Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop

Z novim letom je bil izpeljan prehod na nov sistem direktnih obremenitev. Odslej morajo potrošniki direktno bremenitev skleniti posebej z vsakim izbranim ponudnikom in ne več v svoji banki. Prve izkušnje nekaterih potrošnikov kažejo, da so lahko postopki zamudni, stroški pa večji – zgodi se tudi, da je storitev dvakrat zaračunana.

Uvedba novih direktnih obremenitev je sestavni del projekta SEPA, s katerim banke v EU oblikujejo nove, skupne standarde za plačila v evrih. V projekt sodita že znana uvedba univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in prehod na varnejšo tehnologijo plačilnih kartic s čipom, ki pa za potrošnike ne pomenita bistvene spremembe. To pa ne velja za nove direktne obremenitve. Odslej jih boste morali sklepati z vsakim prejemnikom plačil posebej, ne pa v svoji banki kot doslej. Prejemniki plačil bodo tudi hranili soglasja o direktnih obremenitvah in upravljali z njimi. Nove direktne obremenitve so uporabne tudi za čezmejna plačila.

Spoznajte pravice in jih izkoristite
Svetujemo, da ste pozorni na obvestilo prejemnika plačila. Ta vas mora 14 dni pred izvedbo plačila z direktno obremenitvijo (razen če je bil sklenjen drugačen dogovor) obvestiti o dnevu in znesku plačila. Imate pravico in možnost, da plačilu ugovarjate najkasneje en dan, preden se transakcija izvede in ga tako preprečite. Zelo pomembno pa je tudi, da spremljate že opravljene transakcije na svojem bančnem računu. Če se s katero od že izvedenih direktnih obremenitev ne strinjate, imate pravico do povračila celotnega zneska. Največ v osmih tednih po izvedbi plačila lahko brezpogojno zahtevate povračilo zneska, če pa za izvedbo plačila niste dali soglasja ali pa je bila transakcija izvedena nepravilno, pa najkasneje v 13 mesecih.

Od 1. februarja 2014 pa bodo potrošnikom omogočene dodatne pravice, ki jih nekatere banke zagotavljajo že zdaj. Lahko bodo:

  • omejili najvišji znesek plačila in pogostost plačila. Svoji banki lahko na primer podajo navodilo, naj izplačuje le zneske do 100 evrov;
  • omejili plačevanje na določene prejemnike plačil. Svoji banki lahko sporočijo listo zaupanja vrednih podjetij (npr. ponudnik elektrike, mobilni operater, zavarovalnica, upravnik stanovanja…);
  • oblikovali `črno listo´ prejemnikov, ki jim prepovedujejo izplačilo direktnih obremenitev. Možnost plačila z direktno obremenitvijo lahko tudi v celoti prepovejo.

Zamudnejše sklepanje novih obremenitev
Soglasja za obstoječe direktne obremenitve so bila že samodejno prenesena od bank k prejemnikom plačil. Glede teh obremenitev vam ni treba storiti nič. Manj dobrodošla lastnost novega sistema pa je sklepanje novih direktnih obremenitev z vsakim ponudnikom posebej. Medtem ko nekatera podjetja že ponujajo možnost sklenitve po pošti ali prek spleta, bo pri drugih potreben zamuden obisk pri ponudniku. Nekaj podjetij pa bo (kar bo v škodo potrošnikov) v celoti prenehalo ponujati ta način plačevanja obveznosti.

Nov sistem, novi stroški
Na ZPS smo že dobili pritožbe potrošnikov, ki jim je ponudnik, na primer stanovanjski upravnik, začel posebej obračunavati plačevanje stroškov z direktno obremenitvijo, odločitev pa je pojasnil z večjimi stroški izvajanja sistema. Menimo, da je takšna praksa nekorektna, potrošnikom pa priporočamo, naj se v takem primeru odločijo za drug, cenejši način poravnave obveznosti, ali pa naj razmislijo o izbiri drugega ponudnika. Tudi praksa nekaterih bank vzbuja skrb. Čeprav so potrošnikom že zdaj za vsako plačilo z direktno obremenitvijo zaračunale določen znesek (od 12 do 30 centov), so si nekatere omislile nove provizije. Posebej bodejo v oči novi stroški, na primer provizija za zaračunavanje zahteve za povračilo zneska, ali pa za ažuriranje seznama avtoriziranih prejemnikov plačila. Takšna praksa ovira potrošnike pri uveljavljanju njihovih pravic in varnem poslovanju, zato pozivamo banke, naj jo odpravijo.

zps vip2V ZPS pričakujemo dodatne ukrepe
Direktna obremenitev je za potrošnike pomembno plačilno sredstvo. Uvajanje skupnega evropskega standarda ne sme biti razlog za slabše opravljeno storitev in višje cene. Očitno je za to potrebna boljša komunikacija med bankami in prejemniki plačil, obenem pa večji posluh za potrebe potrošnikov. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti pri poslovanju z direktno obremenitvijo pa v ZPS pričakujemo tudi dodatne ukrepe Evropske komisije – neomejeno pravico do preklica plačila direktne obremenitve je treba zagotoviti v zakonodaji, ne pa le v medbančnem dogovoru, ki ga je vedno mogoče spremeniti.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA