Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Varčevanja, prost dostop

Varčevanje velja za najpreprostejši naložbeni produkt. Kljub temu pa na trgu ponujajo vrsto tipov varčevanja, pri čemer vsako ni primerno za vsak namen. Preberite več o pomembnih lastnostih različnih vrst varčevanja in lažje boste izbrali tako, ki je primerno za vas.

1. Kako nameravate varčevati?
2. Primerjajte ponudnike med seboj
3. Jamstvo za varčevalne vloge
4. Davek od obresti
5. Pazljivo pri sklepanju pogodb
6. Kaj storiti, če sumite, da banka krši vaše pravice

1. Kako nameravate varčevati?
Kako boste vplačevali sredstva?
Če že imate sredstva, ki jih želite le varno naložiti za nekaj časa, se boste zelo verjetno odločili za varčevanje z enkratnim vplačilom sredstev. Za to so primerni vezani depoziti.

Če pa ste se odločili z varčevanjem šele začeti in trenutno nimate še nič privarčevanega, bo za vas bolj primerno redno vplačevanje zneskov, torej obročno varčevanje.

Koliko časa nameravate varčevati?
Ko razmišljate o varčevanju, je ena pomembnejših odločitev tudi, koliko časa nameravate varčevati. Pred sklenitvijo varčevanja morate razmisliti, do kdaj želite varčevati oz. kdaj bi želeli imeti privarčevana sredstva na voljo.

Če niste povsem prepričani, kdaj v prihodnosti boste sredstva potrebovali, vam svetujemo, da izberete krajše obdobje varčevanja, ki ga lahko kasneje, če je potrebno, obnavljate.

Če potrebujete varno zavetje za svoje prihranke, za katere še ne veste, kdaj jih boste potrebovali,bodo verjetno za vas primerni vpogledni varčevalni računi. Njihova prednost v primerjavi z »navadnimi« varčevalnimi računi je, da ni potrebno, da bi bil denar nekaj časa na računu, preden bi ga lahko uporabili, ampak je dostopen že od vsega začetka. Poleg tega so obresti praviloma veliko ugodnejše.

Obdobje varčevanja, za katero se odločite, vpliva tudi na višino obrestne mere, po kateri se bodo vaša sredstva plemenitila. Praviloma pomeni daljše obdobje varčevanja tudi višjo obrestno mero, a se zaradi tega ne smete prenagliti in se odločiti za daljšo dobo varčevanja. Pri odločitvi imejte v mislih tudi dejstvo, da predčasni zaključek varčevanja v večini primerov povzroči stroške ali znižanje obrestne mere.

Kateri način obrestovanja je najprimernejši?
Glede na tip varčevanja lahko izbirate med varčevanjem, pri katerem se sredstva obrestujejo po fiksni, spremenljivi ali kombinirani obrestni meri.

Fiksna obrestna mera je vnaprej točno določena in se v pogodbenem času ne sme spremeniti. Donos je torej znan vnaprej.

Spremenljiva obrestna mera je vezana na referenčno obrestno mero – euribor ali libor, banka pa glede na svojo trenutno poslovno politiko določi pribitek na izbrano referenčno obrestno mero. Če boste imeli srečo, se bo referenčna mera povečevala, lahko pa se tudi zmanjša. Pri takem varčevanju stavite na ugoden razvoj obrestne mere v prihodnosti. Če ste pripravljeni tvegati, razmislite o sklenitvi drugih naložbenih produktov, pri katerih so lahko donosi večji (npr. vzajemni skladi).

Kombinirana obrestna mera je lahko sestavljena iz fiksne obrestne mere, ki se z leti spreminja (povečuje) na vnaprej dogovorjeni način. Lahko je vezana tudi na spremenljivo obrestno mero in se pribitek zvišuje po vnaprej znanih stopnjah.

Ne sklepajte varčevalnih pogodb z določili o obrestni meri, ki jih ne razumete!

Pri varčevanju je pomembno, da veste, koliko obresti boste ob zaključku privarčevali. To vam omogočajo varčevalni produkti s fiksno obrestno mero ali fiksno obrestno mero, ki se poveča vsako leto varčevanja.

Kaj je razlika med linearnim in konformnim obrestovanjem?
Ta "zoprna" tehnična podrobnost je za vas zelo pomembna.

Za izračun obresti se lahko uporablja navaden obrestni način (linearno obrestovanje) ali pa obrestnoobrestni račun (konformno obrestovanje). Pri prvi obliki se obresti ves čas zaračunavajo od začetne glavnice, ne glede na to, koliko kapitalizacijskih obdobij je minilo. Konformni način pa pomeni, da se obresti ne računajo več le od prvotne glavnice, ampak tudi od glavnici prištetih natečenih obresti. Z vidika varčevanja je konformni način obračunavanja obresti za vas ugodnejši, saj prinese večje obresti.

Preverite tip obrestovanja, ko se odločate o pravem ponudniku. Razlika je lahko občutna, še posebej pri dolgoročnem varčevanju!

2. Primerjajte ponudnike med seboj
Preden se odločite za način varčevanja ter izberete banko, vam svetujemo, da preverite ponudbo čim večjega števila ponudnikov, saj se lahko obrestne mere zelo razlikujejo. Dobro je tudi preveriti, ali imajo banke oz. hranilnice v svoji ponudbi za varčevanje tudi "akcijske" obrestne mere. Zvestoba vaši banki pri varčevanju se ne izplača vedno.

ZPS redno izvaja primerjalne teste varčevanj prav zato, da bi vam olajšali zamudno iskanje ponudnikov. Preverite rezultate!

3. Jamstvo za varčevalne vloge
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B), 11. novembra 2008, je začelo veljati neomejeno jamstvo bank, hranilnic in Republike Slovenije do 31.12.2010. Neomejeno jamstvo velja za neto vloge vlagateljev, vloge upravičenih vlagateljev v posamezni banki in hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji pa so zajamčene v celotnem znesku.

Za potrošnika, ki varčuje v banki oz. hranilnici, to pomeni, da mu bo banka prevzemnica v primeru stečaja banke oz. hranilnice, v kateri ima svoje prihranke, izplačala zajamčeno vlogo.

Preden se odločite za sklenitev varčevanja, ne bo odveč, če boste tudi povprašali, ali je banka oz. hranilnica vključena v sistem zajamčenih vlog. To lahko preverite na seznamu bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenija.

Če imate vloge pri bankah iz držav članic Evropskega gospodarskega prostora, ki pri nas opravljajo bančne storitve preko podružnice ali neposredno, veljajo za vloge pravila jamstva, kot so določena v državi članici, kjer je sedež banke. Seznam kreditnih institucij iz EGP lahko preverite na spletnem mestu Banke Slovenija.

4. Davek od obresti
Če je vrednost vaših varčevalnih vlog večja, morate biti pozorni na višino obresti, ki jih prejmete. Če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska, določenega z zakonom, vam ni treba oddati napovedi za odmero dohodnine. Trenutno je ta znesek 1.000 €.

Če obresti presežejo to vrednost, morate oddati napoved za odmero dohodnine. Vložiti jo morate pri pristojnem davčnem uradu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto osebno ali po pošti, lahko pa jo vloži tudi v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Obresti so obdavčene cedularno, kar pomeni, da so obdavčene kot samostojni del dohodkov in se ne vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino. Obdavčene je le tisti del obresti, ki presega zakonsko določen znesek. Trenutno so presežne obresti nad 1.000 € obdavčene z 20 odstotno stopnjo.

5. Pazljivo pri sklepanju pogodb
Čeprav ste se predhodno seznanili z izbrano obliko varčevanja, morebitne dodatne informacije pa vam je posredoval tudi finančni svetovalec, morate še pred sklenitvijo varčevanja obvezno natančno prebrati pogodbo in splošne pogoje varčevanja. Ko boste pogodbo enkrat podpisali je namreč za pritožbo običajno prepozno.

Pripravili smo seznam opornih točk, na kaj je treba biti pri branju pogodbe še posebej pozoren:

  • za koliko časa sklepate pogodbo in po kakšni obrestni meri;
  • kakšen znesek ste vplačali oz. ga boste mesečno vplačevali;
  • je obrestna mera fiksna ali spremenljiva;
  • na kakšen način se obračunavajo obresti (konformno ali linerano);
  • ali je potrebno, da vaš privarčevani znesek ob koncu dobe varčevanja še nekaj časa »odleži« v banki. Če da, koliko časa mora miniti, preden ga lahko dvignete.

V splošnih pogojih poslavanja pa preverite tudi:

  • če gre za fiksno obrestno mero, je banka v obdobju varčevanja ne sme enostransko spreminjati;
  • če gre za spremenljivo obrestno mero, banka ne sme enostransko spreminjati fiksnega pribitka na referenčno obrestno mero;
  • kakšne so vaše pravice in dolžnosti v primeru, če bi želeli varčevanje predčasno prekiniti; je to sploh možno?

Če je v pogodbi ali splošnih pogojih varčevanja karkoli, kar vam ni jasno, zahtevajte od banke pojasnilo. Če ne dobite zadovoljive razlage, se za varčevalni produkt odločite raje tam, kjer vam bodo zadeve jasno razložili.

6. Kaj storiti, če sumite, da banka krši vaše pravice
Na Zvezi potrošnikov Slovenije smo prejeli v zadnjih letih kar nekaj pritožb zaradi premalo izplačanih obresti pri varčevanju.

V preteklih letih smo obravnavali kršitve pri Modrem varčevanju Nove Ljubljanske banke, prav tako sporna so bila pogodbena določila pri Rentnem varčevanju NLB. Kršitve potrošniških pravic smo opazili tudi pri drugih bankah.

Če sumite, da banka krši pogodbena določila, lahko poiščete pomoč in nasvet na Zvezi potrošnikov Slovenije. V letošnjem letu smo začeli s kampanjo za pravice varčevalcev, v kateri pozivamo potrošnike, naj nam sporočijo morebitne nejasnosti ali kršitve varčevalnih pogodb.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA