Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop

V Sloveniji večina potrošnikov najame dolgoročni kredit s spremenljivo obrestno mero, vezano na EURIBOR. Pri tem tvegajo, da bo morebitno povečanje referenčne obrestne mere v prihodnosti zvišalo tudi njihov mesečni kreditni obrok. Tveganje narašča z ročnostjo kredita, zato je razmislek potreben predvsem pri stanovanjskih kreditih. Trenutno je referenčna obrestna mera nizka, kar pomeni, da obstoji velika verjetnost, da se bo v prihodnosti povečala. Raziskali smo, kako se lahko pri najemu dolgoročnega kredita izognete ali vsaj ublažite tveganje spremembe obrestne mere.

Kredit s fiksno obrestno mero
Edini zanesljivi način, da preprečite zvišanje obrestne mere za celotno dobo najema kredita, je najem kredita s fiksno obrestno mero. Žal je ta praviloma občutno višja od spremenljive obrestne mere; v bančni ponudbi je razlika praviloma višja od dveh odstotkov. Z razočaranjem ugotavljamo, da banke z drago ponudbo dolgoročnih kreditov s fiksno obrestno mero odvračajo potrošnike od najema varnejših kreditov. V času nizkih referenčnih obrestnih mer je fiksna obrestna mera načeloma dobra izbira, zato vam svetujemo, da se z banko poskusite pogoditi za čim nižjo fiksno obrestno mero. Če vam uspe razliko med fiksno in spremenljivo obrestno mero znižati na manj kot dva odstotka, je lahko kredit s fiksno obrestno mero dobra izbira.

vip_vip_2Članek v celoti objavljamo v oktobrski številki (10/2010) revije za potrošnike VIP.

Kredit s kombinirano obrestno mero
Takšne kredite ponujajo pri NLB in Hypo Aple-Adria-Bank. Značilnost kombinirane obrestne mere je, da je obrestna mera kredita prvih nekaj let fiksna (NLB: prvih pet let, Hypo banka: prva tri leta), v preostali dobi pa se kredit obrestuje po spremenljivi obrestni meri EURIBOR. Tako kreditojemalec vsaj nekaj let ne tvega posledic spremembe obrestne mere.

V NLB je kredit s kombinirano obrestno mero mogoče najeti le za stanovanjske kredite, pri Hypo banki pa tudi za potrošniške kredite. Ob sklenitvi pogodbe je določeno, kolikšen bo fiksni pribitek na referenčno obrestno mero, ki bo veljala po preteku dobe, v kateri se bo kredit obrestoval po fiksni obrestni meri.

Svetujemo, da pred najemom kredita s kombinirano obrestno mero natančno povprašate o kreditnih pogojih in jih tudi primerjate s trenutno veljavnimi fiksnimi in spremenljivimi obrestnimi merami. Trenutno je obrestna mera za fiksno obdobje pri kreditih s kombinirano obrestno mero (pri obeh bankah, ki ponujate tovrstne kredite), nižja od ponudbe običajnih kreditov s fiksno obrestno mero, fiksni pribitek za spremenljivo obdobje pa je ugodnejši od ponudbe obeh bank za kredite s spremenljivo obrestno mero. Pri najemu kredita je postalo že skoraj vsakdanje pogajanje za obrestno mero, zato se pogajajte tudi za boljše pogoje pri kreditih s kombinirano obrestno mero. Predvsem ne pozabite na pogajanje glede fiksnega pribitka na obrestno mero, po kateri se bo obrestoval kredit po izteku obdobja, ko je veljala fiksna obrestna mera.

Obrestna kapica
Nakup kreditne kapice ponuja Banka Volksbank. Z vplačilom premije si potrošnik za obdobje petih ali desetih let zagotovi možnost, da lahko, če se referenčna obrestna mera zviša nad določeno vrednost, zahteva izplačilo razlike med dogovorjeno izvršilno obrestno mero in referenčno obrestno mero. Izvršilna obrestna mera je določena vnaprej in se v času trajanja obrestne kapice ne spreminja. Banka ponuja obrestno kapico vsem potrošnikom ne glede na to, pri kateri banki so najeli kredit.

Možnost nakupa imajo tisti, ki kredit šele najemajo, in tudi tisti, ki kredit že odplačujejo,

Premije za nakup obrestne kapice so pri večjih kredita visoke, tudi nekaj tisoč evrov. Ali se nakup obrestne kapice izplača, je odvisno predvsem gibanja referenčnih obrestnih mer v prihodnje, ki pa ga z gotovostjo seveda ni mogoče napovedati. Scenarij, s katerim vam banka na informativnem izračunu prikaže smotrnost nakupa kapice, je zelo pesimističen, saj banka predpostavi, da se bo vrednost EURIBOR zvišala tudi na več kot 6 odstotkov, te vrednosti pa 6-mesečni EURIBOR v zadnjih desetih letih še ni dosegel. Neprijetno nas je presenetilo, da se banka ni odzvala na nobeno od naših prošenj za posredovanje podatkov o obrestni kapici, našim sodelavcem, ki so se osebno zglasili v banki, pa niso izročili pogodbe v vpogled. Zato svetujemo pri odločitvi za obrestno kapico veliko previdnost.

Primerjava različnih tipov obrestnih mer

  Spremenljiva obrestna mera Fiksna obrestna mera Kombinirana obrestna mera
Prednosti Ob najemu dolgoročnega kredita je praviloma nižja kot pri kreditu s fiksno obrestno mero. Ves čas odplačila kredita je obrok enak. Ščiti pred povečevanjem obrestne mere za določen čas.
Slabosti Obstaja tveganje, da se bo obrestna mera povečala. Ob najemu kredita je fiksna obrestna mera praviloma občutno višja od takrat veljavnih spremenljivih obrestnih mer. Ob sklenitvi kredita je fiksna obrestna mera praviloma višja od trenutno veljavnih spremenljivih obrestnih mer.
Ščiti pred tveganjem le določen čas.
Primerno za kreditojemalce:
 • ki so pripravljeni tvegati, da se bo obrestna mera spremenila;
 • ki imajo mesečno dovolj "rezerve", da morebitno zvišanje obroka ne bo ogrozilo njihove plačilne sposobnosti.
 • ki želijo, da je kreditni obrok enak v celotnem obdobju odplačevanja kredita;
 • ki ne želijo tvegati, da se obrestna mera zviša;
 • ki se za najem kredita odločajo v času, ko so obrestne mere nizke.
 • ki pričakujejo, da se bo obrestna mera kredita v prvih letih odplačevanja kredita povečala:
 • ki še posebej v prvih letih odplačevanja želijo vedeti, kakšen bo natančen znesek kreditnega obroka.
Neprimerno za kreditojemalce:
 • ki želijo, da je kreditni obrok enak v celotnem obdobju odplačevanja kredita;
 • ki ne želijo tvegati, da se obrestna mera zviša.
 • ki se za najem kredita odločajo v času, ko so obrestne mere visoke in se pričakuje, da se bodo znižale
 • ki se za najem kredita odločajo v času, ko so obrestne mere visoke in se pričakuje, da se bodo znižale.
Naš nasvet Upoštevajte, da se lahko obrestna mera med odplačevanjem kredita tudi pomembno poveča in dobro premislite, če bi to morda resno ogrozilo vašo plačilno sposobnost in družinski proračun. Če nikakor ne želite tvegati, da bi se obrestna mera za kredit povišala, je najetje kredita s fiksno obrestno mero edina možnost. Če najemate kredit za daljše obdobje takrat, ko so obrestne mere nizke, pričakovati pa je, da se bodo povečale, velja dobro razmisliti o možnostih, kako se zaščititi pred obrestnim tveganjem. Ne pozabite pa natančno prebrati pogodbenih določil, primerjati to obliko kredita z drugimi in se pogajati za čim ugodnejšo obrestno mero – fiksno in spremenljivo.


Hipotetični scenarij gibanja referenčne obrestne mere EURIBOR

Gibanja, ki vpliva na višino vašega kreditnega obroka pri spremenljivi obrestni meri, se ne da z gotovostjo napovedati. V naslednjih 15 ali 20 letih, ko boste odplačevali stanovanjski kredit, je pričakovati tako vzpone kot padce obrestnih mer. Za ponazoritev mogočih posledic teh gibanj smo v tabeli prikazali gibanje obrestnih mer za različne tipe obrestovanja na podlagi sprememb EURIBOR-a v zadnjih 10 letih.  Pri tem smo predpostavili ponudbo, ki temelji na povprečju aktualnih fiksnih in spremenljivih obrestnih mer ter na kombinirani obrestni meri z vezavo za prvih 5 let.

Primer gibanja obrestnih mer kreditov

zavarovati_pred_dvigom_obrestnih_mer_graf

Informativni izračun obroka, če bi se obrestna mera povečala
Vse banke po lastnih navedbah potrošnike vsaj ustno obvestijo o obrestnem tveganju. Večina jih na željo potrošnika pripravi tudi informativni izračun kredita, s katerim prikažejo, kako se bi spremenil kreditni obrok, če bi se zvišal EURIBOR. Svetujemo, da (preden se odločite za najem kredita) zaprosite bančnega uslužbenca, naj vam izračuna, kako bi se spremenil kreditni obrok, če bi se zvišal EURIBOR. Najvišja je bila vrednost šestmesečnega EURIBOR-ja leta 2008, ko je bil ta okoli 5,5 %. Morda pri presoji, kako visok obrok kredita še lahko odplačujete, upoštevate kar ta odstotek kot ponazorila črnega scenarija, ki se morda lahko zgodi.

Avtor: Boštjan Krisper

bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA