Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Naložbe
Naložbe
02. september 2011

Precej pogosto dobimo vprašanja potrošnikov o odstopu od življenjskega zavarovanja. Tokrat nas je o tem spraševal potrošnik, ki je pred nekaj več kot dvema letoma sklenil naložbeno življenjsko zavarovanje. Zaradi vse slabšega donosa in tudi zato, ker se je njegovo finančno stanje poslabšalo, se je odločil, da bo od zavarovanja odstopil.

Pojasnili smo mu, da obstaja veliko različnih vrst zavarovanja, zato jih (osebna in premoženjska zavarovanja) zakon ureja le na splošno. Za vsako posamezno sklenjeno zavarovanje pa je treba upoštevati tudi določbe, zapisane v zavarovalni polici in v splošnih pogojih zavarovanja. Slednji se namreč štejejo za del pogodbenih določil in zavezujejo obe pogodbeni stranki. Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) o tem določa, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Šteje pa se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom, če ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili pogoji dostopni brez težav.

Prekinitev življenjskega zavarovanja je navadno povezana s precejšnjimi stroški
Življenjsko zavarovanje sklepamo za daljše časovno obdobje in ga zato običajno ne spreminjamo ali prekinjamo, saj je to povezano s precejšnjimi stroški. Odstop od takega zavarovanja pa je precej bolj težaven kot odstop od drugih vrst zavarovanja. Iz splošnih pogojev zavarovanja, ki jih je priložil potrošnik, je bilo razvidno, da lahko od zavarovalnice zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, vendar le, če sta od sklenitve zavarovanja potekli najmanj dve leti in so bile tudi premije plačane najmanj za dve leti. Določeno je tudi, da lahko zavarovalec zahteva odkup le, ko gre za:

  • izselitev iz Slovenije;
  • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana;
  • 100-odstotno trajno invalidnost ali izgubo poslovne sposobnosti ali težjo bolezen zavarovane osebe;
  • razvezo zakonske zveze pri vzajemnem naložbenem zavarovanju,
  • nepretrgano brezposelnost zavarovalca v obdobju, ki je daljše kot 6 mesecev;
  • če so se okoliščine od sklenitve zavarovanja tako spremenile, da ga zaradi tega ni smiselno nadaljevati.

Potrošniku smo svetovali, naj poskusi odstop od pogodbe utemeljiti s tem, da so se okoliščine od sklenitve zavarovanja tako spremenile, da zanj nadaljevanje zavarovanja ni smiselno. Potrošniku smo tudi predlagali, naj v zavarovalnici predhodno povpraša, kakšna bo odkupna vrednost zavarovanja, da bo lahko presodil, ali se mu odkup zavarovanja sploh izplača. Zavarovalnica namreč izračuna odkupno vrednost na podlagi faktorjev, navedenih v splošnih pogojih in zavarovalni polici.

Potrošniki so pogostokrat zavedeni
Posebej bi radi opozorili, da je vedno več pritožb potrošnikov, ki trdijo, da so bili pri sklenitvi življenjskega zavarovanja zavedeni, saj so jim predstavniki zavarovalnic napačno predstavili pogoje zavarovanja, donos ali pa možnost odstopa od zavarovanja. Če pride do spora z zavarovalnico, lahko nanjo naslovite pritožbo. Če je vaša pritožba zavrnjena, lahko nadaljujete postopek za zunajsodno rešitev spora pri arbitraži zavarovalnice ali pa pri mediacijskem centru, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Druga možnost, ko zavarovalnica dokončno zavrne pritožbo, pa je sodna pot. 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA