Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
09. februar 2017

S prvim januarjem so bili ukinjeni registrski računi pri Centralni klirinško depotni družbi KDD, na katerih so bile shranjene delnice in drugi nematerializirani vrednostni papirji potrošnikov. V predpisanem roku pa skoraj vsakemu drugemu imetniku papirjev ni uspelo prenesti drugam; takšnih potrošnikov je še vedno več kot 100.000. K zamudi so nekaj prispevale omejene zmogljivosti ponudnikov trgovalnih računov v decembru, saj so mnogi potrošniki čakali s prenosom vse do zadnjega. Oklevanju potrošnikov je zagotovo botrovalo tudi nezaupanje do ponudnikov trgovalnih računov, ki so zavestno kršili zakonske omejitve stroškov. Številni potrošniki, še posebej starejši, se brez nasvetov niso znali odločiti, kaj naj storijo, del potrošnikov pa se z zadevo preprosto ni želel ukvarjati, saj so bile vse opcije povezane z zapleti in stroški.

Rok za ukrepanje je podaljšan, ampak za koliko časa?
V ZPS smo decembra lani pozvali Ministrstvo za finance, naj preprečijo velike težave potrošnikov, ki bodo zamudili rok za zapiranje registrskih računov. Predlagali smo, naj ga podaljšajo, potrošnikom pa ponudijo boljše informacije o tem, kaj lahko storijo. Ministrstvo je našemu prvemu predlogu delno ugodilo. Za tiste imetnike, ki nematerializiranih vrednostnih papirjev do konca leta 2016 niso prenesli na trgovalne račune (ali pa jih opustili), so odprti posebni prehodni računi. Potrošnik bo tako ves čas, ko bodo njegove delnice še na tem računu, imel možnost, da odpre trgovalni račun in jih prenese nanj pod enakimi pogoji kot doslej. Koliko časa pa bodo potrošniki letos še imeli za ukrepanje? Natančnejša pravila o tem mora KDD še sprejeti, iz do sedaj prejetih pojasnil pa je razbrati, da natančen rok ne bo določen. Prenos delnic na sodne depozite bo namreč potekal postopoma, pri čemer bodo očitno najprej prenesene delnice pravnih oseb, sledili pa bodo portfelji potrošnikov manjše vrednosti. Čeprav je rok za prenos neznanka, pa sklepamo, da prenos večine delnic zaradi zapletenosti sodnih postopkov ne bo potekal zelo hitro.

Prenos vrednostnih papirjev na sodni depozit
Enostaven prenos na trgovalne račune oz. opustitev vrednostnih papirjev bo torej mogoč toliko časa, dokler ne bo KDD prenesla vrednostnih papirjev na sodni depozit. O tem družba ne bo posebej obveščala imetnikov, pač pa jim bo vročen sklep sodišča o položitvi sredstev na sodni depozit. Po prenosu vrednostnih papirjev na sodni depozit bodo imeli imetniki še pet let možnost, da vrednostne papirje prevzamejo iz sodnega depozita. Če tega ne bodo storili, bodo vrednostni papirji prešli v last države. 

Stroški sodnega depozita. Največ nejasnosti še vedno obstaja glede stroškov, ki jih bodo morali plačati tisti imetniki, katerih delnice bodo prenesene na sodni depozit. Tisti potrošniki, ki bodo odlašali tako dolgo, da bodo njihova sredstva položena na sodni depozit, bodo dobili sklep, v katerem bodo opredeljeni tudi stroški sodnih postopkov. Te je vnaprej nemogoče oceniti, že sodna taksa za depozit pa znaša 15 odstotkov vrednosti pologa oziroma največ 410 evrov. Sodne takse ne bo treba plačati tistim potrošnikom, ki imajo vrednostne papirje, ki niso vredni več kot 100 evrov, ne kotirajo na borzi in od katerih od leta 2014 niso dobili izplačila z naslova lastništva (na primer dividend ali obresti).

Upoštevati pa je treba, da bodo dodatni stroški vsekakor nastali, če bo potrošnik delnice želel dvigniti iz sodnega depozita, ker bi jih rad obdržal ali pa prodal. O dvigu bo sodišče izdalo sklep, stroški pa bodo zagotovo občutno večji od stroškov, ki bi jih imel potrošnik s prenosom delnic na trgovalni račun, če bi ga opravil pravočasno.

Naš nasvet: ne čakajte na sodni depozit!
Da bi se izognili položitvi vaših delnic na sodni depozit, imate več možnosti, izbira med njimi pa je seveda odvisna od vaših želja in okoliščin.

Delnice želite obdržati. Če želite še naprej varčevati v delnicah, jih morate prenesti na trgovalni račun. Za poslovanje z računom boste morali plačati stroške, ki pa ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti vaših delnic na računu.

Delnice želite prodati. Z delnicami se ne želite več ukvarjati, morda ne pričakujete, da se bo njihova vrednost povečevala ali da vam bodo prinašale dividende. Prodaja delnic se seveda izplača le, če boste zanje iztržili več, kot boste odšteli za stroške prodaje. Delnice morate najprej prenesti na trgovalni račun, ki ga takoj nato zaprete. Bodite pozorni na stroške, ki se med ponudniki zelo razlikujejo. Če so vaše delnice vredne manj kot 1.500 evrov, jih lahko pri nekaterih ponudnikih prodate, stroški pa bodo manjši od 20 evrov.

Delnice želite opustiti. Če se vam prodaja delnic ne izplača, nočete pa tvegati stroškov sodnega depozita, lahko na posebnem obrazcu posredujete KDD zahtevo za opustitev papirjev. Dokument lahko osebno oddate v vložišču KDD v Ljubljani, ga posredujete prek spleta z digitalnim potrdilom, ali pa ga na KDD pošljete po pošti, vendar morate v tem primeru svoj podpis overiti, na primer na bližnji upravni enoti. 

vip klicaj 2Dobra novica za potrošnike, ki še niso prenesli svojih delnic, je, da tudi po novem letu še obstaja možnost za prenos delnic. Zaradi odprtih vprašanj o rokih pa je vsekakor priporočljivo, da z ukrepanjem ne odlašate predolgo.

Avtorja: Boštjan Krisper, Tea Žnidaršič

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA