Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

22. december 2015

Med energetskimi akterji poteka pestra razprava o uvedbi mehanizma za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti - t. i. mehanizem CRM. A uvedba CRM bi imela negativne posledice za potrošnike, hkrati pa je mehanizem v nasprotju s cilji za prehod v nizkoogljično družbo in za vzpostavitev stabilnega energetskega sistema.

Evropska komisija opozarja, da če želijo države članice uvesti mehanizem CRM, mora biti njegova uvedba zares potrebna in upravičena, kar bodo morale tudi dokazati. Če se bo izkazalo, da so tovrstni javni ukrepi upravičeni, bodo morale države poskrbeti, da uvedba mehanizma ne bo izkrivljala konkurence na enotnem trgu EU (torej, da posamezni proizvajalci ali tehnologije ne bodo v privilegiranem položaju, da ne bo otežen pretok električne energije med dvema državama članicama EU ipd.).

Konec letošnjega leta naj bi Bruselj objavil osnutek poročila o svoji analizi različnih nacionalnih mehanizmov za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti (angl. Capacity Remuneration Mechanism - CRM). Njegova uvedba ima številne zagovornike in nasprotnike, tudi v Sloveniji. Proizvajalci električne energije njegovo uvedbo zagovarjajo predvsem z argumenti o zagotavljanju stabilnosti trga električne energije. Na drugi strani nasprotniki uvedbe mehanizma trdijo, da bo ta dejansko zagotavljal sredstva za delovanje neprilagodljivih proizvodnih enot z velikim ogljičnim odtisom (predvsem zastarelih premogovnih elektrarn), ki ob vedno večjem deležu obnovljivih virov energije (OVE) postajajo nekonkurenčne.

ZPS kot potrošniška organizacija nasprotuje uvedbi mehanizma CRM, saj bi to pomenilo novo, dodatno postavko na položnicah za električno energijo, kar bi končni znesek še povečalo – ne na račun porabe, ampak na račun prispevkov in dajatev.

Svoje nasprotnike pa ima mehanizem CRM tudi med okoljevarstveniki. Okoljska nevladna organizacija Focus v celoti nasprotuje uvedbi mehanizma CRM v obliki, kot je predlagana v Sloveniji. To utemeljujejo z dejstvom, da bo uvedba mehanizma negativno vplivala na prizadevanja za prehod v nizkoogljično družbo in na uporabo obnovljivih virov energije, da je uvedba neskladna s cilji vzpostavitve notranjega trga EU z električno energijo ter da je družbeno nesprejemljivo dodatno podpirati TEŠ. V Focusu opozarjajo, da mehanizem CRM ustvarja pogoje za spodbujanje neželenih investicij ali ohranjanje že obstoječih, zastarelih objektov v sistemu. V Sloveniji so tak primer zastareli bloki Termoelektrarne Šoštanj, ki z letom 2016 ne bodo več dosegali potrebnih okoljskih standardov. Problematične so lahko tudi t. i. ‘’sekundarne spodbude’’, ki izhajajo iz pričakovanih pogodb za nove strateške rezerve, kar izkrivlja tržne cene in spodbuja podjetja, da strateško zadržujejo naložbe in čakajo na uvedbo spodbud. Izkušnje iz drugih držav kažejo, da se operaterji sistema pogosto preprosto zanašajo na izključevanje variabilnih obnovljivih virov energije takrat, ko bi se jim to zdelo potrebno – če bi bila proizvodnja električne energije prevelika. Neželena posledica je lahko tudi ustvarjanje prevelikih zmogljivosti, kar je drago za potrošnike. Kot splošna slabost mehanizma CRM so mnogokrat omenjene tudi potencialno drage transakcije, ki so z njim povezane, ter težave pri odpravljanju mehanizma, ko je enkrat vzpostavljen.

Evropska komisija opozarja, da če želijo države članice uvesti mehanizem CRM, mora biti njegova uvedba zares potrebna in upravičena, kar bodo morale tudi dokazati. Če se bo izkazalo, da so tovrstni javni ukrepi upravičeni, bodo morale države poskrbeti, da uvedba mehanizma ne bo izkrivljala konkurence na enotnem trgu EU (torej, da posamezni proizvajalci ali tehnologije ne bodo v privilegiranem položaju, da ne bo otežen pretok električne energije med dvema državama članicama EU ipd.).

Je CRM res rešitev za sodobne izzive slovenskega energetskega trga?
"Mehanizem CRM spreminja energetski trg tako, da ustvarja dodatne prilive (vire prihodkov) za nekatere proizvodne zmogljivosti, običajno z namenom, da bi bila zagotovljena stabilnost sistema. Če je nepravilno zasnovan, lahko povzroči izkrivljeno delovanje trga, to pa pomeni presežne zmogljivosti, za potrošnike drago energijo, zaklepanje v infrastrukturo z velikim ogljičnim odtisom ter veliko odvisnost od nenehnih posegov regulatorja. V Focusu menimo, da uvedba mehanizma CRM v Sloveniji ne bo rešila izzivov, s katerimi je soočen slovenski energetski sektor, lahko pa povzroči dodatne težave, predvsem pa nove stroške za končne porabnike. Mehanizem CRM, kot ga zagovarjajo podporniki v Sloveniji, podpira neprilagodljive proizvodne enote z velikim ogljičnim odtisom (predvsem premogovne elektrarne). Ob tem pa se pozablja na obnovljive vire, ki jih imamo na dosegu – veter, sonce," je poudaril Tomislav Tkalec iz Focusa.

Kje v Evropi že imajo CRM?
Po podatkih Eurelectrica (2014) uporabljajo mehanizem CRM v Italiji, Grčiji, Litvi, Latviji, Španiji, Belgiji, na Portugalskem, Irskem in na Poljskem (kot strateške rezerve); uporabljajo ga tudi v Rusiji. O potencialni uvedbi mehanizma CRM pa se pogovarjajo tudi v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji.

Bodite pozorni na objave na spletnih mestih www.zps.si  in www.focus.si . Skupaj bomo pozorno spremljali aktualno dogajanje in vas na teh portalih tudi redno obveščali.

Avtorica: Jasmina Bevc Bahar

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA