Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop
Krediti, prost dostop
02. november 2016

Danes je bil v Odboru za gospodarstvo Državnega zbora v obravnavi nov Zakon o potrošniških kreditih, s katerim se v slovensko zakonodajo prenaša EU direktiva o hipotekarnih kreditih.

Pri ZPS smo zaradi aktualnih problemov na kreditnem trgu in nedavnih množičnih oškodovanj kreditojemalcev, na primer pri najemu kreditov v švicarskih frankih, predlagali sprejem določb, ki bi prispevale k večji varnosti potrošnikov in višjim standardom poslovanja ponudnikov kreditov. Na predloge, ki smo jih naslovili na vse poslanske skupine, so se odzvali pri Združeni levici, kjer so vložili predloge amandmajev. Žal pri glasovanju v odboru ni bil potrjen niti eden od dvajset predlogov za izboljšavo zakona.

Tveganja na trgu nebančnih kreditov ostajajo
Poslanci so tako zavrnili predlog ZPS, da se omeji neodgovorno in oderuško kreditiranje na trgu nebančnih kreditov. Žrtve takšnih ponudnikov so bili v preteklih letih najpogosteje ranljivi potrošniki, na primer upokojenci in finančno šibkejši, ki so jim na banki zavrnili možnost odobritve kredita. Pri ZPS smo vložili več kot 20 tožb, da bi zaščitili potrošnike, oderuški ponudniki pa so številne preglavice povzročili tudi nadzornim organom. Da bi zaščitili potrošnike, smo pri ZPS predlagali, da se s potrošniškim kreditiranjem ne smejo ukvarjati nebančni ponudniki, ki ne dosegajo bilančne vsote vsaj 50 milijonov evrov. S tem pogojem bi se preprečilo, da se s posojanjem denarja ukvarjajo podjetja, ki so ustanovljena le z minimalnim kapitalom in ki dejansko sploh ne poslujejo, ampak so le paravan za pretok denarja v druge družbe s sedežem izven Slovenije.

Iz istega razloga, to je preprečevanje oderuškega kreditiranja, smo predlagali prepoved posredovanja nebančnih kreditov, saj se je ta institut uporabljal praktično izključno za namen izogibanju določbam tega zakona, ker je npr. potrošnik v prostorih posrednika sklenil oderuško kreditno pogodbo z dajalcem kredita, ki je imel sedež v drugi državi, nato pa je moral plačevati obroke tretjemu podjetju, kateremu je dajalec kredita odstopil terjatev iz pogodbe.

Oškodovanje s švicarji se lahko ponovi
Poslanci prav tako niso prisluhnili svarilom ZPS o tveganjih, ki so jim izpostavljeni potrošniki pri najemu kreditov v tuji valuti, kljub škandalu s trženjem kreditov v švicarskih frankih, v katerem je bilo visoko oškodovanih več kot 10.000 kreditojemalcev. Te kredite so pred dobrimi desetimi leti začele agresivno tržiti hčerinske družbe tujih bank, da bi povečale svoje tržne deleže v Sloveniji. Ostale banke so jim začele slediti, pri tem pa so ignorirale svarila nadzornika trga k bolj previdnem pristopu pri trženju takšnih kreditov. Pri ZPS smo na podlagi pregleda pogodbene dokumentacije švicarskih kreditov ugotovili, da je pri prodaji prihajalo do nepoštenih poslovnih praks, saj banke potrošnikov niso na razumljiv način informirale o tveganju takšnih kreditov. Obenem pa so zelo tvegane kredite, za razliko na primer od prakse v Avstriji, kjer so takšne kredite ponujali kot naložbo za premožnejše potrošnike, v veliki meri ponujale potrošnikom, ki so reševali svoje osnovno stanovanjsko vprašanje. Pri ZPS smo po vzoru francoskega zakonodajalca predlagali, da banke kredite v tuji valuti lahko ponudijo le tistim potrošnikom, ki si to tveganje lahko privoščijo, ker prejemajo dohodek ali pa imajo ustrezen del premoženja v tej tuji valuti. Državni zbor je tako zamudil priložnost, da prepreči podobna oškodovanja slovenskih potrošnikov v prihodnosti.

Zavrnjeno je bilo še večje število drugih predlogov ZPS, s katerimi smo se na primer zavzeli za boljše prakse informiranja potrošnikov o tveganih kreditih, za omejitev posredovanja občutljivih podatkih o potrošnikovi zadolžitvi tveganim nebančnim ponudnikom, prav tako pa tudi za boljše prakse in višjo raven izobrazbe pri trženju potrošniških kreditov in svetovanju.

Vse manj možnosti za sodelovanje pri pripravi zakonov
Pri ZPS smo tudi z razočaranjem ugotovili, da obstaja vse manj možnosti za to, da nevladne organizacije sooblikujemo zakonodajo. Žal v okviru predhodnega usklajevanja zakonskega besedila za razliko od usklajevanj v preteklosti nismo dobili ustrezne priložnosti za argumentirano razpravo ali pojasnila zakonskih predlogov, ki jih je pripravilo pristojno ministrstvo. Tudi v Državnem zboru se je močno zmanjšala možnost, da nevladni sektor, ki predstavlja najštevilčnejšo skupino državljanov in državljank, pojasni svoje argumente, saj v okviru vsebinske razprave o posameznih amandmajih zakona predstavniki vabljenih organizacij ne morejo več sodelovati.

Še večje razočaranje pa je zelo pogosto slišano pojasnilo, da predlogov za učinkovitejšo zaščito potrošnikov ni možno podpreti, ker bi to pomenilo preveliko obremenitev finančnih ponudnikov. Očitno v Sloveniji vsem razočaranjem in oškodovanjem potrošnikov navkljub še vedno vztrajamo pri tem, da morajo imeti banke in drugi finančni ponudniki pri poslovanju čim bolj proste roke. Pogled na kreditne trge bolj razvitih držav članic EU pa jasno pokaže, da tam veljajo strožja pravila za poslovanje ponudnikov, nadzorniki trga pa tudi aktivno spremljajo njihovo spoštovanje v praksi. Sprejetje novega Zakona o potrošniških kreditih tako potrošnikom prinaša nekaj pomembnih novih pravic, ki na podlagi direktive zdaj veljajo v vsej EU, zamujena pa je priložnost za kakovostni preskok pri regulaciji kreditnega trga in s tem učinkovitejše varstvo slovenskega potrošnika.

Zveza potrošnikov Slovenije: Predlog amandmajev na predlog Zakona o potrošniških kreditih

 

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA