Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
06. oktober 2016

Državni zbor je lani sprejel Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirji ZNVP-1, ki je uredil tudi ukinitev registrskih računov pri Centralni klirinško depotni družbi KDD in določil najvišje stroške upravljanja trgovalnih računov.

Da bi zaščitili potrošnike – male vlagatelje pred visokimi stroški poslovanja s trgovalnimi računi, obenem pa jih v okviru ukinitve registrskih računov ne prisilili k prodaji ali pa opustitvi svojih vrednostnih papirjev, so poslanci Državnega zbora v 4. odstavku 48. člena ZNVP-1 stroške poslovanja omejili na naslednja dva načina:

  • Letni strošek vodenja računa in nadomestila za vzdrževanje stanja na računu v lasti potrošnika – fizične osebe ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev na tem računu.
  • Ponudniki trgovalnih računov potrošnikov ne smejo zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa razen tistih, ki so določeni v tarifi KDD.

Določilo zakona torej omejuje stroške poslovanja s trgovalnim računom v odvisnosti od vrednosti delnic na njem, s tem pa posebej ščiti male vlagatelje. To je zelo pomembno v luči problematike zapiranja registrskih računov, saj je imelo letos poleti približno tri četrtine od 240.000 potrošnikov na registrskih računih vrednosti sredstev manjše od 1.000 evrov.

Nedavni pregled ponudbe in stroškov poslovanja s trgovalnimi računi, ki smo ga opravili pri Zvezi potrošnikov Slovenije z namenom olajšati potrošnikovo izbiro med ponudniki trgovalnih računov, je pokazal, da sedem od enajstih ponudnikov trgovalnih računov očitno ne sledi omejitvam, ki jih določa zakon, ampak potrošnikom zaračunava višje stroške. Tako na primer potrošnik s povprečno vrednostjo delnic na registrskem računu v znesku 3.000 evrov (vir podatka: KDD), ki bi moral glede na zakonsko določilo o omejitvah na letni ravni zanj poravnati ne več kot 15 evrov nadomestil, pri ponudnikih v povprečju poravna strošek v višini 19,89 evra, pri najdražjem ponudniku pa 26,68 evra. Ker pa se redni stroški, ki so povezani s trgovalnim računom, pogosto zaračunajo v fiksnem znesku, preveliko zaračunavanje še toliko bolj bremeni male varčevalce oz. jih odvrača od tega, da bi še naprej varčevali v vrednostnih papirjih. Potrošnik, ki ima na registrskem računu delnice v vrednosti 50 evrov in mu na letni strani ne bi smeli zaračunati več kot za 0,25€ evra nadomestil, pa v povprečju poravna strošek v višini 10,99 evra, pri najdražjem ponudniku pa 26,01 evra. Za odpiranje trgovalnega računa, ki je do konca leta pri KDD brezplačno, pa bo potrošnik v povprečju odštel 5,73 evra, pri najdražjem ponudniku pa 12 evrov. Več o zaračunavanju odpiranja in upravljanja s trgovalnim računom lahko preberete v naši oceni zaračunanih nadomestil.

Ponudniki previsoke stroške zaračunavajo v obliki nadomestil, ki v zakonu niso izrecno navedena, zato za ta nadomestila po prepričanju ponudnikov ne veljajo zakonske omejitve. Tako npr. za redno poslovanje s trgovalnim računom ponudniki zaračunajo `nadomestilo za vzdrževanje evidenc stranke´, pri odpiranju računa pa `strošek vzpostavitve pogodbenega razmerja´ ali `identifikacijo in pregled stranke in dokumentacije´. Po našem prepričanju je to nedopustna poslovna praksa z namenom izigravanja zakonskih določb, saj je namen zakona povsem jasen: določitev najvišjih stroškov upravljanja, kar je zapisano tudi kot začrtan cilj v obrazložitvi zakonskega amandmaja, s katerim se je to določilo preneslo v zakonodajo: določitev `zgornje meje skupnih stroškov´ vodenja trgovalnega računa.

Visoki stroški poslovanja s trgovalnim računom, ki jih z dodajanjem novih nadomestil zaračunavajo nekateri ponudniki, po našem prepričanju niso le zakonsko sporni, ampak so tudi ekonomsko neupravičeni. Nadomestila ponudnikov namreč občutno presegajo nadomestila, ki jih ponudnikom kot svojim članom zaračunava KDD. Prav tako zaračunavanje previsokih nadomestil pomeni nelojalno konkurenco ponudnikom, ki spoštujejo zakonodajo in so svoje storitve potrošnikom pripravljeni ponuditi po pošteni in konkurenčni ceni.

Zato smo na poslance Državnega zbora naslovili pobudo, da z vložitvijo predloga za avtentično razlago zakona zahtevajo, naj se 4. odstavek 48. člena ZNVP-1 tolmači tako, da bodo potrošniki dejansko zaščiteni pred previsokimi stroški odpiranja, zapiranja in poslovanja s trgovalnim računom. Z avtentično razlago omenjene zakonske določbe želimo zagotoviti spoštovanje zakona in preprečiti, da bi si ga ponudniki ali izvršilni organi tolmačili v nasprotju z njegovimi cilji.

Preberite: Pobuda poslancem za vložitev predloga sprejetja avtentične razlage Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA