Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Telefon
Telefon
08. junij 2008

O problematiki delovanja SMS-klubov, s katero se je srečalo tudi več naših članov, smo v naši reviji pred slabim letom že pisali (VIP 7-8/2007). S težavami, ki so povezane z neželenim članstvom v klubih, smo seznanili Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS), ki je sprejel uradno stališče o ravnanju ponudnikov storitev SMS-klubov. V preteklih mesecih smo ponovno preverili delovanje SMS-klubov in ugotovili, da se je v zadnjem letu dni marsikaj spremenilo na bolje, previdnost pa je še vedno potrebna.  

O problematiki delovanja SMS-klubov, s katero se je srečalo tudi več naših članov, smo v naši reviji pred slabim letom že pisali (VIP 7-8/2007). S težavami, ki so povezane z neželenim članstvom v klubih, smo seznanili Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS), ki je sprejel uradno stališče o ravnanju ponudnikov storitev SMS-klubov. V preteklih mesecih smo ponovno preverili delovanje SMS-klubov in ugotovili, da se je v zadnjem letu dni marsikaj spremenilo na bolje, previdnost pa je še vedno potrebna

 

vip_vip_2Članek  v celoti objavljamo v majski številki (5/2008) revije za potrošnike VIP.

Stališče Tržnega inšpektorata RS
Tržni inšpektorat RS je na podlagi številnih pritožb uporabnikov mobilnih telefonov sprejel stališče o pravilnem delovanju SMS-klubov, ki je objavljeno tudi na spletnem naslovu : http://www.ti.gov.si/si/pogosta_vprasanja/vsa_vprasanja/vprasanje_00102/.

Članstvo v mobilnem klubu pomeni sklenitev pogodbe (kar smo stalno poudarjali tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije), in sicer pogodbe na daljavo, ki jo ureja Zakon o varstvu potrošnikov. Poleg tega morajo ponudniki spoštovati tudi določila Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, ki ureja pošiljanje elektronskih komercialnih sporočil.

Iz stališča, ki ga je objavil TIRS, lahko povzamemo nekatera najosnovnejša pravila, ki veljajo za delovanje mobilnih klubov.

  1. Prejemnik mora vnaprej soglašati s prejemanjem sporočil, ki izhajajo iz klubskega razmerja. Članstvo v klubu torej prejemnika ne zavezuje, če ni predhodno pristal na članstvo in na vse njegove posledice.
  2. Obveznost, da je treba pridobiti predhodno soglasje prejemnika sporočil, velja tudi za pošiljanje brezplačnih komercialnih sporočil. Nekateri ponudniki namreč vabijo člane v klube, da bi jim pošiljali brezplačna SMS-sporočila, pri tem pa za svojega naročnika (podjetje, ki trži svoje storitve prek ponudnika) zbirajo podatke za bazo potencialnih kupcev.
  3. Podjetje mora potrošniku še pred sklenitvijo pogodbe, torej še preden ta pristane na članstvo v klubu, zagotoviti nekatere podatke. To so predvsem podatki o podjetju, ki storitev izvaja (ponudnik), opisana mora biti storitev (število SMS-sporočil), potrošnik pa mora zvedeti tudi za ceno SMS-sporočil in kako lahko odstopi od pogodbe (odjava iz kluba).
  4. Še preden uporabnik potrdi članstvo v klubu, mora imeti možnost preveriti pravilnost naročila, kar pomeni, da mu mora ponudnik poslati brezplačno SMS- sporočilo z navedbo, da bo z oddajo naročila sprejel splošne pogoje. Šele ko potrdi to SMS-sporočilo in da se strinja s splošnimi pogoji, je pogodba sklenjena. Po našem mnenju je ta obveznost izpolnjena le, če je potrošnik izrecno poučen o vseh bistvenih elementih pogodbe (kaj mu prinaša članstvo v klubu, o število SMS-sporočil na časovno enoto, o ceni, o  načinu odjave). V praksi pa pogosto ni tako, saj nekateri ponudniki posredujejo uporabniku zgolj naslov spletnega portala, na katerem naj bi bili objavljeni splošni pogoji (nekateri posredovani spletni naslovi celo niso aktivni!).

Tržna inšpekcija je stališče o pravilnem delovanju SMS-klubov sprejela pred slabim letom dni (21. junija 2007), torej še preden je bil sprejet novi Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ki je začel veljati 1. decembra 2007. Sprejetje tega zakona pa pomeni bistven napredek pri ugotavljanju kršitev, povezanih s včlanjevanjem posameznikov v SMS-klube. Tako se zdaj na primer za kršitev šteje tudi izkoriščanje neizkušenosti uporabnikov mobilne telefonije. 

 

Primeri sporne prakse še obstajajo

Operaterje mobilne telefonije in šest večjih ponudnikov storitev mobilnih klubov smo pozvali, naj nam posredujejo pojasnila o njihovi poslovni praksi, ki je povezana z delovanjem SMS-klubov. Tiste, za katere smo ocenili, da je njihovo ravnanje sporno, pa smo tudi pozvali, naj ga spremenijo. Poziv smo naslovili tudi na dva tiskana medija (časnik Dobro jutro in mladinski mesečnik PIL), saj smo s pomočjo obvestil naših članov ugotovili, da domnevno izkoriščata neizkušenost ciljnih potrošnikov.

 

vip_vip_2.jpg Previdnost še velja !
Čeprav se je stanje pri delovanju SMS-klubov v zadnjem letu izboljšalo, nekaj previdnostnih ukrepov ne bo odveč.

  • Skrbno preverite vsak oglas, ki vas vabi, da pošljete SMS-sporočilo na štirimestno (kratko) številko. V drobnem tisku je običajno zapisano, da ste s posredovanjem sporočila pristali na članstvo v klubu.
  • Če dobite povratno sporočilo, ki vas vabi, da potrdite splošne pogoje na nekem spletnem mestu, potem skoraj zagotovo gre za članstvo v klubu. Če ne želite biti včlanjeni v SMS-klub, ne posredujte nobenega sporočila, s katerim bi potrdili splošne pogoje.
  • Redno pregledujte svoj telefonski račun. Če naletite na nerazumljivo postavko, nemudoma povprašajte o tem svojega operaterja.udi če se vam porajajo kakršni koli drugi dvomi (na primer, ker dobivate nenaročena SMS-sporočila) zahtevajte od operaterja informacijo o morebitnem članstvu v klubih
  • Tudi če se vam porajajo kakršni koli drugi dvomi (na primer, ker dobivate nenaročena SMS-sporočila) zahtevajte od operaterja informacijo o morebitnem članstvu v klubih.
  • Za starše velja priporočilo, naj seznanijo otroke z odgovorno rabo mobilnih aparatov in jih opozorijo na pasti članstva v SMS-klubih.

 

Vloga operaterjev mobilne telefonije
Ponudniki storitev mobilnih klubov lahko delujejo samo tako, da uporabljajo infrastrukturo, ki jo zagotavlja in upravlja operater mobilne telefonije. Ta jim da na razpolago kratko številko, prek katere komunicirajo s svojimi člani, poleg tega pa zanje praktično izvaja tudi izterjavo plačil. Stroške, ki nastanejo zaradi članstva v klubu, mora namreč uporabnik poravnati prek sistema plačila storitev mobilne telefonije, ki ga izvaja operater. Po našem trdnem prepričanju zato pri izvajanju storitev SMS-klubov del odgovornosti do svojih naročnikov oziroma uporabnikov predplačniških paketov nesporno nosi tudi operater. S tega vidika smo analizirali delovanje operaterjev na našem območju, da bi preverili, kako se odzivajo na težave njihovih uporabnikov, ki so povezane s članstvom v mobilnih klubih, predvsem pa, kakšen je njihov posluh do naročnikov, ki so se znašli v težavah.

Nekateri operaterji so že sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi naj bi pomagali uporabnikom, predvsem naj bi z njimi preprečili, da bi za uporabnika nastala večja škoda. Družbi Mobitel ter Si.mobil na naročnikovo zahtevo (lahko jo sporoči tudi prek telefona) sami poskrbita za odjavo iz mobilnega kluba. Vloga posrednika med naročnikom in ponudnikom omogoča hitro in enostavno odjavo iz enega ali iz vseh klubov. Mobitel ponuja možnost blokade kratkih številk, uvedel pa je tudi enotne ukaze na samostojnih kratkih številkah (INFO, POMOC, STOP), s katerimi lahko uporabnik tudi sam preverja, v katere klube je včlanjen in na kakšen način se lahko odjavi. Si.mobil na svojih spletnih straneh (http://simost.simobil.si) ponuja možnost blokade storitve tretjega. Z letošnjim letom je družba Si.mobil zagotovila, da se na uporabnikovem računu izpiše tudi podatek o ponudniku storitve.

Družba Debitel trži Mobitelovo infrastrukturo, zato s ponudniki mobilnih klubov ne sklepa samostojnih pogodb. Njihovi naročniki dostopajo do ponudnikov mobilnih klubov prek sistema, ki ga vzdržuje Mobitel, zato nimajo možnosti, da bi se enostavno odjavili iz klubov. Pri Debitelu dobijo zgolj informacijo, v katere klube so včlanjeni, postopek izstopa iz članstva v klubu pa morajo opraviti sami, kar pomeni dodatne stroške in tudi čas. Družbo Debitel smo opozorili na to pomanjkljivost in jih pozvali, naj ustrezno poskrbijo za svoje naročnike, ki se želijo odjaviti iz članstva v klubu. Omeniti velja njihovo storitev Debiključ, ki jo omogočajo svojim uporabnikom. Gre za možnost omejitve mesečnega zneska porabe na računu, kar je posebej dobrodošlo za starše otrok, ki pretirano telefonirajo. Storitev je tudi eden od načinov,kako omejiti nenaročene klicev zaradi članstva v SMS-klubih. Ko je namreč izbrani limit dosežen, klubska SMS-sporočila ne pridejo več do uporabnika in se seveda tudi ne obračunajo.

Ponudniki storitev mobilnih klubov
Za način, ki ga uporabljajo za pridobivanje novih članov v SMS-klube, so seveda najodgovornejši ponudniki. Na našem območju deluje poleg šestih večjih ponudnikov, ki obvladujejo pretežen del tržišča, še kopica manjših. Glavna odgovornost ponudnikov je, da posredujejo uporabnikom jasne in popolne informacije, še preden se le-ti včlanijo v klub.

Pri delovanju ponudnikov smo v zadnjem času opazili pozitivne premike. Če je bilo še pred kakšnim letom očitno, da je delovanje večine ponudnikov skrajno nejasno in da svoj dobiček zavestno pridobivajo na račun nepoučenosti uporabnikov, pa smo ob tokratnem pregledu ugotovili, da so tudi sami ponudniki spoznali, da s takšnim ravnanjem odvračajo svoje potencialne  stranke od včlanitve v klube. Ponudniki v sistemskih SMS-sporočilih običajno posredujejo potencialnim strankam tudi informacijo o številu posredovanih klubskih sporočil, o njihovi ceni ter o načinu odjave. Pomanjkljivosti smo odkrili predvsem pri nekaterih ponudnikih, ki včlanjujejo uporabnike v promocijske klube svojih naročnikov, saj so očitno prepričani, da predhodno soglasje prejemnika ni potrebno, ko gre za brezplačna komercialna sporočila.

vip_klicaj_2.jpgV nepošteno poslovno prakso v zvezi z delovanjem mobilnih klubov sodi tudi oglas, ki sicer vsebuje podatek, da uporabnik z naročilom neke storitve oziroma z izvajanjem neke aktivnosti postane član SMS-kluba, vendar pa je ta informacija grafično oblikovana in natisnjena tako, da je v primerjavi z drugimi informacijami v oglasu slabo opazna. Takšni so na primer oglasi, pri katerih so številka, koda in storitev natisnjeni z večjimi črkami, pojasnila o članstvu in o obveznostih, ki nastanejo zaradi tega, pa so v drobnem tisku, skrita med drugimi, sicer nebistvenimi podatki. Zavajanje je tudi, če uporabnik po posredovanju sporočila ni opozorjen, da bo postal član kluba, ampak dobi le obvestilo, naj si prebere splošne pogoje poslovanja, med katerimi naj sam poišče informacijo o članstvu, ki je običajno nejasno navedena med kopico drugih podatkov. Dejstvo, da nekdo postane član kluba, je namreč bistven podatek za sklenitev pogodbe, zato mora biti potrošniku posredovan na jasen in nedvoumen način!

 

Pridobivanje novih članov z oglasi v tiskanih medijih
Objavljanje oglasov z zavajajočo vsebino je danes eden od najbolj spornih načinov pridobivanja članov SMS-klubov. Običajno ponudniki z oglasnim sporočilom vabijo k neki aktivnosti (na primer k glasovanju, k nakupu nekaterih vsebin), iz oglasa pa ni tudi jasno razvidno, da je članstvo v klubu pogoj za izvedbo aktivnosti. Uporabnik pred posredovanjem naročila običajno ni seznanjen z vsemi posledicami. Zato je zelo pomembno, da ponudnik odpravi pomanjkljivost oglasa tako, da pošlje uporabniku sistemsko SMS-sporočilo, v katerem ga seznani z vsemi dejstvi in mu tudi omogoči, da članstvo izrecno potrdi, če seveda to želi. Za ustreznost oglasa, objavljenega v mediju, sta odgovorna ponudnik in urednik medija. Podrobno smo pregledali nekaj najbolj spornih oglasov.

Pri oglaševanju za PIL-ov SMS-klub v reviji PIL je bilo najbolj sporno, da so bili tarče oglaševanje predvsem otroci. Na to smo postali pozorni zaradi pritožb naših članov, ki so morali poravnati višje zneske za telefonske račune svojih otrok, ki so se včlanili v ta klub. Uredništvo revije smo opozorili na to in z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so se ustrezno odzvali: ukinili so PIL-ov SMS-klub, prenehali so s prakso včlanjevanja v klube z različnimi glasovanji, prav tako pa v reviji tudi ne objavljajo več oglasov drugih ponudnikov SMS-klubov. Od SMS-storitev so ohranili le še glasovanje, vendar pa posledica sodelovanja pri tem glasovanjih ni tudi članstvo v SMS-klubu, tudi tarifa za poslana sporočila se ne razlikuje od običajne operaterjeve tarife za kratka sporočila.

Drugi primer spornega oglaševanja smo našli v tedniku Dobro jutro. Tedniku so redno priložene dopisnice, s katerimi vabijo bralce k sodelovanju v nagradni igri. Kdor želi sodelovati v nagradni igri, mora naslovniku na dopisnici poslati svoje podatke, med drugim tudi številko svojega mobilnega telefona. Na hrbtni strani dopisnice so sicer zapisani pogoji sodelovanja v nagradni igri, vendar pa niso dovolj poudarjeni. Med njimi je tudi nejasna informacija, da potrošnik s sodelovanjem v nagradni igri pristane na članstvo v SMS-klubu. Nekaj naših članov, ki so presenečeni ugotovili, da so se s sodelovanjem v nagradni igri nevede včlanili tudi v klub, nas je poklicalo in opozorilo na to sporno početje. Uredništvo tednika smo zato pozvali, naj preneha s spornimi oglasi, vendar so nam odgovorili, da v svojem ravnanju ne vidijo nič spornega. Zato smo pristojnim inšpekcijskim službam poslali prijavo zaradi zavajajočega oglaševanja.

 

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več