Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Turizem
Turizem
14. junij 2019

Več kot 85 % evropskih kopalnih voda ocenjenih kot odličnih glede kakovosti vode, večinoma odlična kakovost vode tudi na slovenskih kopališčih.

Letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda (v angleščini) kaže, da je malo več kot 85 % lani pregledanih evropskih kopališč dosegalo najstrožje standarde Evropske unije glede čistosti vode. Kakovost vode na teh kopališčih je bila ocenjena kot odlična, kar je najvišja ocena. 

Kakovost vode na urejenih kopališčih po Sloveniji lahko preverite na spletni strani ARSO, na voljo so tudi že podatki prvih meritev za leto 2019

Kot kaže letošnje poročilo Evropske komisije in Evropske agencije za okolje (EEA), je velika večina, kar 95,4 % od 21.831 kopališč, ki so jih nadzorni organi pregledali v 28 državah članicah EU, izpolnjevala minimalne zahteve glede kakovosti, kakor jih določajo pravila EU. V sklopu nadzora so pregledali tudi 300 kopališč v Albaniji in Švici.

Delež kopališč, ki izpolnjujejo najstrožje standarde kakovosti (ocena `odlično´), se je nekoliko povečal, in sicer s 85 % v letu 2017 na 85,1 % v lanskem letu. Delež tistih, ki izpolnjujejo minimalno kakovost (`zadostno´), pa se je v primerjavi z letom 2017 s 96 % znižal na 95,4 % v letu 2018. To manjše znižanje je predvsem posledica odprtja novih kopališč, za katera podatki štirih kopalnih sezon, potrebni za razvrstitev v skladu z direktivo, še niso na voljo. 

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je povedal: "Dobro je, da praznujemo tudi `zelene´ zgodbe o uspehu Evropske unije. Kakovost evropskih kopalnih voda je ena od takih zgodb, ki je vsakomur blizu. Z dobrim testiranjem, poročanjem, spremljanjem in izmenjavo strokovnega znanja bomo še naprej izboljševali kakovost naših najljubših kopališč."

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje Hans Bruyninckx je dodal: "Naše poročilo potrjuje, da so se prizadevanja držav članic v zadnjih 40 letih, predvsem pri čiščenju odpadnih voda, izplačala. Danes se večina Evropejcev lahko kopa na kopališčih z odlično kakovostjo kopalnih voda. Vendar pa je to le eno od številnih področij, ki segajo od boja proti onesnaževanju s plastiko do zaščite morskih organizmov, na katerih moramo še delati, da bi dosegli bolj zdrava morja, jezera in reke."

Zahteve za kopalne vode so določene v direktivi EU o kopalnih vodah. Izvajanje pravil iz direktive je prispevalo k občutnemu izboljšanju kakovosti evropskih kopalnih voda v zadnjih 40 letih. Z učinkovitim spremljanjem in upravljanjem, uvedenim v skladu z direktivo, skupaj z naložbami v čiščenje komunalne odpadne vode, se je občutno zmanjšal delež neobdelanih ali delno obdelanih komunalnih in industrijskih odpadkov, ki končajo v vodi. Lokalne oblasti v skladu s predpisi zbirajo vzorce vode na uradno določenih kopališčih v času celotne plavalne sezone. Vzorci so analizirani za dve vrsti bakterij, ki kažeta na onesnaženost iz odplak ali živinoreje.

Ključne ugotovitve

  • V štirih državah je imelo odlično kakovost vode najmanj 95 % kopalnih voda: na Cipru (99,1 % vseh kopališč), Malti (98,9 % vseh kopališč), v Avstriji (97,3 % vseh kopališč) in Grčiji (97 % vseh kopališč).
  • Vsa v poročilo vključena kopališča na Cipru, v Grčiji, Latviji, Luksemburgu, na Malti, v Romuniji in Sloveniji so v letu 2018 imela vsaj zadostno kakovost vode.
  • Tri države z največjim deležem kopališč s slabo kakovostjo vode so: Italija (89 kopališč ali 1,6 %), Francija (54 kopališč ali 1,6 %) in Španija (50 kopališč ali 2,2 %). V primerjavi z letom 2017 se je število kopališč s slabo kakovostjo vode v Franciji zmanjšalo (z 80 leta 2017 na 54 leta 2018), medtem ko se je povečalo v Italiji (z 79 na 89) in Španiji (z 38 na 50).
  • Voda na 41 od 47 pregledanih naravnih kopališčih v Sloveniji je lani dosegala najstrožje standarde EU glede čistosti vode in je bila ocenjena kot odlična, med temi so bila vsa obmorska kopališča. Pet kopališč je dobilo oceno dobro, eno zadostno, nobeno ni bilo ocenjeno kot slabo.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA