Kampanja "Negativni euribor"

14. december 2022

Kampanja "Negativni euribor"

Obveščamo vas o poteku dogajanj v zvezi s postopki Negativni euribor v kreditnih pogodbah in vas vabimo, da izpolnite obrazec za preverjanje ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi.

Vse potrošnike, ki ste odplačevali posojilo od leta 2015 do vključno 2022 (ne glede pri kateri banki, vendar s spremenljivo obrestno mero = euribor + pribitek) vabimo, da izpolnite obrazec, ki ga najdete na dnu te strani.

Vse kreditojemalce, ki boste izpolnili obrazec, bomo o poteku naše akcije za vložitev tožb obveščali tudi po e-pošti.

Na ZPS smo vložili kolektivno tožbo zoper banko Sparkasse, ker je kreditojemalcem pri izračunu pogodbene obrestne mere obračunavala negativno vrednost euribor, kot da je ta 0. V tožbi so zajete kreditne pogodbe s spremenljivo pogodbeno obrestno mero (Euribor + pribitek), sklenjene pred 2016, v katere banka ni zapisala klavzule, da se negativna vrednost euribor-ja obračuna kot 0, vendar pa ga je kljub temu tako obračunavala.

Zato na ZPS s tožbo v korist vseh oškodovanih kreditojemalcev banke Sparkasse zahtevamo, da jim banka vrne preplačilo, ki je posledica tega nepravilnega obračuna.

ZPS je novembra 2022 vložila že tretjo tožbo zoper banko Sparkasse, s katero zahteva, da banka tudi kreditojemalcem, katerih kreditne pogodbe vsebujejo sporno klavzulo (pogodbeno določilo, da se v primeru negativne vrednosti euribor le-ta obračuna kot 0), pri izračunu mesečnih anuitet upošteva tudi negativne vrednosti euribor in jim vrne znesek preveč plačanih obresti.

negativni euribor3

Ker za postopek kolektivne odškodninske tožbe veljajo posebna pravila Zakona o kolektivnih tožbah, bo sodišče najprej odločalo, ali so izpolnjeni pogoji za odobritev tožbe. Nato pa bo odločilo, kateri sistem se uporabi za določitev, za katere potrošnike bo veljala kolektivna sodba.

Čakamo na odločitev sodišča glede sistema izključitve ali vključitve

Če bo uporabljen sistem izključitve, to pomeni, da kolektivna sodba velja za vse oškodovane kreditojemalce banke Sparkasse, razen za tiste, ki posebej izjavijo, da ne želijo biti vezani s kolektivno sodbo.

Če pa bo uporabljen sistem vključitve, to pomeni, da bodo učinki sodbe veljali le za oškodovane kreditojemalce, ki to izrecno želijo. V obeh primerih bo sodišče določilo rok, v katerem morajo oškodovani potrošniki izjaviti, kaj želijo in način kako to voljo izjaviti.

Večina bank je konec leta 2015 in v letu 2016 v novo sklenjene pogodbe začela vnašati sporno pogodbeno določilo (t.i. ničelna klavzula), s katero so določile, da se v primeru, če postane euribor negativen, obračuna v vrednosti 0 in si tako v svojo korist omejile gibanje pogodbene obrestne mere navzdol.

Ker v pogodbi ni določbe, ki bi omejila zviševanje pogodbene obrestne mere v primeru pozitivne rasti euribor, torej v zaščito kreditojemalca, gre po našem prepričanju za nepošten pogodbeni pogoj, ker povzroča znatno neravnotežje pravicah in obveznostih pogodbenih strank v škodo potrošnikov.

Na ZPS smo od bank zahtevali, da pri izračunu pogodbene obrestne mere upoštevajo dejansko negativno vrednost euribor, torej da kreditojemalcem pravilno obračunajo višino anuitete in vrnejo preplačilo, oz. sorazmerno omejijo rast vrednosti euribor navzgor. Vse banke so poziv zavrnile, zato bo ZPS za zaščito pravic oškodovanih potrošnikov vložila kolektivne tožbe.

Zadeva euribor: obrazec za preverjanje ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi

Prosimo, izpolnite spodnji vprašalnik s podatki, ki so navedeni v vaši kreditni pogodbi in osebnimi podatki osebe, ki je sklenila kreditno pogodbo (vi). V primeru, da imate več različnih kreditnih pogodb, vas prosimo, da za vsako posebej izpolnite obrazec (ponovite postopek).

Pri kateri banki odplačujete posojilo? *
Zapišite v formatu: dan, mesec, leto; ločeno s pikami (npr. 04.11.2015).
Zapišite v EUR, brez centov (npr.: 70.000).
Kakšen euribor je določen v kreditni pogodbi? *
Spremenljiva obrestna mera je izražena v obliki referenčne obrestne mere (v našem primeru je to euribor) in pribitka, na primer: 6m euribor + 2,50 %. Pribitek je v tem primeru 2,5 %.
Ali je v vaši kreditni pogodbi zapisana določba, ki pravi, da se v primeru negativne vrednosti euriborja za izračun pogodbene obrestne mere uporabi vrednost 0 %? *
Ali ste član-ica Zveze potrošnikov Slovenije?
Ta podatek ne bo vplival na obravnavo vašega primera – zgolj za interno uporabo.

Obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi skladno s 6. členom, tč. 1.a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Privolitev lahko kadarkoli prekličete na e-naslov [email protected] ali na naslov Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, popravo ali izbris ali omejitev obdelave. Imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe naslovite na [email protected]. Če boste menili, da je prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Z izpolnitvijo tega obrazca se šteje, da dovolite Zvezi potrošnikov Slovenije, da vaše navedene osebne podatke in ostale finančne podatke obdeluje za namene ugotavljanja ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi in jih po potrebi posreduje pristojnemu sodišču za namen postopka s kolektivno tožbo ter jih v ta namen hrani do pravnomočnega zaključka postopka s kolektivno tožbo, če zakon ne določa drugače.

Z izpolnitvijo tega obrazca se šteje, da dovolite Zvezi potrošnikov Slovenije, da vaše navedene osebne podatke in ostale finančne podatke obdeluje za namene ugotavljanja ustreznosti za sodelovanje pri kolektivni tožbi in jih po potrebi posreduje pristojnemu sodišču za namen postopka s kolektivno tožbo ter jih v ta namen hrani do pravnomočnega zaključka postopka s kolektivno tožbo, če zakon ne določa drugače. Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v našem Obvestilu o varovanju in obdelavi osebnih podatkov.

Kampanja "Negativni euribor"

Zadeva Negativni euribor: ZPS proti banki Sparkasse vložila tudi odškodninsko tožbo zaradi t.i. floor klavzule
22. november 2022
Sodelujte v skupinski tožbi Zveze potrošnikov Slovenije: Negativni euribor v kreditnih pogodbah!
20. junij 2022
Osnovne značilnosti kolektivne odškodninske tožbe
20. junij 2022
Kolektivna tožba proti banki Sparkasse: kaj je dobro vedeti?
20. junij 2022

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 4 x 16,50 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Na voljo vam je vsak dan. Svetujejo izkušeni pravni strokovnjaki.

Za člane: 01 432 00 89 Za nečlane: 090 50 90

Svetovanje o pravicah pacientov za občane Mestne občine Ljubljana: 01 474 06 10

Več o svetovanju