Bisfenol v izdelkih za otroke

5. maj 2023

Otrok in družina Nevarne kemikalije
Bisfenol v izdelkih za otroke

V tokratni skupni raziskavi smo potrošniške organizacije poskušale ugotoviti, koliko bisfenolov se skriva predvsem v izdelkih za otroke. Rezultat nikakor ni (samo) pozitiven.

Dodaj vsebino med priljubljene

Za dodajanje vsebine med priljubljene potrebujete uporabniški profil. Brezplačna registracija

KAZALO

Bisfenol v različnih izdelkih uporabljajo že več kot sto let, a šele v zadnjih dveh desetletjih se zavedamo njegove nevarnosti. Največkrat sicer govorimo o bisfenolu A (BPA), ki je v marsikaterem izdelku prepovedan ali zelo omejen, a Evropska agencija za kemikalije ECHA meni, da podobno skrb kot BPA vzbujajo tudi nekateri drugi bisfenoli, kot so BPB, BPC, BPF, BPS in BPAF.

Kaj je bisfenol A (BPA) in kje se uporablja?

Bisfenol A (BPA) je kemikalija, ki se uporablja za izdelavo polimerov in so jo iznašli pred skoraj 120 leti, danes pa jo v velikih količinah uporabljajo kot monomer v polikarbonatu, prozorni, trdi plastiki, in v epoksi smolah, ki jih najdemo v zaščitnih premazih za pločevinke za hrano in pijačo.

V manjših količinah se pojavlja kot sestavina smol, ki se uporabljajo na primer pri proizvodnji zaviralcev gorenja ali kot spojina v proizvodnji antioksidantov, v mnogih drugih vrstah plastičnih materialov in tudi kot razvijalec v termo papirju. Posledično ga uvrščamo med kemikalije, ki se proizvajajo v velikem obsegu.

Nevarne lastnosti in izpostavljenost  A (BPA)

Bisfenoli so postali razširjeni v okolju zaradi stalnih in razpršenih izpustov v vodno okolje, kjer delujejo kot hormonski motilci za okoljske organizme. Ljudje smo jim zelo izpostavljeni, najdemo jih lahko v slini, krvi, urinu (tudi otroškem) in drugih bioloških vzorcih. Glede na izsledke različnih raziskav so vsi odrasli v Evropi izpostavljeni vsaj nizkim ravnem BPA, medtem ko so BPS in BPF odkrili pri polovici analiziranih odraslih.

Najbolj smo jim izpostavljeni pri uživanju hrane in pijače, v katero prehajajo iz posode in embalaže, pri otrocih pa iz posodic za hranjenje.

Pri ocenjevanju ravni tveganja kemikalij, kot so bisfenoli, bi morali upoštevati skupno izpostavljenost in učinke koktajla teh kemikalij. Tveganje lahko zmanjšamo le tako, da je izpostavljenost neželenim bisfenolom čim manjša, zato bi morali biti izdelki za otroke brez bisfenolov.

V zadnjih letih, ko se je skrb za učinke BPA na zdravje povečala, so v marsikaterem izdelku BPA zamenjali z drugimi bisfenoli, kot sta bisfenol S (BPS) in bisfenol F (BPF). Alternative so strukturno podobne BPA, pri nekaterih je dokazano, da imajo podobne učinke kot BPA, zato se pojavlja vse večja zaskrbljenost tudi glede uporabe nadomestkov in njihovega vpliva na zdravje.

Dolgo zakriti negativni učinki izpostavljenosti 

Čeprav se dolgo uporablja v najrazličnejših izdelkih, pri čemer je industrija vedno zagovarjala njegovo varnost, so že v tridesetih letih prejšnjega stoletja odkrili, da gre pravzaprav za umetni estrogen.

O škodljivih učinkih izpostavljenosti tudi majhnim odmerkom pri laboratorijskih testih na živalih so kljub temu prvič poročali šele v poznih 90. letih prejšnjega stoletja. Zdaj se zavedamo, da gre v resnici za zelo razširjeno onesnaževalo v okolju in človeškem telesu, prisoten je v večini človeške populacije, pa tudi, da gre že v majhnih odmerkih za hormonski motilec in razvojni toksin.

V trgovinah (spletnih in fizičnih) v Avstriji, Belgiji, na Češkem in Danskem, v Franciji, Italiji in Sloveniji smo kot običajni potrošniki kupili 168 različnih izdelkov, tudi uveljavljenih blagovnih znamk, ki smo jih poslali v akreditiran laboratorij na preizkus vsebnosti ali prehajanja različnih bisfenolov.

V analizo smo vključili:

 • 58 izdelkov iz tekstila (otroške žabice, odeje in slinčke),
 • 16 otroških sončnih očal,
 • 20 igrač za lajšanje izraščanja zobkov,
 • 22 pločevink z osvežilnimi pijačami,
 • 35 pločevink s hrano,
 • 17 stekleničk za pitje in skodelic z nastavki za pitje.

Metode 

Odvisno od vrste izdelka smo za analizo uporabili štiri različne metode, v vseh primerih pa smo v analizo vključili vse materiale, iz katerih je sesta- vljen posamezen izdelek.

Prehajanje v simulant sline

Za otroška sončna očala, igrače za lajšanje izraščanja zobkov ter za ustni del stekleničk za pitje in skodelic z nastavki za pitje smo analizirali prehajanje bisfenolov v umetno slino.

Sestavljene vzorce izdelkov smo stehtali in oprali v vodi. V skladu s standardom BS 6684 (British Standard Specification for Safety Harnesses (1987)) smo analizirali prehajanje v umetno slino pri temperaturi 37 °C po 30 minutah.

Rezultate smo preračunali v enoto miligram bisfenolov na kilogram izdelka.

Prehajanje v vodo

Pri steklenicah za pitje in skodelicah z nastavki za pitje smo izmerili tudi prehajanje bisfenolov v vodo. Vzorce smo sprali z vodo, nato pa dodali vročo vodo (40 °C ali 60 °C v skladu s priporočili proizvajalca) in pustili, da se 24 ur hladi pri sobni temperaturi.

Rezultati prehajanja so določeni kot miligram na liter modelne raztopine.

Vsebnost v premazu pločevinke

Pločevinke osvežilnih pijač in hrane smo odprli, izpraznili in oprali z vodo sobne temperature, da smo odstranili ostanke hrane ali pijače. Vsebnost bisfenolov v premazu na notranji strani pločevinke smo analizirali s kemijsko metodo ekstrakcije z acetonitrilom 24 ur pri 40 °C in določitvijo z metodo plinske kromatografije.

Koncentracijo bisfenolov v ekstraktu je mogoče pretvoriti v miligram na liter pijače ali na kilogram hrane ob predpostavki, da bodo vsi ekstrahirani bisfenoli prešli v hrano oziroma pijačo. To je najslabši možni scenarij, ki se zelo verjetno ne bo zgodil.

Vsebnost v tekstilu in usnju

Pri vzorcih usnja in tekstila smo vsebnost bisfenolov analizirali s kemijsko metodo ekstrakcije in določitvijo z metodo plinske kromatografije*.Rezultati so predstavljeni v miligramih na kilogram materiala.

Vse vzorce smo analizirali s plinsko kromatografijo in detektorjem masne spektrometrije (GC/MS).

Bisfenoli, ki smo jih preverjali

Seznam bisfenolov, ki smo jih preverjali, se sicer nekoliko razlikuje glede na vrsto izdelka, a v analizo smo vedno vključili bisfenole, ki vzbujajo največjo skrb.

V vzorcih tekstilnih izdelkov smo preverjali naslednje bisfenole (v oklepaju je številka CAS):
BPA (80-05-7), BPB (77-40-7), BPC (79-97-0), BPE (2081-08-5), BPF (620-92-8), BPG (127-54-8), BPM (13595-25-0), BPP (2167-51-3), BPS (80-09-1), BPZ (843- 55-0), BPAF (1478-61-1), BPAP (1571-75-1), BPFL (3236- 71-3), BPBP (1844-01-5), BPPH (24038-68-4), BADGE (1675-54-3), BFDGE (2095-03-6), BADGE-2H2O (76002-91-0), BADGE-2HCl (4809-35-2)

V plastičnih izdelkih in pločevinkah smo preverjali bisfenole:
BPA, BPB, BPC, BPE, BPF, BPG, BPM, BPP, BPS, BPZ, BPAF, BPAP, BPBP, BPPH, BPTMC and TMBPF.

 • Snovi, zapisane v krepki in poševni pisavi, so vključene v predlog EU za omejitev.
 • Snovi v krepki pisavi so vključene v predlog agencije ECHA za omejitev večje skupine, ker povzročajo podobno stopnjo zaskrbljenosti kot BPA.
 • Podčrtane snovi smo preverili v vseh primerih.

*Ekstrakcija je kemijska metoda, ki omogoča pre- nos molekul želene snovi iz trdne zmesi ali raztopi- ne v drugo tekočo fazo s pomočjo topila. 

Ugotovitve preverjanja v izdelkih iz sedmih držav

Pri raziskavi smo sodelovale potrošniške organizacije iz Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Francije, Italije in Slovenije. Skupaj smo kot običajni potrošniki kupili 168 izdelkov iz sedmih izdelčnih skupin, pri preverjanju pa smo, odvisno od izdelčne skupine, uporabili štiri različne metode.

Rezultati kažejo raven zaznane vsebnosti različnih bisfenolov v vseh materialih, iz katerih je sestavljen posamezen izdelek.

Tekstil - otroške žabe, slinčki, otroške odejice

Tako v fizičnih trgovinah kot tudi na spletnih tržnicah smo kupili 58 različnih tekstilnih izdelkov, otroških odejic, otroških žab in slinčkov.

Iz rezultatov ne moremo potegniti pravila, saj ni nobene jasne povezave med vrsto tekstilnega materiala in vsebnostjo bisfenolov. Pri izdelkih, kupljenih na spletnih tržnicah, količina odkritih bisfenolov ni nič drugačna kot pri izdelkih, kupljenih na trgu EU.

Odkrili smo jih tudi v izdelkih iz ekoloških in recikliranih materialov. Za primerjavo povejmo, da je trenutna meja po standardu OekoTex 100 za BPA (100 mg/kg) veliko višja od tiste, ki smo jo ugotovili v katerem koli vzorcu tekstila (10,5 mg/kg). Največji delež vzorcev s povečano vsebnostjo bisfenolov smo sicer zaznali pri otroških odejicah, kar je lahko posledica poliestrskega polnila.

Mejne ocenjevalne vrednosti za razvrstitev rezultatov analiz in oceno za tekstilne in usnjene izdelke smo določili na naslednji način:

 • rdeča: vsebnost vseh bisfenolov presega 0,8 mg/kg, kar je najvišja vsebnost BPA, ki jo je z vidika varnosti kot sprejemljivo določil evropski Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (SCCS);
 • rumena: vsebnost vseh bisfenolov je pod 0,8 mg/kg, a večja od 0,01 mg/kg;
 • zelena: vsebnost bisfenolov je manjša od 0,01 mg/kg.

Različni plastični izdelki - grizala, sončna očala za otroke, stekleničke in skodelice za pitje

Na test smo poslali 16 sončnih očal za otroke, 20 grizal (pripomoček za grizenje, zlasti ob rasti prvih zob) in 17 stekleničk za pitje oziroma skodelic z nastavki za srkanje.

Ob preverjanju s simulacijo stika s slino smo odkrili prehajanje bisfenolov pri skoraj 62 odstotkih vzorcev, največ jih je bilo med sončnimi očali, pri katerih je prevladoval BPA, ki ga skoraj nismo našli pri stekleničkah in skodelicah.

Zato pa je BPA prehajal v modelno raztopino (simulant sline) iz igrač za lajšanje izraščanja zobkov, pri čemer velja poudariti, da je naša metoda nekoliko drugačna od tiste, ki jo za igrače zahteva zakonodajalec. Otroke želimo zaščititi pred kakršnim koli izpostavljanjem bisfenolom, zato so najbolje (z zeleno) ocenjeni zgolj izdelki, pri katerih nismo zaznali prehajanja katerih koli bisfenolov v simulant sline.

Številne igrače za lajšanje izraščanja zobkov ter steklenice za pitje in skodelice z nastavki za pitje imajo navedbe, da ne vsebujejo BPA. Kljub temu smo pri nekaterih izdelkih "brez BPA" v simulantu sline zaznali prehajanje BPA ali drugih bisfenolov, ki vzbujajo veliko skrb, in sicer na enaki ravni kot pri drugih izdelkih brez trditve, kar pomeni, da je trditev lahko zavajajoča.

Mejne ocenjevalne vrednosti za razvrstitev rezultatov analiz in oceno za plastične izdelke za otroke smo določili na naslednji način:

 • rdeča: v simulantu sline smo zaznali prehajanje bisfenolov, ki vzbujajo veliko skrb, ali pa katerih koli drugih bisfenolov v skupni količini nad 10 mikrogramov na kilogram;
 • rumena: v simulantu sline nismo zaznali bisfenolov, ki povzročajo veliko skrb, prehajanje vseh drugih bisfenolov skupaj je manjše od 10 mikrogramov na kilogram;
 • zelena: v simulantu sline nismo zaznali nobenih bisfenolov.

Konzervirana hrana in pijača - pločevinke s pijačo, konzerve s hrano

V trgovinah smo kupili 35 konzerv z različno hrano in 17 pločevink z osvežilnimi pijačami. Pri prav vseh vzorcih smo našli vsaj eno (lahko pa vse do šest) z bisfenolom povezano sestavino, pogosto je bil vmes tudi BPA.

Meritve smo pri teh izdelkih izvajali neposredno na notranjem premazu pločevinke, običajno gre za epoksi premaz, ki je namenjen zaščiti kovine pred korozijo. Dejstvo je, da bisfenoli v premazu lahko prehajajo v vsebino pločevinke, zato najboljše, zelene ocene nismo podelili, saj bi si jo zaslužil zgolj vzorec, pri katerem v oblogi ne bi odkrili nobenega bisfenola.

Mejne ocenjevalne vrednosti za razvrstitev rezultatov analiz in oceno za konzerve hrane in pločevinke pijače smo določili na naslednji način:

 • rdeča: v premazu smo odkrili skupaj več kot 30 mikrogramov bisfenolov na kilogram;
 • rumena: v premazu smo skupaj odkrili od 0 in 30 mikrogramov bisfenolov na kilogram;
 • zelena: v premazu nismo zaznali nobenih bisfenolov.

Skupne ugotovitve so nazorne, potrebno bi bilo ukrepanje zakonodajalcev

Analiza, pri kateri je sodelovala tudi Evropska potrošniška organizacija BEUC, nam bo pomagala pri nadaljnjem argumentiranju zaostrovanja pravil glede vsebnosti bisfenola v različnih izdelkih, še posebej tistih, namenjenih otrokom.

Vzorce smo s trga pobrali naključno, kar pomeni, da ne gre za primerjalni test, zato smo se odločili, da ne objavimo posameznih rezultatov, a skupne ugotovitve so dovolj nazorne, da bi morale spodbuditi zakonodajalce k ukrepanju.

Avtor: Boštjan Okorn

Sveže e-novice ZPS, vsak petek

Ste z zanimanjem prebrali ta članek?
Prijavite se na e-novice ZPS za še več aktualnih in koristnih vsebin.

Politika varovanja osebnih podatkov

Sorodne objave

Nazaj na seznam objav

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju