Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop

Mnogi potrošniki imajo v času gospodarske krize težave z odplačevanjem kreditov. Član družine ostane brez rednih dohodkov in že je tu zamuda pri odplačevanju kreditnih obrokov ali celo plačilna nesposobnost. Potrošnik si mora v takšnih okoliščinah spet priboriti nadzor nad svojimi financami, preveriti nujnost svojih izdatkov in pripraviti finančni načrt za odplačilo svojih dolgov. Zelo pomembno je, da ga pri tem z zaračunavanjem prekomernih stroškov in kazni ne ovira še banka. Ne nazadnje mora biti tudi v njenem interesu, da bo lahko potrošnik odplačal kredit, ne pa, da postane plačilno nesposoben. Zakon o varstvu potrošnikov ščiti potrošnika pred prekomernim zaračunavanjem kazni za zamudo pri odplačevanju kredita ali limita. Ta predpisuje, da stroški opomina, ki ga zaračuna banka ali drug kreditodajalec, ne smejo presegati dejanskih stroškov njegove izdelave in pošiljanja, pa tudi višine zamudnih obresti ne.

vip_vip_2Članek v celoti objavljamo v junijski številki (6/2012) revije za potrošnike VIP.

Pritožbe zaradi previsokih stroškov opominov
Naši člani so nam poslali vrsto pritožb zaradi zaračunavanja stroškov opomina, zato smo odločili pregledati prakso bank pri pošiljanju opominov. Banka z nekaj opomini pozove potrošnika, naj poravna zapadle obveznosti, preden odstopi od pogodbe in začne postopek izterjave. Pri nedovoljenem stanju na računu, boste prvi opomin dobili v nekaj dneh, najkasneje pa v enem mesecu. Naslednji opomini bodo praviloma sledili vsak teden. Pri neplačevanju kredita si opomini praviloma sledijo mesečno. Opomini seveda niso brezplačni in še povečajo dolg. Pri nekaterih bankah je zaračunavanje za opomin praviloma odvisno od zneska dolga. Tako bodo pri Hypo banki po njihovih navedbah za opomin zaračunali, če bo dolg večji kot petdeset evrov, pri Raiffeisen banki pa že pri desetih evrih.

Iz bančnih cenikov je razvidno, da za opomine zaračunajo zelo različne vsote. Praviloma je vsak naslednji opomin dražji, res pa je, da Poštna banka za vse opomine zaračuna enako (kar 8,14 evra). Pa so tako visoke tarife v skladu z zakonodajo? Banke smo prosili za izračun stroškov opomina, ki bi ga zaračunale za dvotedensko nedovoljeno stanje na bančnem računu in za dvomesečno zamudo pri odplačevanju kredita. Vsi zneski, ki so nam jih sporočile banke, so bili v skladu z zakonom. Kljub temu pa so informacije v bančnih cenikih še vedno sporne, saj lahko tam zapisani stroški za opomin v nekaterih primerih krepko presežejo predpisano zgornjo mejo. Dokler so tam zapisane informacije napačne, banka krši zakonodajo.

Lahko zaupamo pojasnilom bank? Iz pritožb potrošnikov sklepamo, da so nekatere banke v preteklih letih za opomine zaračunavale preveč in s tem povzročale finančno škodo potrošnikom in dodatne težave pri odplačevanju dolgov. Ugotavljamo tudi, da so nekatere banke pred kratkim spremenile način zaračunavanja opominov. So to storile zato, da bi uskladile svoje opomine z zakonodajo?

Svetujemo, da preverite stroške opomina, ki jih zaračuna banka; tudi za morebitne pretekle opomine. Če je banka zaračunala preveč, zahtevajte od nje povračilo razlike in zamudne obresti. Banko lahko tudi prijavite Tržnemu inšpektoratu in o kršitvi svojih pravic obvestite tudi nas.

Kaj pričakujemo od bank? V času gospodarske krize, ko namenjajo države ogromno naporov in davkoplačevalskega denarja reševanju bank, ki so v preteklosti slabo poslovale, ni le nezakonito, ampak tudi družbeno neodgovorno, da s previsokimi kaznimi za zamudo pri plačilih po nepotrebnem otežujejo finančno stanje svojih komitentov. Od njih v ZPS pričakujemo, da bodo spoštovale zakonodajo in tudi za nazaj povrnile potrošnikom preveč zaračunane stroške. Pričakujemo pa tudi širšo odgovornost bank do potrošnikov, ki so v finančnih težavah. Tudi zasegi socialnih prispevkov in plač nad zneskom 70 odstotkov minimalne plače, ki ga za sodne izvršbe predpisuje zakon, so po našem mnenju sporni, potrošnikom pa povzročajo velike finančne težave in s tem poglabljajo gospodarsko krizo.

vip_klicaj_2In kako lahko preverite, če je banka za opomin zaračunala preveč?
Znesek opomina primerjate z zneskom zamudnih obresti, ki jih dolgujete. Te so trenutno 9-odstotne. Če banki zaradi neplačanega kreditnega obroka dva tedna dolgujete 300 evrov, je znesek zamudnih obresti 1 evro. Opomin vas ne sme stati več kot toliko. Izračun zamudnih obresti lahko opravite na spletu, na primer na spletnem naslovu http://www.ius-software.si ali http://www.racunovodja.com.

Kdaj lahko kreditodajalec odstopi od pogodbe?
Banka lahko odstopi od kreditne pogodbe, če zamujate s plačilom dveh zaporednih obrokov ali z začetnim plačilom. Dodaten rok za plačilo vaših obveznosti ne sme biti krajši od 15 dni.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA