Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Osebni računi, prost dostop

Finančne odločitve v času krize so za potrošnike zahteven zalogaj in mnogi morajo pošteno paziti, da jim uspe zdržati z denarjem do konca meseca, ali pa odplačevati obstoječe dolgove. Ljudi skrbi, kako zavarovati sebe in svoje najbližje, varčevati za varno starost... Finančni ponudniki to skrb seveda spodbujajo in na vsakem koraku obljubljajo, da so sposobni rešiti njihove težave. Žal je v praksi drugače. Redkokdaj naletimo na tržnika ali zavarovalnega zastopnika, ki bi resnično upošteval potrošnikov interes, ne pa le stremel za lastnim dobičkom.

Opazili smo, da dve banki v svojih poslovalnicah vsem potrošnikom ponujata brezplačno finančno svetovanje, predvsem o tem, kako zagotoviti pregled nad osebnimi financami in kako primerno izpeljati finančno načrtovanje. NLB je v Ljubljani za ta namen odprla posebno poslovalnico, Bankarno, Banka Sparkasse pa ponuja potrošnikom storitev Finanzcheck. Ker gre pri tem za zanimivo novost, smo se odločili preveriti, kako je to svetovanje videti v praksi.

Za osebno finančno svetovanje se moramo prijaviti po telefonu ali elektronski pošti. Potem se z nami poveže svetovalec in z njim se dogovorimo za primeren termin. Za svetovanje se je prijavil tudi "naš potrošnik". Star je nekaj manj kot 30 let in živi sam v stanovanju, ki ga je dobil od staršev. Otrok (še) nima. Nima dolgov, za namen pokojninskega varčevanja pa je pred leti sklenil življenjsko zavarovanje. V ZPS smo si ogledali njegovo zavarovalno pogodbo, ki velja 40 let, in ugotovili, da je za njegove potrebe povsem neprimerna. Tako kot vse druge potrošnike ga zanima finančna varnost danes in v starosti.

NLB Bankarna
V NLB svetujejo s pomočjo dveh osnovnih orodij. Najprej ocenijo potrošnikovo varnostno rezervo, torej znesek, ki ga potrebujete za primer, da bi izgubili delo ali pa, da bi resno zboleli. Ta nas varuje pred nepričakovanim izpadom rednih prihodkov. V NLB opravijo izračun na podlagi potreb in tveganja vsakega potrošnika posebej. Za "našega potrošnika" so tako izračunali, da potrebuje rezervo približno 5.000 evrov in mu predlagali, naj obročno varčuje, da jo bo čim prej zagotovil. Pri tem so mu sicer omenili, kakšne varčevalne produkte za ta namen ponuja NLB, vendar pa ga nikakor niso silili v sklenitev pogodbe.

Pokojninska rezerva pa je znesek, ki ga moramo privarčevati, da si bomo potem, ko se bomo upokojili, zagotovili primeren življenjski standard, ki nam ga državna pokojnina ne bo omogočila. V NLB tudi v takem primeru individualno izračunajo potrebni znesek. Pri tem so morali upoštevati tudi obstoječe zavarovanje "našega potrošnika". Pravilno so ugotovili, da njegova polica zanj in njegove potrebe ni primerna in mu svetovali, naj mesečno premijo zmanjša na minimum. Potem so mu nevsiljivo priporočili primerne naložbene produkte, vendar pa niso pripravili analize nagnjenosti k naložbenim tveganjem, češ da je to časovno preveč zamudno. Pravilno so sicer ugotovili, da življenjsko zavarovanje ni primerno za samsko osebo, ki ji ni treba zavarovati družinskih članov za primer svoje smrti, vendar pa so v nadaljevanju presenetili s priporočilom za dva tipa naložbenega življenjskega zavarovanja, ki jih ponuja NLB! Je svetovalca motilo, da obstoječe potrošnikovo zavarovanje ni primerno zanj, ali pa bolj dejstvo, da ga je sklenil pri konkurenčnem ponudniku? Informativna izračuna za oba tipa zavarovanja, ki jih je dobil "naš potrošnik", sta bila skopa in povsem neuporabna. Svetovali pa so mu (to se nam zdi boljša zamisel), naj si ogleda tudi ponudbo varčevanja v vzajemnih skladih.

Na koncu so mu izročili predlog izboljšav z nasvetom, kakšna naj bo višina priporočenega varčevanja. Čeprav potrošnik v pogovoru ni omenil, da potrebuje  kredit, je dobil tudi nasvet, da bo svoje finančne cilje lahko hitreje dosegel z zadolževanjem. Bi banka pri svetovanju rada zaslužila s spodbujanjem povpraševanja po nepotrebnih kreditih?

Sparkasse Finanzcheck
Kako pa je potekalo svetovanje pri Sparkasse? Osebni svetovalec je bistveno več časa namenil pregledu potrošnikovih osebnih financ in tako natančneje izračunal prosta sredstva, ki mu ostanejo vsak mesec pri plači, potem ko odšteje stroške. Več je potrošnika spraševal tudi o njegovih kratkoročnih načrtih: vprašal ga je, kdaj bo potreboval nov avto in kam želi na dopust. Za razliko od NLB je kot rešitev predlagal varčevanje.

Pristop k ustvarjanju varnostne rezerve in pokojninskemu varčevanju pa je bil pri Sparkasse nekoliko manj razčlenjen. Medtem ko so pri NLB pripravili obsežen spisek tveganj, pred katerimi bi se potrošnik zavaroval z oblikovanjem varnostne rezerve, so v Sparkasse predlagali le sklenitev nezgodnega zavarovanja. To je lahko smiselno, saj takšno zavarovanje ščiti pred tveganjem začasne ali trajne nezmožnosti za delo. Manj všeč pa nam je bilo, da so k predlaganemu produktu diskretno dodali še življenjsko zavarovanje. Pri izračunu potrebne pokojninske rezerve nas je zmotilo, da v Sparkasse menijo, da potrebuje upokojenec za ohranitev svojega standarda enak mesečni prihodek kot zaposleni, čeprav so njegovi življenjski stroški praviloma manjši. Počnejo to morebiti zato, da bi potrošnik večji del svojega razpoložljivega dohodka namenil za varčevanje pri njih? Tudi oni so pregledali potrošnikovo obstoječe zavarovanje in ga za čuda pohvalili. Za dodatno pokojninsko varčevanje, ki ga potrošnik še potrebuje za ohranitev svojega standarda po upokojitvi, pa so mu predlagali še sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja. Ko je bil potrošnik začuden, koliko življenjskih zavarovanj naj bi potreboval, mu je svetovalec omenil še varčevanje v skladih.

Naš vtis
"Naš potrošnik" je z osebnim svetovanjem v NLB in Sparkasse dobil povsem soliden pregled svojih osebnih financ in oceno svoje pokojninske vrzeli, ki mu bosta nedvomno koristila pri sprejemanju finančnih odločitev. Vsekakor je bil deležen boljše obravnave kot v navadni bančni poslovalnici ali pri zavarovalnem zastopniku. Za razliko od običajne prakse ga v svetovalnici niso prepričevali, naj se hitro odloči za produkte in ga niso zavajali z obljubami o sanjskem donosu.

Manj navdušeni pa smo bili nad produkti, ki so jih svetovalci priporočili za izpolnjevanje njegovih načrtov. Očitno pri NLB in Sparkasse mislijo, da je naložbeno življenjsko zavarovanje najprimernejše prav za vsakega potrošnika. V ZPS vemo, da to njihovo prepričanje bolj temelji na velikem dobičku, ki si ga lahko obetajo od takšnega zavarovanja, kot pa na želji, da bi potrošniku pomagali. Za mladega potrošnika, ki v prihodnosti pričakuje pomembne spremembe, je ključna fleksibilnost, ne pa produkti, iz katerih bi lahko izstopil le z veliko izgubo.

vip_klicaj_2Ne pozabite primerjati ponudnikov!
Seveda pa vprašanje ni samo, kakšen tip produkta je primeren za posameznika, ampak tudi kateri ponudnik je boljši. Četudi vam vaša banka svetuje odločitev, ki ustreza vašemu naložbenemu profilu, vam bo kaj malo koristila, če bodo njeno donosnost pobrali visoki stroški. Če ste se na primer odločili, da boste v skladu z bančnikovim nasvetom obročno varčevali, se obvezno pozanimajte, če ponuja druga banka ugodnejšo obrestno mero. Konkretne oblike varčevanja, ki so jih predlagali "našemu potrošniku", niso med najugodnejšimi na trgu. Enako načelo velja za presojo zavarovanj in naložb.

Kaj pa osebni podatki?
Zanimalo nas je še, kaj počneta banki z občutljivimi osebnimi podatki, ki jim jih pri svetovanju zaupajo potrošniki. So prav ti podatki tista skrita cena za brezplačen nasvet? "Naš potrošnik" se je v Sparkasse neprijetno počutil, ko so od njega zahtevali davčno številko in kopijo osebnega dokumenta, kar za svetovanje nikakor ni bilo potrebno. V banki so nam pojasnili, da se potrošnikovi osebni podatki, če ne sklene posla na podlagi svetovanja, takoj izbrišejo. V Bankarni pa potrošnik pred svetovanjem podpiše dokument "Predlog izboljšav", v katerem je v drobnem tisku zapisano, da potrjuje seznanjenost s splošnimi pogoji; teh pa mu niso izročili. Še bolj nerazumljiv je bil odgovor banke na naše vprašanje o razlagi teh splošnih pogojev. Sporočili so nam, da problematiko osebnih podatkov ureja njihov interni pravilnik. Očitno bomo morali za pomoč pri odgovoru na naše vprašanje prositi informacijskega pooblaščenca.

Nov pristop
Pri obeh storitvah gre za nov trženjski pristop. NLB in Sparkasse potrošniku ne ponujata le konkretnih produktov za njegove potrebe, ampak mu tudi pomagata s koristnimi nasveti o osebnih financah. V Bankarni celo prirejajo povsem zanimiva in poučna predavanja o tej temi. Od potrošnika, ki je ponudnikoma hvaležen za njuno pozornost, si lahko banki dolgoročno obetata več sklenjenih poslov kot od potrošnika, ki ga hitro prepričata v nesmiseln produkt, potem pa se izogibata njegovim pritožbam in ga obtožujeta sprenevedanja. Obe banki z upoštevanjem potrošnikovih potreb spoštujeta določila, ki jih vsebuje tudi Zakon o trgu finančnih instrumentov. Pri tej "storitvi z dodano vrednostjo" gre res za nekaj, kar bi morali uresničevati vsi finančni ponudniki, ko prodajajo produkte, ki jih ureja omenjeni zakon.

Če se boste odločili za opisani storitvi in ju sprejeli z zadostno mero kritičnega odnosa, boste lahko dobili koristne informacije za odločanje o svojih financah. Nasvetov o primernih produktih pa ne jemljite preveč resno. Prave boste našli le, če jih boste poiskali sami pri več ponudnikih. V ZPS vam skušamo s našimi nasveti in raziskavami čim bolj pomagati pri tem.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA