Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

02. december 2015

V sklopu naše kampanje Zamenjaj in prihrani smo opazili, da veliko gospodinjskih odjemalcev iz različnih razlogov ni imelo urejenih podatkov o lastništvu merilnega mesta, zaradi česar je bila menjava dobavitelja otežena. Ti odjemalci so morali najprej pravočasno spremeniti podatke na merilnem mestu (sprememba imena, naslova), šele nato je lahko stekel postopek zamenjave dobavitelja.

Merilno mesto
Ob priključitvi objekta na distribucijsko omrežje ste morali pri distribucijskem operaterju najprej pridobiti soglasje za priključitev, nato pa z njim skleniti še pogodbo o priključitvi. Dodeljeno vam je bilo merilno mesto (pri zemeljskem plinu poimenovanje ni enotno), na katerem ste navedeni kot lastnik. Nato ste z distribucijskim operaterjem sklenili še pogodbo o dostopu do sistema (pri zemeljskem plinu) oz. pogodbo o uporabi sistema (pri električni energiji), s katero vam je omogočen dostop do distribucijskega omrežja.

Za dobavo energenta pa ste z izbranim dobaviteljem sklenili še pogodbo o dobavi električne energije ali zemeljskega plina. Gre torej za ločene pogodbe, ki jih v primeru dobave električne energije sklepate z dvema različnima pravnima osebama, v primeru dobave zemeljskega plina pa z isto pravno osebo.

Sprememba lastnika nepremičnine
Če kupite oz. prodate nepremičnino, ali pa npr. lastnik nepremičnine umre, ste dolžni takšno spremembo sporočiti distribucijskemu operaterju. Ta bo na podlagi ustreznega dokazila (zemljiškoknjižni izpisek, sklep o dedovanju, pogodba) opravil spremembo podatkov in pripravil novo pogodbo o dostopu do sistema oz. o uporabi sistema.

Kot novi lastnik prevzamete vse pravice in obveznosti prejšnjega lastnika, zato vam ni treba pridobiti novega soglasja za priključitev ter sklepati novih pogodb o priključitvi.

Katere pogodbe sklepamo za električno energijo oz. zemeljski plin?

  • soglasje za priključitev
  • pogodbo o priključitvi
  • pogodbo o uporabi sistema (za elektriko) oz. pogodbo o dostopu do distribucijskega sistema (za zemeljski plin)
  • pogodbo o dobavi energenta

O spremembi morate obvestiti še obstoječega dobavitelja, s katerim boste podpisali novo pogodbo o dobavi. V večini primerov bo kar vaš dobavitelj uredil za vas vse potrebno za izvedbo sprememb, če mu boste seveda poslali vso zahtevano dokumentacijo.

Pogodba o uporabi sistema (oziroma pogodba o dostopu do sistema) in pogodba o dobavi energenta se glasita na isto osebo, podatki na obeh pa se morajo ujemati v vseh podrobnostih (pravilna navedba imena in priimka ter naslova).

Svetujemo
Če nimate urejenih podatkov, vam svetujemo, da najprej preverite:

  • Kdo je naveden kot lastnik merilnega mesta.
  • Ali bo za vas vse spremembe izvedel dobavitelj.
  • Ali morate morda za predčasni odstop od pogodbe plačati pogodbeno kazen.
  • Priskrbite si ustrezne dokumente (zemljiškoknjižni izpisek, sklep o dedovanju), na podlagi katerih bo možno izvesti spremembe.

vip klicaj 2Pozor
Sprememba podatkov na merilnem mestu pomeni, da se bo morala spremeniti tudi pogodba o dobavi električne energije oz. zemeljskega plina. To pa pomeni, da se lahko spremenijo pogoji, pod katerimi vam je dobavitelj dobavljal električno energijo oz. zemeljski plin. Spremeni se lahko cena dobave energenta, ostanete lahko brez nekaterih ugodnosti, ki ste jih bili deležni v posebni akciji in podobno.

Še posebej pa morate biti pozorni, če od pogodbe odstopate prej kot v enem letu od njene sklenitve. Preverite, ali morda pogodba oz. dobaviteljevi splošni pogoji vsebujejo določilo, da ste dolžni zaradi predčasnega odstopa od pogodbe plačati dobavitelju pogodbeno kazen oz. drugo nadomestilo.

 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA