Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
25. oktober 2017

Pri ZPS smo na ATVP naslovili javni poziv k zaščiti interesov potrošnikov, saj tudi letos prejemamo veliko število pritožb potrošnikov o praksah ponudnikov trgovalnih računov.

Iz pritožb potrošnikov in pregledov trga v spodaj naštetih primerih sklepamo, da na trgu prihaja do nepoštenih poslovnih praks in izigravanja zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki imetnikom trgovalnih računov povzročajo ekonomsko škodo in znižujejo že v prejšnjih letih omajano zaupanje v finančni trg. O zaskrbljujočih praksah na našem trgu bomo obvestili tudi Državni zbor RS, Evropskega finančnega nadzornika ESMA in Evropsko Komisijo. Od nadzornika trga pričakujemo ukrepe na naslednjih štirih področjih:

1. Stroški izplačila dividend
V letošnjem letu so prav vsi ponudniki trgovalnih računov uvedli nadomestila, povezana z izplačilom dividend, nova nadomestila iz tega naslova pa potrošnikom zaračunava tudi KDD. Zaračunani stroški so pri treh ponudnikih lahko celo višji od same izplačane dividende, tako da potrošnik dividend sploh ne prejme, mora pa poravnati stroške za njihov obračun. Pri nekaterih ponudnikih pa je način obračuna, ki je odvisen od višine izplačane dividende, takšen, da lahko pride do velikih neskladij med nadomestili, ki jih mora poravnati potrošnik, in dejanskimi stroški ponudnika. Potrošnike je dodatno razburil način obveščanja o novih stroških, saj so nova nadomestila v cenikih pogosto nerazumljivo definirana, potrdila o izplačilu pa nejasna (v enem primeru so stroški ponudnika in KDD v potrdilu o izplačilu dividend opredeljeni le kot `obračunani stroški´, pogosto iz potrdila za potrošnika ni razumljivo ali mora poravnati obveznost do ponudnika ali ne).

Ponudniki trgovalnih računov in KDD so za podražitve poslovanja potrošnikov izkoristili slovenski vstop v vseevropski poravnalni sistem T2S, katerega cilj je ravno nasproten: poenotena in učinkovitejša poravnava vrednostnih papirjev. Pri tem vzbuja dodatno skrb še dejstvo, da so slovenski varčevalci očitno na slabšem kot tisti drugje po Evropi. Naše poizvedovanje o praksah ponudnikov v drugih državah članicah EU je pokazalo, da potrošnikom drugod ni treba plačevati posebnih nadomestil za izplačila dividend podjetij, ki delujejo na domačem trgu.

Pri ZPS smo prepričani, da je izplačilo dividend dejavnost, ki jo lahko štejemo za sestavni del storitve vodenja trgovalnega računa, zato zaračunavanje posebnih nadomestil ni upravičeno. Tudi banke za pripis obresti na varčevalni račun ne zaračunavajo dodatnih stroškov. Poleg tega so stroški vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih ZNVP-1 v Sloveniji omejeni in ne smejo znašati več kot 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu, kar mora vključevati tudi storitve ponudnikov v povezavi s korporacijskimi dejanji.

ATVP smo pozvali, naj ukrepa proti zaračunavanju novih nadomestil, povezanih z izplačilom dividend.

2. Onemogočanje zamenjave ponudnika
Mobilnost potrošnikov med ponudniki je temelj delujočega in konkurenčnega trga. Kljub omejitvi stroškov za zapiranje starega in odpiranje novega računa v ZNVP-1 pa nekateri ponudniki trgovalnih računov svojim strankam zaračunavajo nadomestila, katerih namen je potrošnikom preprečiti zamenjavo ponudnika v primeru nezadovoljstva z obstoječim ponudnikom ali v primeru ugodnejših pogojev poslovanja drugje. Posebej želimo poudariti, da družba Alta za vsak prvi prenos vsake posamezne serije vrednostnega papirja zaračuna nadomestilo v višini 120 evrov, družba Ilirika pa najmanj 60 evrov. Po našem prepričanju pri zaračunavanju takšnega nadomestila ne gre le za nepošteno poslovno prakso, ampak tudi za izigravanje in kršitev ZNVP-1.

ATVP smo pozvali, naj ukrepa proti zaračunavanju visokih stroškov pri zamenjavi ponudnika trgovalnega računa.

3. Zaračunavanje previsokih stroškov za poslovanje s trgovalnim računom
Kljub temu, da je bila lani v Državnem zboru sprejeta avtentična razlaga, po kateri so številni ponudniki trgovalnih računov prenehali napačno razlagati zakonodajo in so bili prisiljeni potrošnikom zaračunavati stroške v skladu z zakonsko predpisano mejo (največ 0,5 odstotka letne vrednosti delnic na računu), pa dva ponudnika (Alta in Ilirika) potrošnikom za poslovanje s trgovalnim računom še vedno zaračunavata previsoke stroške. To si omogočata z uvedbo dražjih paketov z dvomljivimi dodatnimi storitvami (npr. možnost elektronskega trgovanja), v katere sta po naši oceni uvrstila večji del svojih obstoječih strank. Sorodno rešitev so našli tudi pri Abanki, kjer so stroški v skladu z zakonskimi določili omejeni le za račun, ki je namenjen izključno hrambi vrednostnih papirjev, rešitve z možnostjo trgovanja pa se dodatno zaračuna.

ATVP smo pozvali, naj zagotovi skladnost poslovanja ponudnikov z določili zakonodaje o najvišjih predpisanih stroških poslovanja s trgovalnim računom.

4. Previsoko zaračunani nadomestila za poslovanje s trgovalnim računom v preteklosti
Kljub temu, da lani sprejeta avtentična razlaga o omejitvi stroškov poslovanja s trgovalnim računom velja tudi retroaktivno, ponudniki, ki so potrošnikom zaračunavali previsoke stroške in si s tem zagotovili neupravičene dohodke, teh niso začeli vračati oškodovanim potrošnikom. Za povrnitev zaupanja potrošnikov v delovanje trga je po našem prepričanju nujno, da ponudniki, ki so pod vašim nadzorom, protizakonito pridobljenih prihodkov ne morejo zadržati.

ATVP smo pozvali, da ponudnike pozove, naj začnejo potrošnikom sami vračati previsoko zaračunana nadomestila.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA