Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
22. maj 2019

Vse vrednostne papirje, tudi tiste, ki so jih številni imeli zaradi poosamosvojitvene privatizacije z izdajo certifikatov, so do konca leta 2016 brezplačno hranili pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Zaradi uvajanja enotnih evropskih standardov so registrske račune ukinili, lastniki vrednostnih papirjev pa so morali odpreti trgovalne račune pri borzoposredniških hišah ali bankah.

Trgovalni računi niso brezplačni – nasprotno, stroški so v nekaterih primerih nerazumno visoki, pa tudi izjemno zapleteni in zato netransparentni ter nepoučenemu lastniku vrednostnih papirjev nerazumljivi. Primerjali smo najpogostejše stroške trgovalnih računov in preverili, komu vse boste morali plačati za hrambo in trgovanje s slovenskimi delnicami.

Konkurence je vedno manj
Trenutno lahko trgovalni račun odprete le še pri eni borznoposredniški hiši in štirih bankah: Iliriki, BKS Banki, NLB, NKBM in SKB (zadnja zahteva, da imate pri njih odprt tudi bančni račun). Za odprtje poleg transakcijskega računa potrebujete še osebni dokument in davčno številko. Trgovalni račun boste potrebovali tudi vsi, ki želite varčevati v indeksnih skladih ETF.

Še pred enim letom je bilo ponudnikov skoraj dvakrat več, a so štirije prenehali opravljati naložbene storitve, njihove stranke pa so prevzele BKS, Ilirika in NKBM. BKS se je s prevzemom skoraj 40.000 strank GBD in Alte razglasila za največjega ponudnika poslov z vrednostnimi papirji pri nas. Trgovalni račun ima sicer 157.000 fizičnih oseb.

Vsi se z načinom prevzema strank nis(m)o strinjali
Ob prenehanju opravljanja naložbenih storitev družbe Alta smo na ZPS prejeli izjemno veliko število pritožb njenih strank, ki so samodejno postale stranke BKS. Če so želeli sami izbrati drugega ponudnika, so morali Alti za prenos vrednostnih papirjev plačati nadomestilo v višini 110 evrov. Mnogi so izrazili jezo in začudenje, da je tako visok strošek zakonsko sploh dovoljen. Svoje nestrinjanje so večkrat izrazili tudi pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev, kjer so zapisali, da gre za »nezaslišano preprodajo strank med finančnimi posredniki«. Tudi na ZPS menimo, da morajo potrošniki imeti pravico do proste izbire, če njihov nekdanji ponudnik preneha opravljati storitev. Izbira, za katero je treba plačati več kot 100 evrov – kar je še posebej boleče za tiste, ki imajo v lasti vrednostne papirje manjših vrednosti –, je zgolj navidezna.

Zaklenjeni pri svojem ponudniku
Da visokih stroškov za prenos vrednostnih papirjev ni zaračunavala le Alta, temveč gre za splošno prakso, lahko preverite v predzadnji vrstici preglednice. Na ZPS menimo, da gre za nepoštene pogodbene pogoje in elemente nepoštene poslovne prakse, ki potrošnikom otežujejo oziroma onemogočajo zamenjavo in prosto izbiro ponudnika. Že lani in ponovno letos smo v zvezi s tem podali prijavo na tržni inšpektorat, a odgovora še nismo prejeli. Poslovni model, ki temelji na prisilnem zadrževanju strank z izjemno visokimi izstopnimi stroški, po našem mnenju dolgoročno ni vzdržen in ne pripomore k vzpostavitvi zaupanja malih delničarjev v naš kapitalski trg in njegov razvoj.

Plačila trem različnim družbam
Čeprav vam bo račune za opravljene storitve izstavljal le ponudnik trgovalnega računa, boste nadomestila plačevali tudi KDD, v primeru nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev pa še Ljubljanski borzi. Stroški so zbrani v preglednici, za lažje razumevanje smo jih razdelili v tri skupine – v prvi so nadomestila, ki vam jih zaračunavajo ponudniki trgovalnih računov in se med seboj razlikujejo, v drugi in tretji skupini so nadomestila KDD in Ljubljanske borze, ki pa so enaka, ne glede na to, kje imate trgovalni račun.

Nadomestila borznoposredniški hiši ali banki
Odpiranje trgovalnega računa zaračunajo le pri Iliriki in SKB (do konca maja brezplačno). Ko imate trgovalni račun enkrat odprt, pa se pri nadomestilih zaplete, zato jih preverite in primerjajte prej. Vodenje računa zaračunavajo vsi razen NLB, elektronsko poslovanje je od klasičnega cenejše pri BKS, ponujata ga še Ilirika in NLB prek Klika. Nadomestila ki jih morate plačati za celo leto naprej, vam pri BKS in Iliriki v primeru odpovedi poslovnega razmerja z vaše strani ne bodo vrnili. Na ZPS menimo, da bi v takem primeru tudi za trgovalne račune moralo veljati enako, kot velja za bančne, kjer mora ponudnik vrniti sorazmerni delež že plačanega nadomestila.

Glede na povprečno mesečno vrednost vašega portfelja boste plačevali inovativno postavko »vzdrževanje stanj finančnih instrumentov«, pri NLB in SKB pa tudi "mesečno nadomestilo za spremljanje in izvajanje korporacijskih dejanj". Če bo podjetje, katerega delnice imate v lasti, izplačalo dividende, boste poleg 25-odstotnega davka plačali tudi nadomestilo za izplačilo preostanka.

Če se odločite delnice prodati ali kupiti nove, bo nadomestilo odvisno od vrednosti posla, povsod so določene minimalne vrednosti. Pri BKS, Iliriki in NLB, ki ponujajo elektronsko poslovanje, je ta način trgovanja ugodnejši od klasičnega prek borznega posrednika.

Visoke stroške prenosa vrednostnih papirjev k drugemu članu KDD smo že omenili, odvisni so od vrednosti portfelja in lahko presežejo tudi tisoč evrov. Če se iz katerega koli razloga odločite za opustitev vrednostnih papirjev, kar pomeni, da se jim odpoveste in se prenesejo na račun pri KDD, so nadomestila praviloma nižja. Dodaten strošek zapiranja trgovalnega računa boste plačali pri BKS in Iliriki.

Nadomestila KDD in Ljubljanski borzi
Vsa prej našteta nadomestila boste morali plačati tudi KDD, pri prodaji ali nakupu delnic pa še alokacijo, poravnavo vrednostnih papirjev in kupnine ter provizijo Ljubljanski borzi. Čez prst lahko rečemo, da se vsa nadomestila plača dvakrat, a v različnih zneskih.

Zdi se, da želijo (nekateri) ponudniki z visokimi stroški, izumljanjem vedno novih nadomestil in nekorektnim odnosom prisiliti male vlagatelje k prodaji vrednostnih papirjev, namesto da bi s konkurenčno in korektno ponudbo privabljali nove. Dolgoročno (tudi) stroški določajo, koliko bo vlagatelj na koncu zaslužil. In kaj lahko vlada in parlament z oblikovanjem zakonov ter posledično Agencija za trg vrednostnih papirjev kot nadzornik trga naredijo za izboljšanje položaja malih vlagateljev? Menimo, da veliko.

Tabela: Pregled stroškov trgovalnih računov (kliknite za povečavo)

cena lastnistva in trgovanja s slovenskimi delnicami tab

Kako izračunam letne stroške?
Izračunajte vrednost svojega portfelja tako, da pomnožite količino posameznih vrednostnih papirjev z njihovo trenutno ceno (dostopno na spletnem mestu Ljubljanske borze, če imate delnice, ki tam kotirajo). Za vsako vrstico v preglednici izračunajte vrednost in jih seštejte. Upoštevajte, ali boste tudi trgovali in ali pričakujete izplačilo dividend (če imate dolžniške vrednostne papirje, se lahko nadomestila za vzdrževanje stanj in strošek nakupa/prodaje razlikujejo od vrednosti v preglednici).

Avtorica: Alina Meško

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA