Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop
Krediti, prost dostop
18. oktober 2012

Pred štirimi leti so banke in hranilnice ustanovile informacijski sistem SISBON. Njegov namen je medsebojna izmenjava podatkov o kreditnih poslih. Od letos naprej si lahko podatke o svojih kreditih ogledate tudi na spletu. Preberite, za katere podatke gre in zakaj je pomembno, da ste seznanjeni z njimi.

Pred ustanovitvijo sistema SISBON vas je morala banka, pri kateri ste zaprosili za kredit, niste pa bili njen komitent, prositi za informacije o vašem finančnem stanju. SISBON pa zdaj banki omogoča neposreden vpogled v vaše celotno kreditno poslovanje z vsemi drugimi bankami.

vip_vip_2Članek objavljamo v septembrski številki (9/2012) revije za potrošnike VIP.

Kdo je vključen v izmenjavo podatkov?
V sistem SISBON posredujejo podatke vse banke in hranilnice, ki delujejo v Sloveniji, pa tudi bančni in nekateri večji ponudniki lizinga, v sistem pa se lahko vključijo tudi večji ponudniki kartic z odloženim plačilom. Dostop do nekaterih podatkov pa je omogočen tudi nebančnim kreditodajalcem in ponudnikom iz drugih držav EU, pri katerih zaprosite za kredit.

Kateri podatki se zbirajo o vas v SISBON-u?
Zakon natančno predpisuje kateri podatki se smejo zbirati in izmenjavati v SISBON-u. Gre za naslednje informacije o vašem poslovanju:

  • poleg vaših osebnih podatkov, ki so potrebni za identifikacijo, se v SISBON-u zbirajo tudi podatki o vaših morebitnih finančnih težavah. Zabeležene so vse morebitne davčne in sodne izvršbe, obenem pa je tudi zapisano, če ste v postopku osebnega stečaja;
  • opisani so vsi vaši kreditni posli z bankami (limiti in kartice z odloženim plačilom, potrošniški in stanovanjski krediti). Z njihovo pomočjo lahko banka na primer oceni, kolikšen znesek mesečno že namenjate za odplačilo kreditov. Na voljo so tudi podatki o poroštvih za kredite. V bazo se zabeležijo še podatki o spremembah kreditnega obroka, če je bil del kredita predčasno odplačan ali reprogramiran. Zbrani niso le podatki o vaših tekočih poslih, ampak tudi tisti, ki so bili opravljeni v zadnjih štirih letih;
  • med tako imenovanimi negativnimi podatki se hranijo informacije o zamudah pri plačilu kreditov, o moratorijih, izterjavah ter blokadah računov ali kartic;

Ogledate si lahko tudi seznam ponudnikov, ki so si ogledali vaše podatke.

Vse naštete informacije se v sistemu hranijo štiri leta in gotovo vplivajo na to, kakšen bo odgovor banke, ko jo boste zaprosili za kredit.

Kdaj in zakaj banka uporablja te podatke?
Banka si lahko zbrane podatke v SISBON-u ogleda zato, da bi preverila, če ste sposobni odplačevati kredit, za katerega ste zaprosili. Preverjanje vaše kreditne sposobnosti je namreč njena zakonska dolžnost. Če namreč banka s pomočjo podatkov, ki jih je dobila neposredno od vas ali na podlagi izpisa iz SISBON-a, ne preveri njegove kreditne sposobnosti in odobri kredit, ki ga z veliko verjetnostjo ne boste mogli odplačati, tvega, da bo soodgovorna za propadel posel.

Banka lahko z vpogledom v vaše plačilne liste in kreditno poslovanje predvsem predvidi, koliko novega dolga boste še lahko plačevali, ne da bi pri tem zašli v težave. Namen zbiranja podatkov v SISBON-u je namreč boljše upravljanje bank s kreditnimi tveganji, odgovorno kreditiranje in preprečevanje prekomernega zadolževanja.

Zakaj je dobro, da veste, kateri podatki so v SISBON-u?
Od podatkov v SISBON-u bo zelo verjetno odvisno, ali bo banka odobrila kredit, za katerega ste prosili, in pod kakšnimi pogoji. Zato priporočamo, da si ogledate podatke, ki so zbrani o vas, še preden zaprosite za kredit. Pri množici podatkov se lahko namreč zgodi, da je kakšen napačen in mogoče prav zato ne boste mogli skleniti posla ali pa boste zanj plačali preveč. Če je podatek napačen, pošljite banki ugovor in podatek mora popraviti najkasneje v sedmih delovnih dneh in vas o tem obvestiti najkasneje 15 dni potem, ko ste ji poslali poseben obrazec z zahtevo za popravek.

Kako do podatkov?
Do zdaj ste lahko dobili podatke dobili le tako, da ste pri katerikoli banki ali hranilnici izpolnili in oddali poseben obrazec za vpogled v SISBON. Odgovor ste dobili po pošti najkasneje v 15 delovnih dneh.

Po novem pa je omogočen tudi precej enostavnejši spletni dostop do SISBON-a, in sicer na naslovu www.sisbon.si. Podatke lahko takoj preverijo tisti, ki že imajo digitalno spletno potrdilo, ki je bilo izdano od AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA ali POST@rca. Veljalo bo za večino tistih, ki uporabljajo storitve spletne banke. Če digitalnega potrdila nimate, bo najbrž najenostavneje, če zaprosite za potrdilo SIGEN-CA. Za razliko od drugih je brezplačno, zahtevek, ki ga najdete na spletnem naslovu www.sigen-ca.si, pa morate skupaj z osebnim dokumentom prinesti na eno od upravnih enot. Uporabljate ga lahko tudi za druge storitve lokalne ali državne uprave ter za poslovanje z nekaterimi podjetji in bankami.

Vpogled v vaše podatke je brezplačen, zaračunali vam bodo le za izpis v pdf-obliki.

So podatki dovolj pregledni?
Na spletu smo si ogledali podatke nekaterih prostovoljcev in na podlagi skrbnega pregleda ugotavljamo, da so mogoče izboljšave pri njihovi razumljivosti in preglednosti. Shranjenih podatkov je zelo veliko in potrošnik prav lahko izgubi pregled nad njimi. Če naj bo potrošniku omogočena kontrola nad njegovimi občutljivimi osebnimi podatki, morajo biti seveda zanj razumljivi.

Hvaležni vam bomo za vaše informacije
Predvsem tistim, ki razmišljate o najemu kredita, priporočamo, da pred tem v SISBON-u preverite svoje osebne podatke. Sporočite nam, ali ste našli napake in če ste imeli težave pri razumevanju množice kod in številk. Naš naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Tveganja centralnega zbiranja osebnih podatkov   
Podatki o kreditnih poslih in morebitnih finančnih težavah nedvomno sodijo med najobčutljivejše informacije iz posameznikove zasebne sfere. Za zaščito potrošnikovih interesov mora biti zagotovljena varnost njegovih podatkov pred morebitno zlorabo, obenem pa morajo biti natančno opredeljeni nameni, za katere se smejo podatki uporabljati. Predvsem pa je pomembno, da se v sistemu zbirajo le tisti podatki, ki so skladni z namenom zbiranja, torej da omogočajo bankam odgovornejše kreditiranje in boljše upravljanje s tveganji.

Pri ZPS smo zaskrbljeni, saj se lahko v prihodnosti zgodi, da se bo število podatkov, ki jih banke zbirajo v SISBON-u, še povečalo in da bodo v sistem vstopili novi ponudniki. Že pri vzpostavitvi sistema se je namreč pokazalo, da želijo imeti banke povsem proste roke pri tem, kako zbirati osebne podatke komitentov. Šele zahteva za oceno ustavnosti, ki jo je leta 2009 sprožil Urad informacijskega pooblaščenca RS, je povzročila, da so bili v Zakonu o bančništvu jasno opredeljeni nameni, roki in vrste podatkov, ki jih lahko zbirajo banke. Od takrat pa se nadaljujejo prizadevanja, da se sistem razširi.

Pri ZPS imamo glede SISBON-a nekaj kritičnih pomislekov

Upravljanje s tako občutljivo bazo podatkov bi morala prevzeti državna ustanova, ne pa profitno podjetje v lasti bank.
Banka lahko večino podatkov o kreditnem poslovanju dobi neposredno od potrošnika, zbiranje podatkov na enem mestu pa poveča tveganje za morebitne zlorabe. Za stabilnost slovenskega finančnega sistema je pomembno, da so vanj vključene banke, ni pa nobene potrebe, da so vanj vključena tudi druga podjetja. Nobene potrebe tudi ni, da so podatki o kreditnih poslih shranjeni v SISBON-u še štiri leta potem, ko so bili uspešno končani.

Kreditno točkovanje ("scoring") – zaslužkarstvo ali upravljanje s tveganji?       
Novost, do katere smo pri ZPS tudi skeptični, je načrtovana uvedba tako imenovanega "scoringa" ali kreditnega točkovanja. S pomočjo podatkov iz SISBON-a naj bi bile izdelane bonitetne ocene, ki bi odražale potrošnikovo kreditno sposobnost. Banka bo lahko torej potrošniku, ki bo v bonitetnem razredu uvrščen visoko, ponudila posojilo pod ugodnimi pogoji. Potrošniku, ki bo uvrščen v nižji bonitetni razred, pa bo banka posojilo zavrnila ali pa odobrila pod občutno slabšimi pogoji. V ZPS ne verjamemo, da bo uporaba skupne bonitetne ocene omogočila banki, da [Kreditno točkovanje (] bo bolje ocenila potrošnikovo kreditno sposobnost. Sklepamo, da jo bo izkoristila za avtomatizirano odločanje, ki za potrošnika (še posebej, če temelji na dvomljivih predpostavkah) pomeni dodatno tveganje.

Kreditno točkovanje je že dlje časa uveljavljeno v tujini, pri čemer pa pogosto ne uporabljajo le podatkov o kreditnem poslovanju potrošnikov, ampak tudi o dohodku ter drugih poslih, npr. spletnih nakupih, telekomunikacijskih stroških ali najemninah. Želje po širitvi kroga uporabnikov seveda obstajajo tudi pri nas. Zanimivo je, da se do zdaj "scoring" v praksi sploh ni izkazal za koristno orodje pri preprečevanju prekomernega zadolževanja potrošnikov in pri učinkovitem upravljanju bank s tveganji. Prav v državah, kjer je "scoring" najbolj razvit, je število osebnih stečajev in prezadolženih potrošnikov ogromno (npr. v Veliki Britaniji in ZDA). Potrošniške organizacije smo zato prepričane, da gre pri "scoringu" bolj za donosen posel zbiranja, pakiranja in trženja osebnih podatkov potrošnikov. Letos so v nemškem sistemu Schufa proučevali možnost, da bi v oceno kreditne sposobnosti vključili tudi osebne podatke s Facebooka, kar nazorno prikazuje, kako veliko tveganje je tak sistem zbiranja podatkov za našo zasebnost. Pri ZPS si bomo še naprej prizadevali, da bi SISBON ostal sistem, ki je namenjen upravljanju bank s tveganji, ne pa trgovanju z našimi osebnimi podatki.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA