Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

06. julij 2017

V našem prvem skupinskem nakupu Zamenjaj in prihrani, ki se je končal leta 2015, je dobavitelja električne energije in/ali plina zamenjalo več kot 12.000 gospodinjstev. Velika večina pri tem ni imela nobenih težav, v nekaterih primerih pa je distribucijski operater zahtevo potrošnika po zamenjavi dobavitelja zavrnil. In kaj je bil najpogostejši razlog? Napačno navedeni podatki o lastniku merilnega oziroma odjemnega mesta za elektriko ali zemeljski plin. V prispevku zato pojasnjujemo, kaj je treba storiti, da se uredijo podatki na merilnem mestu, saj bo zamenjavo dobavitelja mogoče izvesti šele na podlagi pravilnih podatkov. Če boste sodelovali v našem skupinskem nakupu, vam predlagamo, da podatke uredite že sedaj.

Izpolnjeval sem obrazec za zamenjavo dobavitelja, vendar sem se pri električni energiji zmotil. Na računih, ki jih dobivam od dobavitelja, sem kot plačnik naveden jaz, lastnik odjemnega mesta pa je pokojni oče. V obrazcu za zamenjavo sem navedel samo svoje podatke, sedaj pa sem od dobavitelja dobil obvestilo, da je bil moj zahtevek za zamenjavo zavrnjen.

zarnicaZamenjaj in prihrani #
Skupaj plačamo manj!
Prijavite se ZDAJ!

Kaj moram storiti?
Ob priključitvi objekta na distribucijsko omrežje električne energije oz. zemeljskega plina ste morali pri distribucijskem operaterju najprej pridobiti soglasje za priključitev in skleniti pogodbo o priključitvi. Dodeljeno vam je bilo merilno mesto, na katerem ste navedeni kot lastnik. Nato ste z distribucijskim operaterjem sklenili še pogodbo o dostopu do sistema (pri zemeljskem plinu) oz. pogodbo o uporabi sistema (pri električni energiji), s katero vam je bil omogočen dostop do distribucijskega omrežja.

Ko so bile z distribucijskim operaterjem urejene vse predpisane formalnosti, ste z izbranim dobaviteljem sklenili še pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina. Pogodba o dostopu do sistema in pogodba o dobavi energenta se glasita na isto osebo, podatki na obeh pa se morajo ujemati v vseh podrobnostih (pravilna navedba imena in priimka ter naslova, številka merilnega mesta).

Sprememba lastnika nepremičnine
Če kupite oz. prodate nepremičnino ali pa npr. njen lastnik umre, ste dolžni takšno spremembo sporočiti distribucijskemu operaterju. Ta bo na podlagi dokazil (zemljiškoknjižni izpisek, sklep o dedovanju, pogodba) izvedel spremembo podatkov in pripravil novo pogodbo o dostopu do sistema oz. o njegovi uporabi.

Kot novi lastnik prevzamete vse pravice in obveznosti prejšnjega lastnika, zato vam ni treba pridobiti novega soglasja za priključitev niti sklepati nove pogodbe o priključitvi. O spremembi podatkov morate obvestiti še trenutnega dobavitelja, saj boste morali podpisati novo pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina. V večini primerov bo vse potrebno za izvedbo sprememb za vas uredil kar vaš dobavitelj.

Pomembno!
Zaradi spremembe podatkov na merilnem mestu boste morali z dobaviteljem skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina. To pa pomeni, da se lahko spremenijo pogoji, po katerih vam je dobavitelj dobavljal električno energijo oz. zemeljski plin. Spremeni se lahko cena za dobavo energenta, lahko pa ostanete brez nekaterih ugodnosti, ki ste jih bili deležni v posebni akciji in podobno.

Še posebej pa morate biti pozorni, če od sklenitve pogodbe z obstoječim dobaviteljem še ni preteklo eno leto. Preverite, ali morda pogodba oz. dobaviteljevi splošni pogoji vsebujejo določilo, da ste zaradi predčasnega odstopa od pogodbe dolžni plačati dobavitelju pogodbeno kazen oz. drugo nadomestilo.

Katere pogodbe sklepamo za električno energijo oz. zemeljski plin?

  • soglasje za priključitev
  • pogodbo o priključitvi
  • pogodbo o uporabi sistema (za elektriko) oz. pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema (za zemeljski plin)
  • pogodbo o dobavi energenta

Svetujemo

Če nimate urejenih podatkov, morate najprej preveriti:

  • Kdo je naveden kot lastnik merilnega mesta.
  • Ali bo vse spremembe za vas izvedel dobavitelj.
  • Ali morate morda za predčasni odstop od pogodbe plačati pogodbeno kazen. Priskrbite si ustrezne dokumente (zemljiškoknjižni izpisek, sklep o dedovanju), na podlagi katerih bo mogoče izvesti spremembe.

Avtorica: Tea Žnidaršič

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA