 EUR 107,31 EUR 189,68 EUR 19.621,67 EUR
3 296,99 EUR 106,28 EUR 190,70 EUR 19.430,96 EUR
4 296,99 EUR 105,25 EUR 191,74 EUR 19.239,22 EUR
5 296,99 EUR 104,21 EUR 192,78 EUR 19.046,45 EUR
... ... ... ... ...
80 296,99 EUR 7,91 EUR 289,70 EUR 1172,40 EUR
81 296,99 EUR 6,35 EUR 290,64 EUR 881,40 EUR
82 296,99 EUR 4,77 EUR 292,21 EUR 589,19 EUR
83 296,99 EUR 3,19 EUR 293,80 EUR 295,39 EUR
84 296,99 EUR 1,60 EUR 295,39 EUR 0,00 EUR
 
Če na našem primeru kredita predpostavimo, da potrošnik štiri leta pred iztekom posojila dodatno odplača svoj dolg z enkratnim plačilom v znesku 2000 evrov, bi to znižalo obresti posojila za dobrih 500 evrov, kredit pa bi bil odplačan skoraj eno leto pred iztekom pogodbene ročnosti.
Če na našem primeru 7-letnega kredita v višini 20.000 evrov pred- postavimo, da ga kreditojemalec v celoti odplača 48 mesecev pred iztekom posojilne pogodbe, bo pri obrestih prihranil 1700 evrov. Hitreje kot vam uspe odplačati po- sojilo, občutnejši bo prihranek.

Iz odplačilnega načrta je razvidno, da so obresti najvišje v začetni fazi posojila in se z rednim odplačevanjem postopoma znižujejo, znesek razdolžnine pa je z vsakim plačilom višji. Nižja kot je glavnica, manj bo obresti v preostalem obdobju posojila.

Če so vaše finance v dobri "kondiciji" in imate dovolj prihrankov za kritje življenjskih stroškov, lahko pospešite odplačevanje dolga z dodatnimi plačili. Z znižanjem glavnice in prihranki pri plačilu nadaljnjih obresti bo vaše posojilo ne le cenovno ugodnejše, ampak tudi hitreje odplačano.

Predčasno odplačilo – delno ali v celoti

O vsakem nameravanem dodatnem plačilu preostale glavnice je treba predhodno obvestiti kreditodajalca, temu običajno sledi dogovor o spremenjenem načrtu odplačevanja preostanka posojila – bodisi sprememba pogodbene anuitete bodisi prilagoditev odplačilne dobe. Potrošnik lahko ohrani pogodbeno ročnost posojila in ustrezno zniža dogovorjeno višino anuitete ali pa še naprej odplačuje anuiteto, kot je določeno v posojilni pogodbi, in posojilo odplača pred iztekom pogodbene ročnosti. Izbira te možnosti prinaša večje prihranke pri obrestih. Možna je tudi kombinacija obeh možnosti, zato v primeru delnega odplačila posojila pri svojem kreditojemalcu natančno preverite pogoje in stroške tovrstnega spreminjanja pogodbenih določil.

Potrošnik lahko pred iztekom pogodbeno dogovorjene odplačilne dobe posojilo odplača tudi v celoti. Odplačilo se izvede na podlagi posebnega obračuna, ki ga za ta namen pripravi dajalec kredita in vsebuje znesek preostalega dolga, vključno z obrestmi do dogovorjenega datuma poravnave, ter morebitne stroške za predčasno odplačilo, potrošniku pa mora biti na razumljiv način predstavljeno še znižanje obresti in zmanjšanju drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim predčasnim odplačilom kredita.

favicon Izračunajte, ali se vam splača predčasno odplačati kredit

Ko je kredit poravnan, prejme kreditojemalec potrdilo o dokončnem odplačilu kredita.

Zmanjšanje skupnih stroškov posojila

Predčasno odplačilo kredita ne prinaša prihranka samo zaradi nižjih obresti, dajalec kredita mora pri zmanjšanju celotnega stroška kredita poleg obresti upoštevati še nekatere druge dajatve, ki jih je potrošnik že plačal v obdobju odplačevanja kredita za celotno obdobje posojila.

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) izrecno določa, da je v primeru predčasnega odplačila kredita potrošnik upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik.

Kaj vključujejo skupni stroški posojila?

Pojem "skupni stroški kredita" natančno opredeljuje 24. točka 2. člena ZPotK-2, in sicer so to vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so dajalcu kredita znani; stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z dajalcem kredita ali drugim podjetjem, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, če je sklenitev dodatne pogodbe o storitvah obvezna za pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, po katerih dajalec kredita trži kredit; stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita.

V skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in stroški, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi.

Dajalec kredita vam je dolžan na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstaviti znižanje obresti in zmanjšanje drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Če teh informacij ne prejmete, jih zahtevajte!

Ob predčasnem odplačilu lahko nastanejo dodatni stroški

Zakon o potrošniških kreditih daje kreditodajalcem pravico do ustreznega nadomestila stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, hkrati pa določa omejitve glede načina določitve njegove višine in opredeljuje izjeme, ko dajalcu kredita v primeru predčasnega odplačila ni dovoljeno zaračunati tega stroška.

Pri kreditih s fiksno obrestno mero vam banka lahko zaračuna nadomestilo v višini do enega odstotka vrednosti predčasno odplačane glavnice, če je do končnega odplačila kredita ostalo več kot eno leto. Če je do končnega odplačila kredita ostalo leto ali manj, vam banka ne sme zaračunati več kot pol odstotka nadomestila. Nadomestilo lahko dajalec kredita zahteva le, če vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000 evrov, višina nadomestila za predčasno odplačilo pa ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.

Dajalec kredita ne sme zahtevati nadomestila za predčasno odplačilo kredita, če:

  • gre za odplačilo kredita s spremenljivo obrestno mero;
  • se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki zagotavlja jamstvo za odplačilo kredita;
  • gre za kreditne pogodbe z dovoljeno prekoračitvijo stanja na plačilnem računu (limiti);
  • se predčasno odplačilo opravi v obdobju, za katero ni določena fiksna kreditna obrestna mera;
  • so v pogodbi nepopolne informacije o trajanju kreditne pogodbe, pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga ali izračunu nadomestila za predčasno odplačilo.

Pogoji nadomestil, ki jih obravnavamo v tem prispevku, pa ne veljajo za kredite, sklenjene pred 7. avgustom 2010. Za te kredite velja, da vam sme kreditodajalec pri predčasnem odplačilu dolga zaračunati stroške, ki ne smejo presegati polovice stroškov odobritve posojila.

V našem spletnem kalkulatorju lahko za svoj kredit izračunate, kolikšni prihranki se vam obetajo v primeru, če ga predčasno odplačate v celoti.

Avtor: Marko Tretnjak

 bs

 

Sveže e-novice ZPS, vsak petek

Ste z zanimanjem prebrali ta članek?
Prijavite se na e-novice ZPS za še več aktualnih in koristnih vsebin.

Politika varovanja osebnih podatkov

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju