Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti, prost dostop
Krediti, prost dostop
20. februar 2020

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, električna vozila in druge okolju prijazne naložbe so smiselne in zaželene, saj prinašajo prihranke in pozitivno vplivajo na okolje, a jih je treba tudi financirati. Pogledali smo, kakšne možnosti ponujajo banke in kaj zagotavlja Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad). Morda ob branju najdete idejo zase in izvedete svoj eko projekt.

Abanka: za vozila in gospodinjske aparate
Pri Abanki ekološki potrošniški kredit ponujajo že nekaj let z enako obrestno mero, ki je za 0,2 odstotne točke nižja od tiste pri potrošniških kreditih, stroški obdelave vloge in odobritve kredita pa so polovični (razen za hipotekarne kredite). Obrestne mere se tako gibljejo okrog pet odstotkov za kredit s fiksno obrestno mero, pri spremenljivi so obrestni pribitki okrog štiri odstotne točke. Zavarovanje s hipoteko omogoča odplačila do 20 let, drugače so dobe krajše. Ekološki kredit lahko dobite za:

 • nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali višjega,
 • nakup motornega vozila, ki je prijazen do okolja,
 • zamenjavo avtomobila, starejšega od 10 let, z novim.

BKS: za ekološkI namen
Pri BKS banki ponujajo dva kredita za ekološke naložbe – zeleni namenski potrošniški kredit in zeleni stanovanjski kredit. Prvi omogoča financiranje od 2000 do 20.000 evrov z dobo odplačila do osem let in obrestnimi merami, ki so od tistih za potrošniške kredite nižje za 0,2 do 0,5 odstotne točke, nižje so tudi zavarovalne premije. Fiksne obrestne mere se tako gibljejo nekoliko nad petimi odstotki, pri spremenljivih so pribitki okrog štiri odstotne točke. Po odstotno točko višjih obrestnih merah kredit ponujajo tudi nekomitentom. Kredit je odobren na podlagi predračuna, računa ali pogodbe za blago ali storitev, ki izkazuje ekološki namen. Navajamo nekaj možnosti:

 • nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ ali višjega,
 • nakup kompostnika za predelavo bioodpadkov iz gospodinjstva,
 • nakup okolju prijaznih motornih vozil,
 • nakup osebnega avtomobila serijske proizvodnje s pogonom na plin,
 • nakup kurjave z lesno biomaso.

Z zelenim stanovanjskim kreditom, zavarovanim pri zavarovalnici, si lahko izposodite do 50.000 evrov z dobo odplačila do 15 let, za višje zneske je zahtevano zavarovanje s hipoteko, dobe odplačila pa so do 20, izjemoma 25 let. Obrestne mere so od tistih za klasičen stanovanjski kredit nižje za 0,1 do 0,3 odstotne točke, kar pomeni, da so fiksne okrog dva odstotka in pol, pribitki pri spremenljivih pa malo pod dvema odstotnima točkama. Tudi tukaj so zavarovalne premije nižje, obrestne mere za nekomitente so višje za odstotno točko. Po odobritvi kredita banka nakaže denar prodajalcu nepremičnine, izvajalcu ali graditelju, pogoj je izkazan ekološki namen financiranja. Navajamo nekaj možnosti:

 • gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • nakup energijsko učinkovitega stavbnega pohištva,
 • toplotna izolacija stanovanjskega objekta,
 • zamenjava azbestne kritine,
 • namestitev rastlinske odeje,
 • nakup sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • nakup toplotne črpalke.

Delavska hranilnica: za vozila, električno energijo in čistilne naprave
Eko kredit Delavske hranilnice ima sestavljeno obrestno mero 6-mesečni euribor in pribitek 2,8 odstotne točke, doba odplačila je sedem oziroma deset let za sončne elektrarne. Primerljivega potrošniškega kredita s spremenljivo obrestno mero nimajo v svoji ponudbi, potrošniški kredit s hipotekarnim zavarovanjem pa ima nižji pribitek (2,3 odstotne točke). Denar vam bodo v okviru eko kredita posodili za:

 • nakup električnega ali hibridnega vozila,
 • nakup toplotne črpalke,
 • nakup male čistilne naprave,
 • nakup IR-panelov,
 • postavitev sončne elektrarne.

Deželna banka Slovenije: za ekološke namene
DBS ponuja eko kredit za zneske do 25.000 evrov, z dobo odplačila sedem let za potrošniške kredite in deset let za hipotekarne. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 1,55 odstotne točke, kar pomeni, da je od primerljivih kreditov DBS bistveno nižja, in sicer za približno dve do tri odstotne točke. S pribitkom 2,05 odstotne točke lahko eko kredit dobijo tudi nekomitenti. Na spletnem mestu DBS so zapisali, da so mogoča gotovinska izplačila. Tudi ta banka ni ozko opredelila projektov, ki jih lahko financirate z njihovim eko kreditom, le da je »namen ekološki«, med drugim:

 • nakup velikih energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • priklop na daljinsko ogrevanje,
 • nakup kurilne naprave na lesno biomaso,
 • nakup solarnih ogrevalnih sistemov,
 • postavitev male elektrarne,
 • postavitev male čistilne naprave.

Sparkasse: za zelena vozila in bivališča
Tudi pri banki Sparkasse imajo v ponudbi dve vrsti kreditov. Pri zelenem kreditu na kolesih je doba odplačila do sedem let, izposodite si lahko od 1500 do 35.000 evrov. Obrestna mera je sestavljena iz 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini 2,99 odstotne točke. V primerjavi z njihovim potrošniškim kreditom je ta bolj ugoden, saj se pribitki drugače gibljejo okrog pet odstotnih točk, nižji je tudi strošek odobritve. Zeleni kredit na kolesih je namenjen nakupu:

 • električnih ali hibridnih avtomobilov,
 • električnih ali hibridnih motorjev.

Zeleni kredit je namenjen:

 • nakupu ali gradnji pasivne oziroma nizkoenergijske hiše,
 • energijsko učinkoviti obnovi stanovanjske stavbe,
 • nakupu naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Ekološke kredite torej ponuja pet bank. Ugodne pogoje lahko pričakujete pri DBS (nekoliko manj za nekomitente), pri stanovanjskih lahko izpostavimo ponudbo BKS banke. Prednost obeh bank je tudi odprta definicija ekološke naložbe, saj obe ponujata financiranje za »ekološke namene«, kar pomeni, da niste omejeni s projekti, ki so jih vnaprej določili pri drugih bankah. Obrestne mere so večinoma spremenljive, kar prinaša dodatno tveganje pri dolgoročnih kreditih, kjer svetujemo fiksno obrestno mero.

Eko sklad: subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe
Slovenski okoljski javni sklad je edina specializirana ustanova pri nas, ki zagotavlja finančno podporo okoljskim projektom. Gospodinjstva, podjetja in javni sektor spodbuja k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju – rezultat so nižji stroški naložb, poznejši prihranki, bolj čisto okolje in izboljšana kakovost bivanja. Izvajajo tudi brezplačna energetska svetovanja ter podpirajo projekte na področju varstva okolja in podnebnih sprememb.

Eko sklad poleg kreditov ponuja še subvencije, ki znižajo stroške naložb. Vloge za kredit je treba oddati pred izvedbo naložbe, za subvencijo za električna vozila po izvedbi, pri drugih subvencijah je to odvisno od razpisnih pogojev. Spletno mesto Eko sklada je zelo pregledno in preprosto za uporabo, spodbude so razporejene po področjih, zato lahko hitro najdete, kar vas zanima. Uporabite filtriranje po tipu naložbe (področja) in načinu sofinanciranja (kredit/subvencija) in z le nekaj kliki boste prišli do osnovnih informacij:

 • ali je za določeno področje na voljo kredit, subvencija ali oboje,
 • ali gre za samostojno naložbo ali skupno naložbo v večstanovanjsko stavbo,
 • kakšen je rok za oddajo vloge,
 • višina in doba odplačila kredita,
 • pogoji in višina subvencije.

Šele ko najdete ustrezno spodbudo, je čas za pregled bolj obsežne razpisne dokumentacije in izpolnjevanje vloge. Pomoč pri tem ponujajo številni izvajalci del, zato je najbolje stopiti v stik z njimi že v fazi načrtovanja naložbe. Subvencije in krediti so na voljo vse leto, finančno spodbudo pa dobi kar 90 odstotkov prijavljenih projektov, ki jim Eko sklad v povprečju krije 30 odstotkov naložbe.

Če želite na isti stanovanjski stavbi izvesti več naložb, je najbolje, da oddate eno skupno vlogo, kar postopek poenostavi, upravičeni ste tudi do daljšega roka za izvedbo. Pri oddaji vloge s tremi naložbami ali več ste upravičeni do višje subvencije (sestavite lahko na primer obnovo fasade, strehe in nakup sistema za prezračevanje). Pri nekaterih naložbah je mogoče za isti projekt dobiti kredit in subvencijo, če tako določajo razpisni pogoji, le ločeni vlogi morate oddati.

Najnižji znesek kredita je 1500 evrov, manjšega ni mogoče dobiti. To je za nakup gospodinjskih aparatov pogosto preveč, zato na Eko skladu omogočajo, da več naložb združite v en sklop. Tako lahko na primer h kreditu za stavbno pohištvo dodate še znesek za nakup gospodinjskih aparatov in z enim kreditom financirate dve vsebinsko različni naložbi.

Sredstva so na voljo za vse vloge, ki jih na Eko skladu prejmejo v času trajanja javnega poziva in izpolnjujejo pogoje. V primeru pomanjkljive vloge vas bodo pozvali k dopolnitvi. Subvencije so predvidoma izplačane v 60 dneh od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe.

Spremembe kreditnih pogojev, ki jih je konec lanskega leta uvedla Banka Slovenije, za Eko sklad ne veljajo. Presojo kreditne sposobnosti izvaja banka Intesa Sanpaolo, načeloma velja, da se upošteva (le) neto plača, po plačilu obroka in drugih odtegljajev pa vam mora na računu ostati minimalna plača. Obrestna mera je sestavljena iz 3-mesečnega euriborja in pribitka v višini 1,3 odstotne točke, kar je manj kot pri kateri koli banki, ki ponuja eko kredit. Banka kreditojemalcu zaračuna še stroške odobritve v višini 1,4 odstotka zneska kredita (najmanj 40 in največ 175 evrov), vodenje (od 30 do 40 evrov na leto, odvisno od zneska kredita) in zavarovanje kredita (odvisno od zneska in dobe odplačila).

Banka ali Eko sklad?
Področja spodbud Eko sklada so široka in težko boste našli ekološko naložbo, ki je ni v njihovem naboru. Če kljub temu dobite idejo z »ekološkim namenom«, ki je ni na seznamu, lahko za kredit zaprosite pri BKS ali DBS, ki sta odprti za splošne ekološko naravnane predloge.

Vse banke eko kredite ponujajo tudi nekomitentom (nekatere sicer po slabših pogojih). Glede na podatke na spletnih mestih bank in Eko sklada so krediti najbolj ugodni pri zadnjem, najbolj pa se mu približa DBS, zato svetujemo primerjavo (vsaj) teh dveh, še posebej, če imate pri DBS odprt račun (pri Eko skladu ste omejeni z višino kredita, ki mora biti vsaj 1500 evrov). Banka vam lahko na podlagi individualne obravnave ponudi boljše pogoje, zato predlagamo, da za informativne izračune prosite vseh pet bank, jih primerjate s ponudbo Eko sklada in izberete kredit z najnižjo efektivno obrestno mero. Za financiranje naložb na nepremičninah preverite ponudbo stanovanjskih kreditov, ki so zaradi nižjih obrestnih mer ugodnejši.

Poleg ugodnega kredita so pri Eko skladu na voljo še nepovratna denarna sredstva, ki vam lahko stroške naložb zmanjšajo tudi za več tisoč evrov. Škoda bi bilo ne izkoristiti te možnosti.

Eko sklad nudi finančne spodbude za ekološke naložbe na kar devetih področjih

 • Voda: male čistilne naprave in čistilne naprave za pitno vodo, oskrba s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena, protipoplavne pregrade, priklop na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, ponikovalni sistem za padavinske vode, zbiralnik deževnice.
 • Električna samooskrba: male sončne, vetrne in vodne elektrarne, mikro sončne elektrarne, mikro soproizvodnja toplote in električne energije.
 • Vozila: električna in hibridna vozila, osebna vozila na plin.
 • Gospodinjski aparati: A+ ali višjega razreda.
 • Odpadki: hišni kompostnik.
 • Menjava cevi in oblog: azbestne kritine in obloge, cevi in obloge, ki vsebujejo nevarne snovi.
 • Izolacija in okna: fasada, klet in tla, streha ali strop proti neogrevanemu prostoru, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zunanje stavbno pohištvo.
 • Ogrevanje in prezračevanje: kondenzacijski kotli, kurilne naprave na lesno biomaso, optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi, priklop na omrežje daljinskega ogrevanja, sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacija), solarni ogrevalni sistem, toplotne črpalke.
 • Nakup/gradnja/celovita obnova stanovanjske stavbe: celovita obnova stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v novi ali skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi, skoraj ničenergijske ali nizkoenergijske stavbe.

Avtorica: Alina Meško

 

 bs

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA