Pogreb: koliko denarja potrebujemo?

20. maj 2021

Pravice potrošnikov pri storitvah Javne storitve
Pogreb: koliko denarja potrebujemo?

Preverili smo, koliko stane osnovni pogreb z žaro v Ljubljani in Mariboru. Pišemo tudi o tem, v kolikšnem znesku lahko pri pogrebu pomaga država in ali pomoč zadostuje za kritje stroškov osnovnega pogreba.

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

Kaj je predvsem dobro vedeti? Osnovni stroški pogreba niso vedno primerljivi med seboj, saj ni enotnih pravil o tem, kaj vse ti stroški zajemajo. Zato vam svetujemo, da se o tem pozanimate neposredno pri ponudnikih.

Pri nas je "varčevanje za pogreb" med starejšimi prisotno od nekdaj, svojo priložnost pa so predvsem po ukinitvi pogrebnine kot univerzalne pravice zaznale tudi zavarovalnice in ponudile produkte, s katerimi se lahko za stroške pogreba zavarujemo.

V članku preberite:

Zapišimo svoje želje

Ko razmišljamo, da bi vnaprej poskrbeli za stroške lastnega pogreba, je ključno vprašanje, kakšen pogreb bi si želeli. Pri nas je pogovor o smrti še vedno bolj kot ne nezaželen in neredko se svojci o tem niti nočejo pogovarjati.

Nelagoden občutek ob takšnih pogovorih je sicer razumljiv, a če izrazimo svojo voljo o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, svojce v zanje čustvenem trenutku ob naši smrti razbremenimo negotovosti in tudi preprečimo morebitna razhajanja med njimi, če si glede tega niso enotni.

pogreb-3

Najbolje, da svoje želje zapišemo, na ta način si bomo tudi sami lažje predstavljali in izračunali, koliko denarja približno bomo potrebovali za pogreb oziroma ga bodo potrebovali tisti, ki bodo poskrbeli za vse potrebno po naši smrti.

Zapišimo:

 • kakšno obliko pogreba bi hoteli (klasični, žarni, raztros),
 • kje bi želeli biti pokopani (če ima družina več grobov, je to še kako pomembno)
 • kje naj se opravi raztros pepela: na pokopališču, zunaj njega in kje?

Kar zadeva raztros pepela, je raztros v morje na naši obali že dobro poznan. Manj znano pa je, da si lahko omislite raztros tudi kje drugje, a le, če to dopušča pokopališki red in če svojci pridobijo soglasje občine, v kateri se tak raztros opravi.

Ne pozabimo se izreči, ali si želimo:

 • intimen pogreb v najožjem družinskem krogu z zgolj osnovnim obredom,
 • morda standarden pogreb s poslovilnim govorom in nekaj zapetimi pesmimi (ne bo odveč, če navedemo nekaj pesmi, ki so nam všeč),
 • verski ali laični pogreb,
 • ne pozabimo tudi na naše morebitne posebne želje (da na primer žalujoči denar namesto za cvetje podarijo v humanitarne namene idr.).

Objavljeni ceniki za oceno skupnega stroška pogreba niso dovolj

Recimo, da se odločimo za pokop z žaro, ki je pri nas najpogostejša oblika pogreba. Pričakovali bi, da bomo večino potrebnih informacij za oceno skupnih stroškov pogreba zlahka pridobili na spletnih portalih izvajalcev pogrebne dejavnosti. Kaj hitro smo se prepričali, da to še zdaleč ni res.

Ali se objavljena cena pogreba nanaša le na izvedbo osnovnega žarnega pogreba po standardih in normativih, ki sta jih pripravili Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: standardi in normativi), in v tej ceni mnoge nujne storitve niso zajete (na primer prevoz pokojnika in upepelitev), ali pa je objavljeni cenik za potrošnike zelo nepregleden, ker ga sestavlja množica razdrobljenih postavk oziroma cen za posamezne pogrebne in pokopališke storitve.

pogreb-2

Kot običajni potrošniki se v takšnih cenikih ne znajdemo, za mnoge storitve niti ne vemo, kaj točno pomenijo, in ne vemo, ali nam jih bodo zaračunali ali ne.

Ceno žarnega pokopa težko ocenimo tudi zaradi stroškov prevoza, ker so odvisni od kraja, v katerem se nahaja pokojni. Vemo, da sta v Sloveniji le dve upepeljevalnici, v Mariboru in Ljubljani, zato morajo pogrebna oz. komunalna podjetja iz drugih krajev pokojnike na upepelitev odpeljati do tja (in nazaj).

Na oceno stroškov lahko znatno vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer izbira pogrebne žare, prevzem pokojnika ali izvedba pogreba zunaj običajnega delovnega časa, seveda tudi drugi stroški v zvezi s pogrebom (cvetje, govori, petje, osmrtnica, idr.), kar vse skupne stroške pogreba občutno poveča.

Svetujemo, da si cenik izvajalca pogreba na spletu sicer ogledate, o konkretni ceni pogreba pa se glede na vaše želje nato pozanimate neposredno pri njem. To je še toliko bolj pomembno, če se morda odločate o sklenitvi zavarovanja za stroške pogreba, saj boste morali izbrati primerno zavarovalno vsoto.

Primer: cena osnovnega žarnega pogreba v Ljubljani

Za osnovni pogreb z žaro bomo na ljubljanskih Žalah po objavljenem ceniku odšteli 396,97 evra.

pogreb koliko denarja potrebujemo2

Navedeni znesek vsebuje pogrebne storitve, ki so zajete v izvedbi osnovnega žarnega pogreba po standardih in normativih, torej:

 • stroške prijave pokopa,
 • krsto za upepelitev,
 • pripravo in delo s pokojnikom,
 • osnovno žaro iz kovine z vgraviranimi podatki o pokojniku,
 • začasno nagrobno obeležje pri grobu, kjer še ni nobenega obeležja,
 • pokop žare (izkop in zasip),
 • pogrebno moštvo,
 • minimalno pogrebno svečanost, ki obsega žalni obred, sprevod pogrebnega moštva iz vežice do groba, položitev žare v grob, pozdrav s slovensko zastavo.

K navedenemu znesku je potrebno prišteti še druge nujne storitve:

 • hrambo pokojnika v hladilniku (min. dva dni: 27,74 €),
 • strošek zdravnika/komisije pred upepelitvijo (34,28 €),
 • upepelitev (85,21 €),
 • strošek 24-urne dežurne službe (210,14 €).

Če se pokojnik nahaja na območju MO Ljubljana, dodatnih stroškov prevoza pokojnika ne bodo zaračunali, saj ste jih plačali v znesku za 24-urno dežurno službo. In smo na najmanj 754, 34 evrih.

Tu so lahko še (sicer nenujni) stroški v zvezi s pogrebom. Za standardno pogrebno slovesnost z žaro bomo odšteli približno 630 evrov, kar vključuje stroške za cvetje, žalno fotografijo pokojnika, pevce in poslovilni govor po naročilu.

Če k temu dodamo še strošek objave osmrtnice, nas bi žarni pogreb stal približno 1550 evrov. Odločitev za pogreb v krogu najbližjih, kjer pevci in govor običajno niso del žalne slovesnosti, pomeni približno za 300 € manjši strošek pogreba.

Povzetek: okvirni stroški standardnega žarnega pogreba v Ljubljani*

754,34 € osnovni pogreb z žaro (prevoz in priprava pokojnika, zdravnik pred upepelitvijo, obred, upepelitev, priprava in pokop žare, osnovna oprema, trajanje pogrebne slovesnosti do ene ure)
300 € cvetje (žarni venček približno 100 €, žalni venec približno 200 €)
170 € petje zbor (3 pesmi)
30 € fotografija pokojnika v žalnem okvirju
130 € govor po naročilu in ozvočenje
170 € osmrtnica v Delu (najmanjša velikost)
1554,34 € SKUPAJ

*Podatki o cenah so bili zbrani maja 2021.

Predlagamo, da k znesku, do katerega boste prišli s poizvedovanjem pri podjetju o stroških pogreba, kakršnega si želite, dodate še nekaj rezerve za prihodnje podražitve, saj bo denar, ki ga boste zbrali, porabljen za izdatek, ki se bo zgodil v (čim bolj) oddaljeni prihodnosti.

Se lahko stroškom pogreba izognemo?

Če je bilo še do pred nekaj leti mogoče telo po smrti darovati za pedagoške in znanstvene namene Inštitutu za anatomijo v Ljubljani, kjer so potem poskrbeli za stroške pokopa, zdaj to ni več mogoče.

Število izjav posameznikov o darovanju telesa je namreč po ukinitvi pogrebnine kot pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja leta 2014 in še leto zatem skokovito naraslo, zato so na inštitutu zaradi zapolnjenih zmogljivosti že jeseni leta 2015 sprejem izjav ustavili.

Vsaj v naslednjih nekaj letih spremembe ni pričakovati. Stroške pogreba morajo poravnati svojci tudi v primeru, da smo se odločili za posmrtno darovanje uporabnih delov telesa prek organizacije Slovenija Transplant.

Svojci so upravičeni do zadnje pokojnine

Pokojnina za mesec, v katerem prejemnik pokojnine umre, pripada dedičem do dneva njegove smrti. Glede izplačila se morajo svojci zglasiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pomoč države socialno šibkejšim

Če je družinski član, ki je poskrbel za pogreb pokojnika, na dan njegove smrti upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali če njegov dohodek ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa (višino lahko preverite na portalu e-uprava), lahko z vlogo centru za socialno delo zaprosi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) in za enkratno izredno denarno pomoč svojcem umrlega (posmrtnino).

pogreb-4

Višina pogrebnine je trenutno 804,36 evra (dva osnovna zneska minimalnega dohodka) in posmrtnine 402,18 evra (en osnovni znesek minimalnega dohodka).

Pogrebno podjetje vam za osnovni pogreb ne sme zaračunati višjega zneska, kot sta zneska pogrebnine in posmrtnine, a kaj, ko v ceni osnovnega pogreba določene storitve pri podjetju niso nujno zajete (npr. stroški upepelitve in prevoza, zdravnika pred upepelitvijo, 24-urne dežurne službe, če je v občini organizirana, idr.). Skupna cena osnovnega pogreba je torej lahko višja od izredne socialne pomoči, ki jo prejmete.

Vzemimo primer Pogrebnega podjetja Maribor, kjer je cena osnovnega pogreba z žaro na pokopališčih Pobrežje in Dobrava 902,82 evra in strošek upepelitve 223,38 evra (v ceno so zajete tudi nekatere storitve v zvezi z upepelitvijo, na primer strošek zdravnika), skupaj 1.126,20 €.

Nekaj deset evrov je potrebno dodati še za hrambo pokojnika v hladilnici, ker je v ceni osnovnega pogreba zajeta storitev "prvi dan hrambe pokojnika v hladilnici", za vsak nadaljnji dan pa je treba plačati 10,95 €.

Ali bosta zneska pogrebnine in posmrtnine (skupaj 1206,54 €) zadostovala za pokritje celotnih stroškov osnovnega žarnega pogreba, je odvisno od prevoznih stroškov, ki jih boste morali plačati (cena je 1 €/km - podjetje 24-urne dežurne službe še nima organizirane).

Pri bolj oddaljeni lokaciji pokojnika so ti stroški lahko znatni, seveda pa pogreb podražijo tudi želje v zvezi s pogrebno slovesnostjo (cvetje, pevci...).

Avtorica: Meta Stegenšek

Sveže e-novice ZPS, vsak petek

Ste z zanimanjem prebrali ta članek?
Prijavite se na e-novice ZPS za še več aktualnih in koristnih vsebin.

Politika varovanja osebnih podatkov

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju