Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Varčevanja, prost dostop

Vrhovno sodišče je s tem, ko je razveljavilo sodbi o Modrem varčevanju pri NLB, pritrdilo argumentom ZPS. Prav tako sta Okrajno in Okrožno sodišče v Ljubljani odločili v korist varčevalcev Abanke Vipa, ki sta sklenila pogodbi o varčevanju v "Vrtoglavih depozitih".

Modro varčevanje NLB
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo Okrožnega in Višjega sodišča o Modrem varčevanju in jih vrnilo v ponovno odločanje z navodilom, da je potrebno pri vsebini pogodbe ugotoviti skupen namen pogodbenih strank ter zato upoštevati tudi dogovarjanje strank ob sklenitvi pogodbe in bančno brošuro. S tem je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je na predlog ZPS vložilo Vrhovno državno tožilstvo. Breda Kutin, predsednica ZPS, je povedala: "Odločitev vrhovnega sodišča je izredno pomembna ne le za rešitev sporov iz Modrega varčevanja, ampak pomeni opozorilo tudi drugim ponudnikom varčevalnih produktov in naložb za starost, da se bodo pri presojanju njihovih pogodbenih obveznosti upoštevale tudi informacije, ki jih posredujejo potrošniku ob sklepanju pogodb." 

Odločitev Vrhovnega sodišča  je potrdila stališče ZPS, da je potrebno pogodbeno razmerje presojati celovito, ne le po besedilu pogodbe, ki jo pripravi banka. Kot je povedala Živa Drol Novak, odvetnica ZPS, lahko banka kot močnejša pogodbena stranka z neprimerljivo večjim ekonomskim in pravnim znanjem v primerjavi s potrošnikom vedno pridobi prevladujoč položaj v pogodbenem razmerju. Z nejasnim, nedorečenim ali tehnično zapletenim besedilom si lahko finančna institucija zagotovi možnost kasnejšega tolmačenja pogodbenih določil v svojo korist, čeprav je potrošniku v brošurah in drugih informativnih materialih obljubljala bolj ugodne pogoje svojih produktov. 

Pravice varčevalcev je kršila tudi Abanka Vipa
Podobno sta Okrajno in Okrožno sodišče v Ljubljani odločili v korist varčevalcev, ki sta sklenila pogodbe o varčevanju "Vrtoglavi depozit" pri Abanki Vipa. Sodišči sta odločili, da mora banka plačati tudi razliko v višini 15.000 oz. 7000 EUR, ki je nastala, ker ni obrestovala depozitov po obrestni meri, kot je obljubljala ob sklepanju pogodb. Živa Drol Novak pravi: "Pri odločanju sta sodišči upoštevali pravilo, da se nejasna določila pogodbe razlagajo v korist varčevalcev, ker je pogodbo pripravila banka." Sodišči sta ugotavljali tudi pogodbeni namen strank in upoštevali, kaj sta se stranki dogovarjali ob sklenitvi pogodbe oz. kakšne podatke o varčevanju je banka posredovala varčevalcema.  Dejstvo namreč je, da sta se varčevalca prav na podlagi teh informacij oz. ponudbe banke odločila za sklenitev pogodbe o varčevanju.  

Kaj je Modro varčevanje?
Gre za 5-letno obročno varčevanje, pri katerem je banka v pogodbi določila zviševanje obrestne mere po vsakem zaključenem varčevalnem letu.  Konkretno lestvico obrestnih mer za vseh pet let varčevanja je zapisala v brošurah, ki so jih varčevalci prejeli pri sklepanju pogodb, ni pa je vključila v pogodbe o varčevanju, kjer je določila le, da se obrestna mera povečuje skladno s sklepom banke. V času varčevanja je banka nekaj časa spoštovala dogovor o povečanju obrestne mere, nato pa od 1.2.2002 začela vsem varčevalcem, ne glede kdaj so sklenili pogodbo in v nasprotju s pogodbo, zniževati obrestno mero.

Kaj je Vrtoglavi depozit?
Gre za dolgoročni depozit, pri katerem je v  pogodbi določeno vsakoletno zviševanje obrestne mere ob avtomatični obnovitvi vezav depozita, Varčevalci so se za varčevanje odločali na podlagi tabele obrestnih mer, ki so jo prejeli pri sklepanju pogodbe in v kateri je bila prikazana lestvica zviševanja obrestne mere v času varčevanja. Banka pogodbe ni izpolnjevala tako kot se je zavezala, ampak je po določenem času začela z zniževanjem obrestne mere.

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA