Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop

Ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev je nujno potrebno dopolniti!

ZPS podpira ukrep moratorija za kredite. To je zagotovo lahko zelo učinkovita rešitev za potrošnike, ki zaradi izgube zaposlitve oziroma izrednega poslabšanja finančnih zmožnosti, zaradi posledic virusa ne zmorejo plačevati niti zmanjšane mesečne obveznosti za najeto posojilo, vendar bi po mnenju ZPS morala biti ta rešitev bolj konkretna:

  • Brez dodatnih stroškov odobritve moratorija za kreditojemalce.
  • Z zamrznitvijo zaračunavanja obresti v času moratorija za obdobje enega leta. 
  • S podaljšano ročnostjo odplačevanja za čas moratorija.

Na ZPS opozarjamo, da sama prestavitev obveznosti odplačevanja kreditov za eno leto brez omejitve drugih stroškov v času moratorija v resnici ne bo razbremenila prizadetih potrošnikov, saj bodo morali plačevati (visoke) dodatne stroške, akumulirani dolg z obrestmi pa bo finančno stisko posameznikov samo preložil na naslednje obdobje.

Če poenostavimo – kredit naj se v času moratorija popolnoma zamrzne. Potrošnik bo na tak način ohranil nespremenjeno višino mesečne anuitete, kar mu bo omogočilo lažje odplačevanje posojila po izteku moratorija.

Predlagamo, da se 2.člen ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO dopolni tako, da se glasi:

V Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

(1) Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. V obdobju odloga banka za posojilo ne obračunava obresti, ki so dogovorjene s kreditno pogodbo. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.
(2) Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila iz prejšnjega odstavka, razen za kreditne pogodbe iz sedmega odstavka 2. člena tega zakona.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko banka in kreditojemalec sporazumno dogovorita drugače.
(4) Za veljavnost in učinke odloga plačila po tem zakonu v razmerju med banko, ki izvede ukrep iz 2. člena tega zakona, in njenim kreditojemalcem, se razen sklenitve aneksa iz drugega odstavka tega člena ne zahteva nobeno dodatno dejanje banke, ki izvede ukrep po tem zakonu, ali njenih kreditojemalcev ali njihovih porokov, ne glede na drugačne določbe v kreditni pogodbi ali zakonih, ki se uporabljajo v zvezi s plačilom obveznosti iz kreditne pogodbe.
(5) Odlog plačila je za kreditojemalce brezplačen.

Obrazložitev:
Ukrep je namenjen potrošnikom, ki zaradi izgube zaposlitve oziroma izrednega poslabšanja njihovih finančnih zmožnosti zaradi posledic epidemije koronavirusa ne zmorejo niti zmanjšane mesečne obveznosti za najeto posojilo. Odlog se odobri brez dodatnih stroškov za kreditojemalce, obresti za posojilo se v času mirovanja ne obračunavajo, s čimer se stanje neodplačanega posojila v tem obdobju ne bo povečevalo. Potrošnik na tak način ohranja nespremenjeno višino mesečne obveznosti za posojilo, kar mu omogoča lažje odplačevanje posojila po izteku moratorija - v nasprotnem primeru se namreč obresti po izteku moratorija pripišejo glavnici, kar dodatno poveča mesečno obveznost.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA