Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi
Osebni računi
14. september 2017

Banke v svojih informacijskih gradivih pogosto poudarjajo posebno skrb za upokojence in oglašujejo produkte, ki so namenjeni le njim. V ZPS smo preverili, kako ugodni so bančni računi, namenjeni upokojencem, v primerjavi s klasičnimi bančnimi računi, kakšne so razlike med bankami, pripravili pa smo tudi nekaj nasvetov, kako si lahko upokojenci zmanjšajo stroške poslovanja z banko in kako se pametno odločati v zvezi z bančnim varčevanjem.

Upokojencev je pri nas približno 680.000 in predstavljajo za banke pomemben delež njihovih strank. Upokojenci se med seboj zelo razlikujejo po načinu finančnega poslovanja z bankami. Nekateri so sodobne bančne rešitve že vzeli za svoje, drugi pa prisegajo na bolj tradicionalne načine poslovanja. Posebej tisti upokojenci, ki ne uporabljajo interneta, so občutljivi na visoke stroške poslovanja na bančnem okencu in so pri izbiri banke bolj omejeni, saj potrebujejo poslovalnico v bližini svojega doma. Zagotovo pa imajo starejši občani še bolj kot mlajši težave z razumevanjem vedno bolj zapletenih bančnih ponudb. Tudi oni pa bi morali bančne ponudbe primerjati med seboj, saj bi lahko tako prihranili. Letos je namreč že polovica bank podražila storitve, povezane z uporabo bančnih računov, ki jih komitenti najpogosteje uporabljajo, spremljamo pa jih v ZPS.

Stroški so odvisni od načina poslovanja z banko
Naše poizvedovanje je pokazalo, da pri nas 11 od 15-ih bank in hranilnic ponuja posebne račune za potrošnike z upokojenskim statusom. Bistvenih razlik med takšnimi računi in bančnimi računi za zaposlene ni, praviloma pa so nekatere storitve ugodnejše – na primer vodenje računa in plačilo položnic na bančnem okencu. Če ste se pred kratkim upokojili in vaša banka ponuja poseben bančni račun za upokojence, preverite, ali se vam ga izplača odpreti. Predvsem tistim, ki imate na obstoječem računu odobren večji limit ali dodatne kartice, pa svetujemo, da se v banki pozanimate, ali boste lahko te storitve uporabljali tudi z upokojenskim računom.

Prihranki, ki jih lahko dosežete pri poslovanju z bančnim računom, so odvisni od obsega in načina vašega poslovanja z banko. Medbančno primerjavo stroškov smo zato opravili za dva tipična profila upokojencev:

  • "upokojenec 1" posluje z banko na bančnem okencu. Tam vsak mesec poravna pet položnic, gotovino pa dviguje samo na bankomatu svoje banke;
  • "upokojenec 2" uporablja spletno banko. Vsak mesec plača šest položnic in trikrat dvigne gotovino na bankomatu druge banke. Poleg tega ima odprt še en trajni nalog in eno direktno obremenitev, uporablja pa tudi kartico z odloženim plačilom. Več o tem, kako računamo stroške tipičnih potrošnikov, lahko preberete na našem spletnem mestu.

Krediti za upokojence? 
V ZPS vsem potrošnikom pri najemu kredita svetujemo veliko previdnost in dobro načrtovanje, pa tudi naj se izogibajo pogosti uporabi dragih hitrih kreditov, ki jih banke odobrijo v obliki limita ali pa posojilnih kartic. Posebej dolgoročne in večje kredite je smiselno odplačati še pred upokojitvijo, zadolževanje po upokojitvi pa naj bo rešitev le v res nujnih primerih.

Večina bank tudi upokojencem ponuja redni limit v okviru bančnega računa v znesku nekaj sto evrov, kar je odvisno od višine rednih prilivov. Banke smo povprašali tudi o pogojih za odobritev potrošniškega kredita za upokojence, saj občasno dobimo pritožbe upokojencev, ki so naleteli na težave pri odobritvi kredita zaradi starostnih omejitev. Pri večini bank bodo upokojencem odobrili potrošniški kredit le pod pogojem, da bo poplačan, preden bo kreditojemalec star največ 75 let; ponekod je določena meja 80 let. Pogosta praksa pri kreditiranju starejših je tudi, da banka kot pogoj za odobritev kredita zahteva poroštvo mlajšega družinskega člana.

V preteklih letih smo bili pri kreditodajalcih, ki niso banke, priča številnim primerom oderuškega kreditiranja. Najpogostejše žrtve pa so bili prav upokojenci. Najem kredita pri nebančnih ponudnikih brez res dobrega razumevanja kreditnih pogojev in stroškov odsvetujemo vsem potrošnikom.

Kako prihraniti, če poslujete le na bančnem okencu?
Klasični račun zamenjate z upokojenskim. Če se po upokojitvi odločite, da boste pri svoji banki namesto klasičnega bančnega računa odprli upokojenski račun, si lahko pri večini bank obetate prihranek, kar je razvidno iz tabele 1. Največji prihranek, na letni ravni kar 111 evrov, lahko pričakujejo stranke banke Intesa Sanpaolo, občutne ugodnosti pa tudi upokojenci, ki poslujejo pri Gorenjski banki, Unicredit in Abanki.

Plačujete prek direktnih obremenitev. Plačevanje položnic na bančnem okencu je drago, stroške pa lahko zmanjšate tako, da na banki uredite plačevanje zneskov za vodo, elektriko, uporabo mobilnega telefona in podobno z direktno obremenitvijo. Banka bo vsak mesec z vašega bančnega računa samodejno plačala znesek, ki ste ga dolžni za tovrstne stroške. Iz tabele 1 je razvidno, da lahko s tem veliko prihranite, še posebej pri dražjih bankah. Naš »upokojenec 1«, ki bi vsak mesec pet položnic plačal s “trajnikom”namesto pri bančnem okencu, bi pri štirih bankah (Sberbank, Addiko bank, NKBM in SKB) na letni ravni prihranil več kot 100 evrov. Zamenjajte banko. Za tistega, ki ne želi poslovati z direktnimi obremenitvami in ne želi (ali pa ne more) uporabljati spletne banke, je pot do prihrankov zamenjava banke. Pri računih za upokojence (oz. pri klasičnih računih, če banka ne ponuja upokojenskega računa) je trenutno najugodnejša banka Delavska hranilnica, kjer je poslovanje za »upokojenca 1« za dobrih 130 evrov ugodnejše kot pri najdražji banki; sledita ji Hranilnica Lon in Intesa Sanpaolo.

Če v bližini ni ugodne banke. V manjših krajih pogosto prevladujejo zgolj poslovalnice dražjih bank. Če torej prave izbire med bankami nimate, imate še vedno nekaj možnosti za zmanjšanje stroškov poslovanja z banko. Morda lahko prihranite s plačilom položnic na posebnih bankomatih svoje banke. Takšen način plačila ponuja nekaj bank; pri NLB lahko tako za plačilo položnice namesto 2,1 evra odštejete le 0,67 evra. Razmeroma ugodnejše je tudi plačevanje položnic v poslovalnicah Pošte (za manjše zneske zaračunajo 1,05 evra, ponekod pa le 0,60 evra) in pri Delavski hranilnici (od 0,60 evra). Abanka ponuja ugodno plačilo položnic (0,65 evra) v poslovalnicah Mercatorja, Tuša in na bencinskih servisih OMV. Ponekod so na voljo tudi mestne blagajne, ki omogočajo brezplačno plačilo položnic za nekatere predvsem javne storitve in za plačilo lokalnim podjetjem. Preverite na svoji občini!

Nekateri upokojenci pogrešajo hranilno knjižico. V ZPS smo poleti v centrih dnevnih aktivnosti za starejše v Ljubljani in Mariboru organizirali izobraževalne seminarje o osebnih financah. Prijetno nas je presenetilo, kako odgovorno ravnajo upokojenci s svojimi financami in kako poskušajo prihraniti pri poslovanju z banko. Nekateri starejši so se pritoževali nad tem, da je več bank ukinilo možnost pred leti razširjenega vodenja bančnega računa s knjižico, na kateri se beležijo transakcije in stanje. O tem smo povprašali banke in izvedeli, da Abanka, Deželna banka, Delavska hranilnica, NKBM in Hranilnica Vipava še vedno ponujajo tako storitev.

Tabela 1: Letni stroški poslovanja na bančnem okencu (tipični upokojenec 1*) (kliknite za povečavo)

bancnistvo za upokojence tab1

Kako prihraniti, če poslujete s spletno banko?

bancnistvo upokojenci2
Klasični račun zamenjate z upokojenskim. Tudi uporabniki spletne banke si z zamenjavo klasičnega računa z upokojenskim lahko obetajo prihranek. Iz tabele 2 je razvidno, da je mogoče na ta način največ, skoraj 40 evrov, prihraniti pri banki Unicredit. Pri večini bank so razlike majhne, medtem ko je pri Hranilnici Lon poslovanje z računom za upokojenca, ki poslujejo kot naš »upokojenec 2«, celo nekoliko dražje kot poslovanje s klasičnim računom. Vsekakor preverite, ali morda banka ponuja paket, s katerimi se da prihraniti več kot z upokojenskim računom. Takšen je na primer Direkt paket Sberbanke, s katerim bi naš modelni upokojenec lahko prihranil 20 evrov v primerjavi z upokojenskim računom. Nekoliko ugodnejše pakete pa ponujajo tudi pri Addiko banki, Hranilnici Lon in NKBM. Preden se odločite za paket, preverite, ali vsebuje vse, kar potrebujete, in seveda, če je zares ugodnejši.

Zamenjate banko. Uporabniki spletne banke si lahko stroške poslovanja z banko najenostavneje zmanjšajo z zamenjavo banke. Za upokojence je poslovanje s spletno banko najugodnejše pri Delavski hranilnici, sledita ji Primorska hranilnica Vipava in Sberbank. Na letni ravni lahko modelni »upokojenec 2« z zamenjavo banke prihrani do 65,66 evra.

Tabela 2: Letni stroški poslovanja s spletno banko (tipični upokojenec 2*) (kliknite za povečavo)

bancnistvo za upokojence tab2

Več o ponudbi ugodnih bančnih računov, depozitov in kreditov lahko izveste, če si boste ogledali primerjalnike na našem spletnem mestu

Varčevanje: s primerjavo proti prenizkim obrestnim meram
Obrestne mere za bančno varčevanje so že nekaj let zelo nizke, nekatere banke pa jih še nižajo. Inflacija, ki je ponovno oživela v zadnjem letu, je povzročila, da je bančno varčevanje še manj donosno, saj prihranjeni denar pogosto izgublja vrednost. Kljub temu se zaradi finančne varnosti skoraj ne moremo izogniti varčevanju v banki. Z zlato rezervo, torej s sredstvi, ki jih hranimo na varčevalnem računu, s katerega jih lahko kadarkoli dvignemo, se zavarujemo pred nepričakovanimi izdatki in stroški. Na varčevalnem računu je priporočljivo hraniti trikratnik rednih mesečnih dohodkov.

Prihrankom, ki jih ne potrebujemo za zlato rezervo, se lahko odrečemo za več časa in jih v obliki bančnega depozita vežemo v zameno za višjo obrestno mero. Prav v tem pa je jedro problema za potrošnike, ki v tej obliki hranijo vse ali pa velik del svojih prihrankov – pri večini bank so namreč obrestne mere zelo nizke. V tabeli 3, kjer prikazujemo bančno ponudbo obrestnih mer za 12 in 24 mesečni depozit, lahko vidite, da dve banki (NLB in Unicredit) za enoletni depozit ponujata celo samo 0,01-odstotno obrestno mero. Obresti nikakor niso tako nizke pri vseh bankah, vedeti pa morate, da so nekatere ponudbe ugodnejše za njihove komitente in če je depozit sklenjen prek spleta. Banke upokojencem praviloma ponujajo enake obrestne mere kod drugim strankam, kar je drugače v primerjavi s ponudbo pri bančnih računih.

Tabela 3: Depozit v znesku 10.000 evrov, ročnost 12/24 mesecev (kliknite za povečavo)

bancnistvo za upokojence tab3

Kako do višje obrestne mere pri depozitu?
Daljša doba varčevanja. Najprej preverite, ali vam vaša banka za daljšo vezavo morebiti ponuja višjo obrestno mero. V tabeli 3 lahko opazite, da so pri nekaterih bankah dvoletni depoziti občutno donosnejši od enoletnih, posledično pa bo večji tudi prihranek. Pri tem bodite previdni, da ne bi denarja vezali za predolgo obdobje, saj boste morda sredstva potrebovali, preden bo potekel depozit, ali pa ne boste mogli izkoristiti morebitnega preobrata na finančnem trgu, ki bi lahko povzročil ugodnejšo obrestno mero.

Varčevanje pri drugi banki. Za takšno odločitev ni treba niti zamenjati banke, če tega ne želite, kar je ugotovila naša članica, upokojenka iz Ljubljane, ki vse svoje prihranke (nekaj deset tisoč evrov) hrani v obliki depozitov. Ker je bila razočarana nad sramotno nizko obrestno mero pri svoji banki, se je pozanimala še pri drugih bankah v soseski in ugotovila, da lahko pri njih prihrani nekaj sto evrov več. Uslužbenci pri novi banki so ji pomagali pri odprtju brezplačnega referenčnega računa, na katerega je iz svoje banke najprej nakazala prihranke, potem pa podpisala pogodbo o vezavi denarja za dve leti. Ko se bo pogodba iztekla, ji bodo denar skupaj z obrestmi nakazali na referenčni račun.

Na podoben način lahko ravnate tudi tisti, ki prihranke še zbirate in želite redno varčevati. Priporočamo, da pri bližnjih bankah povprašate o pogojih za sklenitev obročnega varčevanja. Tudi pri postopnem varčevanju je pomembno, da se odločite za obrestovanje z vnaprej določeno obrestno mero, saj boste tako že ob sklenitvi vedeli, koliko obresti lahko pričakujete ob izteku varčevanja.

Previdno pri drugih varčevalnih produktih
Banke svojim strankam pogosto raje ponudijo druge produkte, kot da bi jim omogočile ugodne obrestne mere za varčevanje. Pri tem gre pogosto za naložbena zavarovanja (upokojencem jih radi oglašujejo kot idealen način varčevanja za vnuke) ali pa varčevalne dvojčke, pri katerih en del prihrankov naložite v depozit z višjo obrestno mero, drugega pa v vzajemne sklade. Znani so tudi depoziti, pri katerih je donos odvisen od gibanj tržnih kazalcev, ki jih je določila banka. Zavedati se morate, da je možnost večjega donosa praviloma povezana tudi z možnostjo izgube, če bi bila tržna gibanja neugodna. Kdor svojih prihrankov ne želi izpostaviti naložbenim tveganjem in ne razume dobro lastnosti ponujenega produkta in njegovih stroškov, naj vsekakor raje ostane zvest varnejšemu bančnemu varčevanju.

Delite z nami svoje izkušnje!
V ZPS nas zanimajo vaše izkušnje z bančnim poslovanjem, predvsem kako prihranite pri stroških in na katere težave najpogosteje naletite.

Avtorja: Boštjan Krisper, Alina Meško

bs

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več