Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Varčevanja
Varčevanja
17. marec 2011

V začetku leta smo uspešno zaključili našo akcijo za uveljavitev pravic varčevalcev Modrega varčevanja NLB.

Prve tožbe zoper banko zaradi neizplačevanja obresti, ki so bile dogovorjene s pogodbo, so bile vložene že v letu 2007. Do njih je prišlo, ker sporazumna rešitev spora ni bila možna, saj je banka oškodovanim potrošnikom ponudila prenizko nadomestilo. ZPS je organizirala sodno uveljavljanje pravic varčevalcev in preko svojih odvetnikov zagotovila brezplačno zastopanje za več kot 160 svojih članov.

V izvensodnih poravnavah izplačanih približno 13 milijonov evrov
Vložitev tožb pa je imelo pozitiven vpliv tudi za ostale varčevalce NLB, saj je skoraj 40.000 varčevalcev v letih 2008 in 2009 prejelo ponudbo banke za sklenitev izvensodnih poravnav, s katerimi se je banka izognila dodatnim sodnim postopkom. Po naših ocenah je dodatno izplačani znesek obresti znašal okrog 13 milijonov evrov.

Prva pravnomočna sodba
V letu 2009 je postala pravnomočna prva sodba v tem sporu, s katero je sodišče v večjem delu ugodilo zahtevku varčevalcev in odločilo, da je banka kršila pogodbo z zniževanjem obrestne mere ter ji naložilo izplačilo dodatnih obresti oz. glavnice. Banka je nato ponudila sklenitev sodne poravnave po pogojih te sodbe in večino tožnikov je ponudbo sprejelo.

Vrhovno sodišče pritrdilo ZPS
V preostalih pravdah pa se je postopek nadaljeval na višjem in vrhovnem sodišču glede še ne rešenega vprašanja zviševanja obrestne mere med varčevanjem. Leta 2010 je bil spor dokončno razrešen, saj je postala pravnomočna sodba, v kateri je sodišče v celoti ugodilo zahtevku varčevalca, da banka vsako leto poviša obrestno mero kot se je zavezala ob sklenitvi pogodbe, v korist varčevalcev pa je bil tudi sklep Vrhovnega sodišča, da se pri presoji o vsebini pogodbenega razmerja poleg pogodbe mora upoštevati tudi ostala ravnanja in dogovori strank, ki so potekali pri sklepanju pogodbe. Banka je na podlagi teh odločitev izplačala zahtevane zneske z obrestmi še preostalim tožnikom, tako da so se sodni postopki končali z umikom zahtevka.

Zadnje izplačilo je bilo izvršeno v začetku leta 2011 in s tem se je akcija uspešno zaključila.

Sodišče v celoti ugodilo zahtevku varčevalcev tudi pri "Vrtoglavih depozitih"

V letu 2010 pa je ZPS beležila še eno pomembno zmago, saj je sodišče v podobni zadevi (varčevanje "Vrtoglavi depozit") v dveh tožbah zoper Abanko Vipa, v celoti ugodilo zahtevku varčevalcev. Banka se je zoper obe sodbi pritožila, zato bo o sporu odločalo višje sodišče.

Sodne zmage ZPS in varčevalcev so izredno pomemben mejnik pri uveljavljanju varstva potrošnikov na finančnem področju, saj sodbe ne pomenijo le razrešitev konkretnega spora, ampak kot judikati vplivajo tudi na bančno prakso in poslovanje drugih ponudnikov finančnih storitev in s tem bistveno pripomorejo k izboljšanju položaja potrošnikov.

bs

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več