Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Trg in cene
Trg in cene
15. maj 2015

Objavljamo pismo, ki smo ga poslali poslancem, vodjem poslanskih skupin in predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju.

Zadeva: Pripombe ZPS k predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računov

Spoštovani,
predlog zakona predvideva kazen za prekršek kupca blaga oziroma prejemnika storitve, ki ne prevzame in zadrži računa neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi. Predlog zakona za te primere določa globo v višini 40 do 400 evrov.

Zveza potrošnikov Slovenije ostro nasprotuje takšni ureditvi, ki breme nadzora nad plačevanjem davkov nalaga potrošnikom. Uveljavljanje garancije za izdelke  je potrošnikova pravica in ne dolžnost, zato je predpisovanje kazni, če potrošnik ne hrani računa, neutemeljeno in glede na zagroženo višino kazni tudi povsem nesorazmeren ukrep, saj je potrošnik lahko kaznovan z višjo globo, kot pa je vreden izdelek, ki ga je kupil. Če potrošnik ne shrani računa, je prikrajšan že s tem, da bo imel težave pri uveljavljanju svojih pravic v primeru okvare ali napake, zato je v interesu potrošnika, da račun shrani, zato je povsem neutemeljeno, da ga zakonodajalec še dodatno kaznuje. Po naših informacijah nobena članica EU ne predpisuje kazni, če potrošnik ne hrani računa do izteka garancijske dobe, saj je s takim kaznovanjem kršeno osnovno načelo sorazmernosti.

Predlog zakona navaja, da je cilj uvedbe obveznega postopka potrjevanja računov pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa davčnih zavezancev, zmanjšanje obsega sive ekonomije in preprečevanja davčnih utaj ter goljufij na področju davkov. Potrošnik je kot kupec zavezan poravnati kupnino za izdelek oziroma storitev, pravilnost izdaje računov in odvajanje davkov pa je odgovornost prodajalcev blaga in storitev. Potrošnik tudi ne more nositi bremena nadzora nad pravilnostjo izdaje računov in odvajanja davkov. Ta naloga pripada nadzornim organom, ki potrošnikov ne smejo izkoriščati za namene evidentiranja in shranjevanja dokaznega gradiva, predvsem pa jih ne sankcionirati s kaznimi, ki so v popolnem nesorazmerju s težo t.i. kršitve.

Pri Zvezi potrošnikov se strinjamo, da potrošniki s tem, da zahtevajo račun, lahko bistveno prispevajo k zmanjšanju obsega sive ekonomije, a pogrešamo ukrepe, ki bi jih k temu spodbujali. To je treba doseči zlasti s krepitvijo zavesti, da se iz zbranih davkov financirajo področje zdravstva, otroškega varstva, izobraževanja in delovanja socialne države, ne pa z zagroženo sankcijo.

Zato nasprotujemo obveznosti shranjevanja računov za nedoločeno  garancijsko obdobje, saj ni niti jasno določeno, ali gre za čas obvezne garancije ali prostovoljne garancije in sankcioniranju kršitve te dolžnosti. Predlagana ureditev predstavlja velik problem tudi z vidika poseganja v zasebnost potrošnikov s preverjanjem njihove lastnine, saj si nadzor nad izvajanjem določbe v predlagani obliki ne predstavljamo na drugačen način.

Zato predlagamo:

I.
da se iz predloga zakona črta 3. odstavek 12. člena (obvestilo o računu in obveznost kupca), ki določa, da mora kupec blaga oziroma prejemnik storitve v primeru dobave blaga oziroma izvajanja storitve v prostorih kupca oziroma prejemnika prevzeti in zadržati račun do poteka garancijske dobe in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.

da se spremeni 2. odstavek 12. člena tako, da bo jasno opredeljeno, do katerega trenutka mora kupec zadržati račun. Dikcija 'neposredno po odhodu' namreč predstavlja preohlapen pojem in ne ponuja zadostne informacije, koliko časa in na kakšni razdalji po odhodu iz poslovnega prostora lahko pooblaščena oseba nadzornega organa od potrošnika zahteva predložitev računa.

Predlagamo sledečo vsebino 12. člena:

 (obvestilo o računu in obveznost kupca)
(1) Zavezanec v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objavi obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.
(2) Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhoduob izhodu iz poslovnega prostora ter ga neposredno ob izhodu iz poslovnega prostora na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi vsebino in obliko obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun iz prvega odstavka tega člena.

II.
da se iz predloga zakona v celoti črta 17. člen (prekršek kupca), ki določa, da se z globo od 40 do 400 evrov kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi.


III.
da se plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami ne šteje kot plačilo z gotovino.
Kot nevladna in neprofitna organizacija, ki ima zelo omejene vire za svoje delovanje, pa opozarjamo, da pomeni izenačitev plačila s plačilnimi in kreditnimi karticami s plačilom z gotovino, veliko, a nepotrebno in nesorazmerno finančno obremenitev. ZPS je odvisna od članarine in prodaje edine potrošniške revije v Sloveniji VIP in pri tem, da olajša poslovanje potrošnikom, omogoča plačilo članarine in naročnine preko sodobnih poti, to je preko interneta s kartico ali moneto. Vsak plačnik je poimensko identificiran, torej je možna kontrola vsakega računa oz. vplačila. Če se bodo tudi takšna plačila štela za gotovinsko poslovanje, pa to za ZPS in vsako nevladno organizacijo pomeni poleg stroška nabave programa še stalen dodaten strošek vzdrževanja programa in programske opreme. Žal je to v času, ko mineva že tretje leto, odkar je država povsem ukinila sofinanciranje ZPS, velika finančna obremenitev. Prepričani smo, da tudi za druge nevladne in civilne organizacije stroški nabave in vzdrževanja opreme in programa pomeni bistveno povečanje izdatkov. Dodatno še opozarjamo, da je izenačitev plačila s plačilnimi karticami s plačilom v gotovini v neskladju z veljavno ureditvijo plačilnih sredstev, predstavlja opredelitev plačila z gotovino iz 3. oz. 4. odstavka 2. člena. 3. odstavek določa, da so 'računi pri gotovinskem poslovanju' računi, izdani za dobavo blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. 4. odstavek istega člena določa, da je 'plačilo z gotovino' plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in druge podobne načine plačila. Plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami nikakor ne more pomeniti gotovinskega poslovanja, saj je pri tovrstnem poslovanju zagotovljena sledljivost denarnega toka. Plačila s kreditnimi in plačilnimi karticami na ta način interpretira tudi Finančna uprava  RS. Predpis, ki ureja le posamezno ožje področje, zato ne more neposredno vplivati in spreminjati širše ureditve opredelitve plačilnih sredstev, ampak mora obstoječi ureditvi slediti.


Prosimo vas, da naše pripombe povzamete kot poslanska skupina oz. da jih vključite v vaše predloge amandmaje k predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računa.

Za morebitne dodatne pripombe nas prosim kontaktirajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za vaše razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

Breda Kutin, predsednica

Še vedno nas lahko podprete tudi vi! Podpiram poziv ZPS vladi, da umakne določbo, ki nerazumno sankcionira nas potrošnike!

TRENUTNO ŠTEVILO PODPORNIKOV
6549

Podpiram poziv vladi

Ime in priimek(*)
Invalid Input

E naslov(*)
Invalid Input

E novice ZPS

Invalid Input

Podpiram

Preberite tudi:

Zadnje objave

Več objav

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA