Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Energija
Energija
10. december 2013

12. decembra bodo pristojni ministri v Bruslju glasovali o reformah na področju EU politik o biogorivih, ki jih je predlagala Evropska komisija. Reforme politik na področju biogoriv so nastale z namenom, da bi zmanjšali okoljske in socialne vplive EU zahtev, ki so zapisane v Direktivi o obnovljivih virih energije in Direktivi o kakovosti goriv. Zaradi pritiskov industrije in kmetijskega lobija so ministri EU precej oslabili prvoten predlog Komisije.

Najbolj sporne točke predloga in nacionalna stališča
Evropske in slovenske naravovarstvene organizacije, pobudi se pridružuje tudi Zveza potrošnikov Slovenije, smo pregledale stališča nekaterih držav glede najbolj spornih točk predloga. Izpostavljamo države, ki imajo do določenih točk okoljsko nevzdržna stališča in pohvalimo države, ki so se zavzele za bolj ambiciozne cilje zapisane v predlogu.

1. Omejitev biogoriv na kmetijskih zemljiščih
Svet EU ima namen oslabiti predlog Komisije omejitve deleža hrane za biogoriva iz 5 na 7 %. Sliši se malo, a ti dve odstotni točki pomenita hrano za 69 milijonov ljudi, pomenita 646 milijon ton več CO2 v atmosferi, kar je isto, kot da bi na evropske ceste dodali 29 milijonov novih avtomobilov.
Grajamo: Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Češko, Španijo, Romunijo, Portugalsko in Francijo.
Pohvala za: Dansko, Nizozemsko, Luksemburg, Belgijo, Italijo.
Naša zahteva: jasno določena zgornja meja deleža biogoriv iz poljščin, na ravni današnje porabe ali še nižja.

2. Oslabitev 20 % cilja obnovljivih virov energije (OVE)
Kar nekaj vlad držav članic je izkazalo podporo razvoju biogoriv novih generacij, ki nastanejo iz odpadkov. A tudi za ta biogoriva so potrebni trajnostni kriteriji.
Grajamo: Veliko Britanijo.
Pohvala za: Belgijo, Dansko, Nizozemsko.
Naša zahteva: Ohraniti cilj 20 % za obnovljive vire energije. Zagotoviti, da je biogorivo iz odpadkov trajnostno pridelano.

3. Upoštevanje faktorjev posrednih emisij (ILUC)
V nasprotju z EU parlamentom, Svet zavrača robustno in uniformirano izračunavanje izpustov ILUC, ki temeljijo na najboljših dosegljivih znanstvenih dokazih. Do sedaj so te izpuste poročale države članice, po novem pa bo EU naredila zgolj oceno teh emisij, kar bo prekrilo dejanske izpuste. Prekrivanje dejanskih eksternih stroškov biogoriv je voda na mlin tistim, ki želijo ohraniti podobo "okolju prijaznih" biogoriv.
Grajamo: Francijo, Španijo.
Pohvala za: Nizozemsko, Dansko, Belgijo, Veliko Britanijo.
Naša zahteva: Upoštevanje ILUC faktorjev v obeh direktivah, Direktivi o kakovosti goriv in Direktivi o obnovljivih virih energije. Upoštevanje vseh izpustov ILUC. Podpiramo le tista biogoriva, ki pomembno zmanjšujejo izpuste CO2 in ne tekmujejo za zemljišča s hrano.

Spremljali bomo izide glasovanja
Ta četrtek, 12.12.2013, bodo pristojni ministri (v Sloveniji minister Dejan Židan) glasovali po lastni presoji in vesti. Pozivamo jih, da izkoristijo to priložnost in enkrat za vselej "popravijo" slabe politike na področju biogoriv. Osnova nacionalnih strategij pri razogljičenje transporta naj bodo inovativne energetsko učinkovite tehnologije; trajnostna mobilnost, zmanjšanje rabe energije, elektrifikacija iz obnovljivih virov ter manjše količine trajnostno pridelanih, naprednih biogoriv.

Po glasovanju 12.12. bo stališče sveta posredovano EU parlamentu v drugo branje, kar se bo zgodilo v prvi četrtini 2014 ali kmalu po volitvah v EU parlament (maja 2014).

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA