Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Igra
Igra
23. januar 2009

Otroci imajo radi igrače, ki sproščajo zvok. Rezultati preverjanja glasnosti igrač, ki smo jih kupili v naših trgovinah, kažejo, da ta ne presega dovoljenih meja. To pomeni, da testirane igrače po veljavnih standardih niso preglasne. Kljub temu ni vse tako idealno, kot se zdi, saj imajo po mnenju strokovnjakov veljavni standardi, ki določajo meje glasnosti za igrače, precej pomanjkljivosti.

 
Zdravniki po svetu so si enotni: preglasne igrače so v veliki meri krive, da je pri otrocih vedno več okvar sluha. Do okvar in izgube sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu prihaja skoraj neopazno, postopoma in brez bolečin, posledice pa so trajne. Nesporno je, da so otroci v obdobju odraščanja izpostavljeni prekomernemu hrupu. Vzrok za težave ni le naraščajoči hrup v okolju in preglasno poslušanje glasbe v najstniških letih, od rojstva naprej jim ponujamo igrače, ki oddajajo zvok.

Prične se s pojočo dudo, ropotuljicami in piskajočimi plastičnimi ali gumijastimi igračami, ko nekoliko zrastejo, se igrajo z govorečimi in jokajočimi punčkami, s telefoni, z avtomobilčki s sirenami, na vrsto pridejo glasbila, orodja, pištole, puške, otroci pa vedno več ur preživijo v igranju s hrupnimi računalniškimi igricami. Tudi najbolj nadležni zvoki otrok ne motijo, igrali bi se ure in ure, če igre zaradi hrupa, ki nas moti, ne bi prekinili odrasli.

Hrup in zdravje
Meje hrupa
Glasne igrače
Meritve hrupa, ki ga povzročajo igrače
Rezultati so pomirjujoči, toda…

 Hrup in zdravje
Kako in koliko torej hrup, ki smo mu ljudje vsakodnevno izpostavljeni, ogroža zdravje? Hrup je nezaželeni zvok, ki lahko povzroči začasne ali trajne okvare sluha. Njegova jakost, glasnost, se meri v decibelih (dB). Decibelna skala je logaritemska, zato zvišanje ravni zvoka na primer za tri decibele pomeni že podvojitev jakosti zvoka. Običajen pogovor ima jakost 65 dB, kričanje navadno okoli 80 dB, hrup na prometni cesti od 80 do 90 dB. Čeprav je razlika zgolj 15 dB, je kričanje tridesetkrat glasnejše kot običajen pogovor. Moč ali jakost hrupa se meri z uporabo frekvenčnega filtra A (dB(A) ), ker je človeško uho različno občutljivo za različne frekvence. Za višje ravni zvočnega pritiska (hrupa) se uporablja tudi filter C, ki prepušča nekoliko več frekvenc kot A-filter.

Jakost pa ni edini dejavnik, ki določa, ali je hrup nevaren, pomembno je tudi, koliko časa smo mu izpostavljeni.

Ogroženost s hrupom tudi ni enaka za vse, saj imajo nekateri prirojeno odpornost. Nekateri lahko brez posledic prenesejo hrup precej visoke jakosti, drugim pa v istem okolju sluh hitro peša. Okvara sluha, ki nastane pri dolgotrajni in prekomerni izpostavljenosti hrupu, pa je trajna in je ni mogoče več popraviti.

Tveganje v odvisnosti od jakosti hrupa in časa izpostavljenosti

85 dB Okvara sluha nastane, če smo izpostavljeni hrupu več kot 8 ur.
85 – 90 dB

Okvara sluha nastane, če smo izpostavljeni hrupu več kot 2 uri.

90 - 100 dB

Okvara sluha nastane, če smo izpostavljeni hrupu 1 do 2 uri.

100 – 110 dB

Okvara sluha nastane, če smo izpostavljeni hrupu 2 do15 minut.

110 – 120 dB Okvara sluha nastane, že če smo izpostavljeni hrupu manj kot 30 sekund.
130 dB Vsaka izpostavljenost tako močnemu hrupu povzroči trajno okvaro sluha.

Meje hrupa
Meje glasnosti za igrače določajo standardi, ki pa po mnenju strokovnjakov niso najustreznejši, ker ne upoštevajo dovolj občutljivosti otrok in njihovega vedenja. Predpisani postopki meritev so v nekaterih točkah sporni. Nesmiselna je na primer meritev hrupa na oddaljenosti 50 cm, ker presega dolžino otrokove roke. Vrednosti za hrup upoštevajo podatke glede izpostavljenosti prekomernemu hrupu, ki veljajo za varnost pri delu za odrasle, in ne upoštevajo občutljivosti otroških čutil. Čeprav stroka priznava, da so meje postavljene za različne vrste hrupa, pa se bitka za znižanje zapisanih vrednosti na razumnejšo raven nadaljuje. Vzrok za to je verjetno tudi v tem, da pri pripravi standardov sodelujejo predvsem strokovnjaki iz industrije, ki pa zagovarjajo stališče, da hrup, ki ga sproščajo igrače, ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje in varnost otrok.

Naj poudarimo, da tudi pri vrednostih, ki veljajo za hrup na delovnem mestu in  so bile izhodišče tudi pri določanju mejnih vrednosti za igrače, ni vse tako, kot bi moralo biti. Meja povprečne 8-urne izpostavljenosti hrupu pri delu (v Evropi in Ameriki je ta vrednost 85 dB) je po mnenju zdravnikov postavljena previsoko in ne zagotavlja ustrezne zaščite delavcev. Ta vrednost je pač rezultat kompromisa, ki so ga dosegli strokovnjaki in zdravniki pri pogajanjih z industrijo.

Glasne igrače
Poglejmo,s kako močnim hrupom se pri igri z igračami, ki oddajajo zvok, srečujejo otroci. Standard  je pri igračah za mejno vrednost trajajočega hrupa določil 85 dB(A), hrup merijo v oddaljenosti 50 centimetrov od glave, oziroma 80 dB(A) za tiste igrače, ki jih otroci držijo ob ušesu (telefoni). Vedeti pa moramo, da je tveganje za okvaro sluha večje, če je otrok izpostavljen hrupu nad to mejo in če približa igračo ušesu bolj, kot je predvideno. Verjetnost za okvaro sluha tako ni odvisna le od izmerjene vrednosti, na tveganje vpliva tudi način, kako se otrok igra z igračo, kako blizu jo drži in predvsem koliko časa in kako pogosto se igra z njo. Vsega tega se morajo zavedati starši, ki otrokom dovolijo, da se igra z igračo, ki oddaja zvoke. Večina zvočnih igrač namreč ni nevarna za otrokov sluh, če pri igri upoštevamo tri osnovna pravila:

  • ne predolgo,
  • ne preblizu in
  • ne prepogosto!

Med nevarnimi igračami zaradi glasnosti so danes pogosto telefoni, ker jih otroci držijo ob ušesu. Med najbolj glasnimi pa so vsekakor igrače, kot so avtomobilčki s sirenami, strelno orožje in igrače z motorjem. Pri teh igračah se merijo konice hrupa (najmočnejši hrup - impulse noise), mejna vrednost, ki jo določa standard, je 115 dB pri uporabi filtra C, merjeno na 50 centimetrski oddaljenosti, in je enaka hrupu 140 dB, merjeno tik ob ušesu, ki je meja za delavce na podlagi predpisov za varstvo pri delu. Meja je po mnenju zdravnikov previsoka, saj je tveganje za okvaro sluha precejšne. Za orožje z vžigalnimi kapicami znaša mejna vrednost celo 125 dB na 50 centimetrski oddaljenosti in z uporabo filtra C.

 Meritve hrupa, ki ga povzročajo igrače
Zanimalo nas je, kako je s tem pri nas. Želeli smo preveriti, kako glasne so pravzaprav igrače, ki jih kupujemo otrokom. V večjih trgovinah z igračami smo pogledali ponudbo akustičnih in drugih igrač, ki oddajajo zvoke. Skupine igrač, ki so zelo verjetno preglasne, smo izbrali s pomočjo podatkov sistema RAPEX  o vrstah igrač, ki so v zadnjih letih pogosteje na seznamu nevarnih izdelkov v EU zaradi prekoračitev meje dovoljenega hrupa. Izbrali smo akustične igrače in otroške telefone.

Oktobra lani smo tako kupili pet igrač (dva mobilna telefona, ki jih otrok drži ob ušesu, dve akustični igrači in naglavni mikrofon s spremljavo in zvočnimi učinki) in jih odnesli na testiranje glasnosti.

Meritve hrupa so opravili v laboratorijih Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ). Merjenja so potekala po postopkih, ki jih predpisuje veljavni standard za igrače (SIST EN 71-1:2006 + A4:2007), ki določa merilne metode, pogoje za meritve in postavitev mikrofonov. Izmerjene vrednosti hrupa so nato primerjali z dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje omenjeni standard. Merjenje je potekalo v zaprtem prostoru v skladu s predpisanimi pogoji glede na vrsto igrač, njihovo velikost in namen.

Rezultati meritev hrupa

igraca_poskoduje_sluh_tabela_izdelki

Pri izboru postopka in merilih za hrup so strokovnjaki upoštevali tako vrsto  igrače kot način, kako se otrok z njo igra. Pri akustični igrači "zabavni prijatelj" so tako merili le konice hrupa, pri "pojočem volanu" pa tudi trajajoči hrup. Ta igrača se uporablja na dva načina, zato so meritve izvajali dvakrat, enkrat po kriterijih za ropotuljico, drugič kot samostojno namizno igračo. Pri obeh otroških telefonih so zaradi njihove narave opravili meritve trajajočega hrupa na oddaljenosti 2,5 centimetra, izmerili pa so tudi konice, t. j. najmočnejši hrup (impulse noise) na oddaljenosti 50 centimetrov. Pri meritvah hrupa, ki ga sprošča "naglavni mikrofon", so na igrači nastavili višjo jakost predvajanja zvoka (ta igrača omogoča tudi, da nastavimo nižjo stopnjo glasnosti) in dodali "ploskanje". Merili so trajajoči hrup in najmočnejši hrup. Poleg meritev, ki so predpisane s standardom, so preverili še glasnost igrače, ko jo otrok drži ob glavi, kot se pogosto dogaja v praksi, in opravili meritev, ko se pojavi tako imenovana mikrofonija na oddaljenosti 50 centimetrov od izvora hrupa.

vip_vip_2Nekaj nasvetov za preventivno ravnanje

  • Pred nakupom preverite, kako glasna je igrača. Če je zvok neugoden in moteč, je raje ne kupite!
  • Če morati povzdigniti glas, da bi preglasili igračo, ko se otrok z njo igra, je to   znak, da je preglasna!
  • Če imate doma igračo, ki se vam zdi zelo glasna, jo zavrzite!
  • Nadzorujte, koliko časa se otrok z njo igra!
  • Poskrbite, da se otrok z igračo ne igra prepogosto!

Rezultati so pomirjujoči, toda…
Prav vse opravljene meritve so pokazale, da je hrup pod mejo dovoljenih vrednosti, ki jih predpisuje standard, kar je razveseljivo, toda… Doseženi rezultati bi nas povsem pomirili, če bi bile mejne vrednosti, ki jih predpisuje standard, in načini merjenja takšni, da bi zagotavljali varnost pred tveganjem za okvaro sluha tudi upoštevajoč opozorila zdravnikov, da so za otroke meje še vedno postavljene previsoko. Pa ni tako.

Če ravnamo tako, kot svetujejo zdravniki in ocenjujemo glasnost zvokov pri igrači, ki smo jo aktivirali, kar sami, ni dvoma, da so nekateri zvoki že kar takoj zelo neprijetni za uho in moteči, nekateri pa to postanejo po nekaj preizkusih. To velja predvsem za zvok "pojočega volana" in še bolj za "naglavni mikrofon", vendar je to le subjektivna ocena.

Za konec morda še izkušnja preizkuševalca: "Med merjenjem, kako hrupne so igrače, zlasti pri zvokih, ki jih oddaja "naglavni mikrofon" (meritve so zaradi zahtevanih ponovitev kar dolgotrajen postopek), smo bili presenečeni, da nam je v glavah zvonilo in piskalo, čeprav rezultati niso presegali dovoljenih vrednosti. To je pravzaprav jasno opozorilo, da so igrače preglasne!"

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA