Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
06. oktober 2016

S koncem letošnjega leta bodo registrski računi ukinjeni. Za več kot 200.000 potrošnikov to pomeni, da se morajo do takrat odločiti, kaj storiti z vrednostnimi papirji, ki jih še hranijo tam. Čeprav nobena od rešitev, ki so na voljo, žal ni zastonj, pa z informirano izbiro lahko prihranite pri stroških. Za lažjo odločitev smo pripravili nekaj osnovnih napotkov in primerjali stroške med ponudniki trgovalnih računov.

Po podatkih Centralne klirinško depotne družbe (na kratko KDD), ki je doslej hranila vrednostne papirje, je število potrošnikov, ki se morajo do konca leta odločiti, kaj storiti, zelo veliko. Letos poleti je bilo odprtih še dobrih 240.000 registrskih računov, vrednost sredstev na njih pa je bila 732 milijonov evrov. Slaba polovica imetnikov ima v lasti le manjšo količino papirjev, vrednih manj kot 100 evrov, veliko pa je takšnih z večjimi vrednostmi, saj je povprečna vrednost sredstev na računih dobrih 3.000 evrov.

Številni potrošniki se torej zdaj sprašujejo, kaj naj storijo s svojimi vrednostnimi papirji. Odgovor je odvisen od vsakega posameznika, predvsem pa od tega, kolikšna je vrednost papirjev in kolikšni so stroški, povezani z različnimi rešitvami. Seveda je pomembno upoštevati tudi pričakovanja glede gibanja vrednosti papirjev, finančno stanje posameznika in njegove načrte.

Preverite, ali imate kaj na registrskem računu
Kar nekaj ljudi je izgubilo sled za svojimi lastniškimi certifikati, zato ne bo odveč nasvet, da je treba najprej preveriti, ali sploh imate registrski račun z vrednostnimi papirji. Večina lastnikov je to informacijo septembra že prejela na dopisu KDD, skupaj z napotki o možnih rešitvah in izpisom stanja. Če vrednostne papirje imate, velja preveriti, kakšni so in koliko so vredni. Le tako boste lahko izvedeli, kakšni stroški se vam obetajo in katera od rešitev je za vas najbolj smiselna.

Tisti, ki dopisa KDD niste prejeli in menite da vrednostne papirje imate, lahko KDD po telefonu ali elektronski pošti prosite za dodatne informacije.

Izpis stanja na svojem registrskem računu sicer lahko dobite na spletnem mestu KDD s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ga naročite po pošti ali osebno prevzamete na sedežu KDD.

Katere možnosti so na voljo?

1 Papirje lahko obdržite
Če bi radi še naprej varčevali v papirjih, boste pri enem od ponudnikov odprli trgovalni račun in jih hranili tam, vendar to od zdaj naprej ne bo več zastonj. Za odprtje računa se boste morali oglasiti v ponudnikovi poslovalnici, s seboj pa je treba imeti osebni dokument, davčno številko in podatke o svojem bančnem računu. Dobrodošel bo tudi izpis stanja, ki ste ga dobili od KDD.

2 Papirje lahko prodate
Če papirjev nočete obdržati, ker ne želite borznoposredniški hiši vsako leto plačevati stroškov, jih lahko seveda prodate. Prodajo lahko (žal) izvedete le prek trgovalnega računa, torej ga odprete in takoj zatem zaprete.

3 Papirjem se lahko odpoveste
Če so vaši vrednostni papirji vredni manj, kot so stroški prodaje, obenem pa ne pričakujete kakšnega povečanja njihove vrednosti, se jim je morda bolje nepreklicno odpovedati in postali bodo last države.

Zahtevo za opustitev papirjev sporočite na posebnem obrazcu, ki ga posredujete KDD. Lahko ga oddate v vložišču KDD ali pošljete po pošti, vendar pa morate podpis še pred pošiljanjem overiti na bližnji upravni enoti in poravnati takso v višini treh evrov.

4 Ne storite nič
Nedejavnost se ne izplača. Če namreč do konca leta ne boste storili nič, bodo vaši papirji preneseni na sodni depozit in po petih letih bodo postali last države. Vedeti pa morate, da tudi to ne bo šlo brez stroškov, razen če vrednost papirjev ni večja kot 100 evrov, če ne kotirajo na borzi in če vam od leta 2014 naprej niso prinesli dividend ali obresti. Plačati boste morali stroške postopka na sodišču in sodno takso v višini 15 odstotkov vrednosti papirjev oz. največ 410 evrov na leto!

V ZPS smo si ogledali ponudbo
Ponudniki si seveda manejo roke ob misli na tisoče novih strank, ki jih bodo dobili zaradi ukinitve registrskih računov, ugotovili pa smo, da nove stranke bolj kot s ponudbo trajno nizkih tarif vabijo s kratkoročnimi akcijami. Svetujemo, da dobro preverite finančni učinek vsake take posebne ponudbe, še posebej, če boste s ponudnikom sodelovali več let. Alternativno rešitev za tiste, ki imajo na registrskem računu papirje manjših vrednosti, so predstavili tudi pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Več o nekaterih akcijah lahko preberete v odgovorih na vprašanja potrošnikov.

Informacija o stroških je ključna za odločitev, ali delnice prodati, opustiti ali obdržati, zato smo pregledali stroške pri vseh ponudnikih trgovalnih računov pri nas.

Najprej smo ugotovili, da so ceniki težko razumljivo branje. Nadomestila se razlikujejo glede na višino zneskov, od tega, ali imate na računu delnice ali obveznice, koliko različnih papirjev imate in ali kotirajo na borzi ali ne. Prav zaradi zapletenosti cenikov smo ponudnike tudi prosili, naj potrdijo pravilnost naših izračunov. Odgovore so nam poslali vsi razen Ilirike.

Imate le za nekaj deset evrov vrednostnih papirjev?
Če ste lastnik vrednostnih papirjev, ki so vredni manj kot 50 evrov, ste verjetno v dilemi, ali jih sploh prodati ali pa se jim raje odpovedati. Odgovor je v veliki meri odvisen od tega, pri katerem ponudniku se boste odločili za prodajo vrednostnih papirjev. V tabeli 1 si lahko ogledate primerjavo stroškov za potrošnika, ki ima na registrskem računu za 40 evrov delnic, ki kotirajo na borzi, in jih želi prodati, trgovalni račun pa takoj nato zapreti. Prodaja delnic se v tem primeru najbolj izplača tistim, ki za ta namen izberejo Deželno banko Slovenije (DBS) ali pa banki KBS in SKB.

Tabela 1: Stroški takojšnje prodaje delnic v vrednosti 40 evrov

Trgovalni racuni tabela 1

Opombe: Podatke o stroških za mesec oktober smo spremljali do začetka septembra.
1 – Upoštevani so stroški, kot so prenos instrumentov z registrskega na trgovalni račun, odpiranje računov in vzpostavitev pogodbenega razmerja.

2 – Upoštevana je provizija za borzno posredovanje ponudnika, provizija KDD ter Ljubljanske borze.
3 – Vzpostavitev poslovnega razmerja je do konca oktobra brezplačna, potem bo tarifa 10 evrov.

Kaj pa tisti z večjimi zneski?
Če je vrednost papirjev na registrskem računu večja, se verjetno sprašujete, ali jih pametno prodati ali obdržati. Načeloma je boljša rešitev delnice obdržati, če njihove dividende in rast vrednosti pokrivajo vsaj stroške, ki jih boste imeli s trgovalnim računom. Dividendna donosnost slovenskih podjetij je bila lani od 0 do 10 odstotkov, z leti pa se seveda lahko zelo spreminja.

Za ilustracijo smo v tabeli 2 zbrali podatke, kolikšne stroške bi imel potrošnik, ki ima v lasti delnice enega izdajatelja v vrednosti 3.000 evrov, ki kotirajo na borzi. Primerjava med ponudniki je pokazala, da so stroški odpiranja trgovalnega računa in enoletnega poslovanja z njim najnižji pri banki BKS. Za njo so se uvrstile banke NLB, SKB in DBS, pri katerih so stroški manj kot 20 evrov. Če nameravate delnice na svojem računu le hraniti in ne kupovati novih, lahko v tabeli izbirate med petimi ponudniki, ki vam bodo za to zaračunavali manj kot 20 evrov na leto. Iz tabele je tudi razvidno, da je z nekaterimi ponudniki ceneje poslovati na elektronski način.

Tabela 2: Stroški prenosa delnic v vrednosti 3.000 evrov na trgovalni račun in njihovega varčevanja za eno leto

Trgovalni racuni tabela 2

Opombe: Za podrobnejšo obrazložitev postavk si oglejte Tabelo 1.
Vsi obračuni so na ravni koledarskega leta; nekateri ponudniki obračunajo manjše stroške, povezane z vodenjem računa, če sklenete pogodbo med letom.
1 – Vzpostavitev poslovnega razmerja je do konca oktobra brezplačna, potem bo tarifa 10 evrov.

Pa se delnice glede na stroške sploh izplača obdržati? Glede na to, da bo povprečni letni strošek spletnega poslovanja v prvih petih letih 20,8 evrov, boste pri znesku 3.000 evrov stroške pokrili z letnim donosom vsaj 0,73 % (pri ilustraciji ni upoštevan davčni vidik). Papirje se vam torej bolj izplača obdržati pri večjih vrednostih in pri nižjih stroških trgovalnega računa.

Kako ponudniki obveščajo potrošnike?
Zaradi zapletenih cenikov in številnih dejavnikov, ki vplivajo na stroške, je zelo pomembno, kakšne informacije dobi potrošnik od ponudnikov. V ZPS smo s pomočjo naših članov preverili, kakšne informacije dobijo potrošniki, če zanje zaprosijo ponudnika po elektronski pošti. Enega člana je zanimalo, kolikšni bi bili stroški takojšnje prodaje delnic, drugega pa, koliko bi ga stal prenos in enoletno varčevanje v delnicah. Oba sta ponudnikom sporočila, koliko delnic imata in katere.

Odzivnost ponudnikov nas je pozitivno presenetila. Kar 8 od 11 jih je odgovorilo v enem dnevu, odgovorov pa ni poslala le Nova KBM. Člana sta od vseh ponudnikov dobila dobro informacijo o stroških, slaba polovica pa jima je tudi sporočila, koliko so vredni njuni papirji in kaj je treba imeti s seboj pri sklepanju pogodbe. Posebej izčrpna so bila pojasnila Abanke, BKS Bank, Deželne banke Slovenije in GBD (Gorenjska borznoposredniška družba), obema pa so razumljivo odgovorili tudi iz Ilirike, KBS banke in NLB. Najbolj moramo pohvaliti osebje pri BKS Bank in GBD, saj so potrošnikoma s sicer z majhnima zneskoma delnic tudi sporočili, ali se jima prodaja izplača ali ne in jima predstavili druge možnosti.

Nekaj ponudnikov je bilo imetnikom delnic nekaterih podjetij, praviloma uspešnejših, pripravljeno ponuditi dodaten popust, na primer zastonj prenos in odpiranje trgovalnega računa ali pa ugodnejše stroške vodenja računa. Popusti na prenos delnic na trgovalni račun in odpiranje trgovalnega računa so posebej zanimivi za tiste, ki nameravajo papirje takoj prodati. Tisti, ki delnice želijo obdržati pa naj bodo bolj pozorni na redne stroške poslovanja s trgovalnim računom. Kot vedno pa je treba vsak popust proučiti in preveriti, ali ni drugje kakšna ponudba še ugodnejša.

Z informirano izbiro do boljše ponudbe na trgu
Z opisanimi primeri smo ponazorili, da lahko potrošniki z informirano izbiro precej omejijo negativne posledice skorajšnjega ukinjanja registrskih računov. Najprej morate seveda natančno vedeti, kakšne papirje imate in koliko so vredni. Potem pa se boste s primerjavo stroškov med ponudniki morali odločiti, ali papirje prodati ali jih obdržati. S primerjavo boste tudi ugotoviti, pri katerem ponudniku boste za storitve, povezane z vrednostnimi papirji, plačevali čim manj. Svetujemo pa vam tudi, da presodite ali je vaša naložba v vrednostne papirje v skladu z vašimi finančnimi načrti.

Pri proučevanju cenikov smo ob pogledu na visoka nadomestila, ki jih ponudniki zaračunajo potrošniku, dobili vtis, da ta trg nujno potrebuje več konkurence. Potrošnikom v bolj razvitih državah EU so na voljo veliko ugodnejše ponudbe. Pri nas visoki stroški odvračajo varčevalce od naložb v vrednostne papirje, tiste s premoženjem na registrskih računih pa silijo, da se odpovedo lastništvu. Veliko novih strank, ki bodo do konca leta kritično presojale in primerjale ponudbe, je mogoče pravi trenutek za prevetritev trga.

V ZPS bomo spremljali tarife ponudnikov in v pomoč potrošnikom pri odločitvah opozarjali na tiste ponudnike, ki bodo ponujali ugodne pogoje poslovanja z vrednostnimi papirji.

Kako odločiti o tem kaj z delnicami na registrskem računu?

1. Na obvestilu, ki ste ga prejeli od KDD, preverite katere vrednostne papirje imate in se pozanimajte o njihovi vrednosti.
2. Razmislite o tem katera od rešitev vam najbolj ustreza: hranjenje vrednostnih papirjev na trgovalnem računu, prodaja ali opustitev. Vaša odločitev naj ne bo odvisna le od stroškov, ampak tudi od vaših pričakovanj, varčevalnih ciljev in morebitnih drugih primernih oblik varčevanja, ki so vam na voljo.
3. Na čim več ponudnikov naslovite kratko vprašanje o stroških, ki bi vam jih zaračunali ali za takojšnjo prodajo ali pa za prenos in enoletno hranjenje vrednostnih papirjev. Nujno jim sporočite katere in koliko vrednostnih papirjev imate! Razmislite lahko tudi o alternativi trgovalnim računom, ki jo z Delniško oporo ponuja Vseslovensko združenje malih delničarjev VZMD.
4. Odločite se za vas najprimernejšo rešitev pri za vas najugodnejšem ponudniku.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA