Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Varčevanja
Varčevanja
04. oktober 2019

Če se sprašujete, kje varčevati ali kam naložiti svoj denar, da bi se mu vrednost čim bolj povečala, niste edini. V času izjemno nizkih obrestnih mer je varno in donosno naložbo skoraj nemogoče najti. Evropske banke razmišljajo celo o uvedbi bančnih ležarin in negativnih obresti za depozite gospodinjstev – to bi pomenilo, da bi vaši prihranki na banki plahneli, namesto da bi se povečevali. Zaščita varčevalcev je pomembnejša kot kadar koli, saj se je razprava o uvedbi negativnih obrestnih mer začela tudi pri nas.

A tako preprosto vendarle ne bo šlo, tudi zaradi možnosti, da varčevalci prihranke dvignejo in jih hranijo gotovini, kar pomeni tveganje za stabilnost bančnega sistema. Tudi zato je ohranjanje gotovine še kako pomembno, čeprav se s strani Mednarodnega denarnega sklada pojavljajo alternativne "rešitve", ki bi omogočale negativne obrestne mere vzporedno z uporabo gotovine. Čas za varčevanje res ni najboljši, a to ne pomeni, da varčevanje ni smiselno – varčujte za svojo finančno varnost in dosego ciljev.

Oktober je mesec varčevanja, zato smo pripravili pregled varčevanj, ki jih ponujajo banke in hranilnice, ter nekaj nasvetov za uspešno ravnanje z denarjem.

Varčevalni račun – vedno dostopen denar za hude čase
Varčevalni račun je osnovni varčevalni produkt, ki bi ga moral imeti vsak. Je brezplačen ločen račun (le še nekaj bank ponuja tudi varčevalne knjižice), kjer vam je denar vedno ali vsaj hitro dostopen. Praviloma mora vsak posamezen polog nekaj časa odležati, a ne dlje kot en mesec (kar ste na račun položili prej, lahko dvignete kadar koli). Varčevalni račun je primeren za zlato rezervo – znesek v višini 3 do 12 mesečnih izdatkov, ki vam pomaga preživeti krajše obdobje brezposelnosti ali pokriti večji nepričakovan izdatek. Koliko denarja boste privarčevali, je odvisno od vas, a za preživetje nekaj mesecev brez prihodkov zagotovo potrebujete nekaj tisočakov. Banke bodo praviloma zahtevale minimalno stanje na varčevalnem računu, nekatere vam bodo zaračunale njegovo zapiranje.

Osnove varčevanja

 • Naredite pregled svojih prihodkov in izdatkov. Poiščite morebitne prihranke in izračunajte, kolikšen znesek lahko privarčujete vsak mesec.
 • Postavite si varčevalne cilje (zlata rezerva, počitnice, nakup avtomobila ali stanovanjske opreme, nakup ali prenova stanovanja, pokojnina ...) in jih časovno razporedite – izračunajte, kdaj lahko posamezen cilj dosežete s svojim tempom varčevanja.
 • Varčujte redno, čeprav so zneski majhni. Sredstva za varčevanje namenite takoj, ko dobite plačo ali pokojnino, ne na koncu po načelu "kar ostane".
 • Znesek, namenjen varčevanju, ločite od preostalega denarja (odprite varčevalni račun).
 • Varčevanje in upravljanje denarja naj bo družinski projekt – pomembno je, da vključite tudi otroke in jih naučite samostojnega ravnanja z denarjem.
 • Ne sklepajte varčevanj, ki jih ne razumete. Preden se odločite za posamezen varčevalni produkt, doma preglejte dokumentacijo in šele pozneje podpišite pogodbo.
 • Izdelan varčevalni načrt vsaj enkrat na leto preglejte in po potrebi prilagodite. 

Obrestne mere so na varčevalnih računih ničelne ali komaj pozitivne, zato s tem denarjem ne boste dodatno zaslužili. A ločen račun je psihološko bolj pomemben, kot morda mislite. Čeprav je evro na transakcijskem računu enak tistemu na varčevalnem, je dokazano, da finančne cilje lažje uresničujemo, če denar varčujemo ločeno za posamezne namene. V pomoč so lahko tudi običajne ovojnice, v eni zbirate denar za počitnice, v drugi za nove čevlje ali računalnik. Denar, ki smo ga za nekaj namenili in ga hranimo ločeno, bomo težje nenamensko zapravili.

ZPS nasvet

 • Odprite varčevalni račun in vsak mesec nanj naložite vsaj 10 odstotkov svojih prihodkov, dokler ne dosežete zastavljene zlate rezerve.
 • Na denar na varčevalnem računu »pozabite« in ga porabite le za primere, za katere ste ga namenili. 
 • Nakazila lahko opravite prek spletne banke, za večjo disciplino pa priporočamo trajnik.

Obročno varčevanje – za disciplinirano doseganje varčevalnih ciljev
Za dosego posameznih finančnih ciljev je najbolj primerno obročno varčevanje, ki ga lahko uporabite tudi za oblikovanje zlate rezerve. Z banko se dogovorite za mesečna vplačila za določeno obdobje – od nekaj mesecev do nekaj let. Pri izbiri višine obroka poleg zneska, ki ga potrebujete, in časa, ki bo za to potreben, upoštevajte tudi svoje finančne zmožnosti – nujen je predhoden pregled lastnih financ.

varcujte za svoje cilje ne za obresti kalkulatorMesečni polog: 50 €
Čas varčevanja: 5 let
Obrestna mera: 0,5 %
Privarčevani znesek: 3000 €
Obresti: 40 €
Skupaj: 3040 €

Poleg mesečnih vplačil boste na koncu varčevanja od banke dobili tudi obresti, ki pa žal tudi pri tej obliki varčevanja niso visoke. A naj vas to ne odvrne od varčevanja, saj je njegov glavni namen doseči cilj, do katerega boste z obrestmi prišli nekoliko hitreje. Najmanjši mesečni zneski so približno 20 evrov, večina bank pa omogoča tudi dodatna vplačila. Daljša obdobja varčevanja pomenijo višje obrestne mere.

ZPS nasvet

 • Izberite varčevanje s fiksno obrestno mero, pri katerem bo rezultat varčevanja znan ob sklenitvi.
 • Določite si varčevalni cilj in razpoložljivi mesečni znesek ter temu prilagodite dobo varčevanja.
 • Varčevanj zaradi zelo nizkih obrestnih mer ne sklepajte za predolga obdobja.
 • Varčevanje izpeljite do konca, saj vse banke ne omogočajo predčasnih izplačil, tiste, ki pa jih, za to zaračunajo dodatne stroške.

Rentno varčevanje – za dodatne prihodke v prihodnosti
Rentno varčevanje je podobno obročnemu, pri katerem določeno obdobje vsak mesec vplačujete dogovorjeni znesek. Mesečni pologi se gibljejo od 20 evrov dalje, varčevalne dobe pa so daljše, tudi do 30 let. Rentno varčevanje ponuja le peščica bank – Abanka, Delavska hranilnica in Lon.

Ob zaključku varčevanja vam znesek lahko izplačajo enkratno v celoti ali v obliki mesečne rente ali kombinacijo obojega. Zaradi daljših zavez k varčevanju so obrestne mere nekoliko višje kot pri obročnih varčevanjih.

ZPS nasvet

 • Renta je lahko dodaten prihodek ob upokojitvi, a trenutne obrestne mere niso motivacija za sklepanje dolgoročnih varčevanj.
 • Pred sklenitvijo se pozanimajte, ali lahko vplačila (začasno) zamrznete.

Pokojninsko varčevanje – za dodatne prihodke ob upokojitvi
Varčevanje za pokojnino ponuja le Delavska hranilnica, pa še ta le svojim komitentom. Donos je fiksen (2 odstotka), najmanjši mesečni polog je 25 evrov, najvišji 300. Varčujete ves čas delovne dobe, sredstva pa se sprostijo ob izpolnjevanju pogojev za upokojitev, kar pomeni, da čas varčevanja ni točno znan vnaprej.

ZPS nasvet

 • Pred izbiro tako pomembnega – vseživljenjskega – varčevanja preverite tudi nebančne ponudnike pokojninskih varčevanj. Podrobneje bomo o tem pisali v eni od prihodnjih številk ZPStesta.

Depoziti – za že privarčevan denar, ki ga nekaj časa ne potrebujete
Depozite oziroma vezavo denarja za določen čas ponujajo vse banke. V večini primerov jih lahko sklenejo tudi nekomitenti, kar pomeni, da je smiselno denar vezati v banki, ki ponuja trenutno najvišje obresti. Obrestne mere in privarčevane zneske za različne dobe vezave lahko izračunate v našem spletnem primerjalniku pod zavihkom Osebne finance – Kalkulatorji in primerjalniki – Primerjajte obrestne mere za depozite in izberete banko, ki trenutno za vaš denar ponuja največ (obrestne mere so v nekaterih bankah nižje, če pri njih nimate odprtega računa).

varcujte za svoje cilje ne za obresti kalkulatorZnesek vezave: 10.000 €
Doba vezave: 13 mesecev
Obresti: 1,1–86,7 €
Doba vezave: 24 mesecev
Obresti: 2,03–160,64 €

Pri depozitu ne gre za varčevanje, saj morate denar že imeti, da ga lahko banki za določen čas odstopite v zameno za obresti. Obrestne mere so nizke, gibljejo se med nič in enim odstotkom. Koliko obresti torej lahko zaslužite z depozitom?

Čeprav so obrestne mere nizke, so razlike med bankami občutne, zato ne vežite denarja v svoji banki, če ni med bolj ugodnimi. Trenutno najvišje obrestne mere ponujajo pri Lonu, Addiko banki, Gorenjski banki in Primorski hranilnici Vipava.

Poleg klasičnega depozita s fiksno obrestno mero banke ponujajo tudi:

 • depozit s spremenljivo obrestno mero, vezano na euribor, ki trenutno zaradi njegovih nizkih vrednosti ni aktualen, v času višjih vrednosti pa tvegate znižanje obrestne mere med vezavo;
 • depozit z avtomatskim podaljšanjem – obrestna mera se lahko pri podaljšanju spremeni, sami morate poskrbeti tudi za pravočasno prekinitev podaljšanja, če denar potrebujete (od nekaj dni do enega meseca pred podaljšanjem);
 • depozit na odpoklic – nudi možnost predčasne prekinitve brez stroškov, vendar so obrestne mere nižje;
 • depozit z mesečnim izplačilom obresti – zaradi nizkih obresti krajša izplačila trenutno niso smiselna;
 • depozit z naraščajočo obrestno mero – za krajša obdobja vezave (do enega leta). Dlje kot varčujete, višja je obrestna mera, pri maksimalnem podaljšanju dobrega pol odstotka;
 • rentni depozit – obresti se lahko izplačujejo v obliki rente že med varčevanjem ali pa na koncu varčevanja skupaj z glavnico, prav tako v obliki mesečnih obrokov;
 • depozit v kombinaciji z življenjskim zavarovanjem ali naložbo v vzajemni sklad – gre za bolj tvegan produkt, kjer za nekoliko višjo obrestno mero pri depozitu prevzamete tveganje vložka v sklade.

ZPS nasvet

 • Priporočamo izbiro depozita s fiksno (nespremenljivo) obrestno mero.
 • Višji zneski in daljše vezave sicer pomenijo višje obrestne mere in več obresti, a ne vežite vseh prihrankov in ne sklepajte predolgih vezav.
 • Nekatere banke za sklenitev depozita prek spleta ponujajo višje obrestne mere.
 • Predčasno izplačilo depozita, če ga banka omogoča, pomeni še nižjo obrestno mero, stroške prekinitve ali kar oboje.

Skladi – za napredne varčevalce, ki so pripravljeni prevzeti določeno tveganje in varčujejo dolgoročno
Pri izbiri katerega koli varčevanja je pomembno, da ga razumemo, kar pomeni, da bo treba vložiti nekaj časa in truda v lastno znanje o financah. To še toliko bolj velja za kompleksne in tvegane produkte, kot so naložbe v sklade in vrednostne papirje. Pri doseganju dolgoročnih finančnih ciljev si sicer lahko privoščimo nekaj več tveganja in del sredstev naložimo v bolj tvegane oblike naložb, nikakor pa ne smemo tvegati z lastnim neznanjem – pri izbiri ustreznega sklada vam lahko pomaga finančni strokovnjak v banki ali pri drugem ponudniku, vi pa morate poskrbeti, da boste znali zastaviti prava vprašanja, razumeli odgovore in vse morebitne posledice, ki jih prinaša vaša odločitev. Ne pozabite, svetovalec v banki je ne nazadnje prodajalec, ki poleg vašega dobička zasleduje tudi svoje cilje.

Kaj pa tveganje?
Če ste za svojo finančno varnost že poskrbeli, lahko tvegate nekoliko več. Prav tako si lahko večje tveganje privoščite pri bolj oddaljenih ciljih in če ste mlajši. Predvsem pa si morate najprej odgovoriti na vprašanje, koliko ste vi sami osebno pripravljeni tvegati.

Z varčevanjem v vzajemnih skladih v primerjavi z delnicami že z manjšimi zneski poskrbite za razpršenost naložbe, saj svoj denar vlagate v različna podjetja. Naložbe v različne sklade ponuja devet bank: Abanka, Banka Intesa Sanpaolo, BKS, Gorenjska banka, NLB, NKBM, Sberbank, SKB in UniCredit banka. Izbirate lahko med mesečnimi vplačili in enkratnimi vložki, v tem primeru potrebujete že privarčevan večji znesek, tveganje pa je večje.

ZPS nasvet

 • Varčevanje v skladih je namenjeno doseganju dolgoročnih ciljev, dolgoročne naložbe so ugodnejše tudi z davčnega vidika.
 • Preden se odločite za varčevanje v skladih, se vsaj nekaj mesecev izobražujte na tem področju: informacije poiščite na spletu, pri prijateljih in znancih, ki imajo s tem že izkušnje, obiščite finančnega strokovnjaka.
 • Obiščite več ponudnikov in si za izbiro vzemite dovolj časa – odločite se, ko svojo odločitev dobro razumete.
 • Bodite pozorni na stroške, ki vam jih bo zaračunaval upravljavec sklada – prav stroški so dolgoročno eden najpomembnejših dejavnikov donosnosti vaše naložbe.

Vaše denarne vloge v posamezni banki ali hranilnici so zajamčene do višine 100.000 evrov (ne velja za sklade).

Obresti do 1000 evrov na leto niso obdavčene, nad 1000 evrov pa 25-odstotno.

Inflacija je trenutno približno 2-odstotna – pri obrestnih merah, nižjih od inflacije, vaš denar realno izgublja vrednost.

Avtorica: Alina Meško

bs

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več