Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop
Krediti, prost dostop
17. oktober 2010

Najem stanovanjskega kredita je za veliko potrošnikov največja finančna odločitev v življenju, saj bodo morali pomemben del svojih dohodkov še vrsto let nameniti odplačevanju kreditnih obrokov. K dobremu finančnemu načrtovanju zato sodi tudi razmislek o tem, kaj bi se zgodilo, če bi morda v času odplačevanja kredita umrli. Bi svojci lahko prenesli finančno breme odplačevanja preostanka kredita? Življenjsko zavarovanje kreditojemalca je poseben tip zavarovanja, ki je namenjeno poplačilu preostanka kreditnega dolga banki, če kreditojemalec umre. S sklenitvijo takšnega zavarovanja lahko svoje bližnje zavarujete pred finančno stisko ali celo izgubo nepremičnine, za katero odplačujete kredit.

Banke pri najemu kredita vse pogosteje ponujajo tudi sklenitev življenjskega zavarovanja. Zavarovanje kreditojemalca se največkrat sklepa v kombinaciji s stanovanjskim kreditom. V mnogih primerih je sklenitev takšnega zavarovanja smiselna, vendar pa ne pozabite pred odločitvijo primerjati ponudbe, saj so razlike med pogoji življenjskih zavarovanj in višinami premij velike.

vip_vip_2Članek v celoti objavljamo v oktobrski številki (10/2010) revije za potrošnike VIP.

Vsebina in značilnosti zavarovanja
Zavarovanje kreditojemalca za primer smrti je vezano na kreditno pogodbo z banko. To je zavarovanje, pri katerem se zavarovalna vsota zmanjšuje v skladu z višino še neodplačanega kredita. Zavarovalna doba je običajno enaka kot je obdobje odplačevanja kredita, zato je zavarovalna vsota ob izteku zavarovanja enaka nič.

Zavarovalna vsota je znesek, ki ga bo zavarovalnica v primeru vaše smrti izplačala upravičencu. Zavarovanje kreditojemalca je vezano na kredit, zato je upravičenka do izplačila zavarovalnine banka. Zavarovalnica prenese denar neposredno na banko, ki ga porabi za poravnavo preostanka vaših kreditnih obveznosti. Ko se vaše obveznosti do banke iztečejo, poteče tudi zavarovanje.

vip_klicaj_2Zavarovalnica izplača zavarovalnino le, če zavarovanec umre v času dogovorjene zavarovalne dobe. V nasprotnem primeru zavarovalnica do zavarovanca nima obveznosti!

Posamezne zavarovalnice obračunavajo premijo različno. V večini primerov doba plačevanja premije ni enaka dobi zavarovanja in boste največkrat premije plačevali le dve tretjini obdobja zavarovanja. Pri nekaterih boste ob sklenitvi zavarovanja plačali enkratno premijo, lahko pa se odločite tudi za mesečno, četrtletno, polletno ali letno plačevanje premij. Pri tem pa morate vedeti, da vam bodo nekatere zavarovalnice zaračunale dodatek za plačevanje večkrat letno (npr. Generali, Uniqa). Do razlik prihaja tudi pri izračunavanju premij. Nekatere zavarovalnice določijo fiksno premijo, ki se v celotnem obdobju plačevanja ne spreminja. Lahko pa se tudi premija (podobno kot zavarovalna vsota) prilagaja višini preostanka dolga. To pomeni, da boste s časom plačevali vse nižje premije.

Če imate že sklenjeno življenjsko zavarovanje, morda kot kreditojemalec sploh ne potrebujete dodatnega zavarovanja. Banko in zavarovalnico prosite, naj preverita, če vaša oblika zavarovanja in zavarovalna vsota ustrezata zavarovanju vaših kreditnih obveznosti.

Ko boste sklepali kreditno pogodbo, vam bo banka ponudila življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Zavarovanje pri nobeni banki ni pogoj za odobritev kredita. Banke običajno sodelujejo le z določeno zavarovalnico. Probanka, Banka Celje in Nova KBM na primer omogočajo sklenitev zavarovanja le pri svojem pogodbenem partnerju, medtem ko je pri drugih bankah mogoče skleniti zavarovanje tudi pri zavarovalnicah, ki niso pogodbeni partnerji banke. Seveda pa ni nujno, da se odločite ravno za zavarovanje za primer smrti.

vip_klicaj_2Življenjskega zavarovanja kreditojemalca ne zamenjajte z zavarovanjem kredita pri zavarovalnici. To zavarovanje ščiti le banko, saj bo njena terjatev v primeru vaše plačilne nesposobnosti prenesena na zavarovalnico.

Najpogostejše omejitve in pogoji za sklenitev zavarovanja
Ob sklenitvi pogodbe o življenjskem zavarovanju kreditojemalca ste dolžni seznaniti zavarovalnico z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za oceno tveganja, ki ga prevzema zavarovalnica s sklenitvijo zavarovanja. Če navajate neresnične podatke ali zamolčite posamezne okoliščine, lahko zavarovalnica pogodbo razveljavi. To se lahko zgodi predvsem takrat, ko zavarovalnica nima na voljo vseh podatkov o vašem zdravstvenem stanju.

Zavarovanje lahko sklenete, če ste stari 14 do 65 let. Dodatni pogoj je, da morate biti v času sklepanja zavarovanja popolnoma zdravi. Nekatere zavarovalnice zahtevajo, da to tudi dokažete z opravljenim zdravniškim pregledom. Če je bilo zavarovanje sklenjeno brez zdravniškega pregleda in zavarovana oseba zaradi bolezni umre v prvih 6 mesecih trajanja zavarovanja, se lahko zgodi, da bo zavarovalnica izplačala le del zavarovalne vsote. Če niste zdravi, ali ste starejši od 65 let, je sklenitev zavarovanja mogoča le ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih določi zavarovalnica.

Če je zavarovančeva smrt posledica ukvarjanja s tveganim športom (npr. potapljanje, ekstremno plezanje), udeležbe na tekmah ali treningih s kopenskimi, zračnimi ali vodnimi vozili, bo zavarovalnica (če ni dogovorjeno drugače) izplačala le odkupno vrednost police. Ta je praviloma sestavljena iz vplačanih premij z različnimi odbitki. Enako velja, če zavarovanec izgubi življenje kot pilot letala, helikopterja ali drugega zračnega plovila (npr. padalci, balonarji, zmajarji). Pomembne omejitve obstajajo tudi v primeru vojnih dogodkov, terorizma ali samomora.

Kako uveljaviti zavarovanje?
Dedič, ki zahteva izplačilo po zavarovalni pogodbi, mora ob nastopu zavarovalnega primera, torej ko zavarovanec umre, o tem takoj obvestiti zavarovalnico in ji predložiti zavarovalno polico, izpisek iz matične knjige umrlih, listino z zavarovalčevimi rojstnimi podatki (če niso bili priloženi že prej) in potrdilo o višini neodplačanega posojila na dan smrti. Zavarovalnica mora svojo obveznost izpolniti v roku 14 dni.

Koliko vas stane zavarovanje kreditnih obveznosti?
Banke in zavarovalnice smo zaprosili za predstavitev ponudbe življenjskega zavarovanja kreditojemalca in izračune premij na podlagi najetega vzorčnega kredita.

Pri večini bank (zavarovalnic) je premija fiksna v celotnem obdobju plačevanja zavarovanja, ki običajno traja dve tretjini skupne zavarovalne dobe. Zavarovalna vsota se lahko vsako leto zniža za določen fiksen znesek, lahko pa se znižuje v skladu s predhodno dogovorjeno tabelo zmanjševanja zavarovalnih vsot. Zavarovalna vsota se zmanjšuje, dokler ob izteku zavarovalne dobe ne doseže višine 0. Nekatere zavarovalnice pa za vsako leto odplačevanja kredita določijo zavarovalno vsoto glede na preostanek kreditnega dolga. Svetujemo vam, da v banki ali zavarovalnici povprašate, kako zavarovanje ščiti pred tveganjem, da zavarovalna vsota, če bi se obrestna mera za kredit povečala, ne bi zadoščala za izplačilo preostanka dolga ob nastopu zavarovalnega primera. V ZPS nameravamo v prihodnjih mesecih natančno proučiti te pogoje.

Banke in zavarovalnice, ki življenjska zavarovanja kreditojemalcev ponujajo samostojno, smo prosili za izračun zavarovanja za naslednji vzorčni kredit:

  • znesek stanovanjskega kredita: 60.000 EUR;
  • odplačilna doba: 20 let;
  • obrestna mera: spremenljiva, vezana na 6-mesečni EURIBOR, EOM 4 %; 
  • zavarovalec: moški, 30 let;
  • zavarovanje za primer smrti (brez dodatnih zavarovanj).

Ponudnike smo prosili za izračun skupne premije zavarovanja, pri čemer smo predpostavili letno plačevanje zavarovalne premije.

V tabeli vam predstavljamo ponudbo bank in zavarovalnic, ki so odgovorile na naša vprašanja.

Tabela – Primerjava premij življenjskega zavarovanja kreditojemalcev

Banka
(Zavarovalnica)
Doba plačevanja premije Skupna plačana premija (ob predpostavki, da se pogoji za izračun zavarovalne vsote ne spreminjajo)

HYPO GROUP
(Zavarovalnica Triglav)
13 let 3.081,00 EUR

PROBANKA
(Zavarovalnica Triglav)
A BANKA
(Zavarovalnica Triglav)
DEŽELNA BANKA
(Zavarovalnica Maribor)
14 let 2.434,18 EUR
NOVA KBM
(Zavarovalnica Maribor)
NLB
(NLB Vita)
20 let 4.056,72 EUR
Banka Celje
(NLB Vita)
20 let 4.035,15 EUR
UNICREDIT
(ERGO zavarovalnica)
enkratna premija 2.765,82 EUR
SPARKASSE
(Wienerstaedtische)
13 let 2.172,30 EUR
RAIFFEISEN
(Uniqa)
10 let 2.922,24 EUR ¹
SKB
(Generali)
13 let 3.316,43 EUR
Tilia 14 let 3.072,30 EUR
KD Življenje 10 let 2.727,60 EUR

¹Pri prvi letni premiji smo upoštevali popust v višini 53,76 EUR

Nekatere banke ponujajo posebne ugodnosti, če je zavarovanje vezano na kredit. Tako Banka Celje, SKB banka, Gorenjska banka in Nova Ljubljanska banka ponujajo ugodnejšo obrestno mero za kredit (za 0,10 odstotne točke). Hypo Group, Deželna banka Slovenije, Nova KBM, Reiffeisen banka in Abanka ugodnosti ne ponujajo. Svetujemo vam, da zavarovanja ne sklenete zgolj zaradi popusta pri obrestni meri, saj boste za zavarovalno premijo plačali več, kot pa boste prihranili pri obrestih.

Svetujemo vam, da o zavarovanju kreditojemalca ne povprašate le pri svoji banki, saj so razlike v premijah zelo velike. Pri tem ne pozabite natančno proučiti pogojev zavarovanja.

Veliko bank vam bo poleg zavarovanja kreditojemalca ponujalo še druga zavarovanja, na primer nezgodno zavarovanje, zavarovanje kritičnih bolezni ali zavarovanje za primer brezposelnosti. Kljub obljubljenim ugodnostim pa se najprej prepričajte, če takšno zavarovanje sploh potrebujete, kaj vsebuje in če ga je morda bolje skleniti kot samostojno storitev. Kvaliteta teh zavarovanj je odvisna od mnogih pogojev, zato preverite, če so pogoji zavarovalnice sploh v skladu z vašimi pričakovanji.

Kako med seboj primerjati kredite, za katere ste sklenili tudi življenjsko zavarovanje?
Življenjsko zavarovanje kreditojemalca ni pogoj za odobritev stanovanjskega kredita, zato tudi stroški premije zavarovanja niso vključeni v efektivno obrestno mero (EOM), s pomočjo katero lahko primerjate kredite med seboj. To oteži primerjavo bančnih ponudb. Pomagate si lahko tako, da skupnim stroškom kredita (banka vas mora seznaniti z njimi) prištejete še skupno premijo življenjskega zavarovanja.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA